Klimatpositiva

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Vår planet kan inte vänta

Å kommande generationers vägnar måste vi agera nu direkt. Vi kan fortfarande påverka framtiden, men alla måste fokusera. Även vi.

Vad vi är engagerade i och var vi är idag

Från och med 2021 är alla våra produkter koldioxidneutrala. Det är jättebra, men det räcker inte. Världen står inför ej tidigare skådade utmaningar från klimatförändringen och det finns ett omedelbart behov av att minska vår påverkan ytterligare för att ge stöd till klimatpåverkade samhällen och bevara naturen.

Under de senaste åren har vi prioriterat koldioxidminskningar i våra produkter samtidigt som vi har gått över till förnybar energi, återställt skogar och stöttat klimatpåverkade samhällen. Nu vill vi gå längre än så för att ta itu med vår fulla påverkan av värdekedjan och i slutändan ta bort mer koldioxid från atmosfären än vi tillför. Vi fokuserar på att skapa en positiv nettopåverkan så att vi tillsammans kan återställa den värld vi delar.

Vår strategi

Vi har upprepat vårt mantra för minskning, förnyelse och återställning i mer än ett decennium. Nu är det dags att höja volymen.

Grön ikon av ett fotavtryck

MINSKA

Design för hållbarhet för att uppnå ambitiösa koldioxidminskningar i våra produkter, vår drift och leverantörskedja.

Ikon för förnybar elektricitet

FÖRNYA

Främja användning av förnybar elektricitet i vår egen drift och i vår leverantörskedja. Designa våra produkter på ett sådant sätt att cirkulära material används.

Ikon av ett grönt träd

ÅTERSTÄLLA

Återställa skogsindustrin och klimatpåverkade samhällen genom att stödja projekt med lågt koldioxidavtryck och utveckla naturbaserade lösningar.

Minska

Det största segmentet av vårt koldioxidavtryck kommer från inköp och tillverkning av våra produkter och förpackningar. I linje med vårt klimatlöfte på 1,5 ℃ har vi åtagit oss att följa ambitiösa vetenskapligt baserade koldioxidminskningsmål. Hjärtat och själen i vårt program är Design för hållbarhet. Vi konstruerar bättre produkter och processer för att minska koldioxidpåverkan så mycket som möjligt innan den uppstår.

Bild av Carbon Clarity

Allt finns i siffrorna

Vi är redan det första konsumentelektronikföretaget som sätter detaljerade etiketter om koldioxidpåverkan på våra produkter. År 2025 kommer alla våra stora produktlinjer att märkas med sitt koldioxidavtryck.

Förnya

Det går inte att komma ifrån det, vårt företag behöver energi. Men vi ser till att all den elen kommer från förnybara källor som vind, sol och andra förnybara projekt. Vi har gjort betydande framsteg med vår egen verksamhet och vi arbetar hårt för att uppmuntra våra leverantörer och partners att även de ska vidta åtgärder.

Vi använder livscykelanalyser för att ta reda på vår fullständiga energipåverkan, från inköp av material till hur våra produkter hanteras i slutet av deras livscykel.

Förnybara källor i våra avtryck

100 %

Förnybar elektricitet i våra produktionsanläggningar

100 %

100 % förnybar el på våra schweiziska, amerikanska, indiska och kinesiska kontor

92 %

Förnybar elektricitet i hela världen

Världskarta
Världskarta
map-desktop-text-v5
ikonkarta grön bild

Huvudkontor

ikonkarta blå bild

Produktionsanläggning

Återställa

Att bli koldioxidneutrala i år är ett första steg mot vårt mycket större mål att bli klimatpositiva. För att hjälpa oss att ta bort mer koldioxidutsläpp än vi släpper ut återställer vi naturliga miljöer och klimatpåverkade samhällen med våra investeringar i skogsbruks- och försörjningsprojekt, liksom projekt som byter ut elnätet till förnybara energikällor. Vi går även vidare med att satsa på koldioxidavskiljningsprojekt för att få bort koldioxid direkt från atmosfären.

Vi håller det vi lovar

Ta en närmare titt på några av initiativen för att minska, förnya och återställa från det senaste året för att förstå hur vi genomför dessa åtaganden.

Minska

Monteringslinje för datormöss

Kina

Koldioxidminskningar i vår produktionsanläggning

Vi vill uppnå koldioxidneutralitet med hjälp av energieffektivitetsprogram och förnybar elektricitet i vår egen produktionsanläggning

2013 satte vi oss som mål att minska vår produktionsanläggnings koldioxidavtryck med 20 % till 2018. När vi nådde det här målet bestämde vi oss för att gå längre och åta oss att gå över till 100 % förnybar el och ta itu med 100 % av vårt kvarvarande fotavtryck med certifierade kompensationer av hög kvalitet. Genom dessa åtgärder skulle vi uppnå koldioxidneutralitet.

Och det gjorde vi. På anläggningsnivå gjordes detta med hjälp av ett antal energieffektivitetsprogram, inklusive program för att minska det absoluta energibehovet genom att ersätta T5-belysning med LED-lampor, optimera vår användning av luftkompressorer och installera tidsreglage för att stänga av belysning och stänga av dricksfontäner. Vi fortsatte också att utveckla vårt mätprogram för att hjälpa oss att spåra och förstå punkter med stor energianvändning och identifiera minskningsmöjligheter för riktat fokus. År 2021 ersatte vi till exempel en av våra äldre kompressorer på vår anläggning med en tvåstegs, högeffektiv luftkompressor och förbättrade effektiviteten med uppskattningsvis 11 %. Vi har också uppgraderat två kylaggregat. Bara dessa projekt genererade en ungefärlig koldioxidbesparing på 630 tCO2e.

Logitechs produkter

Återvunnen plast från konsumenter

Vi gör våra produkter mer cirkulära genom att använda återvunnen plast

Vi vill göra Logitechs produkter mer cirkulära. Nya material ska undvikas till förmån för återvunna material. Vi använder återvunnen plast från konsumenter (PCR) för att ge nytt liv till plast efter dess livscykelslut och hjälpa till att minska vårt koldioxidavtryck. Vi använder PCR skalenligt inom hela företaget och riktar in oss på våra största produktportföljer för att göra största möjliga minskning av koldioxidavtryck.

Att använda återvunnen plast är en viktig del av våra satsningar på design för hållbarhet. Vi använder återvunnen plast i allt högre utsträckning i våra bästsäljande produktlinjer för möss, tangentbord, tangentbord, webbkameror och högtalare. I slutet av 2021 räknar vi med att mer än 50 % av mössen och tangentborden i kreativitets- och produktivitetsportföljen, vår största portfölj, kommer att tillverkas i återvunnen plast, vilket beräknas få bort 7 100 ton jungfruplast och 11 000 ton koldioxidavtryck per år.

M185 trådlös mus

M185 trådlös mus

Minskar koldioxidavtrycket hos vår bästsäljande M185-mus

År 2020 uppgraderade vi även vår mest sålda trådlösa M185-mus. Vi minskade dess miljöpåverkan avsevärt genom att arbeta med:

  • Revolutionerande PCB-design på plattformen
  • Rullningshjulsmodul med lägre slag
  • Effektivare gjutningsprocess
  • Raffinerad deldesign för att få lägre vikt


Dessa förbättringar resulterade i en sammanlagd minskning av koldioxidavtrycket på 15 % jämfört med föregående version av M185.

M190 – trådlös mus

M190 – normalstor, trådlös mus

Minskar koldioxidavtrycket hos vår normalstora mus M190

2020 lanserade vi den trådlösa musen M190 i normalstorlek med optimal komfort för endera handen, en fördröjningsfri trådlös anslutning, precisionsspårning och 18 månaders batteritid.

M190 använder sig också av ett nytt tillvägagångssätt för design av tryckta kretskort (PCB). Genom att rationalisera utformningen av olika PCB har vi uppnått betydande minskningar av koldioxidpåverkan över nya och befintliga produktlinjer, inklusive M190. Denna innovation, tillsammans med effektivare effektsensorer, bidrar till en minskad koldioxidpåverkan för produkten på 10 % jämfört med M170.

Köp den trådlösa spelmusen G Pro X Superlight

Logitech G Pro X SUPERLIGHT

Vi minskar koldioxidavtrycket i vår Logitech G Pro X SUPERLIGHT

År 2021 lanserade vi Logitech G PRO X SUPERLIGHT. Nya PRO X SUPERLIGHT är noggrant designad och konstruerad för att minska vikten samtidigt som den förbättrar prestandan. Den väger mindre än 63 gram och är nästan 25 % lättare än Logitech PRO Wireless. Viktminskningen uppnås genom användning av 7,5 % mindre plast, ett mindre tryckt kretskort, mindre magneter, färre skruvar och till och med en lättare kabel.

G PRO X SUPERLIGHTs lätta arkitektur leder till en uppskattad årlig koldioxidpåverkan på 260 tCO2e.

Dessutom är PRO X SUPERLIGHT utrustad med Logitech Gs HERO 25K-sensor som använder ett smart strömhanteringssystem för att kontinuerligt justera bildhastigheter baserat på musens rörelser för att minimera strömförbrukningen. Till och med vid hög DPI är HERO 10 gånger mer energieffektiv än tidigare Logitech G-sensorer, vilket motsvarar en beräknad årlig minskad påverkan på 117 tCO2e.

 

Pappersbaserade hängetiketter

Pappersbaserade hängflikar

En ny pappersbaserad design som är 100 % återvinningsbar

År 2021 introducerade vi även våra 100 % pappersbaserade hängflikar, en innovativ designlösning som använder gjuten massa för att ersätta plast eller vanlig kartong som använts i tidigare mönster. Till skillnad från andra pappersbaserade hängflikar är vår nya design extra förstärkt för att minska risken för rivning.

Eftersom vår nya formgjutna hängflik är 100 % pappersbaserad är den även 100 % återvinningsbar.

Webbkameraförpackning

Webbkameraförpackning

En ny pappersbaserad design som är 100 % återvinningsbar

År 2021 minskade vi avsevärt storleken, vikten och materialanvändningen över en rad webbkameraförpackningar. Den slutgiltiga förpackningsstorleken hade minskats med upp till 71 %, beroende på produktlinje. Denna förändring har också gjort det möjligt för oss att minska antalet pallar som krävs för varje leverans. En pall kan nu ta mellan 30 och 60 % fler enheter än tidigare. Allt detta arbete har resulterat i en uppskattad minskning av påverkan med 1 773 ton koldioxid per år

Brun musförpackning

Eliminera engångsplast: plastmusslor

Vi ökar ansträngningarna för att eliminera engångsplast

2021 fortsatte vi att öka våra ansträngningar för att ta bort engångsplast från våra förpackningar. Vi utvecklade en policy för engångsplastoch lyfte fram vårt åtagande att minska plastförpackningar så mycket som är tekniskt möjligt inom alla produktsortiment, med det långsiktiga målet att helt eliminera dem.

Genom att byta till förpackning i bruna lådor för produkter som säljs på nätet tog vi framgångsrikt bort 1,1 miljoner plastmusslor från vår portfölj i år.

Ingen engångsplast i Logitech-förpackningar

Eliminera engångsplast: plastpåsar i distributionen

Vi ökar ansträngningarna för att eliminera engångsplast

2021 fortsatte vi att öka våra ansträngningar för att ta bort engångsplast från våra förpackningar. Vi utvecklade en policy för engångsplastoch lyfte fram vårt åtagande att minska plastförpackningar så mycket som är tekniskt möjligt inom alla produktsortiment, med det långsiktiga målet att helt eliminera dem.

Vi bytte från att använda plast för att skydda våra förpackningslådor som distribuerades till att använda mjukpappersomslag i ett antal produktlinjer. Detta ledde till att mer än 2,6 miljoner leveransplastpåsar tas bort från vår portfölj med befintliga produktlinjer och ytterligare 3 miljoner för nyligen lanserade produkter.

Tangentbordsförpackning i sprängskiss

Eliminera plast för engångsbruk: plastpåsar inuti detaljhandelslådan

Vi ökar ansträngningarna för att eliminera engångsplast

2021 fortsatte vi att öka våra ansträngningar för att ta bort engångsplast från våra förpackningar. Vi utvecklade en policy för engångsplastoch lyfte fram vårt åtagande att minska plastförpackningar så mycket som är tekniskt möjligt inom alla produktsortiment, med det långsiktiga målet att helt eliminera dem.

Vi har också tagit bort användningen av plastpåsar inuti detaljhandelslådan för många av våra produktlinjer genom att använda mjukpapper och mjuka pappersbaserade påsar för att skydda produkten och tillbehören istället. Detta har resulterat i att ytterligare 5,8 miljoner plastpåsar har tagits bort.

Musen M575 ERGO med förpackning som har förbättrat koldioxidavtryck

ERGO M575-förpackning

Vi ökar ansträngningarna för att eliminera engångsplast

2021 lanserade vi ERGO M575, med en innovativ förpackningslösning som ger 34 % lägre koldioxidavtryck än sin föregångare M570, samtidigt som vikten av engångsplast minskar med 98 %Återstående plast i M575: Förseglingsetikett (0,05 g) och PP-laminering på primärförpackningen (cirka 1 g).

Genom att integrera bedömningar av miljöpåverkan genom hela design- och utvecklingsprocessen kom teamet fram till en lösning som helt tog bort behovet av en plastbricka eller en plastpåse. Istället skyddas produkten av ett inre skyddsomslag i papper. För att ytterligare minska påverkan och materialavfall trycktes alla installationsanvisningar direkt på det här skyddande pappersbaserade omslaget.

Förnya

Tekniker som testar Logitech-produkten

Kina

Förnybar elektricitet i vår produktionsanläggning

Balanserar 100 % av vårt elektriska fotavtryck

År 2018 bestämde vi oss för att balansera 100 % av vår produktionsanläggnings elektriska fotavtryck med köp av tredjepartscertifierad förnybar elektricitet. Vi har upprätthållit 100 % förnyelsebar energi varje år sedan dess och uppnått 92 % förnybar elektricitet världen över, vilket kommer oss allt närmare vårt mål på 100 %. Med det här programmet uppskattar vi att vi har undvikit 14 615 tCO2 i år och vi har kompenserat de återstående utsläppen för att åstadkomma koldioxidneutralitet.

Tre personer i ett mötesrum som använder förnybar elektricitet

Globalt

Förnybar el på våra kontor

Balanserar 100 % av vårt elektriska fotavtryck

Det elektriska fotavtrycket för våra kontor i Schweiz, USA, Irland, Nederländerna, Indien och Kina matchas nu med inköp av förnybar el. År 2021 var vi mycket glada över att vi fick erkännande av Environmental Protection Agency (EPA) i USA som en Green Power-partner på grund av vårt åtagande om att använda förnybar elektricitet i USA. Med användning av förnybar elektricitet i vår produktionsanläggning och på dessa kontor uppnådde vi 92 % förnybar elektricitet världen över, vilket för oss allt närmare vårt mål på 100 %. Med det här programmet uppskattar vi att vi har undvikit 14 615 tCO2 i år och vi har kompenserat de återstående utsläppen för att åstadkomma koldioxidneutralitet. Vi arbetar för att ordna tredjepartscertifiering av ett krav på koldioxidneutralitet för våra kontor.

Rad av vindkraftverk

Förnybar elektricitet i vår leverantörskedja

Vi uppmuntrar våra leverantörer att gå över till förnybar elektricitet

År 2020 bjöd vi in våra stora leverantörer att ansluta sig till oss i vår övergång till förnybar elektricitet. För att hjälpa och stödja leverantörer lanserade vi en portal för förnybar el och köparklubb för att möjliggöra och uppmuntra massköp av tredjepartscertifierad förnybar el av hög kvalitet till leverantörsfabriker som är engagerade i Logitechs tillverkning.

För rapporteringsperioden 2020 tilldelade leverantörer 186 246 MWh el till Logitechs tillverkningsaktiviteter och köpte 70 599 MWh förnybar elektricitet från vår portal för förnybar el (97 %) eller andra källor (3 %) för att balansera detta elektriska fotavtryck. Vi uppskattar att detta genererade en koldioxidbesparing på 41 871 tCO2e.

Klimatgruppen RE100

Opinionsbildning

Vi förespråkar en global övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor

Vi kommer att fortsätta att förespråka övergången från fossila bränslen och antagandet av förnybara energikällor som en del av vårt medlemskap i RE100-initiativet och arbeta för att påskynda förändringen mot elnät med noll koldioxidutsläpp i stor skala.

RE100 leds av The Climate Group i samarbete med CDP. RE100:s uppdrag är att påskynda en global övergång till ren energi och elnät utan koldioxidutsläpp, vilket ger en renare, hälsosammare framtid för alla. RE100-medlemmar arbetar tillsammans för att förespråka 100 % förnybar elektricitet världen över, på kortast möjliga tidslinje och samarbetar med andra för att ta itu med policy- och marknadsutmaningar.

Vi gick med i RE100-initiativet i november 2019 för att samarbeta med andra branschledare i strävan efter den globala rörelsen för att katalysera antagandet av 100 % förnybar elektricitet.

Återställa

Våtmark med en regnbåge

BRASILIEN

DET TROPISKA SKOGSBEVARINGSPROJEKTET ENVIRA AMAZONIA

Tacklar skogsskövling och skyddar några av de områden i världen som har mest mångfald samtidigt som hållbar och samhällsfokuserad försörjning möjliggörs.

Detta projekt är ett av de största REDD+-projekten i världen och ett av endast en handfull projekt för att uppnå validering och verifiering till VCS-CCB med Triple Gold Distinction. Projektet skyddar cirka 200 000 hektar orörd regnskog i Amazonbäckenet från avskogning samtidigt som de arbetar med jordbrukarna som bor där för att stödja deras försörjning. Förutom att leverera minskningar av cirka 1,2 miljoner tCO2e varje år genom att undvika skogsskövling, ger projektet utbildningsmöjligheter till lokalsamhällen bland annat erbjuds vidareutbildningar inom jordbruk; etablera ett lokalt huvudkontor med ett lokalt apotek och en hälsoklinik och bygga gemensamma badrum; för att så småningom bevilja markbefolkning till lokala samhällen och etablera alternativa ekonomiska aktiviteter, inklusive kommersialisering av insamling av medicinska växter och açaí.

Solcellsanläggning

NINH THUAN VIETNAM

MY SON HOAN LOC SOLAR

Driver på Vietnams revolution inom förnybar energi genom solenergi.

Denna solenergianläggning i Vietnams soliga Ninh Thuan-provinsen hjälper till att katalysera Vietnams övergång till en grönare, koldioxidsnål framtid. Den erbjuder en alternativ, förnybar energi för att ersätta behovet av traditionella fossila bränslen och främjar lokala ekonomier genom att anställa individer från lokalsamhället och betala dem hållbara löner för att få slut på fattigdomen.

ulubelus geotermiska fält

INDONESIEN

ULUBELU GEOTHERMAL

Utnyttjar Indonesiens geotermiska fält för ren, förnybar energi.

Den geotermiska kraftverket Ulubelu ligger i provinsen Lampung på södra spetsen av ön Sumatra och genererar över 860 GWh förnybar elektricitet till Indonesiska Sumatras sammankopplade elnät. Samtidigt som utsläppen minskar bidrar projektet till en hållbar utveckling och hjälper till att underlätta Indonesiens övergång till energi med låga koldioxidutsläpp.

orangutang

KALIMANTAN TENGAH, INDONESIEN

RIMBA RAYA – RESERVAT FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Skyddar 65 000 hektar skog och den utrotningshotade orangutangen på Borneo samtidigt som vi skapar försörjningsmöjligheter för lokala samhällen.

Rimba Raya är ett reservat för biologisk mångfald med tropiskt kärr på ön Borneo i Indonesien. Projektet skyddar 65 000 hektar koldioxidkompakt tropisk regnskog genom att sakta ner skogsavverkningen i regnskogsområden som ursprungligen skapades för palmoljeplantage. Genom att stötta detta projekt hjälper Logitech till att möjliggöra bevarandet av en REDD+-koldioxidminskning och skydda 105 000 utrotningshotade orangutanger på Borneo. Projektet ger också försörjningsmöjligheter för fler än 2 500 hushåll som ligger inom projektområdet, genom utbildning och bevarande av jordbruksskog. Detta förbättrar matsäkerheten, inkomstmöjligheter, hälsovård och utbildning, allt via stöd från koldioxidfinansiering.

Rad av planterade träd

KINA

SKOGSPLANTERING I HENAN FANGCHENG OCH TANGHE

Binder koldioxid för att driva på övergången till nettoutsläpp på noll.

Detta projekt går ut på att etablera nytt skogsbruk genom att plantera träd på mark som varit karg i minst 10 år innan projektet implementerades. Aktiviteter som intensivt jordbruk, bete eller skogsavverkning är inte längre tillåtna i projektområdet och har ersatts med trädplantering och skogsbruk. Projektet skapar jobbmöjligheter för lokalbefolkningen, som tillägnar sig nödvändiga färdigheter inom skogsplantering och skogsbruk genom yrkesutbildning. Genom att återställa dessa skogsekosystem bidrar projektet till att minska utsläppen av växthusgaser, bevarar den biologiska mångfalden och vattnet och lindrar markerosionen samtidigt som det hjälper lokala samhällen att gå över till mer hållbara försörjningsmöjligheter.

Avlägsen bergskedja

KINA

SKOGSPLANTERING I QINGHAI

Avlägsnar koldioxid för att driva på övergången till nettoutsläpp på noll.

Qinghai-provinsen är en del av den tibetanska platån och ligger på en altitud på över 3 000 meter över havet. Platån är hyllad som ”världens tak” och ”Asiens vattentorn” och är ett naturligt habitat för sällsynta djurarter och en fokuspunkt för Kinas ansträngningar att skapa naturreservat, skogar, gräsmarker och våtmarker. Qinghaisjön är Kinas största sjö och ligger mittemellan flera stora flyttfågelstråk genom Asien. Projektet ligger öster om sjön och kommer att återställa 14 000 hektar där det ska planteras en motståndskraftig mix av trädarter inklusive granar, enbärsbuskar, tallar, popplar, björk och alm på karg eller avsatt mark där det inte sker någon naturlig förnyelse eller återplantering av skog. Projektet strävar även efter att stötta lokala samhällen genom att ge tekniska färdigheter och träning.

Vindkraftverk längs viken

KINA

Cixi Wind

Stöttar tillväxten av Kinas gröna förnyelsesektor genom att förbättra kapaciteten för förnybar energi för att möta det ökande energibehovet.

Shanghai Cixi Wind Project genererar förnybar elektricitet i Hangzhoubukten. Trettiotre turbiner, var och en med en kapacitet på 1,5 MW, genererar i genomsnitt 105 GWh per år med en tillhörande årlig koldioxidminskning på cirka 100 000 tCO2e. Genom att generera förnybar elektricitet hjälper det här projektet till att uppnå Kinas nationella mål att utvinna 35 % av landets elektricitet från förnybara källor till 2030.

skogen i mongoliet

KINA

FÖRBÄTTRAT SKOGSBRUK I WU’ERQIHAN

Skyddar skogsbruket i Inre Mongoliet så att framtida generationer kan njuta av skogen.

Målet med projektet är att omvandla områden med avverkade träd till skyddad skog. Området där projektet äger rum är 20 526 hektar och arterna som omfattas av projektet är björk (Betula platyphylla) och lärk (Larix gmelinii). Innan projektaktiviteten genomförs avverkas träden baserat på en giltig och verifierbar myndighetsgodkänd plan för timmerhantering för att skörda inom projektområdet. I och med projektets genomgörande omvandlas träden till skyddad skog för att minska utsläppen av växthusgaser. Projektet kommer att bidra till miljön (bevarande av biologisk mångfald och bekämpning av jorderosion) och därmed bidra till en hållbar utveckling.

solenergispisar som används för att värma upp vatten

KINA

SOLENERGISPISAR I HENAN FUNIUSHAN

Ger solugnar till låginkomsthushåll för att förbättra energieffektiviteten och familjens hälsa.

Henan-provinsen är en av de fattigare regionerna i Kina, där lokala samhällen ofta använder koleldade spisar. I detta projekt distribueras solenergispisar till familjer i åtta byar på landsbygden i Henan-provinsen för att minska kolanvändningen för hushållsmatlagning och därmed undvika utsläpp av växthusgaser, förbättra luftkvaliteten och ge familjerna en möjlighet att spara värdefull tid och pengar som annars skulle användas till att samla in och köpa bränsle.

skogsplantering med inhemska trädarter i zhangye

KINA

SKOGSPLANTERING I ZHANGYE

Skogsplantering för att öka upptag av koldioxid

Skogsplanteringsprojektet innebär att man kommer att plantera inhemska trädarter på mer än 23 397,80 hektar karg mark i Zhangye City. Projektets mål är att öka koldioxidupptagen och bidra till lokal hållbar utveckling. Genomförandet av skogsplanteringsprojektet kommer att leda till upptag av växthusgaser och minska klimatförändringarna, förbättra jord- och vattenresurserna och skogsskyddet, förbättra den lokala biologiska mångfalden genom att öka skogarnas anslutningsförmåga och ge lokalsamhällena och invånarna inkomster och jobbmöjligheter.

ximeng zheligentus-vindkraftsprojekt i mongoliet

KINA

XIMENG ZHELIGENTU WIND

Finansiering av utvecklingen av ett mer förnyelsebart kraftnät i Kina

Fas 1 av vindkraftsprojektet i området Ximeng Zheligentus handlar om att bygga en vindkraftspark i Inre Mongoliet, Kina. Vindkraftsparken kommer att använda vindresurser för elproduktion, och den el som genereras från projektet kommer att säljas till västra Inre Mongoliets kraftnät, som är en integrerad del av norra Kina kraftnät. Den beräknade årliga elproduktionen netto och de genomsnittliga årliga utsläppsminskningarna för det föreslagna projektet är 99,48 GWh respektive 104 941 ton CO2e per år.

vindkraftsparken wujier

KINA

WUJIER WIND

Finansiering av utvecklingen av ett mer förnyelsebart kraftnät i Kina

Inre Mongoliets Wujier-vindkraftsprojekt är ett nätanslutet projekt för förnybar energi i staden Ordos i Inre Mongoliet i Kina. Syftet med projektet är att använda en vindkraftanläggning för att generera el med nollutsläpp av växthusgaser för elnätet i norra Kina och därmed ersätta mer koldioxidintensiv el från fossila bränslen. Projektet förväntas minska utsläppen av växthusgaser med uppskattningsvis 120 508 ton CO2e per år under den första krediteringsperioden genom att ersätta el från nätet.

person som lagar mat hemma med biogas

KINA

RÖTKAMMARE FÖR METAN I HAIKOU

Återvinner biogas och ersätter fossila bränslen

Projektet för rötkammare för metan i Haikou ligger i Haikou City i Hainan-provinsen i Kina. Projektet hjälper jordbrukare att bygga rötkammare för metan som kan användas för att säkerställa att organiskt material inklusive gödsel och avfall sönderfaller anaerobt. Projektet minskar utsläppen av växthusgaser på två sätt: 1) återvinning och användning av biogas från rötad gödsel i biogasrötkammare och 2) biogasen används som termisk energi för att ersätta det fossila bränslet (kol) som för närvarande används för att möta lokala hushålls dagliga energibehov för matlagning och uppvärmning.

Rapporter och certifieringar

TCFD-OFFENTLIGGÖRANDEN

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111