Användningsvillkor

Pangea temporary hotfixes here

Användningsvillkor

Dessa Användningsvillkor (här benämnt Villkor) är ett juridiskt avtal mellan dig och Logitech och styr ditt användande av den här webbplatsen, antingen som besökare, bidragare av innehåll eller som registrerad användare. Du får endast skriva inlägg och använda dig av denna Webbplats om du följer dessa Villkor, så du bör läsa igenom dem noggrant innan du börjar använda Webbplatsen. Logitech förbehåller sig rätten att begränsa eller avsluta din tillgång till Webbplatsen eller avsluta eller göra uppehåll i din registrering om du inte efterlever de villkor och policyer som anges på denna Webbplats, inklusive dessa Villkor, när som helst av någon anledning.

GENOM ATT BESÖKA OCH ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS PÅ NÅGOT SÄTT GODTAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODTAR ALLA VILLKOREN SKA DU INTE HELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN PÅ NÅGOT SÄTT (EXEMPELVIS GENOM ATT SKRIVA INLÄGG).

Ändring av villkoren

Logitech kan när som helst ändra, uppdatera, lägga till eller ta bort delar av de här Villkoren. Du bör med jämna mellanrum kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att ändringar publicerats ses detta som ett godkännande av ändringarna.

Ändringar på webbplatsen

Vi kan lägga till ytterligare tjänster eller ändra befintliga tjänster i syfte att förbättra Webbplatsen och dess användbarhet. Om Logitech gör sådana ändringar gäller de här Villkoren de nya tjänsterna och eventuella ändringar av befintliga tjänster.

Användarinformation

Du kommer att ombes uppge personlig information, exempelvis förnamn, e-postadress, lösenord, bostadsort och postnummer för att kunna använda vissa delar av Webbplatsen. Du bär själv hela ansvaret för att hålla din kontoinformation, inklusive lösenordet, konfidentiell samt för alla aktiviteter som äger rum på ditt konto. Du går med på att omedelbart meddela Logitech om ditt konto eller lösenord använts utan ditt godkännande eller om säkerhetsproblem har uppstått. Du kan komma att hållas ansvarig för förluster som Logitech eller andra användare eller besökare på Webbplatsen lidit på grund av att ditt Logitech ID, lösenord eller konto använts av en annan person.

Du har inte rätt att använda någon annans Logitech-ID, lösenord eller konto vid något tillfälle utan att uttryckligen ha tillåtelse och tillstånd från innehavaren av detta Logitech-ID, lösenord eller konto. Användarkonton och lösenord för Logitech är endast avsedda för enskild användning och bör inte delas. Gruppbaserade och generiska konton är förbjudna. Logitech kan inte hållas ansvarig för förluster eller skador som uppstår till följd av din bristande efterlevnad av dessa skyldigheter.

 

Sekretesspolicy

Logitech respekterar din önskan om sekretess och vidtar steg för att skydda den personliga information som du tillhandahåller oss. Logitechs sekretesspolicy finns på www.logitech.com/privacy. Genom att använda denna Webbplats godkänner du villkoren i sekretesspolicyn.

Logitech har säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, felanvändning och ändring av information som är under Logitechs kontroll. Säkerhetsåtgärderna beskrivs i sekretesspolicyn.

Trots att Logitech har vidtagit de åtgärder som beskrivs i sekretesspolicyn för att säkerställa att din personliga information levereras och lämnas ut enbart i enlighet med sekretesspolicyn garanterar inte Logitech att den personliga information som du uppger inte kommer att fångas upp och dekrypteras.

Stödforum, bloggar och recensioner

Logitech har skapat stödforum, bloggar, communityn och gruppdiskussioner (just nu endast på engelska) för att du ska kunna dela med dig av dina erfarenheter, ställa och svara på frågor, dela recensioner av Logitech-produkter och tjänster, coh mycket mer (Alla dessa kallas ”Online-communityn”). Vi uppskattar att Logitechs Online-communityn reflekterar mångfalden hos sina användare, och att de är intressanta platser för att lära, dela, och interagera. För att hålla själen i communityt levande har vi utvecklat värdegrunder och riktlinjer på engelska som måste följas av alla användare, deltagare och bidragande. Riktlinjerna är integrerade i dessa Villkor, och kan ses på www.logitech.com/support/guidelines.

Innehåll

Alla texter, bilder, användargränssnitt, visuella gränssnitt, varumärken, logotyper, konstverk, fotografier och datorkod samt all musik och allt ljud ("Innehåll") inklusive, men inte begränsat till, utformningen, uppbyggnaden, urvalet, sammanställningen, uttrycket, utseendet och arrangemanget av sådant Innehåll på denna Webbplats, ägs, styrs eller licensieras av Logitech. Allt sådant Innehåll skyddas av lagar som rör trade dress (helhetsintryck), upphovsrätt, patent och varumärken samt ett flertal andra immateriella rättigheter och konkurrenslagar. Logitech ger dig härmed begränsad behörighet att använda Innehållet enligt dessa Villkor, såvida inte visst Innehåll omfattas av ett annat avtal (t.ex. licensavtal för programvara, tjänstevillkor o.s.v.) och så länge som användandet av sådant Innehåll endast sker i personligt, icke-kommersiellt informationssyfte.

Förutom i de fall som anges i ett gällande avtal eller i själva Innehållet så får inte Innehållet till någon del kopieras, reproduceras, distribueras, ges ut i ny upplaga, laddas ner, visas, anslås eller överföras i någon form eller på något sätt, vilket utan begränsning inkluderar överföring på elektronisk och mekanisk väg, fotokopiering, inspelning eller på annan väg, utan föregående skriftligt medgivande från Logitech eller innehavaren av upphovsrätten. Du får heller inte "spegla" något innehåll på denna webbplats eller någon annan server utan föregående skriftligt medgivande från Logitech.

Uppladdning av användarmaterial

Vissa delar av den här Webbplatsen kan tillåta dig att ladda upp material som dina upplevelser, råd, rekommendationer, åsikter, information, meddelanden eller annat material (hädanefter Ditt Material). Var medveten om att dessa delar är offentliga och inte konfidentiella. Du får endast ladda upp Ditt Material på offentliga delar av webbplatsen, och endast där du har tillstånd att ladda upp. Du får inte ladda upp material som bryter mot dessa villkor eller några tredjepartsavtal.

Logitech åtar sig ej äganderätt för något av Ditt Material du laddar upp. Dock ger du genom att ladda upp Ditt Material på offentliga delar av Webbplatsen Logitech och dess dotterbolag, partners och återförsäljare permanent, oåterkallelig, royalty-fri rätt att använda, kopiera, visa, spela upp, distribuera, anpassa, skapa relaterade verk från, omlicensiera och reklamföra Ditt Material i alla medier och på alla sätt, och att använda och underlicensiera ditt namn, utseende, biografi, röst, video och bild (om tillämpligt) för att länka ditt material till dig. Utöver Ditt Material uppskattar vi din feedback, och uppmanar dig att kontakta oss om du har något att säga. Du samtycker till att vi på alla sätt får använda, utan begränsning, alla kommentarer, råd, rekommendationer, förslag, klagomål och annan feedback du ger oss angående Webbplatsen, Logitech-produkter och/eller Tjänster, och att Logitech kommer att äga alla immateriella rättigheter som vi skapar baserat på eller genom att använda din feedback.

Ingen illegal eller förbjuden användning

Du får INTE göra något av följande medan du använder Webbplatsen:

 • Begränsa eller stoppa någon användare från att använda och uppskatta denna Webbplats
 • Ladda upp eller skicka olagligt, bedrägligt, ärekränkande, nedsättande, rasistiskt, sexistiskt, obscent, pornografiskt, profant, hotfullt, hatiskt, upprörande, eller på annat sätt negativt material.
 • Ladda upp eller skicka någon information som innebär eller uppviglar till något som skulle innebära ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar, innebära otillåten fackmannaverksamhet, eller på annat sätt bryta mot lokala, regionala, nationella eller utländska lagar, inklusive utan begränsning amerikanska exportlagar och regler
 • Använda namnen ”Logitech” eller ”Logi”, domännamn, varumärken, logotyper, eller märken i ditt användar- eller visningsnamn, eller använda dem på något annat sätt som tyder på att du jobbar för, eller är associerad med Logitech
 • Låtsas att du är eller representerar någon annan, eller framställa dig att vara någon eller något annat
 • Kränka någons integritet, personliga rättigheter eller materialrätt
 • Ladda upp eller skicka reklam, kallelser, kedjebrev, pyramidspel, investeringsmöjligheter, eller annan oombedd kommersiell kommunikation (utom med direkt tillstånd från Logitech), spam, phishing, eller denial-of-service-attacker.
 • Ladda upp, publicera, skicka, reproducera, distribuera, eller på annat sätt utnyttja informationen, mjukvaran, eller annat material erhållet genom den här Webbplatsen i kommersiellt syfte (utan direkt tillstånd från den som erbjuder informationen, mjukvaran eller materialet)
 • Använda Webbplatsen för att skapa trafik åt andra webbsidor
 • Kränka immaterialrätt eller liknande rättigheter, inklusive men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärken, och patent tillhörande någon person eller entitet
 • Ladda upp, publicera, skicka, reproducera, eller distribuera på något sätt information, mjukvara eller annat material erhållet genom denna Webbplats som är skyddat av upphovsrätt eller annan materialrätt, eller därtill relaterade verk utan att få tillstånd från ägaren av verket eller dess rättigheter
 • Ladda upp, publicera, reproducera, skicka, eller distribuera på något sätt någon del av denna Webbplats eller verk relaterade till den utan Logitechs uttryckliga tillstånd, då denna Webbplats är skyddad av amerikanska och internationella upphovsrättslagar
 • Utföra åtgärder som skapar orimligt eller oproportionerligt mycket trafik på infrastrukturen för Webbplatsen, Logitechs system och nätverk eller andra system och nätverk som är kopplade till Webbplatsen eller Logitech
 • Förfalska headers eller på annat sätt manipulera identifierande information för att dölja ett meddelandes ursprung som skickas till Logitech eller genom denna Webbplats eller tjänst på denna Webbplats
 • Använda en robot, spindel, skrapa eller på annat sätt automatiskt försöka få tillgång till Webbplatsen eller tjänsterna i något syfte utan vårt uttryckligt skrivna tillstånd. Dock gäller denna bestämmelse inte för indexering eller uppdatering av sökmotorer
 • Ladda upp eller skicka någon information eller mjukvara som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, eller andra skadliga komponenter
 • Ladda upp eller överföra information, filer eller programvara som innehåller, men inte begränsas till, virus, trojaner, maskar, annonsprogram, spionprogram, crimeware, graffititaggare, spridare, rootkit, nyckelloggare, bot eller andra skadliga programvaror eller programelement
 
Länkar till tredje parts webbplatser och tjänster

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte kontrolleras av Logitech, i syfte att tillhandahålla heltäckande och användbara resurser. Logitech ansvarar inte för innehållet eller produkterna på de länkade webbplatserna, ej heller för länkar på en länkad webbplats eller ändringar och uppdateringar av sådana platser. Logitech tillhandahåller dessa länkar endast för att underlätta för dig, och att en länk inkluderas innebär inte att Logitech gör reklam för, garanterar eller på något sätt tar ansvar för innehållet eller produkterna på en sådan tredje parts webbplats.

I samband med att du använder denna Webbplats kan du göras uppmärksam på tjänster, produkter och erbjudanden som tillhandahålls av tredje part och inte av Logitech. Om du bestämmer dig för att använda tjänster eller produkter från tredje part är du skyldig att granska och förstå villkoren som styr tjänster och produkter från tredje part. Du godkänner att den tredje parten, inte Logitech, bär ansvaret för prestandan hos tjänster och produkter från tredje part.

Inget ansvar att övervaka

Logitech förbehåller sig rätten, men inte ansvaret, att övervaka och/eller ta bort innehåll på Webbplatsen som tillhandahålls av andra Även om vissa communityn och andra områden övervakas för relevans har vi inget ansvar att kontrollera innehåll, och har inget ansvar för innhåll som laddas upp. Vi förbehåller oss rätten att vägra uppladdning av, redigera, och ta bort innehåll utan vidare anledning. Vidare har Logitech inget ansvar för misslyckande eller fördröjning i borttagande av material.

Procedur för krav vid upphovsrättsintrång

Vi på Logitech respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade material har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten och är tillgängligt via Webbplatsen ber vi dig att meddela oss om misstänkt upphovsrättsintrång. Uppge följande information till Logitechs upphovsrättsombud:

 • En fullständig beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk eller andra immateriella rättigheter som det påstådda intrånget avser
 • En elektronisk eller handskriven namnteckning från den person som har befogenhet att agera åt ägaren till upphovsrätten eller annan immateriell egendom
 • En beskrivning av var verket som det påstådda intrånget avser förekommer på webbplatsen
 • Ditt namn, din adress, telefonnummer och e-postadress
 • En uttalande där du uttrycker att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte har auktoriserats av upphovsrättsägaren, hans/hennes agent, eller enligt gällande lag
 • Ett uttalande med din namnteckning där du under ed bekräftar att informationen ovan är riktig samt att du är ägaren till upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna, eller har behörighet att agera å dennes vägnar

 

Logitechs ombud kan nås via kontakterna nedan:

I USA

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Inc.

7700 Gateway Blvd.

Newark, CA 94560, USA

Utanför USA

Logitech Copyright Agent

c/o Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation

Daniel Borel Innovation Center

CH - 1015 Lausanne

Via e-post

http://support.logitech.com/response-center

Förfrågningar som inte rör upphovsrättsintrånget besvaras inte.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

SÅVIDA INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES OCH I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER TILLHANDAHÅLLS DENNA WEBBPLATS, SAMT ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH ALLA INLÄGG, ÅSIKTER OCH TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER SOM ÄR LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET" UTAN NÅGOT SLAG AV GARANTI OCH LOGITECH OCH DESS LEVERANTÖRER, TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH PARTNER (KALLAS FORTSÄTTNINGSVIS KOLLEKTIVT FÖR "LEVERANTÖRER") FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, BÅDE UTTRYCKLIGEN OCH UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. LOGITECH GARANTERAR ELLER GODKÄNNER INTE KORREKTHETEN, AKTUALITETEN ELLER PÅLITLIGHETEN HOS RÅD, ÅSIKTER, UTTALANDEN ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS, ÖVERFÖRS ELLER DELAS PÅ WEBBPLATSEN. LOGITECH OCH DESS LEVERANTÖRER GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS UPPFYLLER DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, ATT TILLGÅNGEN TILL DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATION, INLÄGG, ÅSIKTER ELLER TJÄNSTER SOM ÄR LÄNKADE TILL DEN KAN ANVÄNDAS SÄKERT, FELFRITT OCH UTAN AVBROTT ELLER ATT RESULTATEN AV SÅDANT ANVÄNDANDE KOMMER ATT VARA KORREKT, PÅLITLIGT ELLER LÄMPA SIG FÖR DINA ÄNDAMÅL. LOGITECH KAN INTE FÖRSÄKRA ATT FILER OCH ANDRA DATA SOM DU LADDAR NER FRÅN DENNA WEBBPLATS ÄR FRIA FRÅN VIRUS, SKADLIG KOD, KONTAMINATION OCH ANDRA SKADLIGA FUNKTIONER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAS TILL, VIRUS, SKADLIG KOD, TROJANER, MASKAR, ANNONSPROGRAM, SPIONPROGRAM, CRIMEWARE, GRAFFITITAGGARE, SPRIDARE, ROOTKIT, NYCKELLOGGARE, BOTAR ELLER ANNAN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER PROGRAMELEMENT. LOGITECH ÄR INTE HELLER ANSVARIGA FÖR TREDJEPARTSLEVERANTÖRERS ELLER PARTNERS UPPFÖRANDE, VARE SIG ONLINE ELLER OFFLINE. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION FRÅN LOGITECH, DESS LEVERANTÖRER ELLER ANDRA KAN ÄNDRA DENNA FRISKRIVNING. I vissa jurisdiktioner tillåts inte dessa begränsningar och det kan därför hända att ovanstående begränsningar inte gäller för din jurisdiktion.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT LOGITECH (ELLER ANSTÄLLDA VID LOGITECH, INVESTERARE, DOTTERBOLAG, AGENTER, PERSONER MED FULLMAKT, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, PARTNER OCH ANSTÄLLDA) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BÄRA NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, ELLER FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, FÖLJD- ELLER TYPISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET, DATA, VINSTER ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM LOGITECH HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÄNFÖRAS TILL ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, BORTTAGANDE ELLER UPPHÖRANDE AV DENNA WEBBPLATS, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING I DINA DATA ELLER ÖVERFÖRINGAR, FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS, TREDJE PARTS UPPFÖRANDE ELLER YTTRANDEN PÅ DENNA WEBBPLATS, INSTRUKTIONER, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER LÄNKAS FRÅN DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAT PROBLEM SOM RÖR DENNA WEBBPLATS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA LOGITECHS ELLER LEVERANTÖRERNAS SAMMANTAGNA ANSVAR FÖR ALLA KRAV I ANSLUTNING TILL ANVÄNDANDET AV DENNA WEBBPLATS ÖVERSKRIDA DET TOTALA AVGIFTSVÄRDET, OM NÅGOT, SOM DU BETALADE IN TILL LOGITECH UNDER FÖREGÅENDE ÅR FÖR TJÄNSTEN I FRÅGA, ELLER 100 $, BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR MINDRE. I vissa jurisdiktioner som New Jersey, USA, tillåts inte dessa begränsningar och det kan därför hända att ovanstående begränsningar inte gäller för din jurisdiktion, som de inte gäller i New Jersey, USA.

Gottgörelse

Du ska gottgöra, försvara och hålla Logitech, dess samarbetspartner och deras respektive anställda och agenter skadeslösa från alla yrkanden, krav, skador, kostnader och skyldigheter, inklusive advokatskostnader, som läggs fram av tredje part till följd av ditt handlande eller förbiseenden som uppstått i samband med ditt användande av Webbplatsen. Logitech förbehåller sig rätten att åta sig det exklusiva försvaret och kontrollen över varje angelägenhet som du i annat fall ska hålla Logitech skadeslöst för, och du accepterar att samarbeta i den utsträckning som rimligen krävs för att försvara alla yrkanden. Den föregående gottgörelseprovisionen är inte applicerbar ifall några anspråk, krav, skador, kostnader eller ansvar kommer utav Logitechs egen vårdslöshet, bedrägeri, medvetna oförrätt eller medvetna lagbrott.

Utlämning av uppgifter

Logitech har rätt att utelämna all information vi har om dig (inklusive din identitet), alla överföringar och kommunikationer från dig samt ditt användande av Webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls där om vi fastställer att ett sådant utelämnande krävs för att (1) efterleva juridiska processer, (2) efterleva utredning eller klagomål rörande din användning av denna Webbplats, (3) upprätthålla dessa Användningsvillkor, (4) besvara yrkanden om att sådana data har inkräktat på andras rättigheter eller (5) Logitechs, dess anställda, besökares, Webbplatsanvändares och andra personers rättigheter, egendom och personliga säkerhet.

Logitech förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut all information som Logitech bedömer vara nödvändig för att följa varje tillämplig lag, reglering, juridisk process eller myndighetsbegäran. Logitech kan också lämna ut din information om Logitech avgör att tillämplig lag kräver eller tillåter ett sådant yppande, inklusive utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägeri.

Upphävande

Du godkänner att Logitech, efter eget godtycke och utan föregående meddelande, kan avbryta din tillgång till Webbplatsen och/eller blockera din framtida tillgång till Webbplatsen om vi avgör att du har brutit mot dessa Användningsvillkor eller andra avtal eller riktlinjer som är kopplade till ditt användande av Webbplatsen, eller av andra anledningar som inbegriper, men inte är begränsade till (1) begäranden av polis eller annan myndighet, (2) din egen begäran att kontot ska tas bort, (3) att Webbplatsen eller tjänster som tillhandahålls på eller genom Webbplatsen upphör eller väsentligt ändras, eller (4) oförutsedda tekniska problem.

I den händelse att detta avtal upphävs kommer begränsningarna gällande Innehåll eller material på Webbplatsen, samt alla garantier, ersättningar och ansvarsbegränsningar som anges i dessa Användningsvillkor fortfarande att gälla. I den händelse att du är missnöjd med denna Webbplats eller några tjänster som tillhandahålls av Logitech, är den enda lösningen att du säger upp detta avtal.

Om Logitech vidtar några rättsliga åtgärder mot dig till följd av att du brutit dessa Användningsvillkor, har Logitech rätt att utkräva rimliga advokatskostnader och kostnader för sådana åtgärder, som du accepterar att betala, utöver de förelägganden och den juridiska upprättelse som tillerkänts Logitech. Du accepterar att Logitech inte är ansvarig för dig eller tredje part för att upphäva din tillgång till Webbplatsen.

Gällande lagstiftning

De här villkoren och din användning av Webbplatsen regleras av lagarna i USA och delstaten Kalifornien, oaktat konflikter mellan juridiska bestämmelser; alla yrkanden och rättsliga åtgärder måste tas upp i lämplig statlig eller federal domstol belägen i Santa Clara County, Kalifornien, och du samtycker till och underkastar dig utövandet av sådana domstolars domsrätt över fysiska personer (in personam jurisdiction) i syfte att pröva varje sådant yrkande eller varje rättslig åtgärd. Du avstår från rätten att anföra avsaknad av domsrätt över fysiska personer (in personam-domsrätt) samt att protestera mot platsen.

Diverse

Logitech har rätt att när som helst tilldela valfritt dotterbolag eller annat dotterföretag dessa Villkor, eller som en del av försäljningen till, samgående med eller annan överföring av Logitech till en annan juridisk person. Du har inte rätt att tilldela detta avtal. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Logitech avseende denna produkt och styr ditt användande av denna Webbplats. I den händelse Logitech skulle underlåta att utöva eller tillämpa någon av de rättigheter eller bestämmelser som utgör en del av de här Villkoren innebär inte detta att Logitech frånsäger sig sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i de här Villkoren av någon anledning inte finnes tillämplig, medger parterna ändå att parternas avsikter får den effekt som andemeningen i bestämmelsen ger uttryck åt, och övriga bestämmelser av Villkoren skall fortsätta att gälla fullt ut. Oavsett om någon lag eller bestämmelse anger något annat, utom i New Jersey, måste varje anspråk eller orsak till rättslig åtgärd som uppstår vid eller som hänför sig till användning av Webbplatsen eller de här Villkoren inges inom ett (1) år från det att sådant anspråk eller anledning till rättslig åtgärd uppstod, i annat fall förlorar dessa sin verkan för all framtid.

Denna webbplats ägs och tillhandahålls av Logitech.

Logitech reviderade dessa Villkor i augusti 2016.