Mångfald och inkludering för anställda och företag | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Vårt fokus

Vårt engagemang för mångfald och inkludering gör det möjligt att föra samman människor med olika perspektiv, kompetens och idéer för att driva innovation. Vi värdesätter och firar en mängd kulturer, bakgrunder och naturligtvis att fantastiska idéer kommer från oss alla.

Skapa en inkluderande kultur

Vi arbetar för att ha en företagskultur som främjar inkluderande ledare och säkerställer teamarbete, innovation och effektivitet genom att tillhandahålla en miljö där de anställda känner sig respekterade, stöttade och värderade.

Samlingsplats för teamet för att bygga medvetenhet och kapacitet kring inkludering

Skapa medvetenhet och kapacitet kring inkludering

  • Skapa företagsomfattande upplevelser som möjliggör erkännande av partiskhet, privilegier och sporra till inkluderande åtgärder.
  • Att mäta och vidta åtgärder för tillhörighet på arbetsplatsen genom vår undersökning av medarbetarengagemang.

  • Hylla och observera den mångfald som vi har inom och utanför företaget genom evenemang som internationella kvinnodagen, HBTQ + Pride med mera.

Ge våra underrepresenterade anställda möjligheter och stöd

Vi främjar synlighet, förmåga, samhälle och tillgång för våra anställda som kommer från undanskymda bakgrunder och samhällen.

Exempel på konferenser och evenemang som Logitech har sponsrat

Vad vi gör

Våra växande medarbetarintressegrupper hjälper anställda med underrepresenterad eller undanskymd bakgrund att skapa gemenskap, utvecklas som ledare, dela möjligheter och organisera deltagande i lokala eller regionala evenemang.

Vi sponsrar utveckling och mentorskap för våra underrepresenterade medarbetare. Dessutom sponsrar vi konferenser och evenemang globalt som TEDxLausanneWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day och Tech Gig Geek Goddess.

På vår produktionsanläggning säkerställer vi lika lön för lika arbete och jämför regelbundet våra förmånspaket med relevanta, liknande företag och god praxis. Vi samarbetar med våra leverantörer för att upprätthålla samma standard vid våra leverantörsanläggningar.

Ändra sättet vi gör affärer

Vi granskar och förbättrar kontinuerligt Logitech-processer och -program för att få bättre kontakt med kunder, anställda och partners genom att identifiera sätt att vara mer inkluderande och minimera partiskhet.