Αναφορά για την πολυμορφία, την ισότητα, την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς και την ανάγκη του ανήκειν (DEIB)

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

«Ως μια εταιρεία με ταπεινοφροσύνη που “μαθαίνει διαρκώς”, αναμένουμε να λογοδοτήσουμε όχι μόνο για την οικονομική απόδοσή μας, αλλά και για τη συνεισφορά μας στη δημιουργία ενός κόσμου δίκαιου για κάθε άνθρωπο. Η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από εμάς. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συστημικές διακρίσεις, να διασφαλίσουμε την ισότητα εντός της εταιρείας και να κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες ως υπόδειγμα για τον κλάδο και άλλους.»

— Bracken Darrell, Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ

Η δέσμευσή μας στην πολυμορφία, την ισότητα, την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς και την ανάγκη του ανήκειν μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε πιο κοντά ανθρώπους με διαφορετικές οπτικές, δεξιότητες και ιδέες και αποτελεί κινητήριο δύναμη για καινοτομία. Τιμάμε και αναδεικνύουμε κάθε κουλτούρα και υπόβαθρο και, φυσικά, τις υπέροχες ιδέες όλων των ανθρώπων μας.

Δημιουργία και ενίσχυση μιας κουλτούρας ένταξης χωρίς αποκλεισμούς

Η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει την ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς και εξασφαλίζει ομαδικότητα, καινοτομία και αποτελεσματικότητα μέσω ενός περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι χαίρουν σεβασμού, υποστήριξης και εκτίμησης από τη Logitech και άλλους.

Ενδυνάμωση και υποστήριξη των υπο εκπροσωπούμενων ατόμων

Προώθηση της προβολής, των ικανοτήτων, της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ανθρώπων που προέρχονται από περιβάλλοντα και κοινότητες που υποεκπροσωπούνται ή έχουν βρεθεί στο περιθώριο.

Αλλαγή του εταιρικού τρόπου δράσης

Βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τα προγράμματα της Logitech για την καλύτερη αλληλεπίδραση με τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας, ενισχύοντας την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς και μειώνοντας τις προκαταλήψεις.

Η Logitech με μια ματιά

Το αποτύπωμα της εταιρείας μας είναι παγκόσμιο και υπερβαίνει όλα τα γεωγραφικά και εθνικά σύνορα. Και μια τόσο μεγάλη επέκταση φέρνει και σημαντικές ευθύνες. Αναλαμβάνουμε δράση για τα ζητήματα που έχουν πραγματικά σημασία, αναζητούμε πρωτοποριακές ευκαιρίες για αλλαγές και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συμμετέχουμε ενεργά στο παγκόσμιο μέτωπο των αλλαγών για να βοηθήσουμε στην επίλυση ευρύτερων προκλήσεων.

Παγκόσμιος χάρτης σε γκρι
Παγκόσμιος χάρτης σε μαύρο
map-desktop-text-v4