Begränsad garanti för Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Begränsad garanti för Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor

Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor – garanti

Ultimate Ears utfäster en garanti mot dålig passform på alla Custom In-Ear Monitor-produkter (Custom-produkter) under trettio (30) dagar efter ursprungligt leveransdatum. Dessutom garanterar Ultimate Ears att din Ultimate Ears Custom-produkt (externt skal och/eller interna komponenter) är fri från material- och tillverkningsfel i ett (1) år efter inköpsdatumet. Denna garanti får inte överlåtas utan är begränsad till den ursprunglige köparen, såvida inte tillämplig lagstiftning förbjuder detta. Garantin ger användaren vissa specifika rättigheter samt eventuella ytterligare rättigheter som varierar från land till land.

Ultimate Ears ersättningsskyldighet vid eventuella garantikrav begränsas efter Ultimate Ears gottfinnande till 1) reparation eller utbyte av Custom-produkten eller 2) full återbetalning av köpeskillingen under förutsättning att Custom-produkten återlämnas till återförsäljaren, eller annan av Ultimate Ears anvisad representant, tillsammans med en kopia av kassakvittot eller ett daterat specificerat inköpsbevis. Frakt- och expeditionsavgifter kan tillkomma såvida inte tillämplig lagstiftning förbjuder detta. Ultimate Ears förbehåller sig rätten att efter gottfinnande använda nya, restaurerade eller begagnade delar i gott skick vid reparation eller ersättning av Custom-produkter. Alla Custom-ersättningsprodukter omfattas av garanti under resten av den ursprungliga garantiperioden eller under trettio (30) dagar, beroende på vilken period som är längst, eller under en ytterligare tidsperiod som kan gälla i din jurisdiktion.

Denna garanti gäller inte problem eller skador som uppstår genom 1) olyckshändelse, åverkan, felaktig användning eller eventuell obehörig reparation, modifikation eller demontering; 2) felaktig drift eller underhåll, användning som inte överensstämmer med produktanvisningarna eller anslutning till uttag med felaktig nätspänning eller 3) användning av förbrukningsartiklar, t.ex. sladdar.

Garanti, reparation och ersättning

Innan du lämnar in ett garantianspråk rekommenderar vi att du besöker supportavdelningen på www.logitech.com för att få hjälp. Alla supportfrågor om reparation eller ersättning (inom eller utom garantin) måste gå via återförsäljaren. Custom-produkter kan gå att reparera efter att garantin har löpt ut, och kostnadsuppskattningar kan göras på begäran. Om du måste returnera din Custom-produkt för service eller reparation inom garantin så ringer du vår kundtjänst på +1-800-589-6531 och får ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Returnera Custom-produkten i dess originalförpackning eller likvärdig emballering tillsammans med RMA-numret, med förbetald fraktkostnad och assurerat till: Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618, USA . Bifoga en beskrivning av problemet, retura

dress och kontaktinformation. Reparationer som omfattas av garantin returneras utan kostnad via marktransport.

Garantianspråk bör riktas direkt till supportavdelningen på www.logitech.com. Adresser och kontaktinformation för Ultimate Ears kundtjänst finns i dokumentationen för produkten samt på www.logitech.com .

Ansvarsbegränsning

ULTIMATE EARS KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR (SÅSOM UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVNA INTÄKTER ELLER DATAFÖRLUST – DIREKT ELLER INDIREKT) ELLER AFFÄRSFÖRLUSTER PÅ GRUND AV BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN ÄVEN OM ULTIMATE EARS HAR UNDERRÄTTATS OM ATT RISK FÖR SÅDANA SKADOR FÖRELIGGER.

Underförstådda garantiers varaktighet

UTÖVER VAD SOM ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING SKA GILTIGHETEN FÖR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR RÖRANDE DENNA CUSTOM-PRODUKTS KURANS ELLER ÄNDAMÅLSENLIGHET BEGRÄNSAS TILL DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN FÖR DIN PRODUKT.

Tillägg till rättigheter

I vissa stater är det inte tillåtet att begränsa giltighetstiden för en underförstådd garanti, eller medge undantag eller begränsningar för oförutsedda, tillfälliga eller speciella följdskador, och därför kanske inte ovanstående ansvarsbegränsning gäller dig. Denna garanti ger dig vissa lagstadgade rättigheter, samt eventuella ytterligare rättigheter som varierar från land till land eller från jurisdiktion till jurisdiktion.

Nationella lagstadgade rättigheter

Konsumenter åtnjuter lagstadgade rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning som reglerar försäljning av produkter till konsumenter. Dessa rättigheter påverkas inte av villkoren i denna garanti.

Inga ytterligare garantier

Inga av Logitechs återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra några som helst ändringar i, utvidgningar av eller tillägg till denna garanti.

Garantiperioder

Observera att inom EU får en garantiperiod inte vara kortare än två år.

Adress:

Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618, USA

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu