Projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju | Nagradzane projekty Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Nasze zaangażowanie w kształtowanie lepszego świata

Firma Logitech dołącza do globalnych wysiłków w celu wspólnego stworzenia rzeczywistości bardziej ekologicznej, zobowiązując się do działań w celu wyhamowania ocieplania klimatu do 1,5°C, przejścia w 100% na odnawialne źródła elektryczności i tworzenia produktów dla graczy z certyfikatem CarbonNeutral®. Uważamy, że konsumenci mają prawo podejmować świadome decyzje, dlatego nasze produkty zostaną opatrzone etykietą przejrzystości emisyjnej.
 

Ikona liścia

Wsparcie dla porozumienia paryskiego oraz ambitnego zobowiązania do wyhamowania ocieplania klimatu do 1,5°C

Ikona ładowania z odnawialnych źródeł energii

Zobowiązanie do korzystania w 100% z odnawialnych źródeł energii

Ikona zestawu słuchawkowego i kontrolera

Portfolio produktów dla graczy z certyfikatem CarbonNeutral

Ikona przejrzystości emisyjnej

Zaangażowanie w sprawę oznaczeń przejrzystości emisyjnej

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZESZŁEGO ROKU

Możemy być dumni z osiągnięcia wielu kluczowych celów, choć dopiero się rozkręcamy!

Ikona Ziemi i drzewa

Działania w sprawach klimatycznych

Pozyskanie 88% energii z odnawialnych źródeł na całym świecie

Produkty marki Logitech GASTRO Gaming uzyskały certyfikat CarbonNeutral®

Uzyskanie certyfikatu CarbonNeutral w zakresie produkcji i podróży

Osiągnięcie zerowej emisji netto w 1 zakresie

Stworzenie kalkulatora emisji dwutlenku węgla w obrębie czynności dystrybucyjnych na całym świecie, który uzyskał certyfikat niezależnej organizacji

Ikona liścia wewnątrz żarówki

PROJEKTY W DUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Usprawnienie procesu projektowania, aby uwzględniał parametry dotyczące wpływu na środowisko jako podstawowy cel projektu

Opracowanie nowych kalkulatorów umożliwiających błyskawiczną ocenę wpływu na emisję dwutlenku węgla i możliwości cyklicznego wykorzystania materiałów już na etapie koncepcyjnym

Opracowanie planu działań w zakresie stosowania składników produktów o niewielkim wpływie na środowisko w przyszłości

Przejście na plastik postkonsumencki (PCR) na kolejnych trzech liniach produkcyjnych

Ikona pojemnika na odpady do recyklingu

RECYKLING NA CAŁYM ŚWIECIE

Od roku kalendarzowego 2010 sfinansowaliśmy przetworzenie:

30 992 ton urządzeń elektrycznych

2797 ton akumulatorów

16 993 ton opakowań

Ikona trofeum

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Notowanie w indeksie Dow Jones Sustainability Europe

Uzyskanie oceny „najbardziej ekologicznej firmy na rynku technologii konsumenckich” w plebiscycie World Finance Awards w 2019 i 2020 roku

Notowanie w indeksie FTSE4Good

Złota ocena EcoVadis

Lider 96. percentyla według Sustainalytics

Miejsce na liście 10 najbardziej innowacyjnych firm portalu Fast Company odpowiedzialnych społecznie w 2021 roku

Ikona uścisku dłoni

ROZWÓJ DOSTAWCÓW

100% głównych dostawców, u których przeprowadzono audyt, przestrzega założeń kodeksu RBA

Ikona pierwiastków chemicznych

MINERAŁY KONFLIKTU

100% naszych bezpośrednich dostawców bierze udział w naszym programie zarządzania minerałami konfliktu

98% współpracujących z nami zakładów hutniczych przetwarza minerały pochodzące wyłącznie z terenów nieobjętych konfliktem, co potwierdzają certyfikaty

Zdjęcie portretowe Brackena Darrella
„Jako firma wierzymy w to, że konieczne są zmiany na lepsze. Zmiany w zakresie ochrony środowiska. Zmiany w zakresie włączenia społecznego. Oraz równe szanse dla wszystkich. Świat potrzebuje firm, którym zależy na ekorozwoju i różnorodności. Logitech jest taką firmą”.

 
Bracken P. Darrell
Prezes i dyrektor generalny

Nasze zaangażowanie w kodeks postępowania

Dołączyliśmy do Sojuszu na rzecz odpowiedzialnego biznesu (RBA – Responsible Business Alliance) w 2007 r., aby podjąć współpracę z firmami konkurencyjnymi oraz podobnymi nam w celu rozwiązania problemów związanych z naszą branżą, które dotykają ludzi i środowisko. Aby skutecznie wprowadzać zmiany na rzecz przechodzenia do bardziej zrównoważonego świata, potrzebna jest wspólna praca całego sektora. Zaangażowanie w przestrzeganie kodeksu postępowania RBA jest kluczowym elementem prowadzenia przez nas biznesu. To on kieruje naszą strategią biznesową i wpływa na podejmowanie przez nas decyzji. Znajduje on odzwierciedlenie w strukturze naszej polityki wewnętrznej, normach, procedurach audytorskich oraz kontaktach z dostawcami. Zapewnia fundament w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem i pomaga nam podjąć środki ostrożności, wybiegać poza zobowiązania prawne oraz stale poprawiać wyniki.
 

Logitech w liczbach

Nasz globalny zasięg rozciąga się ponad oceany i granice. Zasięg to odpowiedzialność. Podejmujemy działania w sprawach, które mają wielkie znaczenie, szukamy okazji wprowadzania zmian w nowatorski sposób, a także staramy się być aktywnym graczem na polu globalnym, aby nieść pomoc w pokonywaniu większych wyzwań.
 

Mapa świata – szara
Mapa świata – czarna
map-desktop-text

5 KONTYNENTÓW

PONAD 6 600 PRACOWNIKÓW