Begrænset hardwaregaranti

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Begrænset garanti for Logitech-hardware

Logitech garanterer den oprindelige køber at Logitech-hardwaren vil være uden materielle eller håndværksmæssige defekter i den periode som er anført på emballagen og/eller i dokumentationen, gældende fra købsdatoen (eller leveringsdatoen som kan være gældende i visse lande). Du kan også finde disse oplysninger ved at vælge dit produkt under Onlinesupport på vores websted på support.logi.com. Medmindre det ikke er tilladt under gældende lovgivning, kan denne garanti ikke overdrages og er begrænset til den oprindelige køber. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du kan også have andre rettigheder inklusive en længere garantivarighed som kan variere i henhold til lokal lovgivning.

Sådan kommer du i gang

Det første du gør når du har en reklamation under garantien, er at gå ind på support.logi.com hvor du finder en række sider med support og ofte stillede spørgsmål der giver værdifuld teknisk assistance.

Hvis du ikke kan finde en løsning på vores websted, skal du kontakte forhandleren som du købte produktet hos. Gyldige reklamationer under garantien bliver som udgangspunkt behandlet via forhandleren som du købte produktet hos.

Hvis reklamationen under garantien ikke kan behandles via forhandleren som du købte produktet hos, kan du i afsnittetGarantisupport, ofte stillede spørgsmål se hvordan du kontakter vores supportafdeling.

Beføjelser

Logitechs fulde ansvar og din eneste beføjelse i tilfælde af misligholdelse af garantien er, efter Logitechs skøn, (1) reparation eller ombytning af hardwaren eller (2) refusion af købsprisen under forudsætning af, at denne returneres til salgsstedet, eller et andet sted udpeget af Logitech, sammen med en kopi af kvitteringen, hvoraf det tydeligt fremgår, hvornår hardwaren er købt. Der vil muligvis blive opkrævet gebyr for forsendelse og administration, medmindre det ikke er tilladt under gældende lovgivning. Logitech kan vælge at reparere eller erstatte hardwaren med nye, reparerede eller brugte dele. Erstatningshardwaren vil være dækket i den resterende periode af den oprindelige garanti eller tredive (30) dage (den længste periode vil være gældende) eller evt. længere hvis det kræves under den gældende lovgivning.

Garantien dækker ikke problemer eller skader der er opstået som følge af (1) uheld, misbrug, forkert anvendelse, at der er foretaget ændringer, at produktet er blevet skilt ad, eller at det er blevet repareret på et ikke-autoriseret værksted, (2) fejlagtig brug eller vedligeholdelse, at producentens anvisninger ikke er overholdt eller at produktet er blevet tilsluttet en strømkilde med forkert spænding, (3) brug af forbrugsvarer, fx batterier som ikke er produceret af Logitech, medmindre sådanne begrænsninger ikke er tilladte under gældende lovgivning; (4) mistede dele som oprindeligt fulgte med Logitech-hardwaren; (5) enheder, dele eller tilbehør der ikke er af Logitech-mærket, også selvom disse blev solgt sammen med Logitech-hardwaren; (6) tjenester fra tredjeparter og ikke fra Logitech som der kan opnås adgang til eller kan styres med et Logitech-hardwareprodukt;  eller (7) almindelig slitage.

Denne begrænsede garanti dækker under ingen omstændigheder erstatning af eller tilbagebetaling for nogen elektroniske enheder eller personlige ejendele der ikke er et Logitech-produkt.  Denne garanti dækker heller ikke Logitech-produkter der bliver brugt af virksomheder med det formål at levere internetadgang til slutbrugere mod betaling.

Begrænsning af ansvar

LOGITECH KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, OMSÆTNING ELLER DATA (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER ERHVERVSMÆSSIGE TAB DER SKYLDES MISLIGHOLDELSE AF UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER FOR PRODUKTET, OGSÅ SELVOM LOGITECH ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR AT SÅDANNE SKADER KAN OPSTÅ. Visse lande og jurisdiktioner tillader ikke en udelukkelse eller begrænsning af særskilt dokumenterede, direkte eller indirekte skader eller følgeskader, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.Varigheden af stiltiende garantier

I DET OMFANG DE ENKELTE LANDES LOVGIVNING TILLADER DET, VIL DEN STILTIENDE GARANTI FOR DETTE PRODUKTS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL VÆRE BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN GÆLDENDE UDTRYKKELIGE GARANTIPERIODE PÅ PRODUKTET. Visse lande og jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger i varigheden af en stiltiende garanti, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

Lovfæstede rettigheder i de enkelte lande

Forbrugerne har særlige juridiske rettigheder i henhold til de enkelte landes love om salg af forbrugsvarer. Disse rettigheder er ikke berørt af denne begrænsede garanti.

Ingen andre garantier

Ingen Logitech-forhandler, -supportmedarbejder eller -medarbejder er autoriseret til at foretage ændringer af, udvidelser af eller tilføjelser til denne garanti.

Garantiperioder

Bemærk at i EU skal alle garantiperioder som er angivet til mindre end to år, forlænges til to år.

Logitechs adresse

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu