Logitech Select Hizmeti Hüküm ve Koşulları

ANA İÇERİĞE ATLA
Pangea temporary hotfixes here

Logitech

Logitech Hizmetleri Hüküm ve Koşulları

(Profesyonel Müşteriler)

Bu Hüküm ve Koşullar (“Sözleşme”), Hizmet Açıklaması’nda daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere Logitech Hizmetleri (“Hizmetler”) için geçerli olacaktır. Müşteri işbu Sözleşme’ye ve geçerli Hizmet Açıklaması’na bağlı kalmayı kabul ve taahhüt eder. Logitech, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve muhtelif zamanlarda işbu Sözleşme’yi ve Hizmet Açıklaması’nı değiştirme hakkını saklı tutar. HİZMETLER, YALNIZCA KENDİ TİCARİ VEYA PROFESYONEL KULLANIMLARI İÇİN SATIN ALAN PROFESYONEL MÜŞTERİLERE YÖNELİKTİR, TİCARİ AMAÇLI YENİDEN SATIŞ İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. TÜKETİCİLER, HİZMETLERİ SATIN ALMAYA UYGUN DEĞİLDİR.

1. Tanımlar

“Müşteri”, Hizmet’i yeniden satış amacıyla değil, kendi ticari veya profesyonel kullanımı için satın alan bir son kullanıcı anlamına gelir.

“Kusur” veya “Kusurlu”, geçerli Logitech Sınırlı Donanım Garantisi’nde tanımlandığı gibidir.

“Oda”, Logitech Destekli Ürün içeren bir Logitech hizmeti tarafından desteklenen bir oda anlamına gelir.

“Logitech Destekli Ürün”, Hizmet Açıklaması’nda listelenen bir Logitech ürünü anlamına gelir.

“Bayi”, Hizmet’i Müşteri’ye satan perakendeci/perakendeciler veya satıcı/satıcılar anlamına gelir.

“Hizmet Açıklaması”, Logitech Select için Hizmet Açıklaması (https://prosupport.logi.com/hc/articles/4402313890455) gibi Logitech tarafından web sitesinde sunulan belgelerde tanımlanan Logitech hizmeti teklifleri anlamına gelir.

“Paket Ürünü”, Logitech tarafından onaylanan ve bir Logitech Destekli Ürün ile birlikte sunulan üçüncü taraf tedarikçi donanım ve yazılım ürünü anlamına gelir.

“Üçüncü Taraf Ürün”, Paket Ürünü olmayan ancak bir Oda’da Logitech Destekli Ürün ile birlikte kullanılan üçüncü taraf tedarikçi donanım veya yazılım ürünü anlamına gelir.

“Üçüncü Taraf Ürün” toplu olarak Paket Ürünü ve Üçüncü Taraf Ürün anlamına gelir.

2. Logitech Hizmetleri

Logitech, aşağıdaki hüküm ve koşullar uyarınca geçerli Hizmet Açıklaması’na uygun şekilde Hizmet’i sağlayacaktır.

2.1. Kapsam. Logitech, Hizmetler’i Müşteri satın aldığında sunacaktır. Geçerli Hizmet Açıklaması işbu belgeye referans olarak eklenmiştir. Hizmetler, yalnızca Hizmetler’in satın alındığı tarihte kullanım ömrü sona ermemiş olan, Hizmet Açıklaması’nda belirtilen ülkelerde (“Hizmet Kapsamındaki Ülkeler”) satın alınmış olan ve bir Oda’da kurulmuş olan Logitech Destekli Ürünler için geçerlidir. Logitech ile sözleşmeli çalışan bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı, Hizmetler’in bir kısmını veya tamamını sağlayabilir.

2.2. Hizmet Portalı; Üçüncü Taraf Kullanıcı. Hizmet Açıklaması’nda gerekli görülmesi hâlinde Müşteri’nin, Hizmet’i etkinleştirmek ve yönetmek için Logitech dijital portalına (“Logitech Hizmet Portalı”) kayıt olması gerekir. Bağımsız üçüncü taraf bayi, temsilci, hizmet sağlayıcı veya yüklenici (“Üçüncü Taraf Kullanıcı”), Müşteri için Logitech Hizmet Portalı’na kaydolabilir ve Müşteri’nin adına Hizmetler’i yönetebilir. Müşteri, herhangi bir Üçüncü Taraf Kullanıcı’nın Hizmet’i ve Logitech tarafından kullanıma sunulan ilgili yazılımları ve uygulamaları (varsa) kullanımından ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin ve Müşteri için geçerli tüm diğer gerekliliklerin ihlalinden sorumlu ve yükümlü olacaktır.

2.3. Konum. Hizmetler, Hizmet Kapsamındaki Ülkeler’de sağlanacaktır. Hizmetler’e dâhil olan bazı özellikler tüm ülkelerde mevcut değildir. Logitech Destekli Ürünler, Hizmet Kapsamındaki Ülkeler dışına taşınırsa Logitech, Hizmetler’i yalnızca mevcut olduğunda sağlayacaktır ve ek ücretler veya farklı hizmet seviyeleri geçerli olabilir.

2.4. Üçüncü Taraf Ürünler.

 1. Paket Ürünleri: Logitech, Microsoft Teams Rooms, Zoom ve CollabOS’ta bulunan diğer video konferans uygulamaları için standart, önceden yüklenmiş SRS/OS görüntülerini etkileyen sorunları destekleyecektir. Logitech ayrıca, Müşteri’nin bu diğer tedarikçilerden herhangi bir garanti kapsamında almaya hak kazanabileceği desteği elde etmesi için Müşteri ile üçüncü taraf tedarikçi arasında bir kolaylaştırıcı olarak hareket edebilir.
 2. Logitech, bir Oda’da bulunan Üçüncü Taraf Ürünler’i, Logitech Destekli Ürün ile bağlantı kurduğu ölçüde desteklemek için (örneğin bağlantı sorunlarına veya ağ bağlantılarına yardımcı olmak için) ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Hizmet, hiçbir durumda Üçüncü Taraf Ürünler için garanti veya değişim hizmetlerini içermeyecektir.
 3. Hizmetler, Üçüncü Taraf Ürünler için garanti kapsamında değişim veya onarım hizmetlerini içermez. Üçüncü Taraf Ürünler için uygun garanti kapsamına sahip olduğundan emin olmak Müşteri’nin sorumluluğundadır ve Logitech, Üçüncü Taraf Ürünler ile ilgili yazılım ve hizmetlerin performansından sorumlu değildir.

2.5. Desteklenen Sürümler. Hizmet, Müşteri’nin yazılım ve Logitech Destekli Ürün’ü Logitech tarafından belirtilen minimum sürüm seviyelerinde veya yapılandırmalarında kullanmasını gerektirir. Müşteri, Logitech Destekli Ürünler’i Hizmet’e uygun durumda tutmak amacıyla Logitech’in yönlendirdiği şekilde yamaları, yazılım güncellemelerini veya sonraki sürümleri de yüklemelidir.

2.6. İstisnalar. Geçerli Hizmet Açıklaması’nda aksi açıkça belirtilmediği sürece Hizmetler aşağıdakileri kapsamaz:

 • piller veya diğer sarf malzemeleri;
 • yanlış kullanım, kaza, modifikasyon, uygun olmayan fiziksel ortam veya çalışma ortamı, Müşteri tarafından gerçekleştirilen hatalı bakım, ekipman veya parça tanımlama etiketlerinin çıkarılması veya değiştirilmesi nedeniyle hasar gören Logitech Destekli Ürünler;
 • Logitech’in sorumlu olmadığı ürün veya aksesuarların sebep olduğu arıza;
 • normal aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşan kusurlar;
 • Logitech Destekli Ürünler’in işlevselliğini farklı şekilde etkilemeyen dış görünüş hasarı;
 • Logitech Destekli Ürünler’de dışarıdan gerçekleştirilen elektrikle ilgili çalışmalar, yetersiz veya kusurlu BT yapısı.

 

2.7. Ürün Değişimi. Hizmet Süresi sırasında Müşteri, değiştirilecek birimi etkileyen bir Kusur için geçerli bir garanti talebi gönderirse Logitech, ilgili Hizmet Açıklaması’nda belirtildiği gibi Logitech Destekli Ürünler’i değiştirecektir.

Hizmet Açıklaması’na göre Müşteri’ye sağlanan değişim ürünleri (veya ürün parçaları), yeni bir ürün veya yeni bir ürüne eş değer performansta bir ürün olacaktır. Değişim ürünleri, orijinal veya uzatılmış ürün garantisine tabidir ve garanti süresinin geri kalanı veya otuz (30) gün (hangisi daha uzunsa) boyunca garanti edilir. Logitech tarafından talep edildiği gibi Müşteri, kusurlu birimi Logitech’in talimatlarına göre derhâl Logitech’e iade etmeyi (peşin ödenmiş navlun) kabul eder. Logitech; kendi takdirine bağlı olarak, iade edilen Ürün’ü donanım arızaları açısından test edebilir ve Müşteri kusurlu ürünü iade etmezse veya test, kusurun geçerli donanım garantisi kapsamında olduğunu teyit etmezse Müşteri’ye toplam maliyeti fatura etme hakkını saklı tutar.

Değişim süreleri hava koşulları, ulaştırma ağında kesinti (kargo şirketleri tarafından işletildiğinden), ihracat kontrollerine ve gümrük süreçlerine uygunluk, gümrük gecikmeleri veya Logitech’in kontrolü dışındaki herhangi bir başka değişken veya etmen gibi Logitech kontrolü dışında gerçekleşen olaylara tabiyse Logitech, “ertesi iş gününde” teslimatı veya diğer teslimat süreleri konusunda herhangi bir garanti vermez. Logitech, özellikle kargo şirketlerinin neden olduğu gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

2.8 Yerinde Yedek Ürünler. Hizmet Açıklaması’na göre uygun görülmesi hâlinde Müşteri’ye sağlanan yerinde yedek ürünler (veya ürün parçaları) Müşteri’nin sahasında tutulacaktır. Yerinde yedek ürünler, Paket Ürünleri veya Üçüncü Taraf Ürünler için geçerli değildir. Müşteri; yerinde yedek ürünlere sahip olacak, onları düzgün şekilde saklayacak ve Kusurlar haricinde ilgili ürünleri etkileyebilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumluluk tutulacaktır.

2.9. Değişiklik Yapma; Hizmeti Sonlandırma. Logitech, (i) revize edilmiş hüküm ve koşulların web sitesinde yayınlanmasından itibaren geçerli olmak üzere muhtelif zamanlarda işbu Sözleşme’de değişiklik yapma, (ii) Logitech Destekli Ürünler’i kaldırma ve buna bağlı olarak söz konusu Ürünler’i veya herhangi bir sürümünü desteklemeyi durdurma ya da (iii) dilediği zaman Hizmet’te değişiklik yapma veya Hizmet’i sonlandırma hakkını saklı tutar. Hizmet’in sonlandırılmasıyla ilgili herhangi bir karara yönelik Müşteri’nin başvurabileceği yegane çözüm Bölüm 8.3 (fesih) kısmında açıklanmıştır. Müşteri’nin herhangi bir değişiklikten sonra Hizmet’i kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.

3. Süre

3.1. Hizmetler, geçerli Hizmet Açıklaması’nda belirtilen ilk etkinleştirme tarihinde veya Hizmetler’in sipariş tarihinden (“Başlangıç ​​Tarihi”) itibaren en geç 60 gün içinde başlayacak ve geçerli Hizmetler planının belirtilen süresi (“Hizmet Süresi”) boyunca devam edecektir. Hizmet Süresi’nin sona ermesi üzerine otomatik olarak sonlandırılacaktır. Logitech, Hizmet Süresi’nin dışında hizmet sağlamayacaktır.

3.2. Logitech bir Logitech Destekli Ürün’ün (“Ömrünü Tamamlamış Ürün”) üretimini durdurursa veya bir üçüncü taraf üretici bir Paket Ürünü’nün üretimini durdurursa Logitech, ilgili tarihteki geçerli kalan Hizmet Süresi boyunca işbu Sözleşme’nin koşullarına uygun şekilde Hizmet sağlayacaktır ve ilgili tarihteki geçerli Hizmet Süresi’nin sona ermesiyle Hizmet otomatik olarak sona erecektir. Logitech kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme’yi Bölüm 8.3’e göre feshedebilir. Kullanım ömrü sonuna ulaşmış bir Logitech Destekli Ürün için hiçbir Hizmet yenilenmeyecek veya uzatılmayacaktır.

4. Yazılım Desteği

4.1. Kapsanan Yazılımlar. Logitech, Logitech tescilli yazılım ve geçerli Hizmet Açıklaması’nda listelenen üçüncü taraf yazılımlar (“Kapsanan Yazılımlar”) için eğitimli uzmanlar tarafından yazılımla ilgili sorun giderme ve çözüm yardımı sağlayacaktır.

4.2. Hizmet Kapsamı. Logitech, elektronik yollardan veya telefon üzerinden yardım sağlayarak Müşteri’lerinin Kapsanan Yazılım’la ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Üçüncü taraf yazılımı olan Kapsanan Yazılımlar için, Logitech sorun çözümüne yardımcı olamayacağını belirlerse Müşteri’nin ilgili diğer satıcılarla yaptığı sözleşmeler kapsamında almaya hak kazanabileceği üçüncü taraf hizmeti veya desteği almasına yardımcı olmak için Müşteri ve üçüncü taraf tedarikçi arasında kolaylaştırıcı olarak hareket edebilir. Logitech, Müşteri’lere aşağıdaki yazılım destek hizmetlerini sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir:

 • Düzeltme önerileri
 • Bilgi toplama, analiz, ek bilgi arama gibi yöntemlerle sorunu belirleme
 • Bir çözüm veya çözüme yönelik adımları sunma, geçici çözüm, yapılandırma değişiklikleri, hata raporu oluşturma gibi yöntemlerle sorunu çözme
 • Güncellemelerin yüklenmesiyle ilgili yardım gibi yönetime ilişkin ek hizmetler.

 

4.3. Yazılım Destek Hizmetinin Sınırları. Yazılım Desteği, yalnızca Kapsanan Yazılımlar için destek içerir ve aşağıdaki destek türlerini içermez:

 • Belirli “Kapsanan Yazılımlar” dışındaki Logitech olmayan uygulama yazılımları
 • Yerinde hizmetler
 • Uzaktan veya yerinde eğitim desteği
 • Virüs veya kötü amaçlı yazılım temizliği
 • Komut dosyası oluşturma, programlama, web sitesi geliştirme

 

Logitech’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, geçerli kişilerin Kapsanan Yazılımlar ve ilişkili Desteklenen Sistemler hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve Müşteri’nin sorularına yanıt olarak Logitech’in makul çabalarının sonuçlarını sunmak ile sınırlıdır. LOGITECH, HERHANGİ BELİRLİ BİR SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİNİ YA DA KAPSANAN YAZILIM VEYA HERHANGİ BİR SORUN ÇÖZÜMÜNÜN HERHANGİ BELİRLİ BİR SONUÇ DOĞURACAĞINI GARANTİ ETMEZ. Logitech, bir sorunun yeterince karmaşık olduğu veya Müşteri’nin sisteminin, sorunun e-posta veya telefon görüşmeleri yoluyla etkili bir şekilde analizini engelleyen bir yapıya sahip olduğu sonucuna varabilir. Müşteri, Logitech’in bu tür soruları çözemeyebileceğini anlar ve Müşteri, söz konusu soruların çözümü için bağımsız düzenlemeler yapması gerektiğini anlar ve kabul eder.

5. Müşterinin Sorumlulukları.

Müşteri aşağıdakileri kabul eder:

 • Logitech tarafından sağlanan yönergelere ve Hizmet talebi prosedürlerine uymak,
 • Hizmet tamamlanana kadar Logitech ile tamamen iş birliği hâlinde olmak;
 • verilerini yedekleyip eksiksiz bir felaket kurtarma planı sürdürmek. Müşteri, Logitech’in ihmalinin bir sonucu da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kaybın nedeni ne olursa olsun, kaybolan veya bozulan herhangi bir yazılım veya veriden Logitech’in sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Bu sınırlama; sözleşmeye, haksız fiile veya başka herhangi bir teoriye dayalı olsun, herhangi bir dava nedeni için geçerlidir;
 • Logitech Destekli Ürünler’i teknik özelliklere uygun olarak kullanmak için gerekli yardımcı hizmetleri masrafları kendisine ait olmak üzere sağlamak ve sürdürmek;
 • Logitech Destekli Ürünler ile bağlantılı olarak kullanılan tüm sarf malzemelerini masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirmek;
 • Hizmet’i sağlamak amacıyla Logitech’in Logitech Destekli Ürünler’e, bu ürünlerdeki verilere ve Logitech Destekli Ürünler’in içerdiği tüm donanım ve yazılım bileşenlerine erişmesine ve bunları kullanmasına izin vermek ve bu izni sürdürmek;
 • Logitech Destekli Ürünler ile bağlantılı olarak güncel ve tanınmış bir virüsten koruma programı yüklemek, kullanmak ve bu programı düzenli olarak güncellemek. Virüs bulaşmış veya virüsten zarar görmüş Logitech Destekli Ürünler’in onarımı veya restorasyonu Hizmet kapsamına dâhil değildir;
 • İşbu Sözleşme’de ve geçerli Hizmet Açıklaması’nda belirtilen diğer Müşteri sorumluluklarını yerine getirmek. Müşteri tüm yükümlülüklerini yerine getirmezse Logitech, Logitech Hizmeti’ni sunmakla yükümlü olmayacaktır ya da ek ücretler veya gecikmeler söz konusu olabilir.
 • Müşteri’ye sağlanan veya Logitech Destekli Ürünler’i kullanmak için gereken tüm yazılım lisanslarını iyi durumda tutmak. Her yazılım sürümünün kullanıma sunulurken yüklenip yüklenmeyeceğine karar vermek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Ancak Müşteri, Logitech’in Hizmet’i sağlamak için Müşteri’nin yazılımı yükseltmesini gerektirebileceğini kabul eder.

 

6. TÜM GARANTİLERİN REDDİ.

LOGITECH; HİZMETİ YÜRÜTMEK İÇİN KULLANILAN HERHANGİ BİR DONANIM VEYA YAZILIMIN PERFORMANSIYLA İLGİLİ GARANTİ VEYA KOŞULLAR YA DA LOGITECH’İN SAĞLAYABİLECEĞİ HERHANGİ BİR ÖNERİNİN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HERHANGİ BİR ÇIKTININ PERFORMANSI, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİ, DAYANIKLILIĞI, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU VEYA İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİZMETTEN VEYA LOGITECH’İN VEREBİLECEĞİ HERHANGİ BİR ÖNERİNİN SONUCUNDAN KAYNAKLANAN SONUÇLARLA İLGİLİ AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HİZMET HAKKINDA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL VERMEMEKTEDİR. İŞBU SÖZLEŞMEDE VEYA BAŞKA BİR YAZILI BELGEDE YA DA SON MÜŞTERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HERHANGİ BİR SÖZLÜ İLETİŞİMDEKİ HİÇBİR ŞEY İŞBU BÖLÜMÜN HÜKÜM VE KOŞULLARINI DEĞİŞTİREMEZ.

LOGITECH, HİZMETİN BU GARANTİLER VE KOŞULLAR ÜZERİNDE NEDEN OLABİLECEĞİ HERHANGİ BİR ETKİ SEBEBİYLE ÜÇÜNCÜ TARAF GARANTİLER VEYA KOŞULLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

LOGITECH (LOGITECH’İN BAĞLI KURULUŞLARI, MÜDÜRLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ DÂHİL); İŞBU BELGEDE BELİRTİLEN ÇARELER DIŞINDA, LOGITECH DESTEKLİ ÜRÜNLERİN KULLANILABİLİR OLMAMASI, KAYIP VEYA BOZUK VERİLER VE YAZILIMLAR YA DA HİZMET VEYA DESTEK SAĞLANMASIYLA İLGİLİ SORUMLULUKLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. LOGITECH; NÜKLEER TESİSLERİN, HAVA ARACI NAVİGASYON VEYA İLETİŞİM SİSTEMLERİ, HAVA TRAFİĞİ KONTROLÜ, MEDİKAL SİSTEMLER, YAŞAM DESTEĞİ YA DA SİLAH SİSTEMLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETTE LOGITECH DESTEKLİ ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. LOGITECH; ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ KÂR KAYBI, İŞ KAYBI VEYA DİĞER ARIZİ, DOLAYLI, RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HAK TALEPLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

MÜŞTERİ; HİZMETLER İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK İÇİN, LOGITECH’İN TÜM SORUMLULUĞUNUN VE MÜŞTERİNİN YEGANE ÇÖZÜMÜNÜN LOGITECH’İN MÜŞTERİ TARAFINDAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK TALEBİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ ON İKİ AY İÇİNDE, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA HİZMETİN SATIN ALINMASI KARŞILIĞINDA MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENEN TOPLAM TUTARI AŞMAYACAĞINI KABUL EDER.

YUKARIDA GEÇEN SINIRLAMALAR; BU TÜR KAYIP, ZARAR VEYA YÜKÜMLÜLÜKLER İHMAL VEYA BAŞKA HAKSIZ FİİLLER YA DA SÖZLEŞMENİN İHLALİNE (SÖZLEŞMENİN TEMEL İHLALİ VEYA TEMEL BİR MADDENİN İHLALİ DÂHİLDİR) DAYALI OLSA BİLE SÖZ KONUSU KAYIP, ZARAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN NEDENİ VEYA KOŞULLARINA BAKILMAKSIZIN GEÇERLİDİR.

LOGITECH VEYA SON MÜŞTERİ, GEREKÇENİN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ON SEKİZ (18) AY GEÇTİKTEN SONRA İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN BİR KONUYLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR BİÇİMDE EYLEME GEÇEMEZ.

8. Fesih

8.1. Logitech, Başlangıç ​​Tarihi’nden itibaren en fazla otuz (30) gün içinde Müşteri’nin Hizmetler’i satın aldığı kanal ortağından bir iptal talebi alırsa Müşteri, işbu Sözleşme’yi iptal edebilir. Hâlihazırda sağlanan hizmetlerin değeri kadar kesinti yapılabilir. İade tutarı, hiçbir durumda Hizmet için ödenen ücretlerden daha fazla olmaz. Hesaplanan değer nihaidir, bağlayıcıdır ve ihtilafa tabi değildir. Müşteri, sözleşmeyle değiştirilemeyecek geçerli herhangi bir yasa tarafından aksi belirtilmedikçe Başlangıç Tarihi’nden itibaren otuz (30) gün geçtikten sonra işbu Sözleşme’yi feshedemez.

8.2. Müşteri (i) Logitech veya temsilcilerine yanlış beyanda bulunursa, (ii) ödeme aczine düşerse, iflasına karar verilirse, (iii) herhangi bir iflas yeniden düzenleme tüzüğü kapsamında herhangi bir çözüm için talepte bulunursa veya herhangi bir çözüme rıza gösterirse ya da normal iş akışında mali yükümlülüklerini yerine getiremez hâle gelirse ya da (iv) Hizmetler’i kötüye kullanırsa, işbu Sözleşme’nin şartlarını başka bir şekilde ihlal ederse veya işbu Sözleşme veya Hizmet Açıklaması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederse Logitech, ilgili Süre boyunca dilediği zaman işbu Sözleşme’yi feshedebilir. İşbu Sözleşme’nin feshedilmesi durumunda Logitech, Müşteri’nin kayıtlarda belirtilen adresine yazılı bir fesih bildirimi gönderecektir.

8.3. Logitech, kendi takdirine bağlı olarak, Müşteri’ye otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak işbu Sözleşme’yi feshedebilir; bu durumda Müşteri, orijinal satın alma fiyatının orantılı bir iadesini alma hakkına sahip olacaktır. Orantılı para iadesi, Hizmet Açıklaması kapsamında Müşteri’ye sağlanan herhangi bir hizmetin değeri düşülerek, bitmemiş Hizmet Süresi’nin yüzdesine dayanır. İade tutarı, hiçbir durumda Hizmet Açıklaması kapsamında ödenen ücretlerden daha fazla olmaz. Logitech tarafından hesaplanan değer nihaidir, bağlayıcıdır ve ihtilafa tabi değildir.

8.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi veya sona ermesi durumunda işbu Sözleşme kapsamındaki tarafların hak ve yükümlülükleri sona erecektir ancak sorumluluk sınırlaması devam edecektir.

9. Genel Şartlar.

9.1. Gizlilik. Müşteri, Logitech’e telefon yoluyla, elektronik olarak veya başka bir şekilde bildirilen veya gönderilen hiçbir bilginin veya verinin Müşteri’nin gizli veya tescilli bilgileri olmadığını kabul eder.

9.2. Sözleşmenin Bütünlüğü. Geçerli Hizmet Açıklaması ile birlikte işbu Sözleşme, Müşteri ile Logitech arasındaki Hizmetler’e ilişkin tek Sözleşme’dir ve söz konusu hizmetlerle ilgili olarak taraflar arasında önceden gerçekleştirilmiş tüm sözlü veya yazılı iletişimlerin yerine geçer. Hiçbir Bayi ve Logitech’in hiçbir çalışanı veya temsilcisi, işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını sözlü olarak değiştiremez.

9.3. Ek Çareler. Hizmet Açıklaması’nda aksi belirtilmediği sürece işbu Sözleşme bir garanti içermez. Logitech Destekli Ürün/Ürünler, Logitech veya geçerli olduğu durumlarda üçüncü taraf üreticiler tarafından sunulan ayrı bir sınırlı garanti ile birlikte gelebilir. Logitech Sınırlı Donanım Garantisi, ilgili koşullara bağlı olmaya devam eder.

9.4. Formlar. Müşteri’nin bir Bayi veya Logitech’e göndermiş olabileceği veya gelecekte gönderebileceği formlarda (satın alma formu gibi) belirtilen tüm önceden basılı hüküm ve koşullar Hizmet için geçerli olmayacak ve işbu Sözleşme’yi değiştirmeyecek veya tamamlayıcı nitelikte olmayacaktır.

9.5. Logitech Sözleşme Şirketi. İşbu Sözleşme şu taraflarca kabul edilir: (i) Müşteri’nin kayıtlı iş yeri Kuzey Amerika bölgesindeyse Logitech Inc.; (ii) Müşteri’nin kayıtlı iş yeri EMEA bölgesindeyse (Avrupa, Orta Doğu veya Afrika) Logitech Europe SA; (iii) Müşteri’nin kayıtlı iş yeri Asya Pasifik bölgesindeyse (Japonya hariç) Logitech Asia Pacific Ltd; (iv) Müşteri’nin kayıtlı iş yeri Japonya’daysa Logicool Co. Ltd veya (v) Hizmet Açıklaması’nda belirtilen diğer Logitech kuruluşları.

9.6. Geçerli Kanun; Yargı Yetkisi. (A) Kayıtlı iş yeri veya ikametgâhı ABD’de olan Müşteriler için işbu Sözleşme, kendi seçtikleri kanun usulü veya ilkelerine veya Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne ya da bunların uygulanabilirliğine bakılmaksızın, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ve Kaliforniya Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Taraflar, Santa Clara County’de bulunan Kaliforniya Eyaleti’ndeki eyalet mahkemelerinin veya Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’ndeki federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul eder; (B) Kayıtlı iş yeri veya ikametgâhı ABD dışında olan Müşteriler için işbu Sözleşme, kendi seçtikleri kanun usulü veya ilkelerine ya da bunların uygulanabilirliğine bakılmaksızın, bilhassa İsviçre kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi geçerli değildir. Taraflar, Logitech Europe SA’nın kayıtlı merkezinde bulunan Canton Vaud, İsviçre Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul eder.

9.7. Öncelik Sırası. İşbu Sözleşme’nin hükümleri, herhangi bir Hizmet Açıklaması, herhangi bir fatura veya diğer geçerli Müşteri hüküm ve koşulları arasında herhangi bir tutarsızlık veya anlaşmazlık doğarsa önem sırasına göre aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır:

 • İşbu Sözleşme
 • Hizmet Açıklaması
 • Fatura
 • Geçerli tüm Müşteri hüküm ve koşulları.

 

9.8. Bildirimler. Tüm bildirimler yazılı şekilde aşağıdaki adreslere gönderilmelidir: (A) Müşteri’nin kayıtlı iş yeri Kuzey Amerika bölgesindeyse: Logitech Inc., Attn: Legal Department, 7700 Gateway Blvd, CA–94560 Newark, ABD; (B) Müşteri’nin kayıtlı iş yeri EMEA bölgesindeyse: Logitech Europe SA, Attn: Legal Department, EPFL–Innovation Square, CH–1015 Lozan, İsviçre.

9.9. Mücbir Sebepler. Logitech veya Müşteri, kontrolleri dışındaki nedenlerden dolayı herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden sorumlu değildir. Logitech’in Hizmetler’i sunma olanağı, Logitech’in kontrolü dışındaki bir nedenle zarar görürse Logitech işbu Sözleşme’yi feshedebilir; bu durumda, Logitech’in söz konusu hizmetleri sunmasına neden olan koşulların Müşteri’nin bir eyleminden veya eylemsizliğinden kaynaklanmaması koşuluyla Müşteri, Hizmetler’in orijinal satın alma fiyatının orantılı bir iadesini alacaktır. Orantılı para iadesi, Müşteri’ye sağlanan Hizmetler’in değeri düşülerek, bitmemiş Süre’nin yüzdesine dayanır. İade tutarı, hiçbir durumda Hizmetler için ödenen ücretlerden daha fazla olmaz. Logitech tarafından hesaplanan değer nihaidir, bağlayıcıdır ve ihtilafa tabi değildir.

9.10. Devir Yasağı; Konum Değiştirilmesi. Atama veya devir işlemleri, Müşteri’nin esasen tüm varlıklarının satın alınması, bir birleşme veya benzeri bir kanuni işlem ile eş zamanlı olarak gerçekleşmediği sürece Müşteri, işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa atayamaz veya devredemez. Logitech, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini önceden yazılı izin olmaksızın veya bildirim yapmaksızın atayabilir.

Müşteri, Logitech Destekli Ürün’ü satın alınan Hizmet’in kullanılabilir olmadığı veya aynı fiyatta olmadığı bir coğrafi konuma taşırsa Müşteri, herhangi bir Hizmet performansından mahrum bırakılabilir, yeni konumda ücrete tabi tutulabilir veya Hizmet kapsamı değiştirilebilir. Desteklenen Sistem’in fiziki konum değişimi nedeniyle Hizmet mahrumiyeti gerçekleşecekse veya Müşteri herhangi bir ek masraf ödememeyi tercih ederse Hizmet, para iadesi olmadan otomatik olarak iptal edilebilir.

9.11. Feragat Yasağı. Bir feragat ihlali veya işbu belgedeki herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi, hiçbir şekilde işbu belgedeki diğer veya takip eden ihlal veya yükümlülüklerden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

9.12. Bölünürlük. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hâle gelmesi, her zaman tam olarak yürürlükte ve geçerli kalan işbu Sözleşme’nin bir bütün olarak geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.13. Bağımsız Yükleniciler; Bağlı Kuruluşlar; Logitech Alt Yüklenicileri. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında bağımsız yüklenicilerdir. Logitech ya da çalışanları veya temsilcileri, Müşteri’nin temsilcileri veya çalışanları olarak kabul edilmeyecektir. Logitech’in bağlı kuruluşları işbu Sözleşme kapsamında performansa katılabilir ve Logitech ayrıca işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini taşerona verebilir.

9.14. Üçüncü Taraf Yasağı. Aksi açıkça belirtilmedikçe işbu Sözleşme’nin veya Hizmet Açıklaması’nın hiçbir şartı veya hükmü Müşteri veya Logitech ve izin verilen halefleri ve vekilleri dışındaki herhangi bir kişi tarafından uygulanamaz.

9.15. Kişisel Veriler. Hizmetlerin ifası sırasında Logitech tarafından elde edilen, Müşteri ile ilgili Kişi Tanımlayabilir Bilgiler (PII), Logitech’in o tarihte geçerli olan gizlilik politikasına (https://www.logitech.com/legal/product-privacy-policy.html adresinden erişilebilir) uygun olarak işlenecektir. Müşteri; Logitech’in Hizmetler’i sağlaması için gerekli olan Müşteri ile ilgili Kişi Tanımlayabilir Bilgiler’ini ve verilerini kullanması ve Hizmet sağlamak amacıyla söz konusu bilgileri Logitech’in adına çalışan üçüncü taraf tedarikçiler veya temsilciler ile paylaşması için Logitech’e yetki verir. Müşteri, Logitech’in işbu Sözleşme’nin izin verdiği şekilde kullanımı için gerekli veya uygun olabilecek tüm yetkilere sahip olduğunu taahhüt, beyan ve garanti eder. Geçerli yasalara tabi olarak Logitech, Logitech hizmetlerini sunma, geliştirme ve iyileştirme amaçları dâhil olmak üzere Logitech gizlilik politikasına tabi Müşteri ile ilgili Kişi Tanımlayabilir Bilgiler’ini ve verilerini kullanır. Logitech gizlilik politikası, işbu Sözleşme’ye açıkça dâhil edilmiştir.

9.16. Kanunlara Uygunluk; İhracat Gereklilikleri. Müşteri, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymalıdır. Müşteri; Logitech’in belirli ürünlerin ve teknik bilgilerin belirli ülkelere ihracatını yasaklayan ABD ajansları ve diğer hükümetler tarafından düzenlemeye tabi olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri; Logitech ürünlerini, hizmetlerini ve/veya teknik bilgileri herhangi bir geçerli yasa veya düzenlemeyi ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmeyeceğini ve yeniden ihraç etmeyeceğini garanti eder. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymamak, hizmette gecikmeye veya işbu Sözleşmenin feshedilmesine neden olabilir.

Müşteri; işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, ithalat, ihracat, çevre yasalarıyla ilgili yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler, 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu dâhil geçerli tüm rüşvet ve yolsuzluk yasaları ve zorla çalıştırma, hapishanede çalıştırma ve çocuk işçi kullanımı ile ilgili yasalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme ile bağlantılı faaliyetler üzerinde yargı yetkisi bulunan resmi mercilerin geçerli tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelerine uyacağını beyan ve tekeffül eder. Müşteri, Logitech’in işbu Sözleşme ve Hizmetler ile ilgili geçerli yasalara, emirlere ve düzenlemelere uymasını sağlamak için gerekli tüm bilgileri Logitech’e sağlayacaktır.

9.17. Dil. İngilizce, işbu Sözleşme’nin denetim dilidir. İşbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu ile başka bir dile çevrilmiş versiyonu arasında bir çelişki olması durumunda, işbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.