Hållbarhetsrapportering | Logitech – policyer och uttalanden

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

HÅLLBARHETSRAPPORT

Läs om framstegen i våra viktigaste program i våra hållbarhetsrapporter Hållbarhetsrapporten2021, policyer och uttalanden och alla arkivlänkar nedan är endast tillgängliga på engelska., policyer, uttalanden och alla arkiverade länkar.

HÖJDPUNKTER FRÅN DET SENASTE ÅRET

Vi har uppnått flera viktiga saker som vi är stolta över. Och det här är bara början.

Grön ikon för klimatåtgärd

Klimatåtgärder

Klimatpositivt tillvägagångssätt antogs

94 % minskning av koldioxidintensiteten i Scope 1 och 2 sedan 2015

92 % förnybar el

Koldioxidneutrala produkter och produktionsanläggningar

Ikon som är grön glödlampa med blad inuti

DESIGN FÖR HÅLLBARHET

Mer än 25 % av de nya produkterna har utvecklats för att återspegla principerna i Design för hållbarhet

Övergången till en standardiserad webbaserad LCA-dataplattform för förbättrad livscykelmodellering av våra produkter

Utvecklade ett nytt strategiskt ramverk för att driva ambitiösa mål på portföljnivå för Design för hållbarhet

Grön papperskorgsikon

ÅTERVINNING RUNTOM I VÄRLDEN

Sedan kalenderåret 2010 har vi finansierat återvinning av:

35 178 ton elektriska enheter

3 238 ton batterier

19 616 ton förpackningar

Grön trofé-ikon

PRISER OCH ERKÄNNANDEN

Listat på Dow Jones Sustainability Europa-index

Rankat Mest hållbara företag i Consumer Technology 2019 och 2020 av World Finance Awards

Listat på FTSE4Good-index

Guldrankat av Ecovadis

Fast Company Innovation Award 2021 företag som tar socialt ansvar år 2021

Grön ikon med ett handslag

LEVERANTÖRSUTVECKLING

100 % av de större leverantörerna har granskats för att kontrollera om RBA-koden efterföljs

Grön periodisk lista över fyra mineraler

KONFLIKTMINERALER

100 % av våra direktleverantörer medverkar i vårt styrprogram gällande konfliktmineraler

100 % smältverk och raffinaderier deltar i program för tredjepartscertifiering

Logitech i siffror

Vårt globala fotavtryck sträcker sig över hav och gränser. Med räckvidd följer ansvar. Vi agerar i frågor som verkligen spelar roll, undersöker innovativa möjligheter för att skapa förändring och strävar efter att vara en aktiv spelare på global nivå för att hjälpa till att lösa större utmaningar.
 

Världskarta i grått
Världskarta i svart
map-desktop-text

Arkiv

2020

2019

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapporter gällande konfliktmineraler

CDP-rapportering

2018

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapporter gällande konfliktmineraler

CDP-rapportering

Koldioxidcertifiering

2017

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapporter gällande konfliktmineraler

CDP-rapportering

2016 och äldre

Ta kontakt

Kontakta sustainability@logitech.com om du har frågor gällande vårt hållbarhetsprogram eller vår insats.
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111