Hållbarhetsrapportering | Logitech – policyer och uttalanden

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

VÅRA ÅTAGANDEN

VÅRA ÅTAGANDEN

HÖJDPUNKTER FRÅN DET SENASTE ÅRET

2030 Climate Positive Commitment

97 % minskning av kolintensiteten (Scope 1&2) sedan 2015

Kolneutral över Scope 1, 2 och 3

38 % minskning av koldioxidpåverkan från A10 GEN 2 jämfört med föregående generation

40 % minskning av koldioxidpåverkan från G435 jämfört med G533

40 % MINSKNING av koldioxidpåverkan MX MECHANICAL genom DfS designbeslut

1 av 3 produktermed återvunnen plast

51 stora produktlinjer 

>9 764 ton återvunnen plast hittills 

>22 835 tCO2e-besparing hittills

100 % större och nya leverantörer granskade

>5 700 leverantörsutbildningar

100 % leverantörsengagemang i programmet Responsible Sourcing of Minerals

Världsrankat kvinnligt företag

Certifierad genusmässa

94% ökning av antalet olika leverantörer

94 % Logitech förnybar el

Renewable Electricity Buyers Club för leverantörer

94 050 tCO2e - minskning från förnybar el i leveranskedjan

UTMÄRKELSER OCH TACK

Logitech i siffror

Vårt globala fotavtryck sträcker sig över hav och gränser. Med räckvidd följer ansvar. Vi agerar i frågor som verkligen betyder något, letar efter innovativa möjligheter att göra förändringar och tar en aktiv roll i att lösa bredare globala utmaningar.

Rapporter och resurser

Logitechs rapporter och resurser är för närvarande endast tillgängliga på engelska

RAPPORTERING

KONFLIKTMINERALER

ANDRA RESURSER

Ta kontakt

Om du har några frågor angående våra program eller prestanda, vänligen kontaktasustainability@logitech.com.
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111