Prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce Logitech

My, společnost Logitech Europe S.A., v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů objasňujeme, jakým způsobem shromažďujeme a využíváme osobní údaje návštěvníků našich webových a mobilních stránek, jenž se odvolávají na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (souhrnně „Stránky“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na data, které shromažďujeme jinými způsoby, například offline nebo s produkty, které prodáváme, pokud výslovně písemně neuvedeme, že toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rovněž bude vztahovat na tato ostatní data.

Aktivně poskytnutá data

Pokud nám zavoláte, zašlete e-mail nebo vyplníte formulář na některé z našich Stránek, budete vědět, jaké informace nám poskytujete, jelikož nám je sami aktivně poskytnete. Tyto informace využijeme pro účely odpovědi na vaši žádost či pro jinou komunikaci s vámi nebo pomoc pro vás. Můžeme shromažďovat data potřebná pro účely zpracování vaší objednávky, pokud uskutečníte nákup prostřednictvím našich Stránek, např. vaši dodací adresu, objednané produkty a kontaktní údaje.

Pasivně poskytnutá data

Když vstoupíte na naše Stránky, automaticky poskytnete určité informace o vašem počítači nebo mobilním zařízení a z něj, mimo jiné o aktivitách, které provedete na našich Stránkách, typu vámi používaného hardwaru a softwaru (např. vašem operačním systému nebo prohlížeči), informacích uložených v souborech cookie, IP adrese, době přístupu, webových stránkách, ze kterých jste přišli, oblasti, ze které webovou stránku obsluhujete, a webové stránce (stránkách), které navštívíte (je-li to relevantní). Na Stránkách využíváme sledovací technologie (včetně souborů „cookie“) za účelem přizpůsobení a vylepšování Stránek. Tyto informace využíváme pro lepší pochopení zájmů návštěvníků webové stránky, zákazníků a potenciálních zákazníků, a za účelem zkvalitňování Stránek, služeb a produktů. Momentálně nereagujeme na signály „nesledovat“ webových prohlížečů.

Sdílení dat

Osobní data nepronajímáme, neprodáváme ani jinak nesdílíme, mimo následujících výjimek:

  • Využíváme přidružené i nepřidružené poskytovatele služeb, včetně společnosti Logitech, Inc. ve Spojených státech, kteří nám pomáhají zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování našich služeb a provozování našeho podniku, a kteří jsou vázáni striktními smlouvami o mlčenlivosti.
  • Vaše osobní údaje smíme odhalit, abychom (a) vyhověli příslušným zákonům, požadavkům právních norem a reagovali na zákonné požadavky, soudní příkazy a právní procesy; (b) ochraňovali a bránili práva a majetek náš nebo třetích stran, mimo jiné prosazováním podmínek našich smluv, zásad a podmínek použití; (c) v případě nouze, mimo jiné abychom ochránili bezpečnost našich zaměstnanců nebo jiných osob; nebo (d) v souvislosti s vyšetřováním nebo za účelem předejití podvodu.
  • Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro účely obchodní dohody (nebo vyjednávání o obchodní dohodě), mimo jiné prodeje nebo převodu části nebo celého našeho podniku nebo majetku. Mezi tyto dohody může patřit například transakce nebo řízení o fúzi, financování, akvizici nebo bankrotu.
  • S vaším souhlasem.

Rovněž volně využíváme a sdílíme souhrnné a redigované informace, které nelze použít pro identifikaci vaší osoby.

Zabezpečení dat

Využíváme certifikáty SSL, omezení přístupu k datům, antivirový software a brány firewall pro snížení rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům. Žádný datový přenos přes internet nebo jakoukoli bezdrátovou síť není bezvýhradně bezpečný. Při přenosu osobních dat k nám mějte tato bezpečnostní rizika na paměti.

Štít soukromí (Privacy Shield) EU–USA a Štít soukromí (Privacy Shield) Švýcarsko–USA

Společnost Logitech a naše subjekty založené v USA, včetně společností Logitech Inc. a společnosti Logitech Latin America Inc., se účastní a potvrzují, že splňují podmínky EU-US. Ochrana soukromí Shield Framework a Swiss-U.S. Rámec ochrany soukromí stanovený americkým ministerstvem obchodu ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů převedených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami uvedenými v této zásadách ochrany osobních údajů a Zásadami štítu ochrany soukromí se řídí zásady Ochrana soukromí. Chcete-li se dozvědět více o programu Ochrana štítu a zobrazit naši certifikaci, navštivte stránku https://www.privacyshield.gov .

Zodpovídáme za zpracování osobních údajů, které My obdržíme, v souladu s jednotlivými programy Štítu soukromí (Privacy Shield), a za následný přenos třetím stranám jednajícím v našem zastoupení. Splňujeme všechny Zásady Štítu soukromí (Privacy Shield) u všech dalších přenosů osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenosy. Společnost Logitech ve vztahu k osobním údajům přijatým nebo přeneseným v souladu s programy Štítu soukromí (Privacy Shield) podléhá výkonným regulačním orgánům komise Federal Trade Commission USA. Za určitých okolností po Nás může být vyžadováno odhalit osobní údaje v reakci na zákonný požadavek veřejného orgánu, mimo jiné za účelem vyhovění požadavkům národní bezpečnosti nebo bezpečnostních složek.

V souladu se zásadami štít ochrany soukromí se zavazujeme vyřešit stížnosti týkající se našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby EU a Švýcarska s dotazem nebo stížností ohledně naší politiky ochrany soukromí by nás nejdříve měli kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud máte nevyřešenou záležitost týkající se soukromí nebo využívání dat, kterou jsme My uspokojivě nevyřešili, obraťte se na Našeho poskytovatele řešení sporů třetí strany sídlícího ve Spojených státech pomocí následujícího formuláře: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých okolností, podrobněji popsaných na webové stránce Štítu soukromí (Privacy Shield), můžete v případě vyčerpání ostatních postupů pro řešení sporů vyvolat závaznou arbitráž.

Pouze pro údaje o lidských zdrojích: Věnujeme se spolupráci s orgány EU pro ochranu údajů (DPA) a švýcarským spolkovým komisařem pro ochranu a informování o údaji (FDPIC) a odpovídáme radám těchto orgánů, pokud jde o na údaje o lidských zdrojích převedené z EU a Švýcarska do Spojených států v souvislosti s pracovním poměrem.

Společnost Logitech podléhá vyšetřovací a vynucovací pravomoci Federální obchodní komise USA (dále jen "FTC").

ŘÍZENÍ A PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Máte možnost nám nařídit, abychom aktualizovali nebo odstranili/znepřístupnili určité údaje týkající se vás. Můžete rovněž požádat o vymazání vašich osobních údajů z blogu, komunitních fór či jiných veřejných oblastí pod naší kontrolou. Pokud nebudeme moci některé osobní údaje odstranit, informujeme vás proč. V případě potřeby můžete ukončit zasílání marketingových e-mailů tak, že budete postupovat podle pokynů pro ukončení odběru uvedených v e-mailu nebo na stránce správy odběru na naší Stránce: http://www.logitech.com/subscribe.

Na váš požadavek na kontrolu uložených informací budeme reagovat nejpozději do 30 dnů od obdržení tohoto požadavku.

Vždy, když vás požádáme o použití osobních údajů za určitými účely, máte možnost jejich použití odmítnout. Budete-li mít dotazy, připomínky nebo budete chtít vznést požadavek ohledně vašich dat nebo našeho Prohlášení a postupů, kontaktujte nás na adrese support.logitech.com/response-center nebo následujícími způsoby:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Pošta: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Pokud nejste spokojeni s naší reakcí, můžete předložit svou stížnost ohledně ochrany soukromí nebo vznést námitku na příslušný státní nebo národní úřad pro ochranu dat ve vaší jurisdikci.

Soubory cookie

Společnost Logitech využívá soubory cookie, které v zásadě představují malé datové soubory, umístěné ve vašem počítači, tabletu, mobilním telefonu či jiném zařízení. Kliknutím sem se dozvíte více informací o souborech cookie.

Upozornění pro oblast EHP

Při převodu osobních dat z Evropského hospodářského prostoru do jiných zemí využíváme celou řadu právních mechanismů, mimo jiné modelových kontraktů, abychom zajistili, že vaše práva a ochrana budou při převodu dat zachovány. Pročtěte si naše doplňující informace o postupech při zpracování dat rezidentů EU.

Datum platnosti a změny

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů provádíme čas od času změny, včetně těch zásadních. Při každé návštěvě našich Stránek si Prohlášení o ochraně osobních údajů pročtěte, abyste se o těchto změnách dozvěděli. Pokud budete naše Stránky využívat i poté, co toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme, přijímáte tyto změny.

Pokud budete mít dotazy týkající se našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: privacy@logitech.com
Pošta: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 15. srpna 2018.