Life Cycle Analysis (LCA – analiza cyklu życia) – Metodologia określania wpływu na emisje związków węgla

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Zróbmy większą różnicę razem

Korzystamy z rozbudowanej metodologii, która umożliwia nam pomiar i analizę faz cyklu życia naszych produktów oraz ocenę wpływu każdej z faz na emisje związków węgla – od pozyskiwania surowców do końca życia produktu.

Life Cycle Analysis (LCA) pomaga nam zmierzyć i wciąż poprawiać nasz wpływ na emisje związków węgla, ale to nie wszystko. Publikując nasz ślad węglowy na etykiecie produktowej pomagamy również konsumentom podejmować świadome decyzje w związku ze zmniejszaniem ich osobistego śladu, poprzez wybranie produktów wywierających mniejszy wpływ.

Gdy etykiety węglowe dotrą do mainstreamu i staną się częścią naszej codzienności, podobnie jak podanie kaloryczności na etykietach żywieniowych, wpływ decyzji zakupowych na klimat stanie się jasny. Właśnie dlatego upubliczniamy naszą metodologię każdej zainteresowanej firmie.

Przegląd metodologii

LCA to filar naszego kompleksowego podejścia. Opracowaliśmy wieloetapową metodologię, która została niezależnie zweryfikowana.

Czy wiesz, że

Nasza metodologia została niezależnie certyfikowana pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami dobrych praktyk ISO 14067 oraz ISO 14026.

Ikona oznaczenia węglowego

Faza 1

Pozyskiwanie surowców i produkcja

Ikona cyklu życia produktu

Faza 2

Transport i magazynowanie

Ikona śladu węglowego

Faza 3

Tok użytkowania

Ikona jasności w sprawie emisji

Faza 4

Koniec cyklu życia

LCA składa się z czterech kluczowych faz: pozyskiwanie surowców i produkcja, transport i magazynowanie, tok użytkowania i koniec życia. Każda z tych faz charakteryzuje się unikalnym zestawem obszarów zainteresowania i wyzwań, które kształtują ostateczny wpływ produktu na emisje związków węgla.

2 strzałki tworzące obrys prostokąta, reprezentujące pozyskiwanie surowców i produkcję

Faza 1

W tej fazie wyróżniamy trzy główne obszary zainteresowania: 1 Surowce; 2 Produkcja; i 3 Montaż. Przyjrzyjmy się im bliżej...

POZYSKIWANIE SUROWCÓW I PRODUKCJA

W tej fazie mierzymy wpływ, jaki ma wydobycie surowców i produkcja. Pod uwagę bierzemy wszystko, od wytwarzania części składowych po ich montaż. Współpracujemy z dostawcami, by zdobyć wiedzę na temat procesu produkcyjnego w celu przedstawienia jasnego obrazu tej fazy pod kątem wpływu na środowisko.

Ikona z 2 strzałkami wskazującymi na transport i magazynowanie produktów

Faza 2

Ta faza obejmuje wszystko, co ma związek z przedostaniem się produktu z fabryki w Wasze ręce.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Gdy nasz produkt końcowy jest już przetestowany, zapakowany i gotowy do użytku, musimy jakoś dostarczyć go konsumentowi – tę podróż mierzymy od startu do mety.

2 strzałki tworzące okrąg

Faza 3

Nasze scenariusze pomagają nam przewidzieć zużycie w tej fazie, lecz zakres oddziaływania zależy od Was!

TOK UŻYTKOWANIA

Podczas użytkowania nasze produkty zużywają energię. Ponieważ nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić tego, w jaki sposób nasze produkty są użytkowane przez klientów, mierzymy zużycie energii elektrycznej zgodnie z konkretnymi scenariuszami użytkowania, które opracowaliśmy na podstawie informacji uzyskanych od konsumentów. Uwzględniamy najlepsze oraz najgorsze szacunki dla cyklu życia produktu oraz zapotrzebowania na energię systemów głównych, takich jak komputery, które wykorzystują nasze produkty. Bierzemy poprawkę na dodatkowe oddziaływania na emisje związków węgla powiązane z wymianą baterii wykorzystywanych w ciągu życia produktu.

2 strzałki zwrócone w swoją stronę

Faza 4

Ta faza obejmuje koniec cyklu życia produktu, wraz z jego odzyskaniem i przetworzeniem, gdy tylko jest to możliwe.

Koniec cyklu życia

Ostatnia faza życia produktu przedstawia wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Na początek oceniamy metodę transportu wykorzystywaną do zbierania zużytych produktów, opakowań, baterii i przewożenia ich od użytkownika końcowego do zakładów przetwórstwa.

Następnie przyglądamy się temu, w jaki sposób te przedmioty są przetwarzane, mierzymy oddziaływania wynikające z przetwarzania opakowań, sposobu postępowania z produktami i akcesoriami oraz co dzieje się z bateriami po ich utylizacji. Oceniamy również fazę przygotowań (np. sortowanie), podczas której przedmioty zostają przygotowane do spalenia, wyrzucenia na wysypisku lub inicjatyw typu odzysk energii cieplnej.

Wszystko to dzieje się zanim dotrzemy do recyklingu, gdzie na podstawowym poziomie przyglądamy się sortowaniu i rozdrabnianiu. Jednak na tym zdecydowanie nie poprzestajemy. Dokonujemy przeglądu naszych globalnych sieci i przyglądamy się lokalnej infrastrukturze recyklingu i ich możliwościom, tworząc założenia najgorszych scenariuszy przy świadomości tego, że recykling małej elektroniki konsumenckiej wiąże się z trudnościami.

Jednak byśmy mogli dołożyć najlepszych starań, aby je ponownie wykorzystywać, naprawiać i wydłużać ich życie, potrzebujemy Waszej pomocy. Możemy pracować tylko na tych produktach, które nam zwrócicie, więc prosimy, oddawajcie urządzenia do recyklingu, gdy tylko macie taką możliwość.

Kalkulator emisji związków węgla i niezależna weryfikacja

Do obliczenia ostatecznego śladu węglowego produktu stosujemy oprogramowanie Life Cycle Assessment o nazwie Umberto, wykorzystując połączenie opublikowanych zbiorów danych z GaBi i Ecoinvent z niestandardowymi modelami LCA opracowanymi z użyciem danych podstawowych. Aby wspierać integralność obliczeń emisji związków węgla, współpracujemy z uznanymi na arenie międzynarodowej ekspertami w dziedzinie LCA z iPoint Group oraz niezależnym weryfikatorem w celu szczegółowego sprawdzenia i zatwierdzenia zgodności oddziaływań emisji związków węgla na poziomie produktu ze standardami certyfikacji DEKRA.

Nasi partnerzy

Nasza metodologia LCA powstawała bardzo długo. Urzeczywistnienie naszej wizji na temat węgla wiązało się z ogromnym wysiłkiem i osiągnięciem prawdziwego ducha zespołu w firmie Logitech. Przed nami wciąż długa droga do osiągnięcia poziomu transparentności i dokładności, w który celujemy, ale uda nam się. Do tej pory nasz sukces był możliwy dzięki naszym partnerom, pracy z IFU Hamburg (częścią iPoint Group) nad opracowaniem modeli cyklu życia produktów i nadaniu liczbom znaczenia, a także organizacją DEKRA, która gwarantuje, że cokolwiek dana liczba przedstawia, uzyskało to akredytację i zostało zweryfikowane z normami ISO 14067 i ISO 14026.

Ifu hamburg
dekra

OTWARTY DOSTĘP DO METODOLOGII LOGITECH

Zapisz się, by dowiedzieć się więcej na temat otwartej metodologii Logitech.