Klimatåtgärdsstrategi – Minska, förnya och återställ | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Vår strategi

Grön ikon av ett fotavtryck

MINSKA

Design för hållbarhet för att uppnå ambitiösa koldioxidminskningar i våra produkter, vår drift och leverantörskedja.

Ikon för förnybar elektricitet

FÖRNYA

Främja användning av förnybar elektricitet i vår egen drift och i vår leverantörskedja. Designa våra produkter på ett sådant sätt att cirkulära material används i distributionskedjan.

Ikon av ett grönt träd

ÅTERSTÄLLA

Återställa skogsindustrin och klimatpåverkade ekosystem genom att stödja projekt med lågt koldioxidavtryck och utveckla naturbaserade lösningar.

MINSKA PRODUKTPÅVERKAN

Den största delen av vårt koldioxidavtryck kommer från att köpa in och tillverka delar för våra produkter och vår paketering. Vi har åtagit oss vetenskapligt baserade koldioxidminskningsmål och designar för hållbarhet för att minska plast, använda lättare paketering och använda återvunnen plast i våra produkter med mera.

förnybara källor i våra avtryck

Se våra framsteg när vi övergår till 100 % förnybar elektricitet.

100 %

Förnybar elektricitet i våra produktionsanläggningar

100 %

Förnybar el på våra kontor i USA

88 %

Förnybar elektricitet i hela världen

Världskarta
Världskarta
map-desktop-text-v5
ikonkarta grön bild

Huvudkontor

ikonkarta blå bild

Produktionsanläggning

ÅTERSTÄLLA SKOGSINDUSTRI OCH SAMHÄLLEN

Stöttar koldioxidneutralitet och vår resa till nettonollutsläpp

Vi investerar i skogsindustri och försörjningsprojekt av hög kvalitet för att hjälpa till att återställa klimatpåverkade samhällen. På senare tid har vi börjat investera i koldioxidbindningsprojekt för att absorbera koldioxiden som vi släpper ut och närma oss nettonollutsläpp. Vi investerar också i förnybara projekt för att gå över till förnybara energikällor och ytterligare förbättra våra ansträngningar för att minska vårt avtryck genom förnybara energikällor. Våra kompensationsköp fungerar som en bro. Det är ett sätt att vidta de positiva åtgärder som vi gör just nu eftersom de är möjliga och effektiva just nu, samtidigt som vi utvecklar en kapacitet (med resten av världen) för att designa för hållbarhet och övergå till alternativa material och marknader som lämnar mindre koldioxidavtryck.

Ikon för CO2

Nettonollutsläpp – omfattning 1

Ikon för headset och spelkontroll

Koldioxidneutrala spelprodukter

Ikon för grön produktion

Produktionsanläggning med nettonoll

Ikon för koldioxidneutrala resor

Koldioxidneutrala resor

Alla projekt

Amazonas regnskog

ACRE, BRASILIEN

ACRE – AMAZONAS REGNSKOG

Tacklar skogsskövling och skyddar några av de områden i världen som har mest mångfald samtidigt som hållbar och samhällsfokuserad försörjning möjliggörs.

Detta REDD+skogskonservationsprojekt förhindrar skogsavverkning över 105 000 hektar av ofördärvad regnskog i Amazonas. Man jobbar samtidigt med jordbrukare som bor där för att stötta deras uppehälle och skydda träden. Dessutom ger det en minskning av cirka 90 000 tCO2e varje år genom förhindrad skogsavverkning. Utbildning och träningsmöjligheter ges till lokala samhällen med kurser i hur man odlar bananer, kikärtor, manoik och majs, hantverksmässig bearbetning av fisk, uppfödning av ekologiska grisar och användning av betesmarker enligt ett rotationssystem. Detta hjälper till att förbättra jordbruksproduktivitet och inkomster, ge mer mat och minska behovet av skogsavverkning.

vindkraftspark

SHANGHAI, KINA

CIXIS VINDKRAFTSPARK

Stöttar tillväxten av Kinas gröna förnyelsesektor genom att förbättra förnybar energikapacitet för att möta det ökade energibehovet.

Shanghai Cixi Wind Project är ett samriskbolag mellan kinesiska och europeiska tillverkare som genererar förnybar elektricitet i Hangzhou Bay. Trettiotre turbiner, var och en med en kapacitet på 1,5 MW, genererar i genomsnitt 105 GWh per år med en associerad årlig koldioxidminskning på cirka 100 000 tCO2e. Genom att generera förnybar elektricitet hjälper det här projektet till att uppnå Kinas nationella mål att utvinna 35 % av landets elektricitet från förnybara källor till 2030.

Darkwoods skog

SOUTH-EASTERN BRITISH COLUMBIA, KANADA

DARKWOODS SKOGSBRUK OCH SKOGSSKYDD

Skyddar barrskogen från delning, högeffektiv skogsavverkning och andra miljöhot.

Detta projekt skyddar mer än 156 000 tunnland barrskog i British Columbia från delning, högeffektiv skogsavverkning och andra miljöhot. Områden inom projektet övervakas noggrant för att säkerställa strikt skydd av mångfalden. Vägar, infrastruktur, aktivitet och offentlig åtkomst är strängt kontrollerade och begränsade. Inkräktande arter hanteras och kontrolleras. Detta tillvägagångssätt skyddar viktiga ekosystem och levererar cirka 415 000 tCO2e per år och bevarar den naturliga miljön för att agera som en kolsänka. Projektet utnyttjar koldioxidfinans för att bevara viktiga ekosystem och koldioxidbindande områden på en skala som aldrig tidigare skådats. Det stöder också naturskyddsforskning och möjliggör inkomstförsörjning med hållbart jordbruk.

Solugnar

HENAN-PROVINSEN, KINA

HENANS SOLUGNAR

Ger solugnar till låginkomsthushåll för att förbättra energieffektiviteten och familjens hälsa.

Henan-provinsen är en av de fattigare regionerna i Kina, där lokala samhällen ofta använder koleldade spisar. Dessa koleldade spisar använder fossila bränslen på ett ineffektivt sätt och är en betydande källa till inomhusrök och luftföroreningar vilket påverkar familjens hälsa negativt, speciellt för kvinnor och barn. Danjiang Rivers solugnar består av ett 1,7 m2 paraboliskt kärl vilket koncentrerar solenergin till ett centralt kokkärl för att ge tillräckligt med värme för att laga familjemiddagar. Detta storskaliga projekt hjälper fler än 300 000 människor genom att ersätta äldre spisar i nästan 100 000 hushåll med solugnar. Detta eliminerar behovet av koleldade, ineffektiva matlagningsmetoder och förbättrar hälsan och levnadsförhållandena för familjer i Henan-provinsen.

vindkraftspark

RUDONG, KINA

RUDONGS VINDKRAFTSPARK

Stöttar tillväxten av Kinas gröna förnyelsesektor genom att förbättra förnybar energikapacitet för att möta det ökade energibehovet.

Rudongs vindkraftspark är en vindkraftspark som är belägen på land med 50 vindkraftsturbiner och en installerad kapacitet på 100 MW. Projektet är beläget i Rudong County of Jiangsu-provinsen och är verifierat under Clean Development Mechanism. Förutom att ge minskningar på upp till 170 000 tCO2e per år försörjer projektet 30 personer, och projektteamet jobbar med det lokala ingenjörsinstitutet för att stötta lokal utbildning, kapacitetsbyggnad och en förståelse för ren energi och kraftverksdrift.

orangutang

BORNEO, INDONESIEN

RIMBA RAYA – RESERVAT FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Skyddar 65 000 hektar skog och den utrotningshotade orangutangen på Borneo samtidigt som vi skapar försörjningsmöjligheter för lokala samhällen.

Rimba Raya är ett reservat för biologisk mångfald med tropiskt kärr på ön Borneo i Indonesien. Projektet skyddar 65 000 hektar koldioxidkompakt tropisk regnskog genom att sakta ner skogsavverkningen i regnskogsområden som ursprungligen skapades för palmoljeplantage. Genom att stötta detta projekt hjälper Logitech till att möjliggöra bevarandet av en REDD+-kolsänka och skydda 105 000 utrotningshotade orangutanger på Borneo. Projektet ger också försörjningsmöjligheter för fler än 2 500 hushåll som ligger inom projektområdet, genom utbildning och bevarande av jordbruksskog. Detta förbättrar matsäkerheten, inkomstmöjligheter, hälsovård och utbildning, allt via stöd från koldioxidfinansiering.

Bergskedja

QINGHAI-PROVINSEN, KINA

QINGHAI SKOGSPLANTERING

Binder kol för att driva på övergången till nettonollutsläpp.

Qinghai-provinsen är en del av den tibetanska platån och ligger på en altitud på över 3 000 meter över havet. Platån är hyllad som ”världens tak” och ”Asiens vattentorn” och är ett naturligt habitat för sällsynta djurarter och en fokuspunkt för Kinas ansträngningar att skapa naturreservat, skogar, gräsmarker och våtmarker. Qinghai-sjön är Kinas största sjö och ligger mittemellan flera stora flyttfågelstråk genom Asien. Projektet ligger öster om sjön och kommer att återställa 14 000 hektar där det ska planteras en motståndskraftig mix av trädarter inklusive granar, enbärsbuskar, tallar, popplar, björk och alm på karg eller avsatt mark där det inte sker någon naturlig förnyelse eller återplantering av skog. Projektet strävar även efter att stötta lokala samhällen genom att ge tekniska färdigheter och träning.

Skogsindustri och försörjningsmöjligheter

Amazonas regnskog

ACRE, BRASILIEN

ACRE – AMAZONAS REGNSKOG

Tacklar skogsskövling och skyddar några av de områden i världen som har mest mångfald samtidigt som hållbar och samhällsfokuserad försörjning möjliggörs.

Detta REDD+skogskonservationsprojekt förhindrar skogsavverkning över 105 000 hektar av ofördärvad regnskog i Amazonas. Man jobbar samtidigt med jordbrukare som bor där för att stötta deras uppehälle och skydda träden. Dessutom ger det en minskning av cirka 90 000 tCO2e varje år genom förhindrad skogsavverkning. Utbildning och träningsmöjligheter ges till lokala samhällen med kurser i hur man odlar bananer, kikärtor, manoik och majs, hantverksmässig bearbetning av fisk, uppfödning av ekologiska grisar och användning av betesmarker enligt ett rotationssystem. Detta hjälper till att förbättra jordbruksproduktivitet och inkomster, ge mer mat och minska behovet av skogsavverkning.

Darkwoods skog

SOUTH-EASTERN BRITISH COLUMBIA, KANADA

DARKWOODS SKOGSBRUK OCH SKOGSSKYDD

Skyddar barrskogen från delning, högeffektiv skogsavverkning och andra miljöhot.

Detta projekt skyddar mer än 156 000 tunnland barrskog i British Columbia från delning, högeffektiv skogsavverkning och andra miljöhot. Områden inom projektet övervakas noggrant för att säkerställa strikt skydd av mångfalden. Vägar, infrastruktur, aktivitet och offentlig åtkomst är strängt kontrollerade och begränsade. Inkräktande arter hanteras och kontrolleras. Detta tillvägagångssätt skyddar viktiga ekosystem och levererar cirka 415 000 tCO2e per år och bevarar den naturliga miljön för att agera som en kolsänka. Projektet utnyttjar koldioxidfinans för att bevara viktiga ekosystem och koldioxidbindande områden på en skala som aldrig tidigare skådats. Det stöder också naturskyddsforskning och möjliggör inkomstförsörjning med hållbart jordbruk.

Solugnar

HENAN-PROVINSEN, KINA

HENANS SOLUGNAR

Ger solugnar till låginkomsthushåll för att förbättra energieffektiviteten och familjens hälsa.

Henan-provinsen är en av de fattigare regionerna i Kina, där lokala samhällen ofta använder koleldade spisar. Dessa koleldade spisar använder fossila bränslen på ett ineffektivt sätt och är en betydande källa till inomhusrök och luftföroreningar vilket påverkar familjens hälsa negativt, speciellt för kvinnor och barn. Danjiang Rivers solugnar består av ett 1,7 m2 paraboliskt kärl vilket koncentrerar solenergin till ett centralt kokkärl för att ge tillräckligt med värme för att laga familjemiddagar. Detta storskaliga projekt hjälper fler än 300 000 människor genom att ersätta äldre spisar i nästan 100 000 hushåll med solugnar. Detta eliminerar behovet av koleldade, ineffektiva matlagningsmetoder och förbättrar hälsan och levnadsförhållandena för familjer i Henan-provinsen.

orangutang

BORNEO, INDONESIEN

RIMBA RAYA – RESERVAT FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Skyddar 65 000 hektar skog och den utrotningshotade orangutangen på Borneo samtidigt som vi skapar försörjningsmöjligheter för lokala samhällen.

Rimba Raya är ett reservat för biologisk mångfald med tropiskt kärr på ön Borneo i Indonesien. Projektet skyddar 65 000 hektar koldioxidkompakt tropisk regnskog genom att sakta ner skogsavverkningen i regnskogsområden som ursprungligen skapades för palmoljeplantage. Genom att stötta detta projekt hjälper Logitech till att möjliggöra bevarandet av en REDD+-kolsänka och skydda 105 000 utrotningshotade orangutanger på Borneo. Projektet ger också försörjningsmöjligheter för fler än 2 500 hushåll som ligger inom projektområdet, genom utbildning och bevarande av jordbruksskog. Detta förbättrar matsäkerheten, inkomstmöjligheter, hälsovård och utbildning, allt via stöd från koldioxidfinansiering.

Förnybara energikällor

vindkraftspark

SHANGHAI, KINA

CIXIS VINDKRAFTSPARK

Stöttar tillväxten av Kinas gröna förnyelsesektor genom att förbättra förnybar energikapacitet för att möta det ökade energibehovet.

Shanghai Cixi Wind Project är ett samriskbolag mellan kinesiska och europeiska tillverkare som genererar förnybar elektricitet i Hangzhou Bay. Trettiotre turbiner, var och en med en kapacitet på 1,5 MW, genererar i genomsnitt 105 GWh per år med en associerad årlig koldioxidminskning på cirka 100 000 tCO2e. Genom att generera förnybar elektricitet hjälper det här projektet till att uppnå Kinas nationella mål att utvinna 35 % av landets elektricitet från förnybara källor till 2030.

vindkraftspark

RUDONG, KINA

RUDONGS VINDKRAFTSPARK

Stöttar tillväxten av Kinas gröna förnyelsesektor genom att förbättra förnybar energikapacitet för att möta det ökade energibehovet.

Rudongs vindkraftspark är en vindkraftspark som är belägen på land med 50 vindkraftsturbiner och en installerad kapacitet på 100 MW. Projektet är beläget i Rudong County of Jiangsu-provinsen och är verifierat under Clean Development Mechanism. Förutom att ge minskningar på upp till 170 000 tCO2e per år försörjer projektet 30 personer, och projektteamet jobbar med det lokala ingenjörsinstitutet för att stötta lokal utbildning, kapacitetsbyggnad och en förståelse för ren energi och kraftverksdrift.

Kolsänka

Bergskedja

QINGHAI-PROVINSEN, KINA

QINGHAI SKOGSPLANTERING

Binder kol för att driva på övergången till nettonollutsläpp.

Qinghai-provinsen är en del av den tibetanska platån och ligger på en altitud på över 3 000 meter över havet. Platån är hyllad som ”världens tak” och ”Asiens vattentorn” och är ett naturligt habitat för sällsynta djurarter och en fokuspunkt för Kinas ansträngningar att skapa naturreservat, skogar, gräsmarker och våtmarker. Qinghai-sjön är Kinas största sjö och ligger mittemellan flera stora flyttfågelstråk genom Asien. Projektet ligger öster om sjön och kommer att återställa 14 000 hektar där det ska planteras en motståndskraftig mix av trädarter inklusive granar, enbärsbuskar, tallar, popplar, björk och alm på karg eller avsatt mark där det inte sker någon naturlig förnyelse eller återplantering av skog. Projektet strävar även efter att stötta lokala samhällen genom att ge tekniska färdigheter och träning.

VÅRA CERTIFIERINGAR:

Prakash Arunkundrum
”Klimatförändring som orsakats av mänsklig aktivitet är en av de största utmaningarna för vår generation. Vi anser att klimatförändringar behöver adresseras systematiskt genom att man antar ett vetenskapligt förhållningssätt och program som stöttar FN:s mål gällande hållbarhetsutveckling.”


Prakash Arunkundrum
Chef för globala verksamheter

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111