Framtidens positiva utmaning

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Hållbarhet ligger bakom varje designbeslut vi fattar och det är ett av våra kärnverksamhetsvärden. Vi letar efter banbrytande, nästa generations material, komponenter och processer för att påskynda utvecklingen av mer hållbara produkter. Logitech letar efter partners som vill få exponering för sina idéer. Låt oss samarbeta och hitta sätt att skala din innovation. 

utmaningsdetaljer

Visa upp dina innovativa, hållbarhetsfokuserade lösningar på ingenjörs- och processdesignutmaningar inom konsumentelektronik. 

Elektronik

Vi letar efter nya lösningar som använder mindre slagkraftiga material och energieffektiva processer vid konstruktion och tillverkning av kretskort, som traditionellt har tagit hårt på miljön.

Energilagring och energihantering

Har du ett svar på säkrare, skalbar och kostnadseffektiv elektronik för högkapacitetsbatterier och energilagring? Vi letar efter lösningar som innehåller alternativa material till litium eller kobolt och tekniker för batteriåtervinning.

Givare och ställdon

För närvarande finns det ingen hållbar kommersialiserad lösning för magnetalternativ och effektiva elektromekaniska konstruktioner i ljudenheter eller annan konsumentelektronik. Vi letar efter innovativa idéer för att komma till rätta med denna klyfta.

Material

Vårt mål är att minimera energianvändningen och minska miljöpåverkan samtidigt som vi maximerar leveranskedjorna. Vi vill höra från dig om du har ett materialalternativ som minskar vikten, ökar styrkan, minskar koldioxidavtryck och är biobaserat/biologiskt nedbrytbart eller förnybart.

Ingenjörer diskuterar ett hållbarhetsprojekt

VEM ÄR DU?

The Future Positive Challenge är för disruptiva företag, startups och banbrytande ingenjörer som vill driva förändring i en mångmiljardindustri. Som en hållbarhetsinriktad partner som vill påverka världen förstår du att hemelektronikindustrin måste balansera tillgängliga resurser med miljöpåverkan. Ansök om du letar efter meningsfulla kopplingar för att skala din verksamhet.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Det är lätt att dela med sig av dina idéer och delta. Skicka in ditt förslag direkt på vår partner Tech Tours portal:

 1. Registrera dig för att skapa en profil
 2. Läs riktlinjerna för Future Positive Challenge från Tech Tour
 3. Skicka in ditt bidrag

Vinnarna kommer att bedömas utifrån kriterierna i de fyra utmaningskategorierna.

Anmälningar är föremål för Tech Tour Europe SA:s villkor.

I samarbete med

Tech Tour logotyp

 

Som en del av registreringsprocessen för Utmaningen kommer du att avslöja personlig information som kan utgöra personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgiftsskydd. Du anses ha samtyckt till Logitech och dess tredjepartspartners behandling av nämnda personuppgifter i syfte att genomföra utmaningen. Logitech kommer att behandla personuppgifter enligt Logitechs integritetspolicy. Tech Tour Europe SA kommer att behandla personuppgifter enligt sin egen integritetspolicy.

Timing

Datum och milstolpar

1 okt–31 dec 2022

Ljuslila horisontell stång

Ansökningar öppnas

Skicka in dina idéer.

Jan - februari 2023

Ljuslila horisontell stång

Pitch sessioner

Omgång 1: Utvalda kandidater kommer att dela sin stora idé med urvalskommittén.

februari–mars 2023

Lila horisontell stång

Logi workshops

Omgång 2: Åtta kandidater (två från varje kategori) kommer att dela med kommittén mer i detalj under NDA.

15 april 2023

Lila horisontell stång

Resultat meddelade

Valberedningen delar med sig av vilka vinnarna är.

Ljuslila vertikal stång

1 okt–31 dec 2022

Ansökningar öppnas

Skicka in dina idéer.

Ljuslila vertikal stång

Jan - februari 2023

Pitch sessioner

Omgång 1: Utvalda kandidater kommer att dela sin stora idé med urvalskommittén.

Lila vertikal stång

februari–mars 2023

Logi workshops

Omgång 2: Åtta kandidater (två från varje kategori) kommer att dela med kommittén mer i detalj under NDA.

Lila vertikal stång

15 april 2023

Resultat meddelade

Valberedningen delar med sig av vilka vinnarna är.

URVALSJURY

Årets expertpanel av domare inkluderar ledare inom hållbarhet, tillverkning och mer

Och mer kommer...

Urvalsprocess och ceremoni

Team som arbetar på en vindkraftsprototyp

URVALSPROCESS
Alla förslag kommer att granskas av urvalsjuryn och beslut kommer att fattas i två omgångar.

VARV 1
Pitch-sessioner kommer att schemaläggas för utvalda förslag, följt av en workshop med Logitech för att djupdyka i förslagen för det slutliga urvalet.

VARV 2
Efter workshopen kommer utvalda sökande att identifieras för ytterligare djupgående utforskning.

CEREMONI
En prisceremoni kommer att hållas i april 2023 för att fira vinnarna.

MEDIEANVÄNDNING

 1. Genom att delta i utmaningen samtycker du till att Logitech använder dina personuppgifter i syftet med utmaningen och alla aktiviteter och/eller publicitet efter utmaningen. Du samtycker till att ta del av all publicitet som rör utmaningen samt användningen av dina namn och fotografier i sådan publicitet.
 2. Du samtycker till att delta och samarbeta i alla media- och marknadsföringsaktiviteter som rör utmaningen, inklusive men inte begränsat till att bli intervjuad, fotograferad eller videoinspelad. Du ger Logitech en kostnadsfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig och icke-exklusiv licens att använda, reproducera, visa och/eller skapa härledda verk av sådana filmer och fotografier i alla medier världen över, inklusive sociala medier online utan kompensation och utan föregående besiktning eller godkännande.
 3. Du samtycker till att utföra ytterligare specifika samtycken till sådan användning om du blir ombedd att göra det.

Prenumerera nu för att få uppdateringar om utmaningen

Tack

Vi har tagit emot ditt mejl. Håll utkik för mer information!

Vanliga frågor

Hur mycket kostar det att komma in?

Det kostar inget för sökande att lämna in förslag.

Vilka typer av organisationer kan ansöka?

Registrerade organisationer av alla storlekar och typer är välkomna att ansöka, inklusive startups, små och medelstora företag (SMF), innovativa företag och institut för högre utbildning (universitet, forskningsinstitut). För närvarande tar vi inte emot ansökningar från privatpersoner.

Hur vet jag om min innovation eller expertis är tillämplig?

Ditt förslag kommer att granskas av Logitech och externa experter. Utvalda lösningar kommer att kontaktas av Logitech för vidare diskussioner.

Vilken information måste jag inkludera när jag ansöker om en utmaning?

Förslagen bör innehålla följande information: ett sammandrag, insikt i hur din lösning fungerar, dess mekanism och om möjligt stödjande data.

Kan jag ansöka till mer än en utmaning?

Ja. Du kan skicka in olika idéer till flera utmaningar. Du kan också skicka in olika idéer till samma utmaning.

Vad händer om jag behöver en NDA?

Under ansökningsprocessen bör inlämningar endast innehålla information som kan avslöjas. Skicka INTE in konfidentiell information. Om ditt förslag accepteras kommer Logitech att tillhandahålla en NDA.

Hur är det med mina immateriella rättigheter?

Om din idé är patenterbar bör du/ditt företag ansvara för en patentansökan för att skydda dig/ditt företags immateriella rättigheter. Logitech ansvarar inte för några IP-anspråk om idén skickades till Logitech utan att lämna in ett patent.

Jag forskar på ett universitet och har en idé eller potentiell lösning. Kan jag fortfarande ansöka?

Ja, men observera att du antingen måste ansöka i universitetets namn eller först registrera en juridisk person/företag innan du ansöker till utmaningen. Vi tar inte emot ansökningar från privatpersoner.

Vilka är urvalskriterierna för var och en av utmaningskategorierna?

Urvalskriterier föreslås av Logitech och en extern jury. Överväganden tas till teknik, hållbarhetsprestanda, genomförbarhet och potentiell vidareutveckling av förslaget. För en detaljerad uppdelning av varje ämnes kriterier, besök sidan Tech Tour .

Lagligt

MEDDELANDE OM INLÄMNING

 1. Logitech har ingen skyldighet att hålla ditt bidrag konfidentiellt eller proprietärt och ska inte hållas ansvarigt för någon användning eller avslöjande av inlämningen.
 2. Logitech kan använda eller omdistribuera bidragen och deras innehåll i syftet med utmaningen, utan några begränsningar eller någon kompensation.
 3. Det finns ingen skyldighet för Logitech att granska, behålla, bekräfta eller returnera bidraget eller relaterat material.
 4. Individer får inte delta. Endast förslag från registrerade företag eller högskolor kommer att accepteras i utmaningen.
 5. Förslag skickas in direkt på inlämningssidan för Tech Tour Europe SA och omfattas av gällande villkorför Tech Tour Europe SA.
 6. Logitech kan efter eget gottfinnande avsluta, avbryta, ändra eller avbryta utmaningen eller schemalägga om datumen för utmaningen. En sådan uppsägning, ändring, avstängning eller omplanering kommer inte att ge upphov till några anspråk från deltagarna.
 7. Logitechs sekretesspolicy
 8. Mer information och förfrågningar, vänligen maila: FuturePositive@logitech.com