Aanpak op basis van de productlevenscyclus | Duurzaam design van Logitech

Pangea temporary hotfixes here

END-TO-END-AANPAK

We evalueren de mogelijke milieu-effecten in elke fase van de productontwikkeling: van het gekozen materiaal en ontwerp tot de productie, tot klanttevredenheid en recycling aan het einde van de levenscyclus. Bij de uitbreiding van ons productassortiment kijken we wat de belangrijke factoren voor de ecologische impact en interacties zijn en identificeren we het gedrag van consumenten.

Veld met windturbines

Klimaatactie

De door menselijke activiteiten veroorzaakte klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Het ondernemen van actie om een verschil te maken is geen kwestie meer van individuen, het is een collectieve aanpak.

De CO2-voetafdruk van onze productiefaciliteit is door de aankoop van hernieuwbare energie en koolstofcompensatie gereduceerd tot een klimaatneutrale CO2-uitstoot. Als onderdeel van onze verplichting tot klimaatactie houden we deze CarbonNeutral®-status jaar na jaar in stand en kopen we elektriciteit die volledig van hernieuwbare hulpbronnen komt.

Duurzaam ontwerpen

Duurzaam ontwerpen

We creëren ervaringen die mensen geweldig vinden. In ons innovatieproces komen eersteklas ontwerp, techniek en consumenteninzicht samen om een gevarieerd en groeiend assortiment te ontwikkelen. Een echt duurzaam design houdt rekening met ecologische en sociale factoren vanaf de winning van grondstoffen tot het einde van de levenscyclus.

Logitech-productfamilie

Gerecycled plastic

We willen het aandeel circulaire materialen in Logitech-producten vergroten. Het gebruik van nieuwe materialen moet worden vermeden ten gunste van gerecyclede materialen. We gebruiken gerecycled plastic (PCR) om afgedankte materialen een tweede leven te geven en onze CO2-voetafdruk te verkleinen. We gebruiken PCR op schaal in het hele bedrijf en richten ons in de eerste plaats op onze omvangrijkste productassortimenten voor een zo groot mogelijke impact op CO2-reductie.

Logitech-product dat is verpakt met milieuvriendelijke, duurzame materialen en toch goed is beschermd

Verantwoord verpakken

Goed ontworpen verpakkingen zijn cruciaal voor de productervaring: ze zorgen voor een naadloze installatie direct vanuit de doos en een goede bescherming van de producten. Een goede verpakking is een ecologisch duurzame verpakking. Daarom vernieuwen we continu om de ecologische impact van het design te verkleinen door het gewicht te reduceren, maximaal gebruik te maken van hernieuwbare hulpbronnen en te garanderen dat het gebruikte materiaal kan worden gerecycled. We maken gebruik van internationale kennis en methoden om verpakkingen te maken die een geringe impact hebben. In het kader van onze langetermijnvisie voorzien we de verpakkingen van labels waarop de CO2-voetafdruk transparant wordt vermeld.

CO2-labeling op de zijkant van een doos met een Logitech-gamingproduct

Carbon Clarity

We zijn ons bewust van de urgentie om actie te ondernemen voor een beter klimaat. Door open en transparant te zijn over onze voetafdruk zorgen we voor betere besluitvorming in onze teams tijdens de ontwerpfase en voor beter geïnformeerde koopbeslissingen onder onze consumenten.

In 2020 hebben we ons als eerste bedrijf in de consumentenelektronica ertoe verplicht de verpakking van de producten in ons assortiment te voorzien van labels met informatie over de CO2-uitstoot. We nodigen andere bedrijven uit om mee te doen aan deze positieve verandering door transparantie te bieden in hun producten. Alleen als iedereen in de branche meewerkt, kunnen we een verschil maken.

Toetsen van een computertoetsenbord

Verantwoorde productie

Bijna de helft van onze jaarlijkse omzet komt voort uit producten die we inhouse produceren. We hebben meer dan dertig jaar ervaring in inhouse productie en bieden directe werkgelegenheid aan meer dan 6300 mensen. Onze productieactiviteiten bestaan voornamelijk uit eindassemblage en tests.  Ons governancemodel voor verantwoord produceren is gebaseerd op onze verplichting tot naleving van de wet, naleving van de gedragscode en audits van de Responsible Business Alliance (RBA) alsook de internationaal geaccepteerde standaarden ISO 14001 en ISO 45001.  

Gecontroleerde stoffen

Gecontroleerde stoffen

De productie van randapparatuur voor computers en elektronische apparaten vereist een breed scala van honderden onderdelen, materialen en componenten. De materialen die we in onze producten gebruiken, worden geleverd via een supplychain die zich over de hele wereld uitstrekt.

Als verantwoorde onderneming houden we rekening met de voetafdruk en handafdruk van onze producten gedurende hun levenscyclus. We werken samen met onze leveranciers om materiaalspecificaties te controleren, producten en componenten te testen en mogelijke risico's voor de gezondheid en het milieu tijdens de levenscyclus van onze producten te bepalen. We kijken bij de ecologisch gevolgen niet alleen naar activiteiten tijdens de winning en productie, maar ook naar typische scenario's aan het einde van de levenscyclus.

Recycling van elektronisch afval

Recycling bij einde levensduur en circulariteit

We willen consumenten de mogelijkheid geven de levensduur van elektronische apparaten, componenten en materialen te verlengen. We financieren recyclingprogramma's over de hele wereld en werken aan de innovatie en ontwikkeling van meer circulaire productie- en consumptiesystemen, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van consumenten naar elektronica. Daarnaast gaan we in op de noodzaak om natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en koolstofputten in stand te houden.

Foto van Prakash Arunkundrum
"Alles wat we maken, heeft een impact op de wereld. We beloven toekomstige generaties dat we onze middelen en ons leiderschap zullen inzetten om een positieve en duurzame verandering teweeg te brengen!


Prakash Arunkundrum
Head of Global Operations & Sustainability