Ürün Yaşam Döngüsü Yaklaşımı | Logitech’in Sürdürülebilir Tasarımları

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

UÇTAN UCA DÜŞÜNME

Ürün geliştirme sırasında malzeme ve tasarım seçeneklerinden üretime ve müşteri memnuniyeti ile kullanım ömrü sonu geri dönüşümü işlemine kadar her aşamada potansiyel çevresel etkileri değerlendiririz.

Çapraz katmanda gösterilen eğrelti otu topluluğu

İklim Eylemi

İnsan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliği, neslimizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Gereken eylem ölçeği artık bireysellikle ilgili değildir, toplu olarak bunu nasıl değiştirebileceğimiz ile ilgilidir.

Logitech, tüm değer zincirinde (Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları) karbon nötrdür ve iklim pozitif bir yaklaşım benimsemiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak ve iklimden etkilenen toplulukları destekleyerek şirketin yarattığı karbondan daha fazlasını atmosferden temizlemek için harekete geçiyoruz.

Sürdürülebilirlik İçin Tasarım

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TASARIM

Çevresel etkiyi azaltmaya yönelik en büyük fırsatların, tasarım aşamasının başlarında bir ürün hakkında önemli kararlar alınırken ortaya çıktığının farkındayız.

Amacımız, insanların hayatlarını iyileştiren mükemmel ürün deneyimleri yaratmaktır. Bizim için bu, sürdürülebilirliği her tasarım kararının bir parçası olarak düşünmek anlamına gelir. Tamamen sürdürülebilir bir tasarım, ham maddelerin elde edildiği andan ürünün kullanım ömrü sonuna kadar çevresel ve sosyal etkileri dikkate alır.

Bir Logitech oyun ürünü kutusunun yan tarafındaki karbon etiketleme

Karbon Netliği

İklim eylemi gerçekleştirmenin acil bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Etkimiz hakkında açık ve şeffaf olarak kendi ekiplerimizde daha iyi tasarım kararları ve tüketicilerimiz arasında ise daha bilgili satın alma kararları verilmesini sağlayabiliriz.

2020 yılında, portföyümüzdeki ürün ambalajları üzerinde karbon etkisi etiketleri sağlamayı taahhüt eden ilk tüketici elektroniği şirketi olduk. Diğer şirketleri, ürünlerinde karbon etkisi etiketleri sağlayarak olumlu değişimi teşvik etmede bize katılmaya davet ediyoruz. Gerçekten fark yaratmak, sektör genelinde gösterilecek çabalarla mümkün olacaktır.

Bir kısmı geri dönüştürülmüş plastik reçineden oluşan kablosuz mouse

PLASTİĞİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Cihazlarımızda işlenmemiş plastiğe alternatif olarak tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) plastik kullanımını teşvik eden köklü bir geri dönüştürülmüş plastik programımız var. Kullanım ömrünü tamamlamış plastiklere ikinci bir şans vermek ve karbon ayak izimizi azaltmaya yardımcı olmak için PCR plastikler kullanıyoruz. En etkili karbon azaltma için en büyük ürün portföylerimizi hedefleyerek şirket kapsamında gereken ölçekte PCR uygularız.

E-atıkları geri dönüştürme

DÖNGÜSELLİK

Amacımız; elektronik cihazlar, bileşenler ve malzemelerin kullanım ömrünü uzatmak için tüketicileri teşvik etmek. Elektronik cihazlara yönelik artan tüketici talebini karşılarken aynı zamanda doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve karbon yutaklarını koruma ihtiyacını karşılamak için geri dönüşümü dünya çapında finanse ediyoruz ve daha döngüsel üretim ve tüketim sistemlerini yenilemek ve geliştirmek için çalışıyoruz.

Bilgisayar klavyesi tuşları

ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM

Çevreye duyarlı üretim ile ilgili yönetişim çerçevemiz; yasal uyumluluk taahhüdümüz, RBA Davranış Kuralları ve denetim uyumluluğu, ISO 14001 ve ISO 45001 uluslararası iyi uygulama üzerine kuruludur. Gelirimizin önemli bir kısmı tesisimizde ürettiğimiz ürünlerden geldiği için çevresel etkimizi en aza indirmek amacıyla üretim tesisimizde atıkla ilgili ve değer katmayan adımlar atma konusunda sürekli kendimizi zorluyoruz.

Çevresel olarak sürdürülebilir malzemelerden ambalajlanmış ve yine de mükemmel korumaya sahip olan Logitech ürünü

ÇEVREYE DUYARLI AMBALAJ

Ambalaj, üretim alanımızdan evinize kadar yol boyunca ürünlerimizi güvende tuttuğu ve ürün deneyimine ilişkin ilk görünüş ve hissiyat izlenimini oluşturduğu için ürünlerimizde büyük bir rol oynar. Ağırlığı azaltarak, yenilenebilir kaynakların kullanımını en üst seviyeye çıkararak ve malzemelerimizin geri dönüştürülebilir olmasını sağlayarak tasarımlarımızın çevresel etkisini azaltmak için ambalajlarımızın tasarımını sürekli geliştiriyoruz. Sürekli düşük etkili ambalajlama sağlamak için uluslararası uygulamayı kullanırız.

Ürün parçalarını inceleyip test eden mühendisler

HEDEFLENEN MADDELER

Bilgisayar çevre birimleri ve elektronik cihaz üretimi için yüzlerce parça, materyal ve bileşenin farklı kombinasyonları gerekir. Ürünlerimizde kullandığımız materyaller, dünya genelini kapsayan bir tedarik zinciri tarafından üretilir.

Materyal özelliklerini, test ürünlerini ve bileşenleri incelemek ve ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca insan sağlığını veya çevreye zarar verebilecek potansiyel riskleri tanımlamak üzere tedarikçilerimiz ile çalışırız. Tipik kullanım ömrü sonu senaryolarını da hesaba katarak kaynak tedarik etme ve üretim operasyonlarının ötesindeki çevresel etkileri dikkate alırız.