Design pro udržitelnost | Oceňovaný design Logitech

Pangea temporary hotfixes here

TO NEJLEPŠÍ Z MINULÉHO ROKU

Dosáhli jsme několika klíčových úspěchů, na které můžeme být hrdí, a to jsme teprve na začátku!

Zelená ikona opatření v oblasti klimatu

Opatření v oblasti klimatu

Byl přijat klimaticky pozitivní přístup

94% snížení intenzity uhlíkových emisí kategorie 1 a 2 od roku 2015

92 % elektřiny z obnovitelných zdrojů

Uhlíkově neutrální produkty a výrobní závod

Zelená ikona žárovky s listem uvnitř

DESIGN PRO UDRŽITELNOST

Více než 25 % nových produktů bylo vyvinuto tak, aby odráželo principy designu pro udržitelnost

Přešli jsme na standardizovanou webovou datovou platformu LCA pro vylepšené modelování životního cyklu našich produktů

Vyvinuli jsme nový strategický rámec, který se soustřeďuje na dosažení ambiciózních cílů na úrovni portfolia v oblasti designu pro udržitelnost

Zelená ikona koše

GLOBÁLNÍ RECYKLACE

Od kalendářního roku 2010 jsme finančně zajistili recyklaci:

35 178 tun elektrických zařízení

3 238 tun baterií

19 616 tun obalů

Zelená ikona trofeje

OCENĚNÍ A UZNÁNÍ

Zápis do indexu Dow Jones Sustainability v Evropě

Vítěz ocenění World Finance pro nejudržitelnější společnost v oblasti spotřebitelských technologií za rok 2019 a 2020

Zápis do indexu FTSE4Good

Zlatá medaile EcoVadis

Ocenění Fast Company Innovation Award 2021 pro společnost s firemní společenskou odpovědností roku 2021

Zelená ikona podání ruky

ROZVOJ DODAVATELŮ

100 % hlavních dodavatelů auditováno za účelem ověření souladu s kodexem RBA

Zelený periodický styl soupisu 4 minerálů

KONFLIKTNÍ MINERÁLY

100 % našich přímých dodavatelů se zapojilo do programu Řízení konfliktních minerálů

100% účast hutí a rafinerií na certifikačních programech třetích stran

Fotografie Brackena Darrella
„Jako společnost věříme, že pozitivní změna je nezbytná. Změna pro prostředí. Změna pro začleňování. A rovnocenné podmínky pro všechny. Svět potřebuje, aby se společnosti postavily za udržitelnost životního prostředí a diverzitu. Logitech je připravena.“

 
Bracken P. Darrell
Prezident a generální ředitel

Logitech v číslech

Naše globální stopa přesahuje hranice zemí a kontinentů. S vlivem přichází i odpovědnost. Podnikáme kroky v záležitostech, které jsou skutečně důležité, hledáme inovativní příležitosti k provádění změn a snažíme se být aktivním hráčem na globální frontě, abychom pomohli při řešení komplexních výzev.
 

Šedá mapa světa
Černá mapa světa
map-desktop-text