Strategie opatření v oblasti klimatu – snížení, obnovení a oživení | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Naše strategie

Ikona zelené stopy

SNÍŽENÍ

Design pro udržitelnost s cílem dosáhnout ambiciózního snížení uhlíkové stopy našich produktů, provozů a dodavatelského řetězce.

Ikona elektřiny z obnovitelných zdrojů

OBNOVENÍ

Zavádění obnovitelných zdrojů elektřiny v našich vlastních provozech a v našem dodavatelském řetězci. Design našich produktů s cílem využívání dodavatelského řetězce recyklovaných materiálů.

Ikona zeleného stromu

OŽIVENÍ

Oživení lesního hospodářství a klimaticky postižených ekosystémů podporou nízkouhlíkových projektů a rozvojem přírodních řešení.

SNÍŽENÍ DOPADU PRODUKTŮ

Největší segment naší uhlíkové stopy pochází ze zajišťování zdrojů a výroby komponent pro naše produkty a obaly. Zavázali jsme se k vědecky podloženým cílům snižování uhlíku a s naším designem pro udržitelnost ke snižování množství plastů, používání lehčích obalů a využívání recyklovaných plastů od konečného spotřebitele v našich produktech a dalším aktivitám.

obnovitelné zdroje energie v naší stopě

Sledujte náš pokrok při přechodu na 100% obnovitelnou elektřinu.

100 %

elektřiny z obnovitelných zdrojů v našem výrobním závodě

100 %

elektřiny z obnovitelných zdrojů v naší pobočce v USA

88%

elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě

Mapa světa
Mapa světa
map-desktop-text-v5
obrázek zelené mapy ikon

Hlavní sídlo

obrázek modré mapy ikon

Výrobní závod

OBNOVA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KOMUNIT

Podpora uhlíkové neutrality a naše cesta k čisté nule

Investujeme do vysoce kvalitních projektů v oblasti lesního hospodářství a obživy, abychom pomohli obnovit klimaticky postižené komunity. V poslední době investujeme do projektů odlučování uhlíku s cílem absorbovat uhlík, který vypouštíme, a posunuli se tak směrem k čisté nule. Investujeme také do projektů obnovitelných zdrojů, abychom u rozvodné sítě přešli na obnovitelné zdroje energie a dále zvyšovali úsilí o snížení naší stopy prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Naše kompenzační nákupy fungují jako most – je to způsob, jak přijmout pozitivní opatření v současné době, protože je to možné a efektivní právě teď – zatímco (spolu se zbytkem světa) rozvíjíme schopnost přinášet design pro udržitelnost a přecházíme na nízkouhlíkové alternativní materiály a trhy.

Ikona CO2

Čistá nula přímých emisí

Ikona náhlavní soupravy a gamepadu

Uhlíkově neutrální herní produkty

Ikona zelené produkce

Výrobní zařízení s nulovými emisemi

Ikona uhlíkově neutrálního cestování

Uhlíkově neutrální cestování

Všechny projekty

Amazonský deštný prales

ACRE, BRAZÍLIE

AMAZONSKÝ DEŠTNÝ PRALES V ACRE

Boj proti odlesňování a ochrana jedněch z biologicky nejrozmanitějších přírodních lokalit na světě a zároveň umožnění udržitelného živobytí na principu komunity.

Tento projekt na ochranu lesů REDD+ brání odlesňování na 105 000 hektarech nedotčených deštných pralesů v povodí Amazonky a zároveň spolupracuje se zemědělci, kteří zde žijí, na podpoře jejich živobytí a ochraně stromů. Tím, že zabraňuje odlesňování, navíc přináší snížení CO2e přibližně o 90 000 tun. Místní komunity získají možnost vzdělávání a školení v podobě kurzů pěstování banánů, cizrny, manioku a kukuřice, řemeslného zpracování ryb, ekologického chovu prasat a využívání rotační pastvy skotu, což pomůže zvýšit produktivitu a příjem hospodářství, zajistit více potravin a snížit potřebu odlesňování.

větrná farma

ŠANGHAJ, ČÍNA

VĚTRNÁ FARMA CIXI

Podpora růstu čínského odvětví zelených obnovitelných zdrojů energie zvýšením kapacity pro obnovitelné zdroje energie s cílem uspokojit rostoucí poptávku po energii.

Shanghai Cixi Wind Project, společný podnik čínského a evropského výrobce, vyrábí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů v Hangzhou Bay. Třicet tři turbín, z nichž každá má kapacitu 1,5 MW, generuje v průměru 105 GWh ročně, s čímž je spojeno roční snížení emisí uhlíku přibližně o 100 000 tun CO2e. Díky výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů pomáhá tento projekt dosáhnout národního cíle Číny, kterým je do roku 2030 získávat 35 % elektřiny v zemi z obnovitelných zdrojů.

Les Darkwoods

JIHOVÝCHODNÍ BRITSKÁ KOLUMBIE, KANADA

OCHRANA LESA DARKWOODS

Ochrana severského lesa před rozdělováním, masivní těžbou dřeva a dalšími ekologickými hrozbami.

Tento projekt chrání více než 156 000 akrů severských lesů v Britské Kolumbii před rozdělováním, masivní těžbou dřeva a dalšími ekologickými hrozbami. Oblasti v rámci projektu jsou pečlivě sledovány za účelem zajištění přísné ochrany biologické rozmanitosti. Silnice, infrastruktura, činnost a přístup veřejnosti jsou přísně kontrolovány a omezeny. Rizika invazivních druhů jsou řízena a kontrolována. Tento přístup chrání kritické ekosystémy poskytující přibližně 415 000 tun CO2e ročně a zachovává přírodní prostředí působící jako úložiště uhlíku. Projekt využívá finance na uhlík k ochraně kritických ekosystémů a oblastí odlučování uhlíku v bezprecedentním měřítku. Podporuje také výzkum v oblasti ochrany přírody a umožňuje živobytí s udržitelnou těžbou na nízké úrovni.

Solární vařiče

PROVINCIE HENAN, ČÍNA

SOLÁRNÍ VAŘIČE, HENAN

Zajištění solárních vařičů pro domácnosti s nízkými příjmy za účelem snížení spotřeby paliva a ochrany zdraví rodiny.

Provincie Henan je jednou z chudších oblastí v Číně, kde místní komunity běžně používají kamna na uhlí. Tato uhelná kamna představují neefektivní využívání fosilních paliv a jsou významným zdrojem vnitřního kouře a znečištění ovzduší, což má za následek nepříznivé zdravotní účinky na rodiny, zejména na ženy a děti. Solární vařiče Danjiang River se skládají z parabolického reflektoru o ploše 1,7 m2, který soustřeďuje solární energii na centrální varnou konvici s cílem zajistit dostatek tepla pro vaření rodinných večeří. Tento rozsáhlý projekt pomáhá více než 300 000 lidí tím, že nahradí starší kamna v téměř 100 000 domácnostech solárními vařiči. To eliminuje potřebu uhelných (neefektivních) způsobů vaření a zlepšuje zdraví a životní podmínky rodin v provincii Henan.

větrná farma

RUDONG, ČÍNA

VĚTRNÁ FARMA RUDONG

Podpora růstu čínského odvětví zelených obnovitelných zdrojů energie zvýšením kapacity pro obnovitelné zdroje energie s cílem uspokojit rostoucí poptávku po energii.

Větrná farma Rudong je pobřežní farma s 50 větrnými turbínami a instalovanou kapacitou 100 MW. Projekt se nachází v okrese Rudong provincie Jiangsu a je ověřen v rámci mechanismu čistého rozvoje. Kromě snížení CO2e až o 170 000 tun ročně zaměstnává projekt 30 lidí, přičemž projektový tým spolupracuje s místním strojírenským institutem na podpoře místního vzdělávání, rozvíjení schopností a porozumění provozu čistých energií a elektráren.

orangutan

BORNEO, INDONÉSIE

BIODIVERZITNÍ REZERVACE RIMBA RAYA

Ochrana 65 000 hektarů lesa a ohrožených bornejských orangutanů a zároveň vytváření možností obživy pro místní komunity.

Biodiverzitní rezervace Rimba Raya je oblast tropického rašeliniště na ostrově Borneo v Indonésii. Tento projekt chrání 65 000 hektarů tropického pralesa s vysokou hustotou uhlíku a rašelinišť zastavením odlesňování oblastí deštných pralesů původně určených pro plantáže palmového oleje. Poskytováním podpory tomuto projektu pomáhá společnost Logitech zajistit zachování úložiště uhlíku REDD+ a ochranu 105 000 ohrožených bornejských orangutanů. Projekt také poskytuje možnosti obživy pro více než 2500 domácností žijících v rámci oblasti projektu – prostřednictvím vzdělávání a podpory agrolesnictví – zlepšování zajišťování potravin, příjmových příležitostí, zdravotní péče a vzdělávání – to vše s podporou financí na uhlík.

Pohoří

PROVINCIE ČCHING-CHAI, ČÍNA

ZALESŇOVÁNÍ ČCHING-CHAI

Odlučování uhlíku jako součást našeho přechodu k čisté nule.

Provincie Čching-chai je součástí tibetské plošiny a leží v nadmořské výšce více než 3000 m nad mořem. Tato plošina, označovaná jako „střecha světa“ a „vodojem Asie“, je přirozeným prostředím pro vzácná zvířata a stojí v centru čínského úsilí o vytváření přírodních rezervací, lesů, travnatých porostů a mokřadů. Jezero Čching-chai je největším jezerem v Číně a nachází se na křižovatce několika migračních cest ptáků po celé Asii. Projekt se nachází na východ od jezera a jeho cílem je obnovit 14 000 hektarů prostřednictvím výsadby odolné směsi původních druhů stromů, včetně smrku, jalovce, borovice, topolu, břízy a jilmu na neúrodné nebo znehodnocené zemi, kde neexistuje žádná přirozená obnova nebo zalesňování. Cílem projektu je také podpora místní komunity poskytováním technických dovedností a školení.

Lesní hospodářství a živobytí

Amazonský deštný prales

ACRE, BRAZÍLIE

AMAZONSKÝ DEŠTNÝ PRALES V ACRE

Boj proti odlesňování a ochrana jedněch z biologicky nejrozmanitějších přírodních lokalit na světě a zároveň umožnění udržitelného živobytí na principu komunity.

Tento projekt na ochranu lesů REDD+ brání odlesňování na 105 000 hektarech nedotčených deštných pralesů v povodí Amazonky a zároveň spolupracuje se zemědělci, kteří zde žijí, na podpoře jejich živobytí a ochraně stromů. Tím, že zabraňuje odlesňování, navíc přináší snížení CO2e přibližně o 90 000 tun. Místní komunity získají možnost vzdělávání a školení v podobě kurzů pěstování banánů, cizrny, manioku a kukuřice, řemeslného zpracování ryb, ekologického chovu prasat a využívání rotační pastvy skotu, což pomůže zvýšit produktivitu a příjem hospodářství, zajistit více potravin a snížit potřebu odlesňování.

Les Darkwoods

JIHOVÝCHODNÍ BRITSKÁ KOLUMBIE, KANADA

OCHRANA LESA DARKWOODS

Ochrana severského lesa před rozdělováním, masivní těžbou dřeva a dalšími ekologickými hrozbami.

Tento projekt chrání více než 156 000 akrů severských lesů v Britské Kolumbii před rozdělováním, masivní těžbou dřeva a dalšími ekologickými hrozbami. Oblasti v rámci projektu jsou pečlivě sledovány za účelem zajištění přísné ochrany biologické rozmanitosti. Silnice, infrastruktura, činnost a přístup veřejnosti jsou přísně kontrolovány a omezeny. Rizika invazivních druhů jsou řízena a kontrolována. Tento přístup chrání kritické ekosystémy poskytující přibližně 415 000 tun CO2e ročně a zachovává přírodní prostředí působící jako úložiště uhlíku. Projekt využívá finance na uhlík k ochraně kritických ekosystémů a oblastí odlučování uhlíku v bezprecedentním měřítku. Podporuje také výzkum v oblasti ochrany přírody a umožňuje živobytí s udržitelnou těžbou na nízké úrovni.

Solární vařiče

PROVINCIE HENAN, ČÍNA

SOLÁRNÍ VAŘIČE, HENAN

Zajištění solárních vařičů pro domácnosti s nízkými příjmy za účelem snížení spotřeby paliva a ochrany zdraví rodiny.

Provincie Henan je jednou z chudších oblastí v Číně, kde místní komunity běžně používají kamna na uhlí. Tato uhelná kamna představují neefektivní využívání fosilních paliv a jsou významným zdrojem vnitřního kouře a znečištění ovzduší, což má za následek nepříznivé zdravotní účinky na rodiny, zejména na ženy a děti. Solární vařiče Danjiang River se skládají z parabolického reflektoru o ploše 1,7 m2, který soustřeďuje solární energii na centrální varnou konvici s cílem zajistit dostatek tepla pro vaření rodinných večeří. Tento rozsáhlý projekt pomáhá více než 300 000 lidí tím, že nahradí starší kamna v téměř 100 000 domácnostech solárními vařiči. To eliminuje potřebu uhelných (neefektivních) způsobů vaření a zlepšuje zdraví a životní podmínky rodin v provincii Henan.

orangutan

BORNEO, INDONÉSIE

BIODIVERZITNÍ REZERVACE RIMBA RAYA

Ochrana 65 000 hektarů lesa a ohrožených bornejských orangutanů a zároveň vytváření možností obživy pro místní komunity.

Biodiverzitní rezervace Rimba Raya je oblast tropického rašeliniště na ostrově Borneo v Indonésii. Tento projekt chrání 65 000 hektarů tropického pralesa s vysokou hustotou uhlíku a rašelinišť zastavením odlesňování oblastí deštných pralesů původně určených pro plantáže palmového oleje. Poskytováním podpory tomuto projektu pomáhá společnost Logitech zajistit zachování úložiště uhlíku REDD+ a ochranu 105 000 ohrožených bornejských orangutanů. Projekt také poskytuje možnosti obživy pro více než 2500 domácností žijících v rámci oblasti projektu – prostřednictvím vzdělávání a podpory agrolesnictví – zlepšování zajišťování potravin, příjmových příležitostí, zdravotní péče a vzdělávání – to vše s podporou financí na uhlík.

Obnovitelné zdroje energie

větrná farma

ŠANGHAJ, ČÍNA

VĚTRNÁ FARMA CIXI

Podpora růstu čínského odvětví zelených obnovitelných zdrojů energie zvýšením kapacity pro obnovitelné zdroje energie s cílem uspokojit rostoucí poptávku po energii.

Shanghai Cixi Wind Project, společný podnik čínského a evropského výrobce, vyrábí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů v Hangzhou Bay. Třicet tři turbín, z nichž každá má kapacitu 1,5 MW, generuje v průměru 105 GWh ročně, s čímž je spojeno roční snížení emisí uhlíku přibližně o 100 000 tun CO2e. Díky výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů pomáhá tento projekt dosáhnout národního cíle Číny, kterým je do roku 2030 získávat 35 % elektřiny v zemi z obnovitelných zdrojů.

větrná farma

RUDONG, ČÍNA

VĚTRNÁ FARMA RUDONG

Podpora růstu čínského odvětví zelených obnovitelných zdrojů energie zvýšením kapacity pro obnovitelné zdroje energie s cílem uspokojit rostoucí poptávku po energii.

Větrná farma Rudong je pobřežní farma s 50 větrnými turbínami a instalovanou kapacitou 100 MW. Projekt se nachází v okrese Rudong provincie Jiangsu a je ověřen v rámci mechanismu čistého rozvoje. Kromě snížení CO2e až o 170 000 tun ročně zaměstnává projekt 30 lidí, přičemž projektový tým spolupracuje s místním strojírenským institutem na podpoře místního vzdělávání, rozvíjení schopností a porozumění provozu čistých energií a elektráren.

Úložiště uhlíku

Pohoří

PROVINCIE ČCHING-CHAI, ČÍNA

ZALESŇOVÁNÍ ČCHING-CHAI

Odlučování uhlíku jako součást našeho přechodu k čisté nule.

Provincie Čching-chai je součástí tibetské plošiny a leží v nadmořské výšce více než 3000 m nad mořem. Tato plošina, označovaná jako „střecha světa“ a „vodojem Asie“, je přirozeným prostředím pro vzácná zvířata a stojí v centru čínského úsilí o vytváření přírodních rezervací, lesů, travnatých porostů a mokřadů. Jezero Čching-chai je největším jezerem v Číně a nachází se na křižovatce několika migračních cest ptáků po celé Asii. Projekt se nachází na východ od jezera a jeho cílem je obnovit 14 000 hektarů prostřednictvím výsadby odolné směsi původních druhů stromů, včetně smrku, jalovce, borovice, topolu, břízy a jilmu na neúrodné nebo znehodnocené zemi, kde neexistuje žádná přirozená obnova nebo zalesňování. Cílem projektu je také podpora místní komunity poskytováním technických dovedností a školení.

Prakash Arunkundrum
„Změna klimatu způsobená lidskou činností je jednou z největších výzev naší generace. Jsme toho názoru, že změnu klimatu je třeba systematicky řešit přijetím vědecky podloženého přístupu a programů, které podporují cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.“


Prakash Arunkundrum
Vedoucí oddělení globálních provozních činností

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111