Designar för hållbarhet | Logitechs prisbelönta designer

Pangea temporary hotfixes here

Vårt åtagande att forma en bättre värld

Logitech åtar sig att vara en del av globala insatser för att skapa en mer hållbar värld med 1,5-gradersmålet, ett mål att använda 100 % förnybar elektricitet och spelprodukter med certifierad CarbonNeutral®-märkning. Vi tror att kunder har rätt att ta välgrundade beslut så vi anvädner dessutom etiketter som anger koldioxidekvivalenter på våra produkter.
 

Ikon med ett löv

Stöder Parisavtalet och det ambitiösa 1,5-gradersmålet

Ikon för förnybar laddning

Åtar sig att använda 100 % förnybar el

Ikon med headset och styrkontroll

Spelportfölj med certifierad CarbonNeutral-märkning

Ikon för koldioxidinsyn

Använder etiketter som anger koldioxidekvivalenter

HÖJDPUNKTER FRÅN DET SENASTE ÅRET

Vi har uppnått flera viktiga saker som vi är stolta över. Och det här är bara början.

Klimatåtgärder

88 % av den totala elektriciteten världen över kom från förnybara energikällor

Logitech G- och ASTRO Gaming-produkter har en certifierad CarbonNeutral®-märkning

Koldioxidneutrala produktionsanläggningar och resor

Nettonollutsläpp vad gäller omfattning 1-utsläpp

Tredjepartscertifierad koldioxidkalkylator för globala distributionsaktiviteter

DESIGN FÖR HÅLLBARHET

Designprocessen har uppdaterats så att den nu omfattar miljöprestanda som ett kärnmål

Nya kalkylatorverktyg för att snabbt bedöma koldioxid och cirkularitet under konceptutveckling

Plan som har tagits fram för framtida produktmaterial med låg påverkan

Konsumentåtervunnen plats (PCR) har börjat användas i ytterligare tre produktlinjer

ÅTERVINNING RUNTOM I VÄRLDEN

Sedan kalenderåret 2010 har vi finansierat återvinning av:

30 992 ton elektriska enheter

2 797 ton batterier

16 993 ton förpackningar

PRISER OCH ERKÄNNANDEN

Listat på Dow Jones Sustainability Europa-index

Rankat Mest hållbara företag i Consumer Technology 2019 och 2020 av World Finance Awards

Listat på FTSE4Good-index

Guldrankat av Ecovadis

Ledande i 96:e percentilen enligt Sustainalytics

Finns på Fast Companys lista över de 10 mest innovativa företagen som tar socialt ansvar år 2021

LEVERANTÖRSUTVECKLING

100 % av de större leverantörerna har granskats för att kontrollera om RBA-koden efterföljs

KONFLIKTMINERALER

100 % av våra direktleverantörer medverkar i vårt styrprogram gällande konfliktmineraler

98 % av våra smältverk är certifierat fria från konfliktmineraler

Porträttbild på Bracken Darrell
”Vi som företag anser att en förändring till det positiva är nödvändig. Förändring för miljön. Förändring för inkludering. Och en jämnare spelplan för alla. Världen behöver företag som står upp för miljömässig hållbarhet och mångfald. Och det gör Logitech.”

 
Bracken P. Darrell
koncernchef och VD

Vårt åtagande till en uppförandekod

Vi gick med i Responsible Business Alliance (RBA) 2007 för att samarbeta med såväl partners som konkurrenter kring de utmaningar som människor och miljön står inför i vår bransch. Samarbete inom sektorn behövs för att effektivt kunna skapa förändring och gå över till en mer hållbar värld. Åtagandet att följa RBA:s uppförandekod är en grundläggande del i hur vi bedriver vår affärsverksamhet. Det är motorn bakom vår affärsstrategi och spelar in i vårt beslutsfattande. Det återspeglas i vårt interna policyramverk, våra standarder, våra granskningsprocesser och våra leverantörskontrakt. Det lägger grunden för hållbarhetsförvaltningen och hjälper oss att vidta säkerhetsåtgärder, se bortom våra juridiska skyldigheter och kontinuerligt förbättra resultatet.
 

Logitech i siffror

Vårt globala fotavtryck sträcker sig över hav och gränser. Med räckvidd följer ansvar. Vi agerar i frågor som verkligen spelar roll, undersöker innovativa möjligheter för att skapa förändring och strävar efter att vara en aktiv spelare på global nivå för att hjälpa till att lösa större utmaningar.
 

Världskarta i grått
Världskarta i svart
map-desktop-text

5 KONTINENTER

FLER ÄN 6 600 ANSTÄLLDA