Zpráva o diverzitě, rovnosti, začleňování a příslušnosti (DEIB)

Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

„Jakožto od čestné, neustále se učící společnosti se od nás očekává, že poneseme odpovědnost nejen za naše finanční výsledky, ale také za naši výkonnost při utváření světa, který je spravedlivý pro každého člověka. Změna začíná u nás samotných. Můžeme se soustředit na systémovou diskriminaci a pomoci zajistit rovnost v rámci naší společnosti a být příkladem správných kroků pro naše odvětví a ostatní.“

– Bracken Darrell, výkonný ředitel

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Náš závazek k diverzitě, rovnosti, začleňování a příslušnosti nám umožňuje spojovat lidi s různými náhledy, dovednostmi a nápady, jak podporovat inovace. Vítáme a ceníme si velkého množství kultur, prostředí a samozřejmě také faktu, že skvělé nápady přicházejí od nás všech.

Vytváření a posilování kultury začleňování

Vytváříme firemní kulturu, která podporuje vedení rozvíjející začleňování a zajišťuje týmovou spolupráci, inovace a znamenité výsledky tím, že poskytuje prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí respektováni, podporováni a oceňováni společností Logitech i navzájem.

Rozvíjíme a podporujeme nedostatečně zastoupené osoby

Podporujeme zviditelňování, schopnosti, komunitu a přístup pro osoby, které pocházejí z méně rozvinutého nebo přehlíženého prostředí a komunit.

Měníme způsob, jakým podnikáme

Průběžně zlepšujeme procesy a programy společnosti Logitech, abychom mohli lépe komunikovat se zákazníky, zaměstnanci a partnery maximalizací začleňování a minimalizací předpojatosti.

Stručný přehled společnosti Logitech

Naše globální stopa přesahuje hranice zemí a kontinentů. S vlivem přichází i odpovědnost. Podnikáme kroky v záležitostech, které jsou skutečně důležité, hledáme inovativní příležitosti k provádění změn a snažíme se být aktivním hráčem na globální frontě, abychom pomohli při řešení komplexních výzev.

Šedá mapa světa
Černá mapa světa
map-desktop-text-v4