Tillvägagångssätt för en produkts livscykel | Logitech – hållbara designer

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

TÄNK SLUT-TILL-SLUT

Vi utvärderar potentiell miljöpåverkan under produktutvecklingens samtliga stadier: från material- och designval till tillverkning, kundnöjdhet och återvinning vid produktens livscykelslut.

Berg som visas genom ett kors överlägg

Klimatåtgärder

Vi minskar vår koldioxidpåverkan genom hela värdekedjan och neutraliserar eventuella kvarvarande utsläpp av växthusgaser jämfört med föregående år, med investeringar i oberoende certifierade koldioxidutjämningar och koldioxidupptag. År 2030 lovar vi att minska vårt koldioxidavtryck med mer än hälften och neutralisera alla kvarvarande utsläpp för att ta bort mer koldioxid än vi skapar.

Design för hållbarhet

DESIGN FÖR HÅLLBARHET

Vi vet att de största möjligheterna att minska miljöpåverkan uppstår tidigt i skapandeprocessen då viktiga beslut om en produkt tas.

Vårt mål är att skapa fantastiska produktupplevelser som förbättrar människors liv. För oss innebär det att vi väger in hållbarhet som en del av varje beslut i skapandet. För att få en verkligt hållbar produkt måste vi överväga både miljöpåverkan och social påverkan från det ögonblick som råmaterialet tas fram och hela vägen till livscykelns slut.

Koldioxidmärkning på sidan av en produktlåda för Logitech Gaming

Koldioxidtydlighet

Vi är medvetna om det pressande behovet att vidta klimatåtgärder. Genom insyn och öppenhet gällande vår påverkan tror vi att vi kan främja bättre designbeslut i vår egna team och hjälpa våra kunder att fatta mer välgrundade inköpsbeslut.

Under 2020 blev vi det första kundelektroniska företaget som åtog sig att leverera etiketter med koldioxidpåverkan på produktpaketeringen över hela vår portfölj. Vi uppmanar andra företag att göra som vi och driva positiv förändring genom att tillhandahålla etiketter med koldioxidpåverkan på sina produkter. Det krävs att hela branschen anstränger sig för att göra en riktig förändring.

Trådlös mus som delvis är gjord av återvunnen plastharts

NEXT LIFE PLASTICS

Vi har en etablerad plan för återvunnen plast som främjar användningen av post-consumer recycled(PCR)-plast som ett alternativ till ny plast i våra enheter. Vi använder återvunnen plast (PCR-plast) för att ge nytt liv till plast efter dess livscykelslut och bidra till att minska vårt koldioxidavtryck. Vi använder PCR skalenligt inom hela företaget och riktar in oss på våra största produktportföljer för att göra största möjliga minskning av koldioxidavtryck.

Logitech-produkt förpackad i miljövänliga material samtidigt som den fortfarande har ett bra skydd

ANSVARSFULLA FÖRPACKNINGAR

Förpackningar spelar en avgörande roll i alla våra produkter – de håller dem inte bara säkra när de reser världen runt från vårt fabriksgolv till ditt hem, de avgör också ditt första intryck och känsla av produkten. Vi förfinar ständigt designen av våra förpackningar för att minska deras miljöpåverkan – detta gör vi genom att minska på vikten, maximera användningen av förnybara resurser och säkerställa återvinningsbarheten av våra material. Vi drar nytta av internationell erfarenhet för att kunna göra paketering med konsekvent lägre påverkan.

Återvinna elektroniskt avfall

CIRKULARITET

Vår ambition är att ge konsumenter möjlighet att förlänga livslängden för elektroniska enheter, komponenter och material. Vi finansierar återvinning över hela världen och vi arbetar för att förnya och utveckla mer cirkulära produktions- och konsumtionssystem för att möta konsumenternas ökande efterfrågan på elektronik, samtidigt som vi tar itu med behovet av att bevara naturresurser, biologisk mångfald och minska koldioxodutsläppen.

En person som planterar ett träd

BIOLOGISK MÅNGFALD

Vi erkänner det grundläggande behovet av att värna om den biologiska mångfalden som en av de kritiska processerna i jordsystemet som är avgörande för mänsklig utveckling.

Vi anser också att bevarandet av den biologiska mångfalden är en viktig del av klimatåtgärderna och vi stöder globala insatser för att stoppa och vända avskogningen och förstå vilken påverkan den biologiska mångfalden påverkar.

Vi tror att vi kan hjälpa till att visa vägen genom att ta hänsyn till vår verksamhet och våra aktiviteters livscykelpåverkan och genom att utveckla program för att minska den negativa påverkan på den biologiska mångfalden och skapa positiva förändringar.

Dator, tangentbord, knappar

ANSVARSFULL PRODUKTION

Vårt styrande ramverk för ansvarsfull tillverkning grundas på vårt åtagande till efterlevnad av lagstiftning, RBA-uppförandekoden och regelefterlevnadsrevision samt internationell god praxis enligt ISO 14001 och ISO 45001. Eftersom en betydande del av våra intäkter kommer från de produkter som vi producerar på vår anläggning ser vi till att ständigt utmana oss själva att ta bort de steg i produktionen som är onödiga eller genererar avfall i syfte att minimera vår miljöpåverkan.

Ingenjörer granskar och testar produktdelar

BERÖRDA ÄMNEN

Tillverkning av datortillbehör och elektroniska enheter kräver en blandning av hundratals delar, material och komponenter. Materialen vi använder i våra produkter är producerade av en distributörskedja som sträcker sig över hela världen.

Vi jobbar med våra leverantörer för att granska materialspecifikationer, testa produkter och komponenter och identifiera potentiella risker för människors hälsa eller miljön genom hela livscykeln för våra produkter. Vi överväger miljöpåverkan bortom våra processer för införskaffande av material och tillverkning. Vi tar även hänsyn till vanliga scenarion vid livscykelslut.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu