Οι πρακτικές της Logitech για την πολυμορφία προμηθευτών

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις προμηθευτών και συνεργατών μας που διοικούνται από μαύρους, γυναίκες και μειονοτικές ομάδες 

Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε τον αριθμό των επιχειρήσεων των προμηθευτών μας οι οποίες ανήκουν σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες σε όλο τον κόσμο καθώς και να προχωρήσουμε σε πέντε βασικές ενέργειες.

 

  1. Θα απαιτούμε όλες οι μελλοντικές αγορές που γίνονται στις ΗΠΑ να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο εξειδικευμένες επιχειρήσεις προμηθευτών που διοικούνται από μαύρους, γυναίκες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες, ώστε να αποτελούν μέρος της ομάδας υποψηφίων (όταν είναι διαθέσιμη).

  2. Λόγω της συστημικής ανισότητας, εάν δεν μπορούμε να βρούμε εξειδικευμένες επιχειρήσεις προμηθευτών που διοικούνται από μαύρους, γυναίκες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες, θα ζητάμε από τους επιλεγμένους προμηθευτές να υποβάλουν ένα ξεκάθαρο σχέδιο πολυμορφίας ως κριτήριο πρόκρισης για την επίτευξη της επιχειρηματικής συμφωνίας. Με άλλα λόγια, αν δεν βρούμε επιχειρήσεις προμηθευτών που διοικούνται από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, θα απαιτούμε από τους υπάρχοντες προμηθευτές μας να αυξάνουν την πολυμορφία τους. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η επίδρασή μας, αναμένοντας από τους υπάρχοντες προμηθευτές μας να εφαρμόζουν ουσιαστικές δράσεις στις επιχειρηματικές πρακτικές τους – στις προσλήψεις, τις αγορές και την κουλτούρα τους – για να προωθούν την πολυμορφία.  

  3. Θα διευκολύνουμε τη συνεργασία επιχειρήσεων προμηθευτών που διοικούνται από μαύρους, γυναίκες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες με τη Logitech, καθορίζοντας συντομότερες περιόδους για την πληρωμή τους και περιορίζοντας τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Οι επιχειρήσεις προμηθευτών που διοικούνται από υποεκπροσωπούμενες ομάδες είναι συχνά μικρότερες και μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συνεργασία τους με μεγάλες εταιρείες, τα οποία ενδέχεται να μην τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται για επιχειρηματικές συμφωνίες, πόσο μάλλον να τις κερδίζουν! Δεσμευόμαστε στην κατάργηση αυτών των εμποδίων προκειμένου να παρέχουμε σε επιχειρήσεις προμηθευτών που διοικούνται από υποεκπροσωπούμενες ομάδες τις ίδιες πιθανότητες για την επίτευξη επιχειρηματικών συμφωνιών μαζί μας. 

  4. Δεν σταματάμε όμως στα 1), 2) και 3). Θα συνεργαζόμαστε με παρόμοιων αντιλήψεων εταιρείες, ομάδες δράσης (όπως το National Minority Supplier Development Council) και διεθνείς ομάδες υποστήριξης (όπως η WeConnect), για την περαιτέρω υποστήριξη επιχειρήσεων προμηθευτών που διοικούνται από μαύρους, γυναίκες και υποεκπροσωπούμενες ομάδες, στο δίκτυό μας και πέρα από αυτό, μέσω προγραμμάτων δανείων και επενδύσεων.

  5. Από σήμερα, δεσμευόμαστε στη δημιουργία ενός προγράμματος επιχειρήσεων προμηθευτών που διοικούνται από μαύρους, γυναίκες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Αρχικά, θα επιλέγουμε κάθε χρόνο 5–10 προμηθευτές στους οποίους θα προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιλοτικά έργα, πρόσβαση στο δίκτυο και κεφάλαιο. Το όραμά μας είναι ότι κάποια στοιχεία αυτής της υποστήριξης μπορεί να παρέχονται μέσω του προγράμματος αδειών για συμμετοχή σε εθελοντισμό ενώ θα ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα.  

Θα επικεντρωθούμε σε αυτές τις πέντε βασικές δράσεις, αρχικά στις ΗΠΑ όπου οι ομάδες υποστήριξης είναι καλύτερα εδραιωμένες, μπορούμε να παρακολουθούμε ευκολότερα την αποτελεσματικότητά μας και μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα συντομότερα. Θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε κατά την υλοποίηση αυτών των δράσεων και αφού διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα του μοντέλου μας θα το εφαρμόσουμε διεθνώς.


Είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουμε πιο δίκαιοι στην υποστήριξη και προώθηση της πολυμορφίας στη βάση προμηθειών μας, αλλά είμαστε επίσης βέβαιοι ότι θα γίνουμε και πιο ανταγωνιστικοί αν αυξηθεί η πολυμορφία σε αυτήν.