Ürün Yaşam Döngüsü Yaklaşımı | Logitech’in Sürdürülebilir Tasarımları

Pangea temporary hotfixes here

UÇTAN UCA DÜŞÜNME

Ürün geliştirme sırasında malzeme ve tasarım seçeneklerinden üretime ve müşteri memnuniyeti ile kullanım ömrü sonu geri dönüşümü işlemine kadar her aşamada potansiyel çevresel etkileri değerlendiririz. Ürün portföyümüz genişledikçe çevresel etkilere ve etkileşimlere yön veren unsurlar ile müşteri davranışlarını tanımlarız.

Rüzgâr türbini sahası

İklim Eylemi

İnsan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliği, neslimizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Gereken eylem ölçeği artık bireysellikle ilgili değildir, toplu olarak bunu nasıl değiştirebileceğimiz ile ilgilidir.

Yenilenebilir elektrik alımları ve karbon denkleştirmeleri sayesinde üretim tesisimizin karbon ayak izi net sıfır karbon emisyonuna düşürülmüştür. İklim eylemi taahhüdümüzün bir parçası olarak bu CarbonNeutral® durumunu yıllarca sürdüreceğiz ve üretim elektriğimizin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edeceğiz.

Sürdürülebilirlik için Tasarım

Sürdürülebilirlik için Tasarım (DfS)

İnsanların sevdiği deneyimler tasarlıyoruz. İnovasyon sürecimiz; çeşitli ve büyüyen bir portföy oluşturmak için üstün tasarım, mühendislik ve müşteri yorumlarını bir araya getirir. Bizim için tamamen sürdürülebilir bir tasarım, ham maddelerin elde edildiği andan kullanım ömrü sonuna kadar çevresel ve sosyal etkileri dikkate alır.

Logitech ürün ailesi

Geri Dönüştürülmüş Plastikler

Logitech ürünlerinin daha döngüsel olmasını istiyoruz. Geri dönüştürülmüş malzemeler adına, işlenmemiş malzemelerden kaçınılmalıdır. Kullanım ömrü sona eren plastiklere ikinci bir şans vermek ve karbon ayak izimizi azaltmaya yardımcı olmak için tüketici sonrası geri dönüştürülen (PCR) plastik kullanırız. En etkili karbon azaltma için en büyük ürün portföylerimizi hedefleyerek şirket kapsamında gereken ölçekte PCR uygularız.

Çevresel olarak sürdürülebilir malzemelerden ambalajlanmış ve yine de mükemmel korumaya sahip olan Logitech ürünü

Çevreye Duyarlı Ambalaj

İyi tasarlanmış ambalaj, ürün deneyimi için önemli bir unsurdur; kullanıma hazır kurulumun kusursuz olmasını ve ürünlerin iyi şekilde korunmasını sağlar. İyi ambalajlama, çevresel açıdan sürdürülebilir ambalajlamadır; bu nedenle ağırlığı azaltarak, yenilenebilir kaynakların kullanımını en üst seviyeye çıkararak ve malzemelerimizin geri dönüştürülebilir olmasını sağlayarak tasarımlarımızın çevresel etkisini azaltmak için sürekli yenilikler yaparız. Sürekli düşük etkili ambalajlama sağlamak için uluslararası uygulamayı kullanırız. Süregelen uzun süreli vizyonumuzun bir parçası olarak ambalajlarımıza karbon şeffaflık etiketleri de ekleyeceğiz.

Bir Logitech oyun ürünü kutusunun yan tarafındaki karbon etiketleme

Karbon Netliği

İklim eylemi gerçekleştirmenin acil bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Etkimiz hakkında açık ve şeffaf olarak kendi ekiplerimizde daha iyi tasarım kararları ve tüketicilerimiz arasında ise daha bilgili satın alma kararları verilmesini sağlayabiliriz.

2020 yılında, portföyümüzdeki ürün ambalajları üzerinde karbon etkisi etiketleri sağlamayı taahhüt eden ilk tüketici elektroniği şirketi olduk. Diğer şirketleri, ürünleri hakkında tam şeffaflık sağlayarak pozitif değişime yön vermek üzere bize katılmaya davet ediyoruz. Gerçekten fark yaratmak, sektör genelinde gösterilecek çabalarla mümkün olacaktır.

Bilgisayar klavyesi tuşları

Çevreye Duyarlı Üretim

Yıllık gelirimizin neredeyse yarısı, kurum içinde ürettiğimiz ürünlerden elde edilmektedir. 30 yılı aşkın kurum içi üretim deneyimine sahibiz ve 6300’den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Üretim faaliyetlerimizin çoğu son kurulum ve test aşamalarından oluşmaktadır.  Çevreye duyarlı üretim ile ilgili yönetişim çerçevemiz; yasal uyumluluk taahhüdümüz, RBA Davranış Kuralları ve denetim uyumluluğu, ISO 14001 ve ISO 45001 uluslararası iyi uygulama üzerine kuruludur.  

Hedeflenen Maddeler

Hedeflenen Maddeler

Bilgisayar çevre birimleri ve elektronik cihaz üretimi için yüzlerce parça, materyal ve bileşenin farklı kombinasyonları gerekir. Ürünlerimizde kullandığımız materyaller, dünya genelini kapsayan bir tedarik zinciri tarafından üretilir.

Bilinçli bir şirket olarak ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü ayak izini ve el izini hesaba katarız. Materyal özelliklerini, test ürünlerini ve bileşenleri incelemek ve ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca insan sağlığını veya çevreye zarar verebilecek potansiyel riskleri tanımlamak üzere tedarikçilerimiz ile çalışırız. Tipik kullanım ömrü sonu senaryolarını da hesaba katarak kaynak tedarik etme ve üretim operasyonlarının ötesindeki çevresel etkileri dikkate alırız.

E-atıkları geri dönüştürme

Kullanım ömrü sonunda geri dönüştürme ve döngüsellik

Amacımız; elektronik cihazlar, bileşenler ve malzemelerin kullanım ömrünü uzatmak için tüketicileri teşvik etmek. Elektronik cihazlara yönelik artan tüketici talebini karşılarken aynı zamanda doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve karbon yutaklarını koruma ihtiyacını karşılamak için geri dönüşümü dünya çapında finanse ediyoruz ve daha döngüsel üretim ve tüketim sistemlerini yenilemek ve geliştirmek için çalışıyoruz.

Prakash Arunkundrum’un fotoğrafı
“Yaptığımız her şey, dünya üzerinde bir etki yaratır. Pozitif ve sürdürülebilir bir etki yaratmak için kaynaklarımızı ve liderliğimizi kullanacağımıza dair gelecek nesillere söz veriyoruz.”


Prakash Arunkundrum
Global Operasyonlar ve Sürdürülebilirlik Başkanı