Kreativa, rådiga och innovativa Logitech-medarbetare

Pangea temporary hotfixes here

VI FRÄMJAR POSITIV FÖRÄNDRING

På Logitech främjar vi en kultur som präglas av lärande där de anställda känner att de kan vidareutveckla sina sinnen, utmana idéer och göra saker bättre. Grundtanken med målen för medarbetarengagemanget är att medarbetarna ska känna sig inspirerade av företagets föresatser och bidra med saker som spelar roll. 

Frågor och svar på företagskonferens

Etik

Vi bedriver vår affärsverksamhet på ett rättvist, ärligt och transparent sätt. Vi använder exceptionella etiska standarder och rutiner, vilket hjälper oss att säkerställa att våra intressenters långsiktiga intressen tillvaratas. Vårt åtagande att vara transparenta och tillämpa etiska rutiner driver oss att identifiera, mildra och hantera risker i verksamheten och ger såväl långsiktiga som kortsiktiga möjligheter.

Samarbete i mötesrum

Talangutveckling

Vårt utvecklingsprogram hjälper de anställda att utveckla sin kompetens och ger insikter som är relevanta för deras liv. Bland resurserna finns workshops, föreläsare och coachning. Dessa erbjuds på plats eller online.

Våra förmän letar efter möjligheter att utveckla och hålla kvar talanger. På våra utbildningscenter på fabrikerna finns det utrymmen för workshops och presentationer samt modeller av produktionslinjer där arbetare kan prova nya färdigheter. Nyanställda får en omfattande orientering och upplärning för att bygga upp specifika kompetenser, som svetsning för hand, montering, testning, paketering och kvalitetskontroller. Vi följer upp med onlineövningar och praktisk träning och repetitionskurser.

Gruppfoto av Logitech på evenemang

Mångfald och inkludering

På Logitech har vi en vacker mångfald. Våra unika perspektiv hjälper oss att förnya oss, förstå oss på marknader och samarbeta världen över för att skapa konkurrensfördelar. Vi främjar en inkluderande kultur där de anställda kan vara sig själva. Vi vill att våra anställda alltid ska känna att vi stöttar och värdesätter dem.

Monteringslinje för datormöss

Hälsa och säkerhet

Vår fortsatta framgång drivs av kreativa, rådiga och innovativa människor på Logitech och i distributionskedjan. Vi strävar efter att säkerställa säkerhet, hälsa och välmående för alla medlemmar i vårt team. Vi vill se till att alla känner sig omhändertagna och att de anställda på ett säkert och kreativt sätt kan svara på den konkurrensbetonade marknadens snabba utmaningar.

Vi arbetar i enlighet med RBA Code of Conduct och rutinerna i den internationella ISO 45001-standarden för att skapa en säker arbetsmiljö för alla. Och vi arbetar med distributionskedjan för att hjälpa våra leverantörer att anta liknande eller samma standarder världen över.

Kvalitetssäkringstester av elektroniska produkter

Mänskliga rättigheter och arbete

Vi strävar efter att göra det rätta och vi har öppna och respektfulla samtal kring vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi samarbetar aktivt med branschkoalitionens partners i RBA för att ha samma goda rutiner, utveckla uppförandekoden och dela verktyg och träning. Vi kräver att samtliga leverantörer har en åldersverifiering av de anställda och ett fastställt styrprogram. Vi genomför även granskningar på plats av detta så väl som för förekomst av tvångsarbete.

Landskap där solen går upp över molnen

Konfliktmineraler

Konfliktmineraler är mineraler som bryts i områden där det förekommer väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter. Mineralerna säljs, handlas med eller används för att finansiera beväpnade grupper. Som aktiv medlem i RBA använder vi RBA:s verktyg och processer för att säkerställa ansvarsfulla källor och undvika konfliktmineraler.

Vi arbetar med våra leverantörer och andra RBA-medlemmar för att utöva elektronikbranschens fulla inflytande över smältverk världen över och uppmuntra att smältverken deltar i trovärdiga certifieringsprogram.

Whiteboard-session angående affärsverksamhet med anställda

Leverantörsutveckling

Vår fabrik inhämtar komponenter från flera olika komponentleverantörer, tillverkare som vi samarbetar med och kontrakterade tillverkare. Vår fortsatta framgång är avhängig av våra leverantörers fortsatta framgång. Vi försöker etablera långsiktiga relationer med en kärngrupp av leverantörer, baserade på en gemensam värdegrund vad gäller etik, rutiner och RBA-efterlevnad. Vi samarbetar med leverantörer för att säkerställa att alla Logitech-produkter tillverkas i enlighet med internationella standarder för rutiner vad gäller kvalitet och hållbarhet. Vi har etablerat en förkvalificeringsprocess för nya leverantörer. 100 procent av potentiella nya leverantörer granskas så att vi kan verifiera om de uppfyller våra hållbarhetskrav.

Bärbar dator med överliggande bild av anslutningsdiagram med säkerhetshänglås

SEKRETESS OCH SÄKERHET

Vi respekterar våra anställdas, kundernas och andra intressenters sekretess och personuppgifter. Vi upprätthåller sekretess- och säkerhetssystem och förmågor för att säkerställa intressenternas förtroende när de interagerar med Logitechs system, produkter och tjänster.

Porträttbild av Kirsty Russell
”Under det senaste året har Logitech lagt ett nytt fokus på både människor och samhällen eftersom vi har en ambition om att vi ”tillsammans kan skapa stora förändringar”. Det råder inget tvivel om att det nu, mer än någonsin tidigare i vår nutida historia, är vår skyldighet att inte bara göra det som är rätt för, och som tar fram det bästa i, människor; det är vår skyldighet att hjälpa till att jämna ut spelplanen för alla för att skapa mer meningsfulla liv.”

 
Kirsty Russell
Chef för människor och kultur

GE TILLBAKA

Vi tror att volontärarbete innebär mycket mer än att det bara är trevligt. Vi vill ha en påverkan på saker i alla storlekar.

Fler än 400

VOLONTÄRER

23

GE TILLBAKA-EVENEMANG

13

STÄDER

9

LÄNDER

Volontärprogrammet Logitech Cares

Vårt Logitech Cares-program återspeglar vår passion och vår tro på att Logitech ska vara mer än bara en bra arbetsplats. Vi vill koppla personliga värderingar till organisatoriska värderingar genom att bygga en gemenskap av människor som bryr sig. Att Logitech Cares-programmet har växt så snabbt sedan det startade 2014 är ett tecken på det starka stöd det har inom Logitech.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111