Polityka prywatności firmy Logitech (archiwum: Lipiec 2023)

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI W WITRYNIE FIRMY LOGITECH (ARCHIWUM)

Niniejsza polityka prywatności nie ma już zastosowania. Kliknij tutaj aby zapoznać się z aktualną wersją.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Logitech gromadzi i wykorzystuje dane osobowe osób odwiedzających ich witryny internetowe i mobilne, które są bezpośrednio powiązane z niniejszą Polityką prywatności (łącznie „Witryny”). Twoje dane osobowe są kontrolowane przez Logitech Europe S.A (razem „Logitech”, „my” i „nas”).

Aktywnie Przekazywane Dane

Jeśli użytkownik zadzwoni do nas, wyśle do nas wiadomość e-mail lub wypełni formularz w jednej z naszych Witryn, będziemy wykorzystywać podane przez użytkownika informacje, aby odpowiedzieć na zapytanie lub w inny sposób komunikować się z użytkownikiem lub mu pomóc. Jeśli użytkownik dokona zakupów przez nasze Witryny, możemy gromadzić dane niezbędne do realizacji zamówienia użytkownika, takie jak adres wysyłki, zamówione produkty i informacje kontaktowe użytkownika.

Pasywnie Przekazywane Dane

Podczas uzyskiwania dostępu do naszych Stron internetowych, w zależności od dokonanego przez użytkownika wyboru, udostępniane są nam pewne informacje o komputerze lub urządzeniu przenośnym, które mogą obejmować czynności wykonywane w naszych Witrynach, rodzaj używanego sprzętu i oprogramowania (takie jak system operacyjny lub przeglądarka), informacje przechowywane w plikach cookie, adres IP, czas dostępu, strony internetowe, z których użytkownik przybył, regiony, z których przegląda stronę internetową, oraz strony internetowe, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Wykorzystujemy te informacje, aby lepiej zrozumieć zainteresowania użytkowników naszych Witryn, a także aby udoskonalić nasze Witryny, usługi i produkty.

Obecnie nie reagujemy na sygnały „Nie śledzić” (Do Not Track) przeglądarek internetowych i staramy się zapewnić spersonalizowane wrażenia.

Pliki Cookie

Firma Logitech używa plików cookie, które zasadniczo są małymi plikami danych umieszczanymi na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie.

Wykorzystanie i Udostępnianie Danych

Gromadzone dane wykorzystujemy, aby zapewnić bogate interaktywne wrażenia. W szczególności możemy wykorzystywać dane w celu:

 • świadczenia usługi lub realizacji transakcji na żądanie użytkownika;
 • udoskonalenia i rozwoju naszych produktów;
 • personalizowania wrażenia użytkownika;
 • przetworzenia podań o pracę przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem naszych Witryn;
 • wyświetlania użytkownikowi reklam i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, co może obejmować wysyłanie komunikatów promocyjnych, kierowanie reklam i przedstawianie mu odpowiednich ofert.
Przeczytaj więcej

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika.

W pewnych okolicznościach możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim. Korzystamy z powiązanych i niepowiązanych dostawców usług, którzy pomagają nam przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności zgodnie z umowami dotyczącymi zachowania ścisłej poufności. Na przykład, dostawcy usług pomagają w realizacji następujących funkcji:

Opis usługi Przesyłane dane Cel
Obsługa klienta Dane kontaktowe, Dane dotyczące zapytania Pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz świadczyć wsparcie w zakresie produktów i usług
Funkcjonalność E-commerce Dane kontaktowe, interakcje ze stroną internetową Ułatwienie sprzedaży naszych produktów online
Promocje i ważne wiadomości Dane kontaktowe, pliki cookies Dostarczanie danych i zachęt dotyczących naszych produktów i usług
Wydajność strony internetowej Pliki cookie, interakcje ze stroną internetową Zapewnienie funkcjonalności i funkcji podczas korzystania z naszych stron internetowych
Menedżer korzystania z plików cookie Dane cookie Aby zapewnić możliwość wyboru plików cookie, które mają być dozwolone na naszych stronach internetowych

Firmy te są zobowiązane do przestrzegania naszych wymogów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać danych osobowych, które od nas otrzymują, do żadnych innych celów.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w celu

 1. przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, wymogów regulacyjnych oraz w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania, nakazy sądowe i procedury prawne;
 2. ochrony i obrony praw lub własności naszej lub osób trzecich, w tym egzekwowania umów, zasad i warunków użytkowania;
 3. w nagłych przypadkach, w tym w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników lub osób; lub
 4. w związku z dochodzeniem lub zapobieganiem oszustwom.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w celach związanych z transakcją biznesową lub negocjacjami transakcji biznesowych, które obejmują sprzedaż lub przekazanie całości lub części naszej firmy lub aktywów. Transakcje te mogą obejmować wszelkie fuzje, finansowanie, przejęcia, zbycie aktywów, wspólne przedsięwzięcie albo partnerstwo, lub postępowanie upadłościowe.

Korzystamy również z informacji zagregowanych i pseudonimizowanych do celów wydajnościowych i analitycznych, które nie mogą być wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkownika.

Dzieci

Firma Logitech nie zbiera ani nie przechowuje świadomie danych dotyczących dzieci i młodzieży poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że w naszych Witrynach lub za ich pośrednictwem zostały zebrane dane dotyczące osób poniżej 13 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich usunięcia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej 13 roku życia, które założyło konto lub zarejestrowało się do korzystania z usług w naszych Witrynach, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, aby doprowadzić do zamknięcia konta lub usługi tego dziecka i usunięcia jego danych osobowych.

Przechowywanie Danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności i realizacji żądanych przez użytkownika transakcji, lub w innych uzasadnionych celach, takich jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych umów. Ponieważ potrzeby te mogą być różne dla różnych typów danych, kontekstu naszych interakcji z użytkownikiem lub korzystania z naszych Witryn, rzeczywiste okresy przechowywania mogą się znacznie różnić.

Bezpieczeństwo Danych

Wykorzystujemy certyfikaty TLS, kodowanie, ograniczenia dostępu do danych, oprogramowanie antywirusowe i zapory, aby zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Przesyłanie danych przez Internet lub sieć bezprzewodową nie jest całkowicie bezpieczne. Przekazując nam swoje dane osobowe oraz publikując informacje na naszych forach publicznych, należy pamiętać o zagrożeniach bezpieczeństwa.

Aby zgłosić jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem dowolnego produktu firmy Logitech, prosimy o wypełnienie formularza i odpowiednich załączników oraz przesłanie ich do działu Bezpieczeństwa Logitech.

Kontrolowanie i Dostęp Do Informacji

Użytkownik może poprosić nas o aktualizację lub usunięcie/dezaktywację niektórych informacji o sobie. Jeśli firma Logitech nie będzie mieć możliwości usunięcia niektórych informacji osobistych, powiadomi użytkownika o przyczynach. Jeśli użytkownik zapisał się do otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, może on zrezygnować z ich otrzymywania wykonując instrukcje podane w takiej wiadomości lub na stronie zarządzania subskrypcjami w naszej witrynie.

Użytkownik ma również prawo do żądania informacji o sposobie, w jaki jego dane są przetwarzane i komu je udostępniamy. Ponadto, jeśli użytkownik uważa, że pewne informacje przetwarzane przez firmę Logitech na jego temat są niedokładne, ma prawo do ich skorygowania. Firma Logitech postara się udzielić odpowiedzi na prośbę o sprawdzenie przechowywanych informacji w ciągu 30 dni od otrzymania takiej prośby. Pytania, komentarze lub zgłoszenia dotyczące swoich danych lub naszego Oświadczenia, poprzednich Oświadczeń i praktyk w zakresie danych można zgłaszać poprzez stronę support.logitech.com/response-center lub korzystając z następujących metod:

Numer telefonu: +1 646-454-3200
Adres e-mail: support.logitech.com/response-center
Adres pocztowy: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 Stany Zjednoczone

W przypadku braku zadowolenia z naszej odpowiedzi można skierować skargę lub spór dotyczący prywatności do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych w określonej jurysdykcji.

Szczególne Informacje Dla Użytkowników Z Ue, Uk i Szwajcarii

Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w Unii Europejskiej podlega Ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych („RODO”). Ta sekcja zawiera informacje dotyczące praw użytkowników w UE i obowiązków firmy Logitech wynikających z RODO. Dane osobowe przetwarzane podczas korzystania z naszych Witryn są kontrolowane przez firmę Logitech Inc, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA. Europejskim przedstawicielem jest firma Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Przeczytaj więcej

Podstawa prawna przetwarzania danych

Logitech przetwarza dane osobowe dotyczące klientów z UE na jednej lub kilku prawnych podstawach określonych w RODO.

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem.
  Musimy przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkownika w celu aktywacji i rejestracji produktów, zapewniania gwarancji, że produkty i usługi, z których Użytkownik korzysta działają prawidłowo, zarządzania produktami i ulepszania ich, odpowiadania na pytania i prowadzenia obsługi klienta.
 2. Przetwarzanie jest konieczne z uwagi na uzasadnione interesy firmy Logitech.
  Przetwarzamy dane użytkowe w celu wsparcia funkcjonalności strony internetowej, wykrywania i zapobiegania oszustwom; w celu ochrony i obrony praw lub własności innych klientów lub osób trzecich, lub naszych własnych praw i interesów. Uwzględniamy przy tym prawa i swobód użytkownika i pseudonimujemy dane osobowe w najszerszym możliwym zakresie. Może zaistnieć również potrzeba przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu spełnienia odpowiednich przepisów prawa, wymogów regulacyjnych lub w odpowiedzi na wnioski prawne, nakazy sądowe i procedury prawne.
 3. Przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia prawnych zobowiązań firmy Logitech.
  W pewnych okolicznościach może zaistnieć potrzeba przetworzenia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia odpowiednich przepisów prawa Państwa Członkowskiego UE.
 4. Zgoda
  Firma Logitech przetwarza niektóre dane osobowe w oparciu o zgodę. Często robimy to dla celów naszej bezpośredniej komunikacji marketingowej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Prawa i wybory użytkownika

Jeśli użytkownik jest klientem firmy Logitech w UE, w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych przez firmę Logitech przysługują mu niżej opisane prawa.

Prawo dostępu i wyjaśnienia
 • Użytkownik ma prawo otrzymać wyjaśnienie, jakie dane na jego temat posiada firma Logitech i w jaki sposób je wykorzystuje.
 • Użytkownik ma prawo otrzymać kopię danych osobowych, które na jego temat posiada firma Logitech.
Prawo do sprostowania
 • Jeśli użytkownik uważa, że pewne informacje przetwarzane przez firmę Logitech na jego temat są niedokładne lub niekompletne, ma prawo do ich skorygowania.
Prawo do usunięcia
 • Użytkownik ma prawo zażądać trwałego usunięcia danych osobowych na jego temat posiadanych przez firmę Logitech.
Prawo do sprzeciwu
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez firmę Logitech na podstawie uzasadnionego interesu z powodów związanych z jego szczególną sytuacją. Firma Logitech może nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika niezależnie od sprzeciwu w zakresie dozwolonym przez RODO. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez firmę Logitech dla celów marketingu bezpośredniego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Użytkownik ma prawo zażądać, aby firma Logitech ograniczyła przetwarzanie jego danych osobowych w pewnych sytuacjach, w których uważa je za niewłaściwe.
Prawo do przenoszenia
 • Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia danych osobowych przekazanych nam w sposób czynny lub bierny (co nie obejmuje danych uzyskanych lub wywnioskowanych ze zgromadzonych danych), jeżeli przetwarzanie takich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z użytkownikiem i w sposób zautomatyzowany.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez firmę Logitech do Komisji ds. Ochrony Danych, irlandzkiego organu nadzoru:
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Irlandia
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800
 • W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, Użytkownik ma prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Korzystanie z naszych Witryn i produktów, jak opisano w Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności Logitech, jest dobrowolne.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy wypełnić formularz tutaj. Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub listownie, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Numer telefonu: + 1-510 713 5556
Adres e-mail: privacy@logitech.com
Adres pocztowy: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Inspektor ochrony danych (DPO): Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@logitech.com.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG wyłącznie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku międzynarodowego przekazywania danych przez Logitech opieramy się na i) decyzjach o adekwatności przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) lub ii) standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską. Umowy te można uzyskać poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem privacy@logitech.com.

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD

Od czasu do czasu firma Logitech będzie aktualizowała niniejsze Oświadczenie. W przypadku istotnych zmian w tym Oświadczeniu lub w sposobie używania informacji osobistych przez firmę Logitech firma Logitech poinformuje o nich w wyraźnie wyeksponowanym ogłoszeniu.

Firma Logitech nie będzie wprowadzała żadnych zmian, które obniżyłyby poziom ochrony zebranych wcześniej informacji osobistych użytkownika bez jego zgody.

Firma Logitech zachęca użytkownika do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, aby miał bieżącą wiedzę o tym, jak firma Logitech chroni jego informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Logitech oraz jej produktami i usługami.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy