Browser not supported

IE8/IE9/IE10 is no longer a supported browser. Please use a more current browser to view our site.

Aktuálně aktualizujeme naše zásady ochrany osobních údajů dne 15. srpna 2018. Klikněte zde pro náhled.

Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce Logitech

My, společnost Logitech Europe S.A., v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů objasňujeme, jakým způsobem shromažďujeme a využíváme osobní údaje návštěvníků našich webových a mobilních stránek, jenž se odvolávají na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (souhrnně „Stránky“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na data, které shromažďujeme jinými způsoby, například offline nebo s produkty, které prodáváme, pokud výslovně písemně neuvedeme, že toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rovněž bude vztahovat na tato ostatní data.

Aktivně poskytnutá data

Pokud nám zavoláte, zašlete e-mail nebo vyplníte formulář na některé z našich Stránek, budete vědět, jaké informace nám poskytujete, jelikož nám je sami aktivně poskytnete. Tyto informace využijeme pro účely odpovědi na vaši žádost či pro jinou komunikaci s vámi nebo pomoc pro vás. Můžeme shromažďovat data potřebná pro účely zpracování vaší objednávky, pokud uskutečníte nákup prostřednictvím našich Stránek, např. vaši dodací adresu, objednané produkty a kontaktní údaje.

Pasivně poskytnutá data

Když vstoupíte na naše Stránky, automaticky poskytnete určité informace o vašem počítači nebo mobilním zařízení a z něj, mimo jiné o aktivitách, které provedete na našich Stránkách, typu vámi používaného hardwaru a softwaru (např. vašem operačním systému nebo prohlížeči), informacích uložených v souborech cookie, IP adrese, době přístupu, webových stránkách, ze kterých jste přišli, oblasti, ze které webovou stránku obsluhujete, a webové stránce (stránkách), které navštívíte (je-li to relevantní). Na Stránkách využíváme sledovací technologie (včetně souborů „cookie“) za účelem přizpůsobení a vylepšování Stránek. Tyto informace využíváme pro lepší pochopení zájmů návštěvníků webové stránky, zákazníků a potenciálních zákazníků, a za účelem zkvalitňování Stránek, služeb a produktů. Momentálně nereagujeme na signály „nesledovat“ webových prohlížečů.

Sdílení dat

Osobní data nepronajímáme, neprodáváme ani jinak nesdílíme, mimo následujících výjimek:

  • Využíváme přidružené i nepřidružené poskytovatele služeb, včetně společnosti Logitech, Inc. ve Spojených státech, kteří nám pomáhají zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování našich služeb a provozování našeho podniku, a kteří jsou vázáni striktními smlouvami o mlčenlivosti.
  • Vaše osobní údaje smíme odhalit, abychom (a) vyhověli příslušným zákonům, požadavkům právních norem a reagovali na zákonné požadavky, soudní příkazy a právní procesy; (b) ochraňovali a bránili práva a majetek náš nebo třetích stran, mimo jiné prosazováním podmínek našich smluv, zásad a podmínek použití; (c) v případě nouze, mimo jiné abychom ochránili bezpečnost našich zaměstnanců nebo jiných osob; nebo (d) v souvislosti s vyšetřováním nebo za účelem předejití podvodu.
  • Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro účely obchodní dohody (nebo vyjednávání o obchodní dohodě), mimo jiné prodeje nebo převodu části nebo celého našeho podniku nebo majetku. Mezi tyto dohody může patřit například transakce nebo řízení o fúzi, financování, akvizici nebo bankrotu.
  • S vaším souhlasem.

Rovněž volně využíváme a sdílíme souhrnné a redigované informace, které nelze použít pro identifikaci vaší osoby.

Zabezpečení dat

Využíváme certifikáty SSL, omezení přístupu k datům, antivirový software a brány firewall pro snížení rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům. Žádný datový přenos přes internet nebo jakoukoli bezdrátovou síť není bezvýhradně bezpečný. Při přenosu osobních dat k nám mějte tato bezpečnostní rizika na paměti.

Soubory cookie

Společnost Logitech využívá soubory cookie, které v zásadě představují malé datové soubory, umístěné ve vašem počítači, tabletu, mobilním telefonu či jiném zařízení. Kliknutím sem se dozvíte více informací o souborech cookie.

Upozornění pro oblast EHP

Při převodu osobních dat z Evropského hospodářského prostoru do jiných zemí využíváme celou řadu právních mechanismů, mimo jiné modelových kontraktů, abychom zajistili, že vaše práva a ochrana budou při převodu dat zachovány. Bližší informace si můžete přečíst v rámci našich postupů při zpracování dat rezidentů EU.  Pročtěte si naše doplňující informace o postupech při zpracování dat rezidentů EU.

Datum platnosti a změny

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů provádíme čas od času změny, včetně těch zásadních. Při každé návštěvě našich Stránek si Prohlášení o ochraně osobních údajů pročtěte, abyste se o těchto změnách dozvěděli. Pokud budete naše Stránky využívat i poté, co toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme, přijímáte tyto změny.

Pokud budete mít dotazy týkající se našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: privacy@logitech.com
Pošta: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 1. dubna 2018.