Logitech Jumpstart Hizmet Şartları

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

Kullanım Şartları

LOGITECH TARAFINDAN TESLİM EDİLEN BİR BAYİDEN (“Bayi”) JUMPSTART VEYA HERHANGİ BİR LOGITECH SERVİSİNİ SATIN ALDIYSANIZ LÜTFEN HİZMET ŞARTLARI VE KOŞULLARINI OKUYUN.

SATIN ALARAK VEYA BU HİZMETİ KULLANARAK BU ŞARTLARI VE KOŞULLARIN BAĞLAYICILIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ (ŞARTLAR"). BU ŞARTLAR SİZİN (“MÜŞTERİ”, “SİZ”) VE BÖLÜM 6 (f) (“LOGITECH”, “BİZ”) ARASINDA BELİRTİLEN LOGITECH ENTITY ARASINDAKİ ANLAŞMADIR.

1.Ürün Kapalı

Bu Şartlarda “Ürüne” atıfta bulunmak, Logitech markalı donanım öğeleri, birlikte verilen üçüncü taraf donanım öğeleri ve bunlarla birlikte verilen Microsoft yazılımları, satın alma sırasında Eklenti A (Ürün Listesi) olarak listelenen Ürünleri içeren standart bir yapılandırmada yeni olarak satılır.

Microsoft'a ait olmayan yazılımlar veya özelleştirilmiş Microsoft yazılımları ve Satıcı tarafından Müşteriye satılan paketlenmiş Ürünün bir parçası olmayan diğer öğeler Şartların kapsamı dışındadır. Bu Şartlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Ürünün yerel olarak Logitech kanal ortakları (Kapsanan Ülkeler) aracılığıyla satılmaya hazır olduğu diğer ülkelerde satın alınan Ürünler için geçerlidir. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki İstisnalar bölümüne bakın.

2.Hizmet Koşulları.

a) Logitech'in JumpStart hizmeti uygunluğunun desteklenmesi ve onaylanması için geçerli bir talebi kabul etmesi üzerine, Müşteri bu Şartlara uygun olarak Ürünün satın alınma tarihinden itibaren 90 (doksan) gün boyunca İngilizce olarak destek alma hakkına sahip olacaktır. Logitech aşağıdaki maddeler için ticari olarak makul çabayı gösterir:

(i) Müşteriye Logitech ile destek olayları başlatmak için çevrimiçi bir bilet sistemine erişim sağlamak. Daha net olmak gerekirse, Logitech Müşteriye yardım masası/hizmet masası görevleri sunmayacaktır;

Müşteriye, her olay için uygun bir seviyeyi belirlemek üzere Müşteri ile birlikte çalışacak, her bir olaya uygun şekilde yanıt verecek ve Ürünün normal operasyonlarını kazanmak için olay çözüm desteği ve/veya bir eylem planı sağlayacak uzaktan teknik personele erişim imkanı sağlamak;

(iii) Müşterinin hizmet ihtiyaçlarına Pazartesi - Cuma arası Kuzey Amerika bölgesi için 09:00 - 21:00 Doğu Standart Saati arasında, , Avrupa Orta Doğu ve Afrika için 09:00 - 19:00 Orta Avrupa Saati (EMEA) ve yerel tatil günleri hariç (“Yerel Zamanlar”) Asya Pasifik bölgesi için 3:30 - 19.00 Hindistan Standart Saati arasında cevap verebilir. Logitech'in bir (1) iş günü içerisinde ilk temas yanıtını vermesi bu Şartların amacıdır. Logitech, konferans çözümü dağıtımındaki karmaşık yapısı ve eşgüdüm çabaları nedeniyle hizmetin bir parçası olarak zaman çözünürlüğünü taahhüt etmemektedir.

(iv) Müşteri, kendisinin orijinal alıcı olması şartıyla ve ilgili tüm bilgileri (devralanın adı ve iletişim bilgileri, Logitech onay numarası ve/veya Ürün seri numarası) yazılı olarak Logitech’e bildirmiş olması koşuluyla, Koşulları ilgili destek süresi boyunca Ürünü satın alan herkese devredebilir ve destek süresinin başlangıç tarihinden itibaren uzatılmaması gerekir.

Logitech, bunları Eklenti B'ye (Hizmetlerin Listesi) ekleyerek ek özellikler koyabilir, mevcut hizmetlerde değişiklik yapabilir veya teklifine yeni Hizmetler sunabilir. Logitech'in bu gibi değişiklikler yapması halinde, bu şartlar yeni hizmetler ile mevcut hizmetlerde yapılan her türlü değişiklik için de geçerli olacaktır. Müşteri için geçerli olan hizmet türü satın alma siparişinde ve/veya e-posta onayında kaydedilir.

b)İstisnalar. BU ŞARTLAR SINIRLI SÜRE VE KAPSAMDADIR ve sadece Logitech tarafından belirlenen Kapsanan Ülkeler dahilinde bulunan kapsanan Ürünleri içerir. Tüm destek uzaktan sağlanacaktır. Logitech aşağıdakiler için destek sağlamak zorunda değildir:

(i) birlikte verilen bilgisayar (NUC veya Microsoft Surface Pro gibi), Logitech markalı cihazlar dışında, Ürünle birlikte gönderilse veya Satıcıyla birlikte satılsa bile, donanım aygıtları ve/veya yazılım için bile Smart Dock, Priz, Konferans Kamerası, kablo uzatıcılar, Flex). Aynı şekilde, Logitech, Ürünle birlikte bu tür üçüncü taraf cihazların ve hizmet kapsamında olmayan yazılımların neden olduğu herhangi bir olayı desteklemeyecektir. Logitech, Ürünle birlikte satılan üçüncü taraf cihazları (örneğin, NUC, Microsoft Surface Pro) etkileyen olay analiz konularını içerecek ve Müşteriye, söz konusu üçüncü tarafla (örneğin. üçüncü taraf RMA süreci) doğrudan sonuçlanacak bir çözüme giden yolu sağlayacaktır.

(ii) Microsoft dışı kod veya Microsoft tarafından özelleştirilen ve ana referans mimarisinin (MRA) bir parçası olmayan kod; desteklenen bir yazılım olmayan yazılım olayları;

(iii) bu Koşulların tamamı boyunca genel destek aşamasında olmayan Microsoft ürünleri. http://support.microsoft.com adresine (veya Microsoft'un tanımladığı halefi sitesine) bakın;

(iv) ürünlerin onarımı veya yerinde bakımı. Olay analizi, değiştirilmesi gereken kusurlu bir öğeyi ortaya çıkarması durumunda, Logitech en azından Müşteriyi geçerli RMA sürecine yönlendirmek gibi bir çözüm yolu sağlayacaktır;

(v) Logitech'ten başkası tarafından değiştirilmiş ürünlerle ilgili olaylar;

(vi) Logitech’in, acentelerinin veya çalışanlarının ihmali veya kasıtlı suistimali dışında, yangın, virüs, aşırı gerilim dalgalanmaları veya Logitech’in makul kontrolü dışındaki diğer olaylardan zarar gören ürünler;

(vii) tasarlanmadığı şekilde Ürün kullanımının neden olduğu olaylar;

(viii) Ürünün veya ürünün herhangi bir bileşeninin kazası, yanlış kullanılması veya kötüye kullanılması (örneğin, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hatalı hat voltajlarının kullanılması, yanlış sigortaların kullanılması, uyumsuz, kusurlu veya daha düşük cihazların, sarf malzemelerinin veya aksesuarların kullanımı, kullanma talimatlarının izlenmemesi gibi);

(ix) internet bant genişliği veya güç kaynağı yetersizliği gibi bunlarla sınırlı olmamak üzere, yetersiz veya hatalı BT altyapısı. Logitech, olay analizine BT altyapısı ile ilgili olası sorunları dahil edecek ve Müşteriye en sonunda üçüncü bir tarafla gerçekleşecek bir çözüm yolu sunacaktır;

(x) yıldırım, sel, fırtına, kasırga ve deprem gibi bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebepler;

(xi) Yerel Zamanların dışında.

c) Yükümlülük sınırlaması. LOGITECH’İN BU ŞARTLAR VE HİZMETLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SUNULAN DESTEK İÇİN MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARLA SINIRLIDIR, EĞER ÖDEME YAPILMADIYSA, HİZMET İÇİN ÖNERİLEN PERAKENDE FİYATINA TABİDİR. LOGITECH MÜŞTERİYE VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE GELEN HERHANGİ BİR ZARAR DAHİL BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, KÂR KAYBINI, VERİ, YEDEK MAL VEYA HİZMET ALIM MALİYETİ KAYBINI VEYA BOZULMASINI VEYA HERHANGİ ÖZEL, DOLAYLI VEYA BU KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN ÖNEMLİ ZARARLARIN, HERHANGİ BİR SORUMLULUK KURAMI DAHİL VE BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE ÜRÜN/ÜRÜNLERİN KULLANILMASINDAN, ÜRÜN/ÜRÜNLERİN ÇALIŞMAMASINDAN, BU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİ ALTINDAKİ HİZMETİN KULLANMASI GİBİ DURUMLARIN HİÇBİRİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR.

3.Müşteri Yükümlülükleri

a) Destek personeli. Müşteri, olay yönetimi sürecinde Logitech ile yapılan tüm iletişimler için ilk ve odak noktası olarak davranan Müşterinin Tek Başvuru Noktası (SPOC) olacak bir temsilci atayacaktır. SPOC, hizmetle ilgili konularda Müşteriler adına hareket etme yetkisine sahip olacaktır. Müşteri, bu kişinin önemli olayları ve teslimatları onaylamak için gerekli tüm imzalama yetkisine sahip olmasını sağlayacaktır. Müşteri, bu atamadaki herhangi bir değişikliği Logitech'e bildirecektir. SPOC, sorunu sınıflandırmak için gerekli tüm bilgi ve detayları toplayacaktır. SPOC Logitech destek masasındaki ilgili uzmanlara mevcut yöntemler (web) aracılığıyla bir destek bileti açacaktır. SPOC, Müşterinin sorumluluğunda veya Müşteri tarafından görevlendirilen üçüncü bir tarafın sorumluluğundadır. Ek olarak, Müşteri, Ürünün uygun ticari ve teknik bilgisine, mevcut ortama veya araçlara ve hizmetlerin başlatılmasına katılmak için gerekli iletişim becerilerine sahip personeli görevlendirecektir.

b) Bilgi; Kişisel İş Birliği. Müşteri, hizmeti tamamlamak için Logitech tarafından ihtiyaç duyulan bilgileri sağlayacaktır. Bu bilgiler asgari olarak aşağıdakileri içermelidir: (i) Müşterinin adı, e-postası, telefon numarası da dahil olmak üzere iletişim bilgileri, (ii) Logitech onay numarası ve/veya Ürünün seri numarası (cihaz veya kutu) dahil olmak üzere Ürün bilgileri, (iii) olay açıklaması. Bilgiler, her iki tarafça kararlaştırılan proje zaman çizelgesine uygun olarak sağlanacaktır. Müşterinin Logitech ile zamanında işbirliği yapması ve Logitech tarafından talep edildiği şekilde olay tespit ve çözme faaliyetlerini gerçekleştirmesi istenebilir. Ek olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu işbirliği ayrıca (iv) Müşterinin kaynaklarının taahhüdünü zamanlamayı ve onaylamayı; (v) makul araçlarla, bilgiye, veri sistemlerine, ağlara ve planlanan kararlara erişim sağlamayı; (vi) belirtilen donanım, ağ ve yazılım gerekliliklerinin tümüne gerektiği şekilde bağlı kalmayı; (vii) uygulanabilir tüm iç ortamların yönetim izinlerinin tamamını tutmak; (viii) son kullanıcılara iletişim, eğitim ve destek sağlamayı içermektedir. JUMPSTART HİZMETİNİN KARARLAŞTIRILAN TAKVİME GÖRE SUNULMASI İÇİN GEREKLİ OLAN MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN VEYA İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN TAMAMLANMAMASI, LOGITECT’E ATFEDİLEMEYECEK GECİKMEYLE SONUÇLANABİLİR.

c) Yazılım Lisansı. Tüm yazılım, yazılım hizmetleri ve daha sonra Müşteriye sağlanan veya Ürünü kullanmak için gerekli olan sürümler, temel yazılıma uygulanan lisans sözleşmelerinin şartlarına ve koşullarına veya yazılım sürümlerine dahil edilen değiştirilmiş lisans şartlarına tabi olacaktır. Bu tür lisansların iyi durumda tutulmasından Müşteri sorumludur. Her yazılım sürümünün kullanıma sunulurken yüklenip yüklenmeyeceğine karar vermek Müşterinin sorumluluğundadır. Ancak, Müşteri, Logitech'in Müşterinin belirli olayları ele almak için yazılımı yükseltmesini gerektirebileceğini kabul eder.

d) Veri Yedekleme. Müşteri, Müşterinin yazılımı ve verilerinden sorumludur. Müşteri, Müşteri yazılımının ve verilerinin bütünlüğünü ve güvenliğini yetkisiz erişime karşı korumak ve kayıp veya değiştirilmiş dosyaları yeniden yapılandırmak için gerekli prosedürleri uygulamayı kabul eder.

e) Kanunlara Uygunluk; İhracat Gereklilikleri. Müşteri, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymalıdır. Müşteri, kendisinin ve Logitech’in, Ürünlerin ve teknik bilgilerin belirli ülkelere ihracatını yasaklayan ABD ajansları ve diğer hükümetler tarafından düzenlemeye tabi olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir Ürün ve/veya teknik bilgiyi, ilk önce tüm devlet onaylarını almadan, hiçbir şekilde ihraç edemeyeceğini garanti eder. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymamak, hizmette gecikmeye veya bu Koşulların feshedilmesine neden olabilir.

4.Donanım Değiştirme / RMA.

Logitech'in bir Logitech bileşenini etkileyen bir donanım arızası tespit etmesi durumunda, Logitech, olayın bir parçası olarak, daha fazla doğrulama için Tüketici'yi, satıcısıyla birlikte bir Malzeme İade İzni (RMA) talebi göndermesi veya uygunsa, Logitech'in RMA biletinde bir RMA isteği göndermesi için yönlendirecektir. Arıza, Logitech markalı olmayan bir bileşeni, bir üçüncü tarafı,(örneğin Microsoft Surface Pro) etkiliyorsa, Logitech, önerilen karar planının bir parçası olarak Tüketici'yi doğrudan söz konusu üçüncü tarafla bir RMA talebinde bulunmaya yönlendirecektir. RMA ya da herhangi bir garanti talebinin uygunluğu, yetkili örnekler tarafından onaylanacak ve geçerli RMA ya da garanti süreci kapsamında ayrı ayrı ele alınacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, bu Şartlar hizmet donanım onarımını veya değiştirmesini içermez ve Müşterilerin aksi takdirde geçerli Logitech veya üçüncü taraf standart sınırlı garanti kapsamında sahip olabileceği herhangi bir onarım veya değiştirme hakkını değiştirmez veya tamamlamaz.

5.Veri gizliliği.

Logitech gizlilik uygulamaları Gizlilik Politikamızda açıklanmaktadır. Ürünleri, hizmeti kullanarak veya Logitech'e kişisel bilgileri sağlayarak, Müşteri, Gizlilik Politikasında ve her türlü özel gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları, şartları ve koşulları kabul edip onaylar. Gizlilik Politikamız bu Koşullara atıfta bulunarak dahil edilmiştir.

6.Genel Şartlar

a) Şartlar. Bu Şartlar ve destek, Ürünün satın alma tarihinde başlar, bu tarihten sonra 90 (doksan) gün boyunca devam edecek ve otomatik olarak sona erecektir.

b) Gizlilik veya Mülkiyet Hakları İddiası. Müşteri, Logitech’e elektronik olarak, telefonla veya başka bir şekilde bildirilen veya gönderilen hiçbir bilginin veya verinin Müşteri için gizli veya tescilli olmadığını kabul eder.

c) Üçüncü Tarafla Taşeronluk. Logitech, Müşteri'ye bildirimde bulunmaksızın, bu Şartları ve hizmeti tamamen veya kısmen Logitech tarafından belirlenen üçüncü bir tarafa devretme veya alt sözleşme yapma hakkını saklı tutar.

d) Şartlardaki Değişiklikler. Logitech işbu Koşulları dilediği zaman değiştirebilir, güncelleyebilir, üzerine ekleme yapabilir veya bazı kısımları kaldırabilir. Müşteri değişiklikler için Koşulları düzenli olarak gözden geçirmelidir. Müşterinin herhangi bir değişiklikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.

e) Garanti İstisnası. Logitech, belirli bir amaca uygunluğa ilişkin herhangi açık veya gizli ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir garanti vermez. Logitech, herhangi bir garantiyi açıkça reddeder.

f) Logitech Sözleşme Şirketi. Bu Hizmet Şartları aşağıdakiler tarafından girilmiştir: (i) Müşteri, Ürünü Kuzey Amerika'da ve/veya Kuzey Amerika'da kurulmuş bir satıcıdan satın aldıysa Logitech Inc. (ii) Müşteri, Ürünü EMEA’da (Avrupa Orta Doğu Afrika) satın aldıysa Logitech Europe SA ve/veya EMEA’da kurulan bir satıcıdan (iii) Müşteri Asya-Pasifik’te Ürünü satın aldıysa (Japonya ve Çin hariç) Logitech Asia Pacific Ltd tarafından, (iv) Müşteri, Ürünü Japonya'da satın aldıysa Logicool Co. Ltd tarafından, (v) Müşteri, Ürünü diğer bölgelerde satın aldıysa geçerli Logitech bölgesel kuruluşu tarafından.

g) Geçerli Kanun; Yargı. Eğer Müşteri ABD’deyse, bu şartlar kendi seçtiği kanun usulü veya ilkelerine ya da bunların uygulanabilirliğine bakılmaksızın, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ve Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Eğer ABD sınırları dışında ikamet ediyorsa, bu Şartlar yalnızca İsviçre yasalarına tabidir.

h) Geçersizlik. Bu Koşulların herhangi bir kısmının geçersiz tutulması durumunda, taraflar bu tür geçersizliğin kalan kısımların geçerliliğini etkilemeyeceği konusunda hemfikirdir; taraflar, geçersiz hükümlerin iktisadi etkisine, ekonomik etkisine ve geçersiz hükmün amacına en yakın olan geçerli bir hüküm ile değiştirilmesini kabul etmeyi taahhüt eder.

i) Kişiler.
Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL - Quartier de l’Innovation
CH - 1015 Lozan, İsviçre

Logitech, bu Koşullarda 10 Mayıs 2019 Cuma tarihinde değişiklik yapmıştır.
Eklenti A
ÜRÜN BİLGİLERİ

Logitech SmartDock
Logitech Tap

Eklenti B
HİZMET LİSTESİ

Logitech JumpStart bilet bazlı olay çözüm yönetimi