Opatření v oblasti klimatu

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

Naše planeta nepočká

Ve jménu budoucích generací musíme začít neprodleně jednat.

Od roku 2021 jsou všechny naše produkty uhlíkově neutrální. To je skvělý výsledek, ale tím to nekončí. Svět čelí jedinečným výzvám spojeným se změnou klimatu, a existuje okamžitá potřeba náš dopad ještě více snížit a podpořit komunity a přírodu ovlivněné klimatickými změnami. 

V posledních několika letech jsme se zaměřili na snižování dopadu uhlíku našich produktů a zároveň přecházíme na obnovitelnou energii, obnovujeme lesy a podporujeme komunity zasažené klimatickými změnami. Chceme však jít ještě dále a zaměřit se na úplný dopad našeho hodnotového řetězce a odstranit tak z atmosféry více uhlíku, než do něj vpustíme. Zaměřujeme se na vytvoření pozitivního dopadu, abychom společně mohli obnovit svět, který sdílíme.

Naše cesta ke klimatické pozitivitě

Abychom dosáhli klimatické pozitivity, musíme provést velké změny – a to rychle. Podívejte se na aktivity, které jsme již podnikli, a na naše cíle do budoucna. Plánujeme v řádu let – nikoli dekád – protože naše planeta nepočká.

2019

Klimatický závazek 1,5 °C

Zavázali jsme se splnit cíle Pařížské dohody a do roku 2050 omezit globální oteplování na 1,5 °C.

2020

Označování uhlíkové stopy

Stali jsme se první společností zabývající se spotřební elektronikou, která začala přidávat štítky s podrobnými informacemi o dopadu uhlíku na své produkty, se závazkem učinit tak v celém našem portfoliu.

2021

Uhlíková neutralita

Navrhujeme produkty s ohledem na udržitelnost a využíváme obnovitelnou energii s cílem upřednostnit snižování emisí uhlíku. Veškeré zbytkové emise řešíme pomocí vysoce kvalitních certifikovaných kompenzací a snížení uhlíku.

2030

Klimaticky pozitivní

Zavazujeme se, že do roku 2030 snížíme naši uhlíkovou stopu o více než polovinu a neutralizujeme všechny zbytkové emise, abychom odstranili více uhlíku, než vytvoříme.

2030+

Čistá nula

Po roce 2030 budeme pokračovat ve spolupráci s našimi partnery v hodnotovém řetězci na snížení našich emisí uhlíku o více než 90 % a na řešení veškerého zbytkového dopadu uhlíku prostřednictvím odstraňování uhlíku.

Snížení

To je srdce naší strategie. Navrhujeme produkty s ohledem na udržitelnost – abychom zajistili, že každá generace produktů, služeb a služeb Logitech bude lepší než ta předchozí, se sníženým dopadem uhlíkové stopy.

Naše strategie

Ikona fialové stopy

SNÍŽENÍ

Design pro udržitelnost s cílem dosáhnout ambiciózního snížení uhlíkové stopy našich produktů, provozů a dodavatelského řetězce.

Ikona elektřiny z obnovitelných zdrojů

OBNOVENÍ

Zavádění obnovitelných zdrojů elektřiny v našich vlastních provozech a v našem dodavatelském řetězci.

Ikona fialového stromu

OŽIVENÍ

Oživení lesního hospodářství a klimaticky postižených komunit podporou nízkouhlíkových projektů a rozvojem přírodních řešení.

Ikona fialového mraku

PŘEMÝŠLEJTE

Přehodnocujeme způsob našeho podnikání, inovujeme naše materiály, dodavatelské řetězce a zveřejňujeme příležitosti na trhu s cílem obhajovat změnu.

Snížení

Obnovení

Odcházíme od fosilních paliv. Využíváme informace o dodavatelském řetězci k identifikaci a mapování energetické stopy celého našeho hodnotového řetězce a spolupracujeme s našimi partnery a dodavateli na přechodu na elektřinu z obnovitelných zdrojů.

100 %

elektřiny z obnovitelných zdrojů v našem výrobním závodě

94 %

elektřiny z obnovitelných zdrojů po celém světě

Stav k 31. prosinci 2022

Obnovení

Oživení

Plný zbytkový dopad naší firemní uhlíkové stopy řešíme prostřednictvím nákupu certifikovaných, vysoce kvalitních uhlíkových kompenzací a snížení uhlíkové stopy. Tyto nástroje upřednostňujeme na podporu lidí a projektů, kteří jsou v první linii a pomáhají komunitám a ekosystémům postiženým klimatickými změnami.

Oživení

Znovu se zamyslete

Přehodnocujeme způsob našeho podnikání, inovujeme naše materiály, dodavatelské řetězce a vytváříme příležitosti k uvedení na trh. Jsme katalyzátorem vývoje obchodního modelu a zaměřujeme se na uhlíkovou čistotu – abychom sami sebe přivedli k odpovědnosti za změnu, kterou bychom chtěli být.

Produkt balení – G502 Gaming Mouse

JEDNOZNAČNÁ UHLÍKOVÁ STOPA

Jsme první společností zabývající se spotřební elektronikou, která umísťuje štítky informující o uhlíkové stopě na naše produkty, a zavazujeme se tak učinit napříč celým naším portfoliem do roku 2025. Naším cílem je umožnit spotřebitelům činit informovanější rozhodnutí o nákupu a urychlit posun směrem k uhlíkové čistotě v celém odvětví.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní