Działania w sprawach klimatycznych

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Nasza planeta nie może czekać

Musimy działać już teraz w imieniu przyszłych pokoleń.

Od roku 2021 wszystkie nasze produkty są neutralne pod względem emisji związków węgla. To wspaniale, lecz za mało. Świat stoi przed niezrównanymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi i istnieje pilna potrzeba jeszcze bardziej zmniejszyć nasz wpływ i wspierać społeczności dotknięte zmianami klimatycznymi i przyrodę. 

Przez ostatnie kilka lat naszym priorytetem była redukcja emisji związków węgla związanych z naszymi produktami, a przy okazji przejście na energię odnawialną, przywracanie lasów i wspieranie społeczności dotkniętych zmianami klimatu. Chcemy jednak wyjść poza to, aby w pełni zająć się wpływem naszego łańcucha wartości, który ostatecznie usuwa więcej dwutlenku węgla z atmosfery niż go wprowadzamy. Koncentrujemy się na wywarciu pozytywnego wpływu, abyśmy razem mogli odbudować świat, który dzielimy.

Nasza droga do sprzyjania klimatowi

Droga do stania się firmą pozytywną dla klimatu wymaga wdrożenia wielkich zmian – i to szybko. Zobacz, jakie działania już podjęliśmy i jakie mamy cele na przyszłość. Planujemy na lata – nie na dziesięciolecia – ponieważ nasza planeta nie może czekać.

2019

Zobowiązanie klimatyczne 1,5°C

Zobowiązaliśmy się przestrzegać Porozumienia Paryskiego dotyczącego ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C do roku 2050.

2020

Oznaczenia węglowe

Staliśmy się pierwszym producentem elektroniki konsumenckiej, który umieścił szczegółowe etykiety z informacjami na temat wpływu naszych produktów na emisje związków węgla, a także zobowiązaliśmy się zastosować je w całym naszym portfolio.

2021

Neutralność emisyjna

Projektujemy z myślą o zrównoważonym rozwoju i wykorzystujemy energię odnawialną, aby priorytetowo traktować redukcję emisji dwutlenku węgla. Wszelkimi pozostałymi emisjami rozwiązujemy poprzez wysokiej jakości certyfikowane kompensacje i usuwanie dwutlenku węgla.

2030

Pozytywni dla klimatu

Zobowiązujemy się do roku 2030 zmniejszyć nasz ślad węglowy o ponad połowę i zneutralizować wszystkie rezydualne emisje, aby usunąć więcej dwutlenku węgla, niż wytwarzamy.

2030+

Zerowy netto

Po roku 2030 będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami w łańcuchu wartości, aby zredukować emisje związków węgla o ponad 90% oraz zaradzić wszelkim wpływom rezydualnym poprzez usuwanie związków węgla.

Ograniczanie

To sedno naszej strategii. Projektujemy z myślą o zrównoważonym rozwoju – aby zapewnić, że każda generacja produktów, doświadczeń i usług firmy Logitech jest lepsza od poprzedniej i ma mniejszy wpływ na emisje związków węgla.

Nasza strategia

Fioletowa ikona odcisku stopy

OGRANICZANIE

Projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju w celu znaczącego ograniczenia śladu węglowego naszych produktów, działań i łańcucha dostaw.

Ikona elektryczności odnawialnej

ODNAWIANIE

Napędzanie stosowania elektryczności z odnawialnych źródeł do naszych działań i w naszym łańcuchu dostaw.

Ikona fioletowego drzewa

ODBUDOWA

Odbudowa lasów i społeczności dotkniętych zmianami klimatycznymi poprzez wspieranie projektów obniżających emisję związków węgla oraz opracowywanie rozwiązań opartych na przyrodzie.

Ikona fioletowej chmury

PRZEMYŚL NA NOWO

Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki prowadzimy działalność, wprowadzanie innowacji do naszych materiałów, łańcuchów dostaw i wykorzystywanie możliwości rynkowych, aby opowiadać się za zmianami.

Ograniczanie

Odnawianie

Odchodzimy od paliw kopalnych. Wykorzystujemy analizę łańcucha dostaw do identyfikacji i mapowania śladu energetycznego naszego pełnego łańcucha wartości, a także współpracujemy z naszymi partnerami i dostawcami w celu przejścia na elektryczność odnawialną.

100%

Elektryczność z odnawialnych źródeł w naszym zakładzie produkcyjnym

94%

Elektryczność z odnawialnych źródeł na świecie

Stan na 31 grudnia 2022 r.

Odnawianie

Odbudowa

W pełni reagujemy na rezydualny wpływ śladu węglowego naszej firmy poprzez zakup certyfikowanych, wysokiej jakości środków równoważących i usuwających dwutlenek węgla. Nadajemy tym instrumentom priorytet, aby wspierać ludzi i projekty, które są na pierwszej linii frontu, a także pomagamy społecznościom i ekosystemom dotkniętym zmianami klimatycznymi.

Odbudowa

Przemyśl na nowo

Na nowo myślimy o tym, jak prowadzimy działalność, wprowadzając innowacje w naszych materiałach, łańcuchy dostaw i możliwości wejścia na rynek. Katalizujemy ewolucję modelu biznesowego i skupiamy się na przejrzystości w kwestii emisji dwutlenku węgla – aby pociągnąć siebie do odpowiedzialności za zmiany, których pragniemy dokonać.

Zdjęcie produktu — mysz do gier G502 Gaming Mouse

PRZEJRZYSTOŚĆ EMISYJNA

Jesteśmy pierwszą firmą z branży elektroniki konsumenckiej, która umieściła etykietę informującą o emisyjności naszych produktów i zobowiązujemy się wprowadzić ją do całego portfolio do 2025 roku. Naszym celem jest umożliwienie konsumentom podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych i przyspieszenie w całej branży zmiany w kierunku przejrzystości w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy