Hållbarhetsrapportering | Logitech – policyer och uttalanden

Pangea temporary hotfixes here

HÅLLBARHETSRAPPORT

Våra hållbarhetsrapporter* ger en överblick över nyckelprogrammen vi redan har infört och några av de prestationer vi är stolta över.

Arkiv

2019

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapporter gällande konfliktmineraler

CDP-rapportering

2018

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapporter gällande konfliktmineraler

CDP-rapportering

Koldioxidcertifiering

2017

HÅLLBARHETSRAPPORT

Rapporter gällande konfliktmineraler

CDP-rapportering

2016 och äldre

Ta kontakt

Kontakta sustainability@logitech.com om du har frågor gällande vårt hållbarhetsprogram eller vår insats.
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111