Betingelser for brug – august 2016

GÅ VIDERE TIL HOVEDINDHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Logitechs vilkår for brug (august 2016)

Denne politik var gældende indtil januar 2022. Klik her for at se den aktuelle version.

Disse brugsbetingelser ("Betingelser") er en juridisk aftale mellem dig og Logitech, der gælder for din brug af denne hjemmeside, hvad enten du er besøgende, bidrager til indhold eller er registreret bruger. Brugen af, indsætning af information og adgang til denne webside er afhængig af, at du overholdeler disse betingelser, så du bedes læse dem grundigt, før du bruger siden. Logitech forbeholder sig ret til at begrænse eller afslutte din adgang til websiden eller afslutte eller suspendere din registrering på et hvilket helst tidspunkt, hvis betingelserne og politikkerne på denne webside ikke overholdes, inklusive disse Betingelser eller af andre årsager.

VED ETHVERT BESØG OG BRUG AF DENNE WEBSIDE, ERKLÆRER DU DIG ENIG I AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE BETINGELSER OG VILKÅR, SKAL DU IKKE PÅ NOGEN MÅDE BRUGE ELLER INDSÆTTE INFORMATION PÅ DENNE WEBSIDE.


Ændringer af disse vilkår

Logitech kan når som helst ændre, opdatere, tilføje eller fjerne afsnit i disse vilkår. Tjek betingelserne med jævne mellemrum for at se, om der er ændringer. Din fortsatte brug af denne webside, efter offentliggørelsen af enhver ændring, betyder, at du har accepteret alle ændringerne.


Ændringer på denne hjemmeside

I vores bestræbelser på at forbedre webstedet og dets anvendelighed for dig kan vi tilføje yderligere tjenester eller ændre de aktuelle tjenester. Hvis Logitech foretager ændringer, gælder disse betingelser også for de nye services samt for alle ændringer til eksisterende services.


Brugeroplysninger 

Brugen af visse dele af dette websted kræver at du angiver nogle oplysninger om dig selv, såsom fornavn, e-mailadresse, adgangskode, by, land og postnummer. Du er helt igennem ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger, herunder din adgangskode, ligesom du er ansvarlig for alt, hvad der foregår på din konto. Du indvilliger i at give Logitech besked om en hvilken som helst uautoriseret brug af din konto eller din adgangskode eller enhvert andet brud på sikkerheden. Du kan blive holdt ansvarlig for tab, som Logitech, en anden bruger eller besøgende på denne webside måtte lide, på grund af en anden persons brug af dit Logitech-id, adgangskode eller konto.

Du må ikke på noget tidspunkt bruge andres Logitech-id, adgangskode eller konto uden at have fået udtrykkelig tilladelse hertil fra indehaveren af det Logitech-id, adgangskode eller konto. Logitech hverken kan eller vil være ansvarlig for tab eller skader opstået som følge af, at du ikke har overholdt disse forpligtelser.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Logitech respekterer dit privatliv og sørger omhyggeligt for at beskytte de personlige oplysninger du giver os. Du kan finde Logitechs fortrolighedspolitik på www.logitech.com/privacy. Når du bruger denne webside, accepterer du betingelserne i vores fortrolighedspolitik.

Logitech har sikkerhedsforanstaltninger på plads, der beskytter tab, misbrug og ændringer af de oplysninger, Logitech har kontrol med. Disse sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet i vores fortrolighedspolitik.

Selvom Logitech har taget de skridt, som er beskrevet i vores fortrolighedspolitik, til at sikre, at dine personoplysninger udelukkende overføres og offentliggøres i henhold til vores fortrolighedspolitik, garanterer Logitech ikke, at de oplysninger, du giver os, ikke vil blive opfanget af andre og afkodet.


Supportfora, blogs, bedømmelser og anmeldelser

Logitech har oprettet supportfora, blogs, gruppeområder og diskussionsgrupper på engelsk hvor du kan dele dine oplevelser, stille og/eller besvare spørgsmål, dele anmeldelser af Logitechs produkter og tjenester med mere. Disse omtales generelt som "Online Communities". Vi lægger vægt på, at Logitechs Online Communities afspejler mangfoldigheden af brugerne, samt at de er spændende steder, hvor man kan dele, lære og samarbejde. I tråd med denne fællesskabsånd har vi et centralt sæt af principper og retningslinjer på engelsk, der skal følges af alle medlemmer, deltagere, indholdsbidragere samt brugere. Disse retningslinjer er indeholdt i nærværende vilkår og kan ses på www.logitech.com/support/guidelines.


Indhold

Alle tekster, grafik, bruger- og visuelle grænseflader, varemærker, logoer, musik, lyde, billeder, fotos og computer ("Indhold), herunder men ikke begrænset til design, struktur, udvalg, koordinering, udtryk, "udseende og følelser" og organiseringen af sådant indhold på dette websted ejes, kontrolleres eller gives licens til af Logitech. Alt dette indhold er beskyttet af billedmærke, ophavsret, patent- og varemærkelove samt en række andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love vedrørende illoyal konkurrence. Med mindre en anden aftale er gældende for specifikt indhold (f.eks. softwarelicensaftale, servicebetingelser osv.) giver Logitech dig hermed begrænset tilladelse til at bruge det indhold, der er underlagt disse betingelser, sålænge indholdet udelukkende anvendes til dit private, ikke-kommercielle brug.

Med mindre der udtrykkeligt er givet tilladelse i en gældende aftale eller i selve indholdet, må ingen dele af indholdet på nogen måde kopieres, gengives, distribueres, genoptrykkes, downloades, vises, opslåes eller overføres, uden forinden at have indhentet udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Logitech og/eller den rette ejer. Du må heller ikke "spejle" indhold på dette websted eller nogen anden server uden Logitechs udtrykkelige skriftlige tilladelse.


Offentliggørelse af brugerindhold

På nogle steder på webstedet kan du offentliggøre indhold, herunder dine erfaringer, råd, anbefalinger, meninger, oplysninger, meddelelser eller andet materiale ("Dit indhold"). Vær opmærksom på, at disse områder er offentlige og ikke fortrolige. Du må kun indsætte Dit indhold på offentlige steder samt steder, hvor du har tilladelse til at indsætte det. Du må ikke indsætte noget indhold, der er i strid med hverken disse Betingelser eller andre tredjeparts rettigheder.

Logitech gør ikke krav på ejerskab af Dit indhold, som du indsætter. Ved at indsætte Dit indhold på offentlige steder på websiden, giver du dog Logitech, associerede selskaber, partnere og distributører varig, uigenkaldelig, vederlagsfri ret til at bruge, kopiere, vise, udføre, distribuere, tilpasse, udarbejde afledte værker, give underlicens samt promovere Dit indhold i ethvert medium, på enhver måde og til at bruge samt give underlicens til dit navn, gengivelse, biografi, stemme, video og billeder (hvis relevant) til at tilskrive dine indsættelser til dig. Udover Dit indhold, vil vi gerne opfordre dit til at give os feedback. Du indvilliger i, at vi på enhver måde og uden begrænsninger må bruge alle kommentarer, råd, anbefalinger, forslag, klager samt anden feedback du kommer med, der er relationeret til denne webside, Logitech produkter og/eller services, og at Logitech er ejer af al intellektuel ejendom, vi udvikler på baggrund af eller ved at inkludere din feedback.


Ingen ulovlig eller forbudt brug

Du må IKKE gøre følgende ved brug af dette websted:

 • At begrænse eller forhindre en anden bruger i at bruge og nyde godt af dette websted
 • At indsætte eller overføre ulovlig, bedragerisk, æreskrænkende, injuriende, racistisk, seksuel, uanstændig, pornografisk, blasfemisk, truende, voldelig, hadefuld, krænkende eller på anden måde stødelig information af enhver art
 • At indsætte eller overføre af information, der udgør eller opfordrer til handlinger, der ville udgøre en kriminel lovovertrædelse, medføre civilretligt ansvar, udgøre en uautoriseret udførsel af en professionel service eller på anden måde overtræde lokal, national eller udenlandsk lovgivning, herunder og uden begrænsning amerikanske love samt bekendtgørelser til kontrol af eksport
 • Bruge “Logitech” eller “Logi”-navne, domænenavne, varemærker, logoer eller insignier som dit bruger- eller skærmnavn eller på nogen anden måde, der måtte indikere, at du arbejder for eller er tilknyttet Logitech
 •  Foregive at du er, eller at du repræsenterer nogen anden eller efterligner nogen anden person eller enhed
 • Krænke privatlivet eller overtræde noget menneskes eller endheds personlige ret eller ejendomsret
 • Indsætte eller overføre reklamer, ansøgninger, kædebreve, pyramide- eller Ponzi-skemaer, investeringsmuligheder eller skemaer eller anden uønsket kommerciel information (medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Logitech) eller deltage i afsendelse af uønsket post, phishing eller benægtelse af service-angreb
 • Indsætte, offentliggøre, overføre, gengive, distribuere eller på nogen måde udnytte information, software eller andet materiale, der er anskaffet på dette websted til kommercielle formål (medmindre det udtrykkeligt er tilladt af leverandøren af denne information, software eller andet materiale)
 • Bruge webstedet til at skabe trafik på andre sider
 • Krænke den intellektuelle ejendomsret eller lignende rettigheder, inklusive men ikke begrænset til enhver person eller enheds ophavs-, varemærke- og patentrettigheder
 • På nogen måde sende, indsætte, offentliggøre, overføre, gengive eller distribuere information, software eller andet materiale, der er anskaffet på dette websted, som er beskyttet af ophavsret eller anden ejendomsret, samt heraf afledte værker uden indhentning af tilladelse fra indehaveren af ophavsretten 
 • På nogen måde sende, indsætte, offentliggøre, overføre, gengive eller distribuere nogen dele af dette websted eller værker afledt af denne uden forinden at have indhentet Logitechs skriftlige samtykke, eftersom dette websted er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsrettigheder
 • Foretage sig noget der medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor byrde på dette websteds infrastruktur, på Logitechs systemer eller netværk eller på nogen andre systemer eller netværk, der er forbundet til denne side eller til Logitech
 • Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af nogen af de beskeder eller data, du sender til Logitech på eller via dette websted eller anden service tilbudt på eller via dette websted
 • Bruge robot, edderkop, scraper eller nogen andre automatiske måder til at få adgang til dette websted eller services til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse; denne bestemmelse gælder dog ikke indeksering eller opdatering af søgemaskiner
 • Indsætte eller overføre information eller software, der indeholder virus, trojansk hest, orm eller andre skadelige komponenter
 • Indsætte eller overføre information, fil eller software, der indeholder, men ikke er begrænset til, virus, trojansk hest, orm, adware, spyware, crimeware, online-graffiti-tags, dropper, rootkit, keylogger, robot eller anden skadelig software-program eller programelement

Link til tredjepartswebsteder og -tjenester

Med henblik på at stille så mange brugbare ressourcer til rådighed som muligt kan dette websted indeholde link til tredjepartswebsteder, -programmer eller -tjenester som ikke administreres af Logitech. Logitech er ikke ansvarlig for hverken indholdet eller de produkter, der udbydes på de sider, der er link til eller for link på disse sider og heller ikke for ændringer eller opdateringer på disse sider. Logitech tilbyder dig disse links blot som en service, hvilket ikke betyder, at Logitech godkender, garanterer eller accepterer noget ansvar for indholdet eller produkterne på sådanne tredjeparts sider.

I forbindelse med din brug af denne webside, kan du blive opmærksom på services, produkter, tilbud og lanceringer udbudt af tredjeparter og ikke af Logitech. Hvis du beslutter at benytte dig af services og produkter fra en tredjepart, er du ansvarlig for at læse og forstå vilkårene og betingelserne, der gælder for alle tredjeparts services og produkter. Du er indforstået med, at det er den tredjepart og ikke Logitech, der er ansvarlig for tredjepartens services og produkters ydeevne.


Ingen overvågningspligt

Logitech har ret til, men ikke ansvaret for, at overvåge og/eller fjerne indhold på webstedet som er udbudt af andre. Relevansen af nogle grupper og andre områder kan tjekkes, derimod er vi ikke forpligtede til at forhåndstjekke indhold, ligesom vi ikke er ansvarlige for indsættelsen af den slags indhold. Vi forbeholder os ret til af enhver årsag at afvise, indsætte, redigere indsendt indhold og til at fjerne indhold. Desuden er Logitech ikke ansvarlig for svigt eller forsinkelse i fjernelse af indhold.


Fremgangsmåde for fremsættelse af krav ved krænkelse af ophavsret

Hos Logitech respekterer vi andres intellektuelle ejendomsret. Hvis du mener, et arbejde, som du har ophavretten til, er blevet kopieret og er tilgængeligt på websiden på en måde, der overtræder din ophavsret, bedes du kontakte os og informere os om den mulige krænkelse af ophavsretten. Når du kontakter os, beder vi dig give Logitechs repræsentant for ophavsret følgende oplysninger:

 • En fyldestgørende beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede arbejde eller anden intellektuel ejendom, du mener er blevet krænket
 • En digital eller fysisk underskrift fra den person, som har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsinteresser
 • En beskrivelse af hvor, det arbejde, du mener er blevet krænket, befinder sig på denne webside 
 • Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse
 • En udtalelse fra dig om, at du har god grund til at mene, at ejeren af ophavsretten, dennes repræsentant eller loven ikke har givet tilladelse til den omstridte brug
 • En udtalelse underskrevet af dig og givet på tro og love om, at ovennævnte oplysninger er nøjagtige, og at du er indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret, eller har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret

 

Logitechs repræsentant kan kontaktes følgende steder:

I USA
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Inc.
    7700 Gateway Blvd.
    Newark, CA 94560

Uden for USA
    Logitech Copyright Agent
    c/o Logitech Europe S.A.
    EPFL - Quartier de l'Innovation
    Daniel Borel Innovation Center
    CH - 1015 Lausanne

Via e-mail 
http://support.logitech.com/response-center

Henvendelser der ikke er relevante for anmeldelse af krænkelse af ophavsret, vil ikke blive besvaret.


GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE

DETTE WEBSTED SAMT ALLE TILHØRENDE MATERIALER, OPLYSNINGER, OPSLAG, HOLDNINGER OG TJENESTER LEVERES – INDEN FOR LOVENS RAMMER OG MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET – SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. LOGITECH SAMT DENNES UNDERLEVERANDØRER OG PARTNERE (HERUNDER KOLLEKTIVT OMTALT SOM "LEVERANDØRER") FRALÆGGER SIG HERMED ALLE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER BLANDT ANDET UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG EJENDOMSRET. LOGITECH HVERKEN STÅR FOR ELLER GODKENDER NØJAGTIGHEDEN, AKTUALITETEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF RÅD, MENINGER, UDTALELSER ELLER ANDEN INFORMATION, DER ER VIST, OVERFØRT ELLER DISTRIBUERET VIA DETTE WEBSTED. LOGITECH OG DERES LEVERANDØRER GIVER INGEN GARANTI FOR, AT DENNE WEBSIDE VIL LEVE OP TIL DINE KRAV ELLER FORVENTINGER; FOR AT ADGANG TIL DEN WEBSIDE ELLER TIL OPLYSNINGER, INDSÆTTELSER, MENINGER ELLER SERVICES LINKET FRA DENNE WEBSIDE IKKE VIL BLIVE AFBRUDT, VIL VÆRE RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRI; ELLER FOR AT RESULTATER AF EN SÅDAN BRUG VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE ELLER PASSENDE TIL DINE FORMÅL. LOGITECH KAN IKKE GARANTERE, AT FILER ELLER ANDEN DATA, DU HENTER NED FRA DENNE WEBSIDE, ER FRI FOR ALLE VIRA, SKADELIG SOFTWARE, FORURENING ELLER ØDELÆGGENDE FUNKTIONER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE VIRA, SKADELIG SOFTWARE, TROJANSKE HESTE, ORM, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, OLINE-GRAFFITI-TAGS, DROPPERE, ROOTKIT, KEYLOGGERE, ROBOTTER ELLER ANDET SKADELIG SOFTWAREPROGRAM ELLER PROGRAMELEMENTER. YDERMERE ER LOGITECH IKKE ANSVARLIG FOR TREDJEPARTS SERVICEUDBYDERE ELLER PARTNERES ADFÆRD, HVERKEN ONLINE ELLER OFFLINE. INGEN HVERKEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION MODTAGET FRA LOGITECH, DERES LEVERANDØRER ELLER MODTAGET PÅ ANDEN VIS ÆNDRER DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE. Nogle jurisdiktioner tillader ikke disse begrænsninger, så ovennævnte begrænsninger gælder muligvis ikke i den jurisdiktion, du befinder dig i.


BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DU ER FULDT INDFORSTÅET MED OG ENIG I AT LOGITECH (ELLER LOGITECHS FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, INVESTORER, DATTERSELSKABER, HANDELSAGENTER, AGENTER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER, PARTNERE ELLER ANSATTE) IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE SKADER ELLER NOGEN SPECIELLE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE SKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, HVAD DER END MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTAT AF TAB AF BRUG, DATA, FORTJENESTE ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB DER OPSTÅR FRA BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED, FJERNELSE ELLER OPHØR AF DETTE WEBSTED, UATORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING I DIN OVERFØRSEL ELLER DINE DATA, FEJL ELLER UDELADELSER AF INDHOLD PÅ DETTE WEBSTED, TREDJEPARTS UDTALELSER ELLER OPFØRSEL PÅ DETTE WEBSTED, INSTRUKTIONER, OPLYSNINGER OG TJENESTER UDBUDT AF ELLER LINKET FRA DETTE WEBSTED ELLER NOGET ANDET FORHOLD DER HAR AT GØRE MED DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSFRASKRIVENDE FORORDNING ER GÆLDENDE SELV HVIS LOGITECH ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. LOGITECH OG DERES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR FOR ET HVILKET SOM HELST ERSTATNINGSKRAV, DER RELATERER TIL BRUGEN AF DENNE WEBSIDE, KAN I INTET TILFÆLDE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB, SOM DU HAR BETALT I GEBYRER, HVIS DER ER NOGEN, TIL LOGITECH I LØBET AF DET FORUDGÅENDE ÅR FOR DEN SPECIELLE SERVICE, TVISTEN HANDLER OM ELLER $100,00, AFHÆNGIG AF HVILKET BELØB ER MINDST. Nogle jurisdiktioner, f.eks. New Jersey, tillader ikke disse begrænsninger, så ovennævnte begrænsninger gælder ikke i New Jersey og gælder muligvis ikke i den jurisdiktion, du befinder dig i.


Skadesløsholdelse

Du skal betale erstatning til, forsvare og holde Logitech samt deres associerede selskaber, deres respektive funktionærer, medarbejdere og agenter skadesløs for alle erstatningskrav, krav, omkostninger, ansvar inklusive rimelige advokatsalærer, som en hvilken som helst tredjepart har fremsat på grund af eller som følge af dine handlinger eller udeladelser opstået på baggrund af din brug af denne webside. Logitech forbeholder sig ret til at overtage eneretten til forsvar og kontrol af alle forhold, du i øvrigt er erstatningspligtig for, og du er villig til at fuldt ud at samarbejde i det rimelige omfang, det er påkrævet til at forsvare ethvert krav. Ovenstående bestemmelse for erstatningspligt gælder ikke, når eventuelle krav, skader, omkostninger eller forpligtelser er resultatet af Logitechs egen uagtsomhed, svig, forsætlig skade eller forsætlig lovovertrædelse.


Offentliggørelse af brug

Logitech kan offentliggøre de oplysninger vi har om dig (inklusive din identitet), overførsler, kommunikation fra dig samt din brug af dette websted eller andre tjenester tilgængelige på dette websted hvis vi skønner at en sådan offentliggørelse er nødvendig for at (1) imødekomme en retslig procedure, (2) imødekomme enhver undersøgelse eller klage vedrørende din brug af dette websted, (3) håndhæve disse brugsbetingelser, (4) reagere på krav om at sådanne data krænkede andres rettigheder eller (5) beskytte Logitech, deres medarbejdere, besøgende på eller brugere af dette websted inklusive Logitechs kunder samt offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed.

Logitech forbeholder sig ret til til enhver tid at offentliggøre den information, som Logitech anser for nødvendig for at imødekomme gældende lov, forskrifter, retslige processer eller statslige anmodninger. Logitech kan også offentliggøre dine oplysninger, når Logitech afgør, at gældende lov kræver eller tillader en sådan offentliggørelse, inklusive udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer til bedrageri- og beskyttelsesformål.


Ophør

Du accepterer at Logitech når som helst, uden varsel og efter eget skøn kan afskære adgang til webstedet og/eller blokere din fremtidige adgang til webstedet hvis vi fastslår at du har brudt disse brugsbetingelser eller andre aftaler eller retningslinjer der kan sættes i forbindelse med din brug af webstedet, eller af andre grunde, herunder bl.a. (1) forespørgsler fra politiet eller andre statslige myndigheder, (2) en anmodning fra dig om flytning af kontoen, (3) nedlæggelse eller større ændring af webstedet eller andre tjenester på eller via webstedet samt (4) uventede tekniske problemer.

I det tilfælde at denne aftale bringes til ophør, vil begrænsninger vedrørende indhold eller materialer på websiden samt repræsentationer og garantier, erstatninger og ansvarsbegrænsning beskrevet i disse brugsbetingelser fortsætte efter ophør. Hvis du er utilfreds med websiden eller nogen af de services, Lotitech udbyder, er din eneste mulighed at bringe denne aftale til ophør.

Hvis Logitech anlægger sag mod dig på grund af din overtrædelse af disse brugsbetingelser, har Logitech ret til modtage fra dig, lige som du er indforstået med at betale alle rimelige advokatsalærer samt omkostninger for en sådan handling, ud over ethvert påbud givet til Logitech. Du er indforstået med, at Logitech ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller en tredjepart for at din adgang til websiden bringes til ophør.


Anvendelig ret

Disse betingelser og din brug af dette websted er underlagt lovene i USA og lovene i staten Californien uden hensyntagen til uoverensstemmelser i lovbestemmelserne; alle krav og søgsmål skal anlægges ved den relevante statslige eller føderale domstol i Santa Clara County, Californien. Du er indforstået med og underlægges disse domstoles udøvelse af personlig jurisdiktion med det formål at føre sag for ethvert af sådanne krav eller søgsmål. Du frasiger dig al forsvar af manglende personlig jurisdiktion samt værneting.


Diverse

Logitech kan til enhver tid overdrage disse betingelser til et datterselskab, ethvert andet associeret selskab, alle som en del af et salg til, fusionering med eller anden overførsel af Logitech til en anden enhed. Du behøver ikke overdrage denne aftale. Disse betingelser udgør hele aftalen mellem dig og Logitech, hvad angår dette emne, og de regulerer din brug af denne webside. Logitechs manglende håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, er ikke ensbetydende med at de frasiger sig en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i disse betingelser bestemmes til at være ugyldig, er parterne alligevel enige om, at parternes intentioner, som de fremstår i disse bestemmelser samt andre bestemmelser i disse betingelser, fortsat vil være i kraft og gyldige. Uanset vedtægter og love, der bestemmer det modsatte, skal ethvert krav eller søgsmål, der opstår på grund af eller er relateret til brugen af webstedet eller disse betingelser fremsættes inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller søgsmål opstod, ellers vil muligheden for altid være afspærret.


Denne side ejes og drives af Logitech.

Logitech reviderede disse betingelser i august 2016.

Indkøbsvogn

Din indkøbsvogn er nu tom. Begynd at handle nu