Logitech Ticari Marka Kılavuzları

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

Logitech Ticari Marka Kılavuzları

İşbu yönergeler, başta bir Logitech lisansına sahip olanlar, yetkili şubeler, dağıtımcılar, perakendeciler, ürün geliştiriciler ve müşteriler olmak üzere, Logitech ticari markalarını web siteleri, ürünler veya ambalajlar üzerinde reklam, eğitim veya referans materyal amaçlı ya da işbu yönergelerde özel olarak belirtilmeyen başka şekil ve yetkilerle kullanmak isteyen tüm şahıslara yöneliktir.

Bu yönergelere uyulması, Logitech’in ticari marka haklarını korur ve Logitech’in kurumsal ve marka kimliklerini güçlendirir. Bir Logitech ticari markasını kullanmak suretiyle, Logitech'in o ticari markanın yegane sahibi olduğunu; başta bu tür bir ticari markayı dünyanın herhangi bir yerinde kullanma, kaydettirme veya tescil başvurusunda kullanma hakları olmak üzere, Logitech’in ticari marka üzerindeki haklarına müdahalede bulunmayacağınızı ve herhangi bir Logitech ticari markasını ya da Logitech ticari markalarına kafa karıştırıcı derece benzeyen herhangi bir kelimeyi veya işareti istismar ve suiistimal etmeyeceğinizi veya bunlarda itibar kaybına yol açmayacağınızı kabul etmiş olursunuz. Eğer Logitech ticari markalarını kullandığınız süre zarfında, markalardan herhangi birine ait bir bedel alırsanız, tüm bu bedeller otomatik olarak Logitech'e geçer ve bu geçişin gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü işlemi yerine getirmeniz ve belgeleri imzalamanız gerekir.

Logitech ticari markalarını veya ürün isimlerini yalnızca ve özellikle Logitech ürünlerine atıfta bulunmak için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tüm yönergelere uymanız ve bu kullanımların Logitech'i karalayıcı nitelikte olmaması şartıyla, Logitech ticari markalarını ve ürün isimlerini (ancak logolarını ve tasarım işaretlerini değil) referans vererek kullanmanıza itiraz etmez. Ayrıca, kamuoyunda kullanımınız şirketinizin, ürünlerinizin veya hizmetlerinizin Logitech tarafından desteklendiği, Logitech'e bağlı olduğu veya Logitech tarafından onaylandığı yönünde yanlış bir kanı uyandırmamalıdır.

1. Logitech ticari markalarını doğru şekilde tanımlayın

Logitech ticari markalarının doğru tanımlanmasına, bunların web sitemizdeki ürün listelerinde gösterildiği şekli ile uygun ticari marka simgesi (® veya TM) ile işaretlenmesi ve doğru ürün açıklayıcısı/jenerik isminin kullanılması da dahildir Yazımda farklılıklar olmamalı, iyelik veya çoğulluk belirten ifadeler kullanılmamalı ve ticari marka bir ad ya da fiil olarak kullanılmamalıdır. İsmi altı çizili, eğik veya kalın bir şekilde yazabilirsiniz.

Logitech'e bir şirket olarak atıfta bulunurken ® tescil işaretini kullanmayın; bu işareti yalnızca belirli Logitech ürünler ve hizmetlerine atıfta bulunurken kullanın. Her iki ticari marka simgesi de (® ve TM), yukarıda gösterildiği gibi üst yazı olarak yazılmalı ve Logitech ürün/hizmet adının önüne geçmemelidir.

2. Ticari marka uyarıları kullanın

Ticari markalarımızı ilk ve en belirgin atıfta veya bundan sonraki ilk uygulan vesilede tam ürün ismi ile doğru ticari marka simgeleri ile kullanmanız gereklidir. Buna, belgenizin, ambalajınızın veya reklamınızın tanıtma yazısı kısmında Logitech’in bu ticari markanın sahibi olduğunu açıklayan bir ifade de eklenmelidir. Doğru biçim aşağıdaki gibidir:

 

“©2018 Logitech, Logi ve bunların logoları Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Logitech Europe S.A.’nın ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari veya tescilli ticari markalarıdır.”

 

3. Uygunluk

Verdiğiniz bilginin doğru olması şartıyla, bir Logitech ürününün sizin ürününüzle uyumlu olduğunu açıklamak için “ile birlikte kullanılabilir,” “için,” veya “ile birlikte çalışır,” gibi uygun bir ifade kullanabilirsiniz, ancak bu ve benzeri ifadelerin kullanım şekli kaynağın veya imalatçının kim olduğu konusunda kafa karıştırıcı nitelikte olmamalıdır. Logitech ticari markası ürününüzün isminin bir parçası olmamalı ve sizin ürününüzden daha geri planda olmalıdır. Logitech hakkında veya Logitech ürünleri ve hizmetleri ile ilgili kasten yanlış, yanıltıcı, hatalı, sahte veya potansiyel olarak Logitech ve bağlı kuruluşları için zarar verici nitelikte ifadeler kullanamazsınız.

4. Yayınlar, seminerler ve konferanslar

(a) Ortada Logitech veya bir Logitech ürünü ile ilgili bir yayın, seminer veya konferans olması; (b) adınızın ve logonuzun ilgili tüm matbu materyallerde Logitech’inkilerden daha ön planda olması; (c) Logitech'in sponsorluk, ilişki veya destek ile ilgili sorumluluk reddini eklemeniz ve (d) yukarıda verilen uyarı biçimine uygun bir ticari marka işaretini kullanmanız şartıyla, Logitech ve Logitech ürünlerine atıfta bulunabilirsiniz.

5. Marka unsuru taşıyan öğeler

Logitech tarafından açıkça yetki veren yazılı bir ticari marka lisansına bağlı olmadığınız müddetçe, başta, logolar dahil, Logitech ticari markalarını taşıyan bardaklar, tişörtler vb. olmak üzere, marka unsurlarını taşıyan ürünler üretemez, satamaz ve dağıtamazsınız.

6. Ticari takdim şekli

Başta reklamlar, ürün ambalajları, web siteleri ve promosyon malzemeleri olmak üzere, hiçbir materyalinizde Logitech logolarını, ticari takdim şekillerini veya Logitech ürünlerine, ürün ambalajlarına veya web sitesine ait hiçbir diğer unsuru taklit etmeyin.

7. Sloganlar ve mottolar

Hiçbir Logitech sloganını veya mottosunu kullanmayın veya taklit etmeyin.

8. Alan adları

Logitech ticari markaları ile aynı veya hemen hemen aynı isimleri alan adı veya ikinci seviye alan adı olarak kullanamazsınız.

9. Üçüncü taraf ürün geliştiriciler

Logitech ticari markasını kullanımınız, Logitech'in ticari marka yönergelerinin geri kalan kısmı ile tutarlı olmalıdır. Özellikle Logitech ticari markasını tam ve doğru şekilde kullanmalısınız. Hiçbir şekilde kısaltma kullanmayın, bu isimden ayrı bir kelime türetmeyin veya ticari marka üzerinde oynamayın:

Ayrıca bir Logitech ticari markasını bir ürün kategorisine atıfta bulunmak için kullanmayın.  Benzer şekilde, uygulamanız yalnızca belirli bir Logitech ürününe yönelik olmadığı müddetçe, bir Logitech ürününün resmini veya tasvirini kullanmayın.

Logitech kurumsal logosunun ve tasarım işaretlerinin kullanımı için yönergeler

Logitech kurumsal logosu ve diğer tasarım işaretleri, Logitech'ten bununla ilgili açıkça yetki veren bir lisans verilmediği müddetçe hiçbir amaçla kullanılamaz. Bunlar özel olarak tasarlanmış şekiller olup, hiçbir şekilde tekrar dizilemez ve değiştirilemez. Logo ve tasarım işaretleri ile ilgili ayrıntılı yönergeler aşağıda verilmiştir.

1. Logo ve tasarım işaretlerinin diğer görsel öğelerle birleştirilmesi

Logitech logosu ve tasarım işaretleri asla başka bir simge veya ikon ile birlikte ya da kutu, daire veya herhangi başka şekil içerisinde gösterilmemelidir.

2. Kullanım

Logitech logosu ve tasarım işaretleri yalnızca Logitech'e veya Logitech ürünlerine ve hizmetlerine atıfta bulunulurken kullanılabilir. Üçüncü taraflar kurumsal logomuzu ve tasarım işaretlerimizi kullanırken, aşağıda verilen renk, boyut ve yerleşim kurallarına ek olarak, yine aşağıdaki belirtilen hüküm ve koşullara da uymayı kabul etmelidir. Logo veya tasarım işaretlerinin bu hüküm ve koşulların dışına çıkacak şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır:

  1. Logitech logosu ve tasarım işaretleri yalnızca Logitech'e veya Logitech ürünlerine ve hizmetlerini tanımlarken kullanılabilir.
  2. Logitech logosu ve tasarım işaretleri, hiçbir şekilde şirketinizin Logitech tarafından desteklendiğini, onaylandığını veya aranızda yasal bağlantı olduğunu ima edecek şekilde kullanılamaz.
  3. Logitech logosu ve tasarım işaretleri, hiçbir şekilde şirketinizin sağladığı malların, hizmetlerin veya web sitelerinin Logitech tarafından desteklendiğini, onaylandığını veya aranızda yasal bağlantı olduğunu ima edecek şekilde kullanılamaz.
  4. Logitech logosu ve tasarım işaretleri, hiçbir şekilde Logitech'i, bağlı şirketlerini veya ürünlerini ve hizmetlerini karalayıcı şekilde kullanılamaz.
  5. Şirketiniz tarafından üretilen veya dağıtılan hiçbir materyalde, Logitech logosu ve tasarım işaretleri asla sizin ticari unvanınızdan, hizmet unvanınızdan veya ticari markanızdan daha büyük ve/veya ön planda gözükmemelidir.
  6. Logitech logosu ve tasarım işaretleri, aşağıdaki dipnotla birlikte verilmelidir: “(Ticari marka), Logitech'in ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.”
  7. Logitech logosunu ve tasarım markalarını Logitech tarafından temin edildiği şekilde ve renginde veya tasarımında hiçbir değişiklik yapmadan kullanmanız gerekir. Dijital veya kameraya hazır çalışmalar sadece çoğaltma amacıyla verilir.
  8. Logitech ticari markalarının haksız kullanımına veya istismarına veya geçerli yasalara yönelik diğer ihlallere itirazda bulunma hakkını saklı tutar.