Diverzita a začleňování pro zaměstnance a podniky | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Naše zaměření

Náš závazek k diverzitě a začleňování nám umožňuje spojovat lidi s různými náhledy, dovednostmi a nápady, jak podporovat inovace. Vítáme a ceníme si velkého množství kultur, prostředí a samozřejmě také faktu, že skvělé nápady přicházejí od nás všech.

Rozvíjíme kulturu začleňování

Pěstujeme firemní kulturu, která podporuje vedoucí pracovníky rozvíjející začleňování, a zajišťuje týmovou spolupráci, inovace a efektivitu tím, že poskytuje prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí respektováni, podporováni a oceňováni.

Místo setkávání týmů pro budování povědomí a schopností v oblasti začleňování

Vytváříme povědomí a schopnosti v oblasti začleňování

  • Vytváříme celopodnikovou atmosféru, která umožňuje rozpoznat předpojatost či zvýhodňování, a podněcuje aktivity začleňování.
  • Zjišťujeme a přijímáme opatření v oblasti sounáležitosti na pracovišti prostřednictvím našeho průzkumu angažovanosti zaměstnanců.

  • Vítáme a podporujeme diverzitu, kterou máme uvnitř i vně společnosti v podobě událostí, jako je Mezinárodní den žen, přehlídka LGBTQ+ Pride a další.

Rozvíjíme a podporujeme naše nedostatečně zastoupené zaměstnance

Naše společnost podporuje zviditelňování, schopnosti, komunitu a přístup pro naše zaměstnance, kteří pocházejí z méně rozvinutého prostředí a komunit.

Příklady konferencí a akcí sponzorovaných společností Logitech

Naše aktivity

Naše rozrůstající se skupiny spřízněných zaměstnanců pomáhají zaměstnancům z nedostatečně zastoupeného nebo méně rozvinutého prostředí vytvářet komunitu, rozvíjet se jako vedoucí pracovníci, sdílet příležitosti a organizovat účast na místních nebo regionálních akcích.

Sponzorujeme rozvoj a poradenství pro naše nedostatečně zastoupené zaměstnance. Kromě toho sponzorujeme konference a akce po celém světě, jako jsou TEDxLausanneyWomen, Silicon Valley Pride, Veterans Career Transition Day a Tech Gig Geek Goddess.

V našem výrobním závodě zajišťujeme stejnou odměnu za stejnou práci a pravidelně porovnáváme naše balíčky benefitů s příslušnými srovnatelnými společnostmi a osvědčenými postupy. Spolupracujeme s našimi dodavateli na dodržování stejných norem v našich dodavatelských závodech.

Měníme způsob, jakým podnikáme

Neustále přezkoumáváme a zlepšujeme procesy a programy společnosti Logitech, abychom mohli lépe komunikovat se zákazníky, zaměstnanci a partnery, a to tak, že identifikujeme způsoby, jak lépe začleňovat a minimalizovat předpojatost.