Oznámení o ochraně osobních údajů Logitech pro oblast EU

Oznámení o ochraně osobních údajů Logitech pro oblast EU

My, společnost Logitech Europe S.A., předkládáme rezidentům Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska toto Oznámení o ochraně osobních údajů, ve kterém jsou pro tyto rezidenty uvedeny informace doplňující Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce Logitech a Oznámení o ochraně osobních údajů produktů Logitech.

Právní základy pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na několika různých právních základech, a to následovně:

  1. Na základě nutnosti uzavírat smlouvy s vámi – vaše osobní údaje potřebujeme zpracovávat za účelem aktivace a registrace produktů, za účelem zajištění, aby vámi využívané produkty a služby fungovaly správně, udržování a zlepšování produktů, zodpovídání vašich otázek a požadavků, a poskytování podpory zákazníkům.
  2. Na základě legitimních zájmů – zpracováváme vaše data o využívání produktů za účelem navrhování nových produktů a služeb s vylepšenými funkcemi a zabezpečením; detekce a prevence podvodů; ochrany a obrany práv nebo majetku jiných zákazníků či třetích stran, nebo našich vlastních práv a zájmů. V tomto ohledu zohledňujeme vaše zájmy týkající se soukromí a vaše osobní údaje v maximální možné míře redigujeme, abychom zabránili narušení vašich práv na soukromí.
  3. Na základě souladu s právními nařízeními – vaše osobní údaje může být zapotřebí zpracovávat za účelem vyhovění příslušným zákonům, požadavkům právních norem a v reakci na zákonné požadavky, soudní příkazy a právní procesy;
  4. Na základě vašeho souhlasu se sděleními přímého marketingu – příjem těchto sdělení můžete kdykoli zrušit v souladu s pokyny zde https://www.logitech.com/subscribe.
Vaše práva a možnost výběru

Můžete se na nás obrátit a obdržet kopie vašich osobních údajů. Můžete nás rovněž požádat, abychom opravili nebo archivovali/vymazali vaše osobní údaje, a to těmito způsoby

Telefon: +1 510-795-8500
Contact: support.logitech.com/response-center
Poštovní adresa: Logitech Data Protection Officer, Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, CH – 1015 Lausanne, Švýcarsko

Rovněž máte právo vznést stížnost u kontrolního orgánu a právo na přenosnost dat. V případech, kde je zpracování podmíněno souhlasem, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Naše Stránky a Naše Produkty, v souladu s popisem v Prohlášeních o ochraně osobních údajů Logitech, jsou dobrovolné.

Zpracování a uchovávání osobních údajů

My a naše přidružené společnosti a poskytovatelé služeb zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje na serverech ve Spojených státech, které nebyly rozhodnutím o přiměřenosti označeny jako nekvalifikované. Na důkaz toho, že společnost Logitech poskytuje adekvátní standardy na ochranu dat, byl Logitech udělen certifikát v souladu s programy Safe harbor. Jelikož však úřady na ochranu dat již nadále neakceptují registraci v programu Safe harbor jako známku adekvátní ochrany, účast společnosti Logitech v těchto programech skončila. Společnost Logitech i nadále poskytuje adekvátní ochranu dat přijetím smluv na zpracování dat a smluv o přenosu dat, které obsahují standardní smluvní klauzule schválené Evropskou komisí. Tyto smlouvy na zpracování dat jsou k dispozici na vyžádání.

Uchovávání dat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vašeho používání Stránek nebo Našich produktů, nebo v souladu s požadavky právních nařízení / pravidel compliance.  Osobní údaje, které již nebude zapotřebí uchovávat, budou odstraněny v pravidelných intervalech každý rok.

Datum platnosti a změny

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů je platné od 25. května 2018. V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů provádíme čas od času změny, včetně těch zásadních. Při každé návštěvě našich Stránek, zakoupení produktu Logitech nebo použití nové funkce našeho produktu si Oznámení o ochraně osobních údajů pročtěte, abyste se o těchto změnách dozvěděli.

Pokud budete mít dotazy týkající se našeho Oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás: Telefon: +1 510-795-8500 Kontakt: support.logitech.com/response-center

Další informace

Pročtěte si také naše Zásady souborů cookie.

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní