Logitech EU Sekretessmeddelande

Logitech EU Sekretessmeddelande

Vi, Logitech Europe S.A,, tillhandahåller boende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz detta sekretessmeddelande, som innehåller ytterligare information för sådana boende för att komplettera LogitechsSekretesspolicy på webbplatsen och Logitechs produkters sekretessmeddelanden.

Rättsliga grunder för bearbetning

Vi behandlar dina personuppgifter på flera olika rättsliga grunder, enligt följande:

  1. Baserat på nödvändighet att utföra kontrakt med dig - måste vi behandla dina personuppgifter för att aktivera och registrera produkter, se till att produkter och tjänster du använder fungerar som de ska, underhålla och förbättra produkter, svara på frågor och önskemål från dig och ge kundsupport.
  2. Baserat på legitima intressen behandlar vi produktanvändningsdata från dig för att ta fram nya produkter och tjänster med förbättrad funktionalitet, säkerhet och trygghet; att upptäcka och förebygga bedrägerier; att skydda och försvara rättigheter eller egendom för andra kunder eller tredje parter, eller våra egna rättigheter och intressen; vi överväger dina personliga intressen i detta avseende och redigerar personuppgifter i största möjliga utsträckning för att undvika att påverka dina integritetsrättigheter.
  3. Baserat på överensstämmelse med lagliga skyldigheter kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att följa gällande lagar, lagkrav och för att svara på lagliga förfrågningar, domstolsförfaranden och rättsliga processer;
  4. Baserat på ditt samtycke till kommunikation för direktmarknadsföring - du kan när som helst avbryta genom att följa anvisningarna här https://www.logitech.com/subscribe.
Dina rättigheter och val

Du kan kontakta oss för att få kopior av dina personuppgifter. Du kan också be oss att korrigera eller arkivera/radera dina personuppgifter på

Telefon: +1 510 795 8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Post: Logitech Data Protection Officer, Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, CH - 1015 Lausanne, Switzerland

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet och en rätt till dataöverföring. Bearbetning bygger på samtycke och du har rätt att återkalla samtycket när som helst. Våra webbplatser och våra produkter som beskrivs i Logitechs sekretesspolicy är frivilliga.

Behandling och lagring av personuppgifter

Vi och våra medlemsförbund och tjänsteleverantörer behandlar och lagrar dina personuppgifter på servrar i USA, som inte har fått ett okvalificerat adekvat beslut. För att visa att Logitech tillhandahåller adekvata standarder för dataskydd har Logitech certifierats under safe harbor-program. Men eftersom dataskyddsmyndigheterna inte längre accepterar safe harbour-registreringar som indikation på ett adekvat skydd har Logitechs deltagande i programmen upphört. Logitech fortsätter att tillhandahålla ett adekvat skydd för data genom att ha ingått databehandlingsavtal och dataöverföringsavtal som innehåller standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen. Sådana databehandlingsavtal är tillgängliga på begäran.

Datalagring

Vi behåller dina personuppgifter så länge du använder webbplatserna eller våra produkter eller om vi är juridiskt skyldiga att genom rätts-/överensstämmelsesyften. Personuppgifter som inte längre behöver behållas kommer att raderas med jämna mellanrum varje år.

Giltighetsdatum och ändringar

Denna sekretesspolicy gäller från 25 maj 2018. Vi kan emellanåt göra ändringar, även materiella ändringar, i Sekretesspolicyn. Du bör läsa igenom sekretesspolicyn varje gång du besöker våra webbplatser, köper en Logitech-produkt eller använder nya funktioner för våra produkter för att se eventuella ändringar.

Om du har frågor om vår sekretessmeddelande, kontakta oss på: Telefon: +1 510-795-8500 Kontakt: support.logitech.com/response-center

Ytterligare information

Se även vår policy för cookies .

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu