Strategia działań w sprawach klimatycznych – ograniczanie, odnawianie i odbudowa | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Nasza strategia

Ikona zielonego odcisku stopy

OGRANICZANIE

Projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju w celu znaczącego ograniczenia śladu węglowego naszych produktów, działań i łańcucha dostaw.

Ikona elektryczności odnawialnej

ODNAWIANIE

Napędzanie stosowania elektryczności z odnawialnych źródeł do naszych działań i w naszym łańcuchu dostaw. Projektowanie produktów zawierających materiały pochodzące z obrotu cyklicznego.

Ikona zielonych drzew

ODBUDOWA

Odbudowa lasów i ekosystemów dotkniętych zmianami klimatycznymi poprzez wspieranie projektów obniżających emisję dwutlenku węgla oraz opracowywanie rozwiązań opartych na przyrodzie.

OGRANICZANIE WPŁYWU PRODUKTÓW NA ŚRODOWISKO

Największa część naszego śladu węglowego jest generowana na etapie pozyskiwania surowców oraz produkcji podzespołów do produktów i opakowań. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia obniżonego poziomu emisji dwutlenku węgla opracowanego na podstawie metody naukowej, a ponadto nasze projekty powstają w duchu zrównoważonego rozwoju, aby ograniczyć ilość plastiku, stosować lżejsze opakowania, wykorzystywać plastik postkonsumencki do tworzenia naszych produktów i wiele więcej.

surowce odnawialne w naszej działalności

Zobacz nasze postępy w dążeniu do wykorzystywania 100% elektryczności z odnawialnych źródeł.

100%

Elektryczność z odnawialnych źródeł w naszym zakładzie produkcyjnym

100%

Elektryczność odnawialna w naszych biurach w USA

88%

Elektryczność z odnawialnych źródeł na świecie

Mapa świata
Mapa świata
map-desktop-text-v5
obraz zielonej ikony mapy

Biuro główne

obraz niebieskiej ikony mapy

Zakład produkcyjny

ODBUDOWA LEŚNICTWA I SPOŁECZNOŚCI

Nasze wsparcie dla neutralności emisyjnej i nasza droga do osiągnięcia poziomu zerowego netto

Inwestujemy w wysokiej jakości leśnictwo i projekty rozwoju źródeł utrzymania dla społeczności dotkniętych zmianami klimatycznymi. Niedawno zainwestowaliśmy w projekty dotyczące sekwestracji dwutlenku węgla, aby pochłaniać ten wyemitowany przez nas w celu osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Inwestujemy też w projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, aby sprawić by sieć energetyczna wykorzystywała surowce odnawialne i w ten sposób jeszcze bardziej zmniejszyć nasz ślad węglowy. Nasze zakupy kredytów węglowych mają służyć jako most – jest to obecnie dostępny i skuteczny sposób na wprowadzenie pozytywnych zmian – podczas gdy opracowujemy (razem z resztą świata) metody projektowania produktów w sposób ekologiczny oraz przechodzimy na alternatywne materiały o mniejszym poziomie emisji i rynki.

Ikona CO2

Zerowe emisje netto w 1 zakresie

Ikona zestawu słuchawkowego i kontrolera do gier

Produkty dla graczy neutralne pod względem emisji CO2

Ikona zielonej produkcji

Zakład produkcyjny z zerową emisją netto

Ikona podróżowania neutralnego pod względem emisji

Podróże neutralne pod względem emisji CO2

Wszystkie projekty

Las deszczowy Amazonii

ACRE, BRAZYLIA

AMAZOŃSKI LAS DESZCZOWY W ACRE

Walka z wylesianiem i ochrona jednego z najbogatszych terenów pod względem różnorodności biologicznej przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju ekologicznych źródeł utrzymania opartych na społeczności.

Projekt ochrony lasów REDD+ służy powstrzymywaniu wycinki 105 000 hektarów pierwotnego lasu deszczowego w dorzeczu Amazonki oraz współpracy z rolnikami w celu zapewnienia im źródła utrzymania, a także ochrony drzew. Ponadto przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 o 90 000 ton rocznie dzięki powstrzymaniu wycinki lasów. Lokalne społeczności mają możliwość nauki i szkoleń w zakresie plantacji bananów, ciecierzycy, manioku i kukurydzy; rzemieślniczego przetwórstwa ryb; organicznej hodowli świń; oraz przemiennego stosowania pastwisk dla bydła. Pozwala im to zwiększyć produkcję rolną i osiągnąć większe przychody, dostarczyć więcej pożywienia i zmniejszyć zapotrzebowanie na wycinkę drzew.

farma wiatrowa

SZANGHAJ, CHINY

FARMA WIATROWA W CIXI

Wsparcie rozwoju sektora surowców odnawialnych w Chinach poprzez zwiększenie możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Shanghai Cixi Wind Project to wspólne przedsięwzięcie chińskiego i europejskiego producenta służące do wytwarzania energii elektrycznej nad Zatoką Hangzhou. Trzydzieści trzy wiatraki prądotwórcze o mocy 1,5 MW każdy generują przeciętnie 105 GWh energii rocznie. Farmie przypisuje się ograniczanie emisji o ok. 100 000 ton CO2 rocznie. Generowanie odnawialnej energii elektrycznej w ramach tego projektu przyczynia się do osiągnięcia przez Chiny celu polegającego na produkcji 35% elektryczności z odnawialnych źródeł na poziomie całego kraju do roku 2030.

Las Darkwoods Forest

POŁUDNIOWO-WSCHODNIA KOLUMBIA BRYTYJSKA, KANADA

OCHRONA LASU DARKWOODS FOREST

Ochrona tajgi przed podziałem, intensywną wycinką drzew oraz innymi zagrożeniami dla środowiska.

W ramach tego projektu ponad 63 000 hektarów lasu borealnego w Kolumbii Brytyjskiej poddane jest ochronie przed podziałem, intensywną wycinką drzew oraz innymi zagrożeniami dla środowiska. Obszary pod opieką projektu są wnikliwie monitorowane, aby zagwarantować ścisłą ochronę ich różnorodności biologicznej. Budowa dróg i infrastruktury oraz dostęp dla ludzi i ich działalności są ściśle kontrolowane i ograniczone. Ryzyko związane z gatunkami inwazyjnymi poddane jest kontroli oraz zarządzaniu. Takie podejście pozwala zabezpieczyć kluczowe ekosystemy pochłaniające około 415 000 ton CO2 rocznie oraz chronić środowisko naturalne działające jak pochłaniacz dwutlenku węgla. Projekt ten korzysta z instrumentów finansowych związanych z emisją dwutlenku węgla do ochrony kluczowych ekosystemów oraz obszarów sekwestrujących dwutlenek węgla na niespotykaną skalę. Wspiera również badania nad ochroną środowiska oraz tworzenie źródeł utrzymania opartych na ograniczonym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów leśnych.

Kuchenki solarne

PROWINCJA HENAN, CHINY

KUCHENKI SOLARNE W HENAN

Dostarczanie kuchenek solarnych do ubogich gospodarstw domowych – aby poprawić wydajność energetyczną i zdrowie rodzin.

Prowincja Henan jest jednym z najuboższych regionów Chin, w którym lokalne społeczności zwykle korzystają z kuchenek opalanych węglem. Takie kuchenki są bardzo niewydajnym sposobem na zużycie paliw kopalnych, a dodatkowo wytwarzają znaczne ilości dymu i zanieczyszczają powietrze w domach – szkodząc zdrowiu rodzin, a zwłaszcza kobiet i dzieci. Kuchenki solarne Danjiang River składają się z anteny parabolicznej o powierzchni 1,7 m2, które ogniskują energię słoneczną na umieszczony po środku garnek, dając ciepło wystarczające do ugotowania obiadu dla całej rodziny. Ten szeroko zakrojony projekt pomaga ponad 300 000 ludzi zastępując stare kuchenki w ponad 100 000 domach kuchenkami solarnymi. W ten sposób potrzeba użycia niewydajnych metod gotowania opartych na spalaniu węgla zostaje wyeliminowana, a zdrowie i warunki życia rodzin w prowincji Henan ulegają poprawie.

farma wiatrowa

RUDONG, CHINY

FARMA WIATROWA W RUDONG

Wsparcie rozwoju sektora surowców odnawialnych w Chinach poprzez zwiększenie możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Farma wiatrowa w Rudong jest farmą lądową składającą się z 50 wiatraków prądotwórczych o mocy zainstalowania wynoszącej 100 MW. Projekt jest realizowany w powiecie Rudong należącym do prowincji Jiangsu oraz weryfikowany w ramach mechanizmu czystego rozwoju. Projekt zapewnia ograniczenie emisji nawet o 170 000 ton CO2 rocznie, a ponadto stanowi miejsce pracy 30 osób. Zespół ten współpracuje z miejscowym Instytutem Inżynierii w celu wsparcia edukacji, rozwoju możliwości, zrozumienia czystych źródeł energii oraz obsługi elektrowni.

orangutan

BORNEO, INDONEZJA

REZERWAT RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ RIMBA RAYA

Ochrona 65 000 hektarów lasu oraz zagrożonego wymarciem orangutana borneańskiego, a także tworzenie źródeł utrzymania dla miejscowych społeczności.

Rezerwat różnorodności biologicznej Rimba Raya jest tropikalnym obszarem torfowisk na indonezyjskiej wyspie Borneo. W ramach projektu zapewnia się ochronę 65 000 hektarów tropikalnych lasów deszczowych i torfowisk bogatych w związki węgla poprzez zatrzymanie wycinki lasów deszczowych, których tereny są przeznaczane pod plantację palm na olej palmowy. Wspierając ten projekt Logitech pomaga umożliwić pochłanianie dwutlenku węgla zgodnie z programem REDD+ oraz chronić 105 000 orangutanów borneańskich zagrożonych wyginięciem. Projekt wspiera również tworzenie źródeł utrzymania dla ponad 2500 gospodarstw domowych w regionie – poprzez edukację i ochronę agroleśnictwa – co skutkuje zapewnieniem większego bezpieczeństwa żywnościowego, lepszych możliwości pracy zarobkowej, poprawy opieki zdrowotnej oraz edukacji. Wszystko to dzięki wsparciu finansowanemu poprzez instrumenty związane z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla.

Pasmo górskie

PROWINCJA QINGHAI, CHINY

ZALESIANIE PROWINCJI QINGHAI

Sekwestracja dwutlenku węgla w celu osiągnięcia poziomu emisji zero netto.

Prowincja Qinghai jest częścią Wyżyny Tybetańskiej położoną na wysokości ponad 3000 m n.p.m. Wyżyna okrzyknięta „dachem świata” oraz „azjatycką wieżą ciśnień” jest naturalnym siedliskiem rzadkich gatunków zwierząt, wobec czego stała się priorytetem Chin dla tworzenia rezerwatów przyrody, lasów, łąk oraz mokradeł. Jezioro Qinghai jest największym jeziorem w Chinach i leży na terenie obejmującym szlaki migracyjne kilku gatunków azjatyckich ptaków. Projekt zlokalizowany jest na wschód od jeziora, gdzie na zdegradowanych ziemiach pozbawionych możliwości regeneracji lub zalesienia w sposób naturalny, powstanie 14 000 hektarów lasów złożonych z rodzimych dla regionu odpornych gatunków drzew, takich jak świerk, jałowiec, sosna, topola, brzoza oraz wiąz. Celem projektu jest również wsparcie lokalnej społeczności poprzez szkolenia i możliwości nabycia umiejętności technicznych.

Leśnictwo i źródła utrzymania

Las deszczowy Amazonii

ACRE, BRAZYLIA

AMAZOŃSKI LAS DESZCZOWY W ACRE

Walka z wylesianiem i ochrona jednego z najbogatszych terenów pod względem różnorodności biologicznej przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju ekologicznych źródeł utrzymania opartych na społeczności.

Projekt ochrony lasów REDD+ służy powstrzymywaniu wycinki 105 000 hektarów pierwotnego lasu deszczowego w dorzeczu Amazonki oraz współpracy z rolnikami w celu zapewnienia im źródła utrzymania, a także ochrony drzew. Ponadto przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 o 90 000 ton rocznie dzięki powstrzymaniu wycinki lasów. Lokalne społeczności mają możliwość nauki i szkoleń w zakresie plantacji bananów, ciecierzycy, manioku i kukurydzy; rzemieślniczego przetwórstwa ryb; organicznej hodowli świń; oraz przemiennego stosowania pastwisk dla bydła. Pozwala im to zwiększyć produkcję rolną i osiągnąć większe przychody, dostarczyć więcej pożywienia i zmniejszyć zapotrzebowanie na wycinkę drzew.

Las Darkwoods Forest

POŁUDNIOWO-WSCHODNIA KOLUMBIA BRYTYJSKA, KANADA

OCHRONA LASU DARKWOODS FOREST

Ochrona tajgi przed podziałem, intensywną wycinką drzew oraz innymi zagrożeniami dla środowiska.

W ramach tego projektu ponad 63 000 hektarów lasu borealnego w Kolumbii Brytyjskiej poddane jest ochronie przed podziałem, intensywną wycinką drzew oraz innymi zagrożeniami dla środowiska. Obszary pod opieką projektu są wnikliwie monitorowane, aby zagwarantować ścisłą ochronę ich różnorodności biologicznej. Budowa dróg i infrastruktury oraz dostęp dla ludzi i ich działalności są ściśle kontrolowane i ograniczone. Ryzyko związane z gatunkami inwazyjnymi poddane jest kontroli oraz zarządzaniu. Takie podejście pozwala zabezpieczyć kluczowe ekosystemy pochłaniające około 415 000 ton CO2 rocznie oraz chronić środowisko naturalne działające jak pochłaniacz dwutlenku węgla. Projekt ten korzysta z instrumentów finansowych związanych z emisją dwutlenku węgla do ochrony kluczowych ekosystemów oraz obszarów sekwestrujących dwutlenek węgla na niespotykaną skalę. Wspiera również badania nad ochroną środowiska oraz tworzenie źródeł utrzymania opartych na ograniczonym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów leśnych.

Kuchenki solarne

PROWINCJA HENAN, CHINY

KUCHENKI SOLARNE W HENAN

Dostarczanie kuchenek solarnych do ubogich gospodarstw domowych – aby poprawić wydajność energetyczną i zdrowie rodzin.

Prowincja Henan jest jednym z najuboższych regionów Chin, w którym lokalne społeczności zwykle korzystają z kuchenek opalanych węglem. Takie kuchenki są bardzo niewydajnym sposobem na zużycie paliw kopalnych, a dodatkowo wytwarzają znaczne ilości dymu i zanieczyszczają powietrze w domach – szkodząc zdrowiu rodzin, a zwłaszcza kobiet i dzieci. Kuchenki solarne Danjiang River składają się z anteny parabolicznej o powierzchni 1,7 m2, które ogniskują energię słoneczną na umieszczony po środku garnek, dając ciepło wystarczające do ugotowania obiadu dla całej rodziny. Ten szeroko zakrojony projekt pomaga ponad 300 000 ludzi zastępując stare kuchenki w ponad 100 000 domach kuchenkami solarnymi. W ten sposób potrzeba użycia niewydajnych metod gotowania opartych na spalaniu węgla zostaje wyeliminowana, a zdrowie i warunki życia rodzin w prowincji Henan ulegają poprawie.

orangutan

BORNEO, INDONEZJA

REZERWAT RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ RIMBA RAYA

Ochrona 65 000 hektarów lasu oraz zagrożonego wymarciem orangutana borneańskiego, a także tworzenie źródeł utrzymania dla miejscowych społeczności.

Rezerwat różnorodności biologicznej Rimba Raya jest tropikalnym obszarem torfowisk na indonezyjskiej wyspie Borneo. W ramach projektu zapewnia się ochronę 65 000 hektarów tropikalnych lasów deszczowych i torfowisk bogatych w związki węgla poprzez zatrzymanie wycinki lasów deszczowych, których tereny są przeznaczane pod plantację palm na olej palmowy. Wspierając ten projekt Logitech pomaga umożliwić pochłanianie dwutlenku węgla zgodnie z programem REDD+ oraz chronić 105 000 orangutanów borneańskich zagrożonych wyginięciem. Projekt wspiera również tworzenie źródeł utrzymania dla ponad 2500 gospodarstw domowych w regionie – poprzez edukację i ochronę agroleśnictwa – co skutkuje zapewnieniem większego bezpieczeństwa żywnościowego, lepszych możliwości pracy zarobkowej, poprawy opieki zdrowotnej oraz edukacji. Wszystko to dzięki wsparciu finansowanemu poprzez instrumenty związane z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla.

Surowce odnawialne

farma wiatrowa

SZANGHAJ, CHINY

FARMA WIATROWA W CIXI

Wsparcie rozwoju sektora surowców odnawialnych w Chinach poprzez zwiększenie możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Shanghai Cixi Wind Project to wspólne przedsięwzięcie chińskiego i europejskiego producenta służące do wytwarzania energii elektrycznej nad Zatoką Hangzhou. Trzydzieści trzy wiatraki prądotwórcze o mocy 1,5 MW każdy generują przeciętnie 105 GWh energii rocznie. Farmie przypisuje się ograniczanie emisji o ok. 100 000 ton CO2 rocznie. Generowanie odnawialnej energii elektrycznej w ramach tego projektu przyczynia się do osiągnięcia przez Chiny celu polegającego na produkcji 35% elektryczności z odnawialnych źródeł na poziomie całego kraju do roku 2030.

farma wiatrowa

RUDONG, CHINY

FARMA WIATROWA W RUDONG

Wsparcie rozwoju sektora surowców odnawialnych w Chinach poprzez zwiększenie możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Farma wiatrowa w Rudong jest farmą lądową składającą się z 50 wiatraków prądotwórczych o mocy zainstalowania wynoszącej 100 MW. Projekt jest realizowany w powiecie Rudong należącym do prowincji Jiangsu oraz weryfikowany w ramach mechanizmu czystego rozwoju. Projekt zapewnia ograniczenie emisji nawet o 170 000 ton CO2 rocznie, a ponadto stanowi miejsce pracy 30 osób. Zespół ten współpracuje z miejscowym Instytutem Inżynierii w celu wsparcia edukacji, rozwoju możliwości, zrozumienia czystych źródeł energii oraz obsługi elektrowni.

Pochłanianie CO2

Pasmo górskie

PROWINCJA QINGHAI, CHINY

ZALESIANIE PROWINCJI QINGHAI

Sekwestracja dwutlenku węgla w celu osiągnięcia poziomu emisji zero netto.

Prowincja Qinghai jest częścią Wyżyny Tybetańskiej położoną na wysokości ponad 3000 m n.p.m. Wyżyna okrzyknięta „dachem świata” oraz „azjatycką wieżą ciśnień” jest naturalnym siedliskiem rzadkich gatunków zwierząt, wobec czego stała się priorytetem Chin dla tworzenia rezerwatów przyrody, lasów, łąk oraz mokradeł. Jezioro Qinghai jest największym jeziorem w Chinach i leży na terenie obejmującym szlaki migracyjne kilku gatunków azjatyckich ptaków. Projekt zlokalizowany jest na wschód od jeziora, gdzie na zdegradowanych ziemiach pozbawionych możliwości regeneracji lub zalesienia w sposób naturalny, powstanie 14 000 hektarów lasów złożonych z rodzimych dla regionu odpornych gatunków drzew, takich jak świerk, jałowiec, sosna, topola, brzoza oraz wiąz. Celem projektu jest również wsparcie lokalnej społeczności poprzez szkolenia i możliwości nabycia umiejętności technicznych.

NASZE CERTYFIKATY

Prakash Arunkundrum
„Jednym z największych wyzwań dla naszego pokolenia są zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka. Wierzymy w to, że problem zmiany klimatu należy rozwiązywać systematycznie poprzez przyjęcie postawy opartej na wiedzy naukowej oraz wdrożenie programów wspierających osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ.”


Prakash Arunkundrum
Dyrektor ds. operacji globalnych

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111