Kreativní, vynalézaví a inovativní lidé společnosti Logitech

Pangea temporary hotfixes here

PROSAZUJEME POZITIVNÍ ZMĚNU

Společnost Logitech podporuje kulturu učení, v rámci které se zaměstnanci cítí být vedeni k tomu, aby rozvíjeli své myšlenky, diskutovali o nápadech a zlepšovali stav věcí Cítit se inspirovaný záměry naší společnosti a být důležitou součástí soukolí jsou klíčové principy našich cílů v oblasti angažovanosti zaměstnanců. 

Otázky a odpovědi na firemní konferenci

Etika

Obchodujeme poctivě, čestně a transparentně. Využíváme výjimečné etické normy a postupy, přičemž tento přístup nám pomáhá zajistit, abychom plnili dlouhodobé zájmy našich zainteresovaných subjektů. Náš závazek k transparentnosti a eticky správným postupům nás vede k tomu, abychom identifikovali, zmírňovali a zvládali provozní rizika a dlouhodobé i krátkodobé příležitosti.

Spolupráce v konferenční místnosti

Rozvoj talentů

Náš program rozvoje pomáhá zaměstnancům rozvíjet dovednosti a získávat poznatky relevantní pro jejich život. Naše zdroje zahrnují semináře, přednášky a koučink a jsou nabízeny na místě nebo online.

Naši vedoucí pracovníci hledají příležitosti k rozvoji a udržení talentů. Specializované školicí středisko v našem výrobním závodě nabízí prostory pro semináře a prezentace a modelové výrobní linky, kde si mohou pracovníci otestovat nové dovednosti. Noví zaměstnanci obdrží komplexní školení zaměřené na orientaci a dovednosti, které jim umožní rozvíjet specifické kompetence, jako je ruční svařování, montáž, testování, balení a kontroly kvality. Následuje online školení a školení na pracovišti a na osvěžení znalostí.

Skupinový snímek Logitech na akci

Diverzita a začleňování

Lidé ve společnosti Logitech jsou úžasně různorodí. Naše jedinečné pohledy na svět nám pomáhají inovovat, chápat trhy a spolupracovat po celém světě, a díku tomu získat výhodu nad konkurencí. Pěstujeme kulturu podporující začleňování, v rámci které se mohou zaměstnanci věnovat práci takoví, jací jsou. Chceme, aby se naši zaměstnanci vždy cítili vážení a podporovaní.

Montážní linka pro počítačové myši

Zdraví a bezpečnost

Motorem našeho trvalého úspěchu jsou kreativní, vynalézaví a inovativní lidé v rámci společnosti Logitech a v našem dodavatelském řetězci. Snažíme se chránit bezpečnost, zdraví a pohodu každého člena našeho týmu. Naším cílem je zajistit, aby každý cítil, že na něm záleží, a zaměstnanci mohli bezpečně a kreativně reagovat na rychle se měnící výzvy konkurenčního trhu.

Pracujeme v souladu s Etickým kodexem RBA a mezinárodními osvědčenými postupy ISO 45001, abychom vytvořili bezpečné pracovní prostředí pro všechny. Také spolupracujeme s naším dodavatelským řetězcem, abychom pomohli našim dodavatelům přijmout stejné nebo podobné normy po celém světě.

Kvalitativní testování elektronických produktů

Lidská práva a práce

Zavázali jsme se dělat správné věci a angažujeme se v upřímném a zdvořilém dialogu o tom, co funguje a co ne. Aktivně spolupracujeme s koaličními partnery aliance RBA v rámci odvětví, abychom sdíleli osvědčené postupy, rozvíjeli Etický kodex a sdíleli nástroje a školení. Požadujeme, aby všichni dodavatelé využívali program pro správu a ověřování věku zaměstnanců, přičemž tuto skutečnost kontrolujeme pomocí auditů na místě, a stejně tak kontrolujeme i přítomnost nucené práce.

Krajina se sluncem stoupajícím nad mraky

Konfliktní minerály

Konfliktní minerály jsou nerosty, které se těží v oblastech ozbrojených konfliktů, kde dochází ke zneužívání lidských práv, přičemž tyto nerosty prostřednictvím jejich prodeje a obchodování slouží k financování ozbrojených skupin. Jako aktivní člen aliance RBA využíváme nástroje a procesy RBA, abychom zajistili odpovědné zajišťování zdrojů a vyhnuli se konfliktním minerálům.

Spolupracujeme s našimi dodavateli a dalšími členy aliance RBA na tom, abychom plně využívali našeho vlivu v oblasti elektronického průmyslu na hutě po celém světě a podporovali zapojení hutí do důvěryhodných certifikačních programů.

Firemní prezentační akce se zaměstnanci

Rozvoj dodavatelů

Naše továrna získává součástky od několika dodavatelů komponent, výrobců společných návrhů a smluvních výrobců. Náš trvalý úspěch je úzce spojen s trvalým úspěchem našich dodavatelů. Naším cílem je navázat dlouhodobé vztahy s klíčovou skupinou dodavatelů na základě společných hodnot etiky, osvědčených postupů a dodržování zásad aliance RBA. Spolupracujeme s dodavateli, abychom zajistili, že všechny produkty Logitech budou vyráběny v souladu s mezinárodními standardy osvědčených postupů kvality a udržitelnosti. Máme zavedený proces předběžné kvalifikace pro nové dodavatele: 100 % potenciálních nových dodavatelů je auditováno, abychom ověřili, že splňují naše požadavky na udržitelnost.

Notebook překrytý schématem připojení bezpečnostního zámku

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ

Respektujeme soukromí a osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků a dalších zúčastněných stran. Udržujeme systémy a kapacity ochrany soukromí a zabezpečení, abychom zajistili důvěru zúčastněných stran při jejich interakci se systémy, produkty a službami společnosti Logitech

Fotografie Kirsty Russel
„V uplynulém roce se společnost Logitech cíleně zaměřila na lidi i komunity, protože naší ambicí je, že společně můžeme dosáhnout velkých změn.“ Není pochyb o tom, že nyní, více než kdy jindy v naší dosavadní historii, je naší povinností dělat nejen to, co je správné pro lidi a probouzí to nejlepší v nich, avšak je naší odpovědností také pomoci vytvořit rovné podmínky pro všechny lidi s cílem žít život naplňujícím způsobem.“

 
Kirsty Russell
Vedoucí oddělení lidských zdrojů a kultury

DOBROČINNOST

Věříme, že dobrovolnictví je něco víc než jen milá kratochvíle. Chceme, aby naše činnost měla efekt na cíle libovolného významu.

400+

DOBROVOLNÍKŮ

23

DOBROČINNÝCH AKCÍ

13

MĚST

9

ZEMÍ

Dobrovolnický program Logitech Cares

Náš program Logitech Cares odráží naši vášeň a přesvědčení, že Logitech by mělo být něco více než jen skvělým místem k práci. Chceme propojit osobní hodnoty s hodnotami organizace budováním komunity lidí, kterým péče není cizí. Rychlý růst programu Logitech Cares od jeho počátků v roce 2014 je ukazatelem míry podpory, které se mu v rámci Logitech dostává.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111