Klimatåtgärder

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Vår planet kan inte vänta

Å kommande generationers vägnar måste vi agera nu direkt.

Från och med 2021 är alla våra produkter koldioxidneutrala. Det är jättebra, men det räcker inte. Världen står inför ej tidigare skådade utmaningar från klimatförändringen och det finns ett omedelbart behov av att minska vår påverkan ytterligare och ge stöd till klimatpåverkade samhällen och naturen. 

Under de senaste åren har vi prioriterat koldioxidminskningar i våra produkter samtidigt som vi har gått över till förnybar energi, återställt skogar och stöttat klimatpåverkade samhällen. Nu vill vi gå längre än så för att ta itu med vår fulla påverkan av värdekedjan och i slutändan ta bort mer koldioxid från atmosfären än vi tillför. Vi fokuserar på att skapa en positiv påverkan så att vi tillsammans kan återställa den värld vi delar.

Vår resa för att bli klimatpositiva

För att vi ska bli klimatpositiva måste vi göra stora förändringar och det snabbt. Se de åtgärder vi redan har vidtagit och våra mål för framtiden. Vi planerar i år, inte årtionden, eftersom vår planet inte kan vänta.

2019

1,5-gradersmålet

Vi åtar oss att följa Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C fram till 2050.

2020

Koldioxidmärkning

Vi blev det första konsumentelektronikföretaget som märkte upp våra produkter med detaljerade etiketter om koldioxidpåverkan med ett åtagande att göra det i hela vår portfölj.

2021

Koldioxidneutralitet

Vi designar för hållbarhet och använder förnybar energi för att prioritera minskningar av koldioxidutsläpp. Vi åtgärdar eventuella kvarvarande utsläpp genom högkvalitativa, certifierade kompensationer och koldioxidborttagning.

2030

Klimatpositiv effekt

Till år 2030 lovar vi att minska vårt koldioxidavtryck med mer än hälften och neutralisera alla kvarvarande utsläpp för att ta bort mer koldioxid än vi skapar.

2030+

Netto noll

Efter 2030 kommer vi att fortsätta arbeta med våra partner i värdekedjan för att minska våra koldioxidutsläpp med mer än 90 % och ta itu med all kvarvarande koldioxidpåverkan genom koldioxidborttagning.

Minska

Detta är kärnan i vår strategi. Vi designar för hållbarhet – för att se till att varje generation av Logitech-produkter, upplevelser och tjänster blir bättre än de senaste med en minskad koldioxidpåverkan.

Vår strategi

Lila ikon för fotavtryck

MINSKA

Design för hållbarhet för att uppnå ambitiösa koldioxidminskningar i våra produkter, vår drift och leverantörskedja.

Ikon för förnybar elektricitet

FÖRNYA

Främja användning av förnybar elektricitet i vår egen drift och i vår leverantörskedja.

Lila träd-ikon

ÅTERSTÄLLA

Återställa skogsindustrin och klimatpåverkade samhällen genom att stödja projekt med lågt koldioxidavtryck och utveckla naturbaserade lösningar.

Lila molnikon

OMPRÖVA

Ompröva hur vi gör affärer, förnya våra material, leveranskedjor och marknadsmöjligheter för att förespråka förändring.

Minska

Förnya

Vi håller på att ställa om från fossila bränslen. Vi använder information om leverantörskedjan för att identifiera och kartlägga energifotavtrycket i hela vår värdekedja och vi samarbetar med våra partner och leverantörer för att ställa om till förnybar el.

100 %

Förnybar elektricitet i våra produktionsanläggningar

94 %

Förnybar elektricitet i hela världen

Per den 31 december 2022

Förnya

Återställa

Vi hanterar hela den återstående effekten av vårt företags koldioxidavtryck genom inköp av certifierad, högkvalitativ koldioxidkompensation och koldioxidborttagning. Vi prioriterar dessa styrmedel för att stödja de människor och projekt som befinner sig i frontlinjen och hjälper klimatpåverkade samhällen och ekosystem.

Återställa

Ompröva

Vi omprövar hur vi gör affärer och förnyar våra material, leveranskedjor och marknadsmöjligheter. Vi katalyserar utvecklingen av affärsmodeller och vi fokuserar på klarhet om koldioxid – för att hålla oss själva ansvariga för den förändring vi vill åstadkomma.

Produktbild – spelmusen G502

KLARHET OM KOLDIOXID

Vi är det första hemelektronikföretaget som sätter etiketter med koldioxidpåverkan på våra produkter, och vi lovar att göra detta i hela vår portfölj till 2025. Vårt mål är att ge konsumenterna möjlighet att fatta mer välgrundade köpbeslut och katalysera en branschomfattande övergång till klarhet om koldioxid.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu