İklim Eylemi Stratejisi - Azaltma, Yenileme ve Geri Kazanma | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Stratejimiz

Yeşil ayak izi simgesi

AZALTMA

Ürünlerimizde, operasyonlarımızda ve tedarik zincirinde iddialı düzeyde karbon azaltma sağlamak adına sürdürülebilirlik için tasarım yapmak.

Yenilenebilir elektrik simgesi

YENİLEME

Operasyonlarımızda ve tedarik zincirimizde yenilenebilir elektrik kullanımının benimsenmesini sağlamak. Ürünlerimizi, döngüsel tedarik zinciri materyalleri kullanacak şekilde tasarlamak.

Yeşil ağaç simgesi

GERİ KAZANMA

Düşük karbonlu projeleri desteklemek ve çevreye duyarlı çözümler geliştirerek ormanları ve iklimden etkilenen ekosistemleri geri kazanmak.

ÜRÜN ETKİSİNİ AZALTMAK

Karbon ayak izimizin en büyük bölümü, ürünlerimize ve ambalajlarımıza yönelik bileşenlerin tedarik ve üretim süreçlerine aittir. Bilime dayalı karbon azaltma hedeflerini amaçlıyoruz ve plastik tüketimini azaltmak, daha hafif ambalajlar kullanmak, ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanmak ve daha pek çok amaç doğrultusunda sürdürülebilirliğe yönelik tasarımlar yapıyoruz.

ayak izimizdeki yenilenebilir enerji

%100 yenilenebilir elektriğe geçiş yapma sürecinde katettiğimiz ilerlemeyi görüntüleyin.

%100

Yenilenebilir Elektrik - Üretim Tesisimiz

%100

ABD Ofislerimizde Yenilenebilir Elektrik

%88

Yenilenebilir Elektrik - Dünya Geneli

Dünya haritası
Dünya haritası
map-desktop-text-v5
simge haritası yeşil görsel

Ana Ofis

simge haritası mavi görsel

Üretim Tesisi

ORMANLARI VE TOPLULUKLARI GERİ KAZANMA

Karbon nötrlüğü desteklemek ve net sıfır geçiş yolculuğumuz

İklimden etkilenen toplulukları geri kazanmaya yardımcı olmak için yüksek kaliteli ormancılık ve geçim kaynakları ile ilgili projelere yatırım yaparız. Son zamanlarda, doğaya bıraktığımız karbonu absorbe etmek ve net sıfır hedefimize ulaşmak için karbon tutma projelerine yatırım yapıyoruz. Ayrıca sistemi yenilenebilir olacak şekilde değiştirmek ve yenilenebilir kaynaklar ile ayak izimizi azaltmak üzere daha fazla çaba sarf etmek için yenilenebilir projelere yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilirlik için tasarlama ve düşük karbonlu alternatif materyallere ve pazarlara geçiş yapma kapasitemizi (dünyanın geri kalanı ile birlikte) geliştirirken dengeleme tedariklerimiz, şu anda mümkün ve verimli olduğundan hâlihazırda gerçekleştirdiğimiz pozitif eylem için bir köprü görevi görür.

Co2 simgesi

Net sıfır kapsam 1

Kulaklık ve oyun kumandası simgesi

Karbon Nötr Oyun Ürünleri

Yeşil üretim simgesi

Net Sıfır Üretim Tesisi

Karbon nötr seyahat simgesi

Karbon Nötr Seyahat

Tüm Projeler

Amazon yağmur ormanı

ACRE, BREZİLYA

ACRE AMAZON YAĞMUR ORMANI

Ormansızlaşma ile mücadele ederken ve dünyanın en çeşitli habitatlarından birkaçını korurken sürdürülebilir ve topluluk tabanlı geçim kaynakları sağlamak.

Bu REDD+ orman koruma projesi, Amazon havzasındaki 105.000 hektar büyüklüğündeki el değmemiş yağmur ormanında ormansızlaşmayı önlerken geçim kaynaklarını desteklemek ve ağaçları korumak için bu bölgede yaşayan çiftçiler ile birlikte çalışır. Aynı zamanda, engellenen ormansızlaşma sayesinde her yıl yaklaşık 90.000 ton CO2e düşüşü sağlar. Muz, bezelye, manyok ve mısır yetiştiriciliği, butik balık işleme, organik domuz yetiştiriciliği ve dönüşümlü büyükbaş otlakları kullanımı ile ilgili dersler sayesinde yerel topluluklara eğitim ve öğrenim fırsatları sunulur. Bu, çiftlik verimini ve gelirini artırmaya, daha fazla yiyecek sağlamaya ve ormansızlaşma ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur.

rüzgâr çiftliği

ŞANHAY, ÇİN

CIXI RÜZGÂR ÇİFTLİĞİ

Artan enerji talebini karşılamak üzere yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak Çin’in çevre dostu yenilenebilir enerji sektörünün büyümesini desteklemek.

Çinli ve Avrupalı üreticilerin oluşturduğu bir ortak girişim olan Shanghai Cixi Wind Projesi, Hangzhou Körfezi’nde yenilenebilir elektrik üretir. Her biri 1,5 MW kapasiteye sahip olan otuz üç türbin, yılda ortalama 105 GWh elektrik üreterek yıllık yaklaşık 100.000 ton CO2e karbon azaltma sağlar. Bu proje, yenilenebilir elektrik üreterek 2030 yılına kadar ülkenin elektik tüketiminin %35’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye yönelik Çin ulusal hedefine ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

Darkwoods ormanı

BRITISH COLUMBIA’NIN GÜNEYDOĞU BÖLGESİ, KANADA

DARKWOODS ORMAN KORUMASI

Boreal ormanını parsellemeye, yüksek etkili ağaç kesimlerine ve diğer çevresel tehditlere karşı korumak.

Bu proje, British Columbia’daki yaklaşık 63.000 hektardan büyük Boreal ormanlarının büyük bir bölümünü parsellemeye, yüksek etkili ağaç kesimlerine ve diğer çevresel tehditlere karşı korur. Sıkı biyolojik çeşitlilik koruması sağlamak için proje kapsamındaki alanlar yakından izlenir. Yollar, altyapılar, faaliyetler ve halkın erişim sağlaması sıkı bir şekilde kontrol edilir ve kısıtlanır. İstilacı türlere ilişkin riskler yönetilir ve kontrol edilir. Bu yaklaşım; yılda yaklaşık 415.000 ton CO2e sağlayan ve doğal yaşamı karbon yutağı görevi görecek şekilde koruyan kritik öneme sahip ekosistemleri korur. Proje, kritik öneme sahip ekosistemleri ve karbon tutma alanlarını daha önce görülmemiş bir boyutta korumak için karbon finansmanından faydalanır. Ayrıca koruma araştırmalarını destekler ve düşük seviyede sürdürülebilir hasat kaldırma ile geçim kaynağı sağlar.

Güneş ocakları

HENAN EYALETİ, ÇİN

HENAN GÜNEŞ OCAKLARI

Yakıt verimliliği ve aile sağlığını iyileştirmek için düşük gelirli hanelere güneş ocağı sağlamak.

Henan Eyaleti, Çin’de yerel toplulukların sürekli kömürlü ocaklar kullandığı, en fakir bölgelerinden biridir. Bu kömürlü ocaklar, fosil yakıtların verimsiz şekilde kullanımı ve iç mekân dumanı ile hava kirliliğinin en büyük kaynağıdır ve kadınlar ile çocuklar başta olmak üzere ailelerin sağlıklarını olumsuz etkiler. Danjiang Nehri Güneş Ocakları, ailelerin yemeklerini pişirebilmesi için yeterli miktarda ısı sağlamak üzere güneş enerjisini ortadaki tencerede yoğunlaştıran 1,7 m2’lik bir parabolik yansıtıcıdan oluşur. Bu büyük ölçekli proje, neredeyse 100.000 hanede yer alan eski ocakları güneş ocakları ile değiştirerek 300.000’den fazla kişiye yardım eder. Bu; kömür kullanılan verimsiz pişirme yöntemlerine ihtiyacı ortadan kaldırır ve Henan Eyaleti’ndeki ailelerin sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirir.

rüzgâr çiftliği

RUDONG, ÇİN

RUDONG RÜZGÂR ÇİFTLİĞİ

Artan enerji talebini karşılamak üzere yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak Çin’in çevre dostu yenilenebilir enerji sektörünün büyümesini desteklemek.

Rudong Rüzgâr Çiftliği, 50 adet rüzgâr türbini ile 100 MW kurulu kapasiteye sahip kıyıda yer alan bir rüzgâr çiftliğidir. Proje, Jiangsu eyaletinin Rudong bölgesinde yer alır ve Temiz Kalkınma Mekanizması kapsamında doğrulanmıştır. Proje, yılda yaklaşık 170.000 ton CO2e azaltmanın yanı sıra 30 kişiye istihdam sağlamaktadır ve proje ekibi, temiz enerji ve güç santrali operasyonu hakkında yerel eğitimi, becerileri ve anlayışı desteklemek için yerel Mühendislik Enstitüsü ile birlikte çalışmaktadır.

orangutan

BORNEO, ENDONEZYA

RIMBA RAYA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK REZERVİ

65.000 hektarlık ormanı ve nesli tükenmekte olan Borneo Orangutanlarını korurken yerel topluluklar için geçim kaynağı fırsatları yaratmak.

Rimya Raya Biyolojik Çeşitlilik Rezervi, Endonezya’nın Bornea Adası’ndaki tropik bir turbalık alandır. Bu proje, başlangıçta palm yağı elde etme alanları olarak belirlenen yağmur ormanı alanlarının tahrip edilmesini önleyerek 65.000 hektar genişliğindeki karbon bakımından yoğun tropik ormanı ve turbalıkları korur. Logitech, bu projeye destek sağlayarak REDD+ karbon yutağının muhafaza edilmesini ve nesli tükenmekte olan 105.000 Borneo Orangutanının korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda proje, karbon finansmanının destekleri sayesinde eğitim ve tarımsal ormancılık koruması (gıda güvenliği, gelir fırsatları, sağlık hizmeti ve eğitimi iyileştirerek) sağlayarak proje alanında yaşayan 2500’den fazla hane için geçim kaynağı fırsatı sunar.

Sıradağ

ÇİNGHAY EYALETİ, ÇİN

ÇİNGHAY AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Net sıfır durumuna geçişimizi hızlandırmak için karbon tutma.

Çinghay Eyaleti, Tibet Platosu’nun bir parçasıdır ve deniz seviyesinden yaklaşık 3000 metre yükseklikte bulunur. “Dünyanın çatısı” ve “Asya’nın su kulesi” olarak anılan Plato, nadir hayvanlar için doğal bir habitattır ve Çin’in doğal rezervler, ormanlar, otlaklar ve sulak araziler oluşturma çalışmalarının odak noktasıdır. Çinghay gölü, Çin’in en büyük gölüdür ve Asya boyunca birçok kuş göçü rotasının kesişim noktasıdır. Proje gölün doğusunda yer alır ve doğal yenileme veya yeniden ağaçlandırma yapılmayan kıraç ve çorak alanlarda Alaçam, Ardıç, Çam, Huş Ağacı ve Karaağaç dâhil olmak üzere dirençli yerli ağaçları karma şekilde dikerek 14.000 hektarlık alanı korur. Proje aynı zamanda teknik beceri ve eğitim sağlayarak yerel topluluğu desteklemeyi hedefler.

Ormanlar ve Geçim Kaynakları

Amazon yağmur ormanı

ACRE, BREZİLYA

ACRE AMAZON YAĞMUR ORMANI

Ormansızlaşma ile mücadele ederken ve dünyanın en çeşitli habitatlarından birkaçını korurken sürdürülebilir ve topluluk tabanlı geçim kaynakları sağlamak.

Bu REDD+ orman koruma projesi, Amazon havzasındaki 105.000 hektar büyüklüğündeki el değmemiş yağmur ormanında ormansızlaşmayı önlerken geçim kaynaklarını desteklemek ve ağaçları korumak için bu bölgede yaşayan çiftçiler ile birlikte çalışır. Aynı zamanda, engellenen ormansızlaşma sayesinde her yıl yaklaşık 90.000 ton CO2e düşüşü sağlar. Muz, bezelye, manyok ve mısır yetiştiriciliği, butik balık işleme, organik domuz yetiştiriciliği ve dönüşümlü büyükbaş otlakları kullanımı ile ilgili dersler sayesinde yerel topluluklara eğitim ve öğrenim fırsatları sunulur. Bu, çiftlik verimini ve gelirini artırmaya, daha fazla yiyecek sağlamaya ve ormansızlaşma ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur.

Darkwoods ormanı

BRITISH COLUMBIA’NIN GÜNEYDOĞU BÖLGESİ, KANADA

DARKWOODS ORMAN KORUMASI

Boreal ormanını parsellemeye, yüksek etkili ağaç kesimlerine ve diğer çevresel tehditlere karşı korumak.

Bu proje, British Columbia’daki yaklaşık 63.000 hektardan büyük Boreal ormanlarının büyük bir bölümünü parsellemeye, yüksek etkili ağaç kesimlerine ve diğer çevresel tehditlere karşı korur. Sıkı biyolojik çeşitlilik koruması sağlamak için proje kapsamındaki alanlar yakından izlenir. Yollar, altyapılar, faaliyetler ve halkın erişim sağlaması sıkı bir şekilde kontrol edilir ve kısıtlanır. İstilacı türlere ilişkin riskler yönetilir ve kontrol edilir. Bu yaklaşım; yılda yaklaşık 415.000 ton CO2e sağlayan ve doğal yaşamı karbon yutağı görevi görecek şekilde koruyan kritik öneme sahip ekosistemleri korur. Proje, kritik öneme sahip ekosistemleri ve karbon tutma alanlarını daha önce görülmemiş bir boyutta korumak için karbon finansmanından faydalanır. Ayrıca koruma araştırmalarını destekler ve düşük seviyede sürdürülebilir hasat kaldırma ile geçim kaynağı sağlar.

Güneş ocakları

HENAN EYALETİ, ÇİN

HENAN GÜNEŞ OCAKLARI

Yakıt verimliliği ve aile sağlığını iyileştirmek için düşük gelirli hanelere güneş ocağı sağlamak.

Henan Eyaleti, Çin’de yerel toplulukların sürekli kömürlü ocaklar kullandığı, en fakir bölgelerinden biridir. Bu kömürlü ocaklar, fosil yakıtların verimsiz şekilde kullanımı ve iç mekân dumanı ile hava kirliliğinin en büyük kaynağıdır ve kadınlar ile çocuklar başta olmak üzere ailelerin sağlıklarını olumsuz etkiler. Danjiang Nehri Güneş Ocakları, ailelerin yemeklerini pişirebilmesi için yeterli miktarda ısı sağlamak üzere güneş enerjisini ortadaki tencerede yoğunlaştıran 1,7 m2’lik bir parabolik yansıtıcıdan oluşur. Bu büyük ölçekli proje, neredeyse 100.000 hanede yer alan eski ocakları güneş ocakları ile değiştirerek 300.000’den fazla kişiye yardım eder. Bu; kömür kullanılan verimsiz pişirme yöntemlerine ihtiyacı ortadan kaldırır ve Henan Eyaleti’ndeki ailelerin sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirir.

orangutan

BORNEO, ENDONEZYA

RIMBA RAYA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK REZERVİ

65.000 hektarlık ormanı ve nesli tükenmekte olan Borneo Orangutanlarını korurken yerel topluluklar için geçim kaynağı fırsatları yaratmak.

Rimya Raya Biyolojik Çeşitlilik Rezervi, Endonezya’nın Bornea Adası’ndaki tropik bir turbalık alandır. Bu proje, başlangıçta palm yağı elde etme alanları olarak belirlenen yağmur ormanı alanlarının tahrip edilmesini önleyerek 65.000 hektar genişliğindeki karbon bakımından yoğun tropik ormanı ve turbalıkları korur. Logitech, bu projeye destek sağlayarak REDD+ karbon yutağının muhafaza edilmesini ve nesli tükenmekte olan 105.000 Borneo Orangutanının korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda proje, karbon finansmanının destekleri sayesinde eğitim ve tarımsal ormancılık koruması (gıda güvenliği, gelir fırsatları, sağlık hizmeti ve eğitimi iyileştirerek) sağlayarak proje alanında yaşayan 2500’den fazla hane için geçim kaynağı fırsatı sunar.

Yenilenebilir Enerji

rüzgâr çiftliği

ŞANHAY, ÇİN

CIXI RÜZGÂR ÇİFTLİĞİ

Artan enerji talebini karşılamak üzere yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak Çin’in çevre dostu yenilenebilir enerji sektörünün büyümesini desteklemek.

Çinli ve Avrupalı üreticilerin oluşturduğu bir ortak girişim olan Shanghai Cixi Wind Projesi, Hangzhou Körfezi’nde yenilenebilir elektrik üretir. Her biri 1,5 MW kapasiteye sahip olan otuz üç türbin, yılda ortalama 105 GWh elektrik üreterek yıllık yaklaşık 100.000 ton CO2e karbon azaltma sağlar. Bu proje, yenilenebilir elektrik üreterek 2030 yılına kadar ülkenin elektik tüketiminin %35’ini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye yönelik Çin ulusal hedefine ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

rüzgâr çiftliği

RUDONG, ÇİN

RUDONG RÜZGÂR ÇİFTLİĞİ

Artan enerji talebini karşılamak üzere yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak Çin’in çevre dostu yenilenebilir enerji sektörünün büyümesini desteklemek.

Rudong Rüzgâr Çiftliği, 50 adet rüzgâr türbini ile 100 MW kurulu kapasiteye sahip kıyıda yer alan bir rüzgâr çiftliğidir. Proje, Jiangsu eyaletinin Rudong bölgesinde yer alır ve Temiz Kalkınma Mekanizması kapsamında doğrulanmıştır. Proje, yılda yaklaşık 170.000 ton CO2e azaltmanın yanı sıra 30 kişiye istihdam sağlamaktadır ve proje ekibi, temiz enerji ve güç santrali operasyonu hakkında yerel eğitimi, becerileri ve anlayışı desteklemek için yerel Mühendislik Enstitüsü ile birlikte çalışmaktadır.

Karbon Yutağı

Sıradağ

ÇİNGHAY EYALETİ, ÇİN

ÇİNGHAY AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Net sıfır durumuna geçişimizi hızlandırmak için karbon tutma.

Çinghay Eyaleti, Tibet Platosu’nun bir parçasıdır ve deniz seviyesinden yaklaşık 3000 metre yükseklikte bulunur. “Dünyanın çatısı” ve “Asya’nın su kulesi” olarak anılan Plato, nadir hayvanlar için doğal bir habitattır ve Çin’in doğal rezervler, ormanlar, otlaklar ve sulak araziler oluşturma çalışmalarının odak noktasıdır. Çinghay gölü, Çin’in en büyük gölüdür ve Asya boyunca birçok kuş göçü rotasının kesişim noktasıdır. Proje gölün doğusunda yer alır ve doğal yenileme veya yeniden ağaçlandırma yapılmayan kıraç ve çorak alanlarda Alaçam, Ardıç, Çam, Huş Ağacı ve Karaağaç dâhil olmak üzere dirençli yerli ağaçları karma şekilde dikerek 14.000 hektarlık alanı korur. Proje aynı zamanda teknik beceri ve eğitim sağlayarak yerel topluluğu desteklemeyi hedefler.

Prakash Arunkundrum
“İnsan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliği, neslimizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. İklim değişikliğinin, bilime dayalı bir yaklaşım benimsenmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni destekleyen programlar aracılığıyla sistematik bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.”


Prakash Arunkundrum
Global Operasyonlar Başkanı

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111