Bezpečnostní informace týkající se produktů LED a laserových produktů

PŘEJÍT NA HLAVNÍ OBSAH
Pangea temporary hotfixes here

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ LED A LASEROVÝCH PRODUKTŮ

Informace uvedené níže se týkají laserových a LED produktů Logitech 1. třídy nebo laserových produktů Logitech 2. třídy. V uživatelské příručce vašeho produktu naleznete informace, zda se jedná o LED či laserový produkt 1. třídy nebo laserový produkt 2. třídy.

LED a laserové produkty 1. třídy

LED a laserové produkty Logitech 1. třídy odpovídají mezinárodním normám EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 a normám FDA část 21 CFR podkapitola J. Všichni uživatelé jsou povinni se řídit výstražnými pokyny uvedenými níže; používání produktu jiným způsobem než zde popsaným může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.

 

 1. Nedívejte se ani nesviťte LED či laserovými zařízeními do vašich očí či očí jiných osob.

 2. Nedovolte malým dětem používat produkt bez dozoru dospělé osoby.

 3. Nepokoušejte se LED či laserové produkty opravovat nebo vyměňovat; produkty neobsahují součásti vyměnitelné uživatelem.

 4. Nesviťte LED či laserovými produkty na reflexní povrch.

 5. Zabraňte poškrábání čočky.

 6. Čočku pravidelně čistěte čistým jemným hadříkem.

 7. Produkt zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními - například ve středisku určeném k recyklaci elektronických zařízení.

 8. Pokud potřebujete technickou či jinou pomoc, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Logitech.

 

Kontaktovat podporu

Laserové produkty 2. třídy

Laserové produkty Logitech 2. třídy odpovídají mezinárodním normám EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 a normám FDA část 21 CFR podkapitola J. Všichni uživatelé jsou povinni se řídit výstražnými pokyny uvedenými níže; používání produktu jiným způsobem než zde popsaným může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.

 

 1. Nedívejte se ani nesviťte LED či laserovými zařízeními do vašich očí či očí jiných osob.

 2. Nedovolte malým dětem používat produkt bez dozoru dospělé osoby.

 3. Nepokoušejte se LED či laserové produkty opravovat nebo vyměňovat; produkty neobsahují součásti vyměnitelné uživatelem.

 4. Nesviťte LED či laserovými produkty na reflexní povrch.

 5. Zabraňte poškrábání čočky.

 6. Čočku pravidelně čistěte čistým jemným hadříkem.

 7. Produkt zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními - například ve středisku určeném k recyklaci elektronických zařízení.

 8. Pokud potřebujete technickou či jinou pomoc, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Logitech.

 

Kontaktovat podporu

Košík

Váš košík je momentálně prázdný. Začít nakupovat nyní