EULA

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

SLUTTBRUKERAVTALE

DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN («EULA») ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG LOGITECH EUROPE S.A. («Logitech»). LES GRUNDIG GJENNOM DENNE LISENSAVTALEN FØR DU INSTALLERER ELLER BEGYNNER Å BRUKE LOGITECH-PRODUKTET. VED Å INSTALLERE ELLER BRUKE LOGITECH-PRODUKTET GODTAR DU VILKÅRENE I DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN, KAN DU RETURNERE OG MOTTA REFUSJON FOR PRODUKTET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENE I RETURPOLICYEN.

HVIS DU ER UNDER MINSTEALDEREN I DITT HJEMLAND ELLER REGION, MÅ DU FÅ EN FORELDER ELLER FORESATT TIL Å LESE OG GODTA VILKÅRENE FOR DENNE SLUTTBRUKERAVTALEN (EULA).

HVIS DU BOR I (ELLER VIRKSOMHETENS HOVEDKONTOR ER I) USA OG DU BRUKER PROGRAMVAREN ELLER PRODUKTET KUN TIL PERSONLIG ELLER HUSHOLDNINGSBRUK, LESER DU AVSNITT 17 NEDENFOR, ETTERSOM DETTE GJELDER TVISTER TIL VOLDGIFT I HENHOLD TIL FORBRUKERVOLDGIFTSREGLENE.

SOM BESKREVET I AVSNITT 4 NEDENFOR, GODTAR DU AUTOMATISKE PROGRAMVAREOPPDATERINGER. HVIS DU IKKE GODTAR DETTE, MÅ DU IKKE BRUKE ELLER INSTALLERE PROGRAMVAREN.

AVSNITTET PRODUKTBEGRENSNINGER NEDENFOR SPESIFISERER VIKTIGE BEGRENSNINGER FOR PROGRAMVAREN OG TILKNYTTEDE TJENESTER I FORBINDELSE MED LIVSSIKKERHET OG KRITISK BRUK. LES DETTE AVSNITTET NØYE ETTERSOM DU SKAL BEKREFTE OG GODTA INNHOLDET I DET.

Med «Programvare» mener vi: (i) all programvare og alle programmer, inkludert all programvare som er lastet ned og installert på stasjonære eller mobile enheter, (ii) eventuelle innebygde programmer i Logitech-produkter, iii) eventuell relatert dokumentasjon, modifiserte versjoner av, oppgraderinger eller forbedringer av slik programvare (med mindre det er uttrykkelig spesifisert i forskjellige vilkår på tidspunktet for oppdateringen eller nedlastingen), alle påfølgende versjoner og kopier av slik programvare.

Disse vilkårene gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du vil eventuelt også ha andre juridiske rettigheter, som kan variere avhengig av jurisdiksjonen.

 

1. Lisens.

I henhold til vilkårene i denne EULA-en gir Logitech deg en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å bruke Logitech-programvaren, kun sammen med det Logitech-produktet du har kjøpt eller den Logitech-tjenesten du benytter. Med unntak av programvare som er integrert i et Logitech- produkt, kan programvaren kun kopieres til sikkerhetskopierings- eller arkiveringsformål for å støtte din bruk av programvaren som beskrevet heri, og for å gjøre den tilgjengelig for en intern husholdningsserver eller bedriftsnettverksserver, som kun brukes til å laste ned programvaren på datamaskiner som du eier eller kontrollerer i husholdningen eller bedriften, men kun til din bruk av programvaren som angitt heri. Eventuelle kopier må inneholde alle opphavsrettserklæringer og andre varemerkeerklæringer som finnes i originalen. Når det gjelder innebygd programvare i Logitech-produkter, kan du kun bruke (1) kopi, og kun i Logitech- produktet du eier eller kontrollerer eller sammen med Logitech-tjenesten du bruker. Du kan overføre programvaren permanent til en annen person ved en permanet overføring av Logitech- produktet ved hjelp av programvaren, så lenge denne personen samtykker i å være bundet av denne EULA-en, og at du etter slik overføring slutter å bruke produktet og programvaren.

 

2. Begrensninger.

Du har ikke tillatelse til (og kan ikke tillate at andre gjør) følgende: (A) å lisensiere, selge, leie, lease, overføre (bortsett fra i den grad det er tillatt i avsnitt 1), distribuere, være vert for, sette bort, avsløre eller på annen måte offentlig utnytte programvaren eller gjøre programvaren tilgjengelig for tredjeparter, (B) å kopiere programvaren (bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt i avsnitt 1), (C) å dekompilere, demontere, utføre omvendt utvikling av eller prøve å avlede kildekoden fra, eller opprette avledende arbeid fra, eller et installasjonsprogram for, programvaren eller eventuelle deler av denne (bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt i gjeldende lovgivning), (D) å fjerne eller endre eventuelle varemerker, logoer, opphavsretter eller andre opphavsrettserklæringer, bildetekster, symboler eller merker i programvaren.

 

3. Eierskap.

Logitech og dets lisensgivere eier og beholder alle rettigheter, titler og interesser for programvaren, og all opphavsrett og alle andre opphavsrettigheter herunder. Programvaren lisensieres, men selges ikke, til deg av Logitech og Logitech forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til deg.

 

4. Automatiske programvareoppdateringer.

Logitech kan fra tid til annen levere reparasjoner, oppdateringer, oppgraderinger og andre modifikasjoner for programvaren («oppdateringer»). Disse kan installeres automatisk uten behov for ytterligere varsel eller bekreftelse. Du godtar slike automatiske oppdateringer. Hvis du ikke ønsker slike oppdateringer, må du slutte å bruke produktet. Vilkårene i denne EULA gjelder alle oppdateringer fra Logitech som erstatter og/eller utfyller originalprogramvaren, med mindre oppdateringen inneholder en egen lisens. Vilkårene for den nye lisensen vil da gjelde.

 

5. Appbutikk.

Hvis du har lastet ned programvaren fra et applikasjonsmarked eller en nettbutikk, f.eks. Apple App Store eller Google Play («appbutikk»), er du også underlagt alle brukervilkårene til den aktuelle appbutikken. Hvis din bruk av programvaren er underlagt vilkårene til en appbutikk, i tilfelle konflikter eller tvetydigheter mellom vilkårene til appbutikken og denne EULA-en, skal vilkårene til appbutikken gjelde, men kun i den grad det er nødvendig for å løse den aktuelle konflikten eller tvetydigheten. Ellers skal vilkårene i denne EULA-en gjelde og implementeres. Du godtar at (i) denne EULA-en er en avtale mellom Logitech og deg, og ikke med appbutikken, (ii) appbutikken skal ikke være forpliktet til å tilby noen som helst form for støtte eller vedlikehold i forbindelse med programvare som er lastet ned fra butikken, (iii) Logitech, og ikke appbutikken, skal holdes ansvarlig i henhold til denne EULA-en, i den grad ansvaret ikke er fraskrevet, for eventuelle produktgarantier og erstatningskrav for produkter og åndsverk i forbindelse med programvare som lastes ned fra appbutikken. I alle tilfeller skal appbutikkens maksimale ansvar for eventuelle garantier være refusjon av kjøpsprisen (hvis aktuelt) til programvaren, (iv) Apple og deres partnerselskaper er tredjepartsbegunstigede i denne EULA- en for programvare som lastes ned fra Apple App Store og Mac Store.

 

6. Personvern.

Våre personvernsrutiner er beskrevet i vår Personvernerklæring, samt i de produktspesifikke personvernerklæringene (samlet kalt «Personvernerklæringen») som følger med når du kjøper, laster ned eller bruker en programvare, et produkt eller en tjeneste. Ved å installere programvaren, bruke Logitech-produktene eller sende oss personopplysninger godtar du og samtykker i rutinene, vilkårene og betingelsene som beskrives i Personvernerklæringen og i eventuelle separate personvernerklæringer. Denne EULA-en inneholder henvisninger til vår Personvernerklæring.

 

7. Åpen kilde.

Denne EULA-en gjelder ikke åpen kildekode-programvare som kan være inkludert i programvaren («komponenter med åpen kildekode»). Du finner en liste over komponenter med åpen kildekode som er aktuelle for programvaren, samt aktuelle lisenser for disse, på: http://opensource.logitech.com. Din bruk av komponenter med åpen kildekode er underlagt vilkårene i hver relevante sluttbrukerlisens som følger med slike komponenter. Du må godta vilkårene i hver av de relevante lisensene, og bør ikke bruke programvaren dersom du ikke godtar disse. Ingenting i denne EULA-en begrenser dine rettigheter under, eller gir deg rettigheter som erstatter, vilkårene og betingelsene i gjeldende sluttbrukerlisens for slik åpen kildekode-programvare.

 

8. Tredjepartsprogrammer.

Programvaren og produktet kan brukes sammen med andre produkter og programmer, og kan inneholde koblinger eller grensesnitt til, samt innhold og data fra tredjeparts programvare («tredjepartsprogrammer»). Bruk av slike tredjepartsprogrammer styres av vilkårene til lisensgiveren av slike tredjepartsprogrammer, inkludert tredjepartens personvernerklæring. Ved å åpne eller bruke tredjepartsprogrammene samtykker du i å overholde gjeldende tredjepartsvilkår. Logitech gir ingen representasjoner eller garantier om driften eller tilgjengeligheten av slike tredjepartsprogrammer. Verken Logitech, eller Logitechs lisensgivere, skal holdes ansvarlig for eventuell utilgjengelighet eller fjerning av slike tredjepartsprogrammer.

 

9. Opphør.

Denne EULA-en skal fortsette til den sies opp. Begge partene kan når som helst si opp denne EULA-en uansett årsak. Din rett til å bruke programvaren opphører automatisk, uten forvarsel fra Logitech, dersom du bryter noen av vilkårene i denne EULA-en. Ved opphør av avtalen må du slutte å bruke programvaren, og fjerne eventuelle kopier av programvaren som du eier eller kontrollerer. Bestemmelsene i avsnitt 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 16, 17 og 18 vil forbli gyldige, etter enhver slik oppsigelse. Logitech gir ingen representasjoner om fremtidig tilgjengelighet av programvaren eller eventuelle oppdateringer, og de skal ikke holdes ansvarlig for eventuell utilgjengelighet eller fjerning av programvaren eller oppdateringer. Logitech skal ikke ha noe ansvar for å levere støttetjenester når det gjelder programvaren.

 

10. Garantifraskrivelse.

I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, LEVERES LOGITECH- PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE EVENTUELLE FEIL OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. DU GODTAR PROVIDED «SOM DE ER», MED UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT, I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, ER DIN BRUK AV LOGITECH-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO, OG DU TAR SELV ANSVAR FOR EVENTUELLE RISIKOER VEDRØRENDE TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG BRUK. LOGITECH OG LOGITECHS LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER KNYTTET TIL LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE, ENTEN DE ER DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVBESTEMTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER RELATERT TIL SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, NØYAKTIGHET, FREDELIG NYTELSE AV EIENDOM OG IVARETAKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. LOGITECH GIR INGEN GARANTIER MOT FORSTYRRELSER AV DIN NYTELSE AV LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE, ELLER OM AT FUNKSJONENE I LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE SKAL OPPFYLE DINE BEHOV, AT LOGITECH-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE SKAL FUNGERE UFORSTYRRET OG FEILFRITT, OG AT FEIL I LOGITECH-PROGRAMVAREN OG - TJENESTENE SKAL KORRIGERES. INGEN LOGITECH-FORHANDLER, - REPRESENTANT ELLER -ANSATT ER AUTORISERT TIL Å FORETA ENDRINGER, UTVIDELSER ELLER TILFØYELSER TIL DENNE GARANTIFRASKRIVELSEN. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse av underforståtte garantier eller begrensninger av relevante lovfestede forbrukerrettigheter, så det er mulig at begrensningene eller utelatelsene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

 

 11. Ansvarsbegrensning.

I DEN GRAD GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER DET, SKAL LOGITECH OG LOGITECHS LISENSGIVERE ALDRI HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE UTGIFTER I FORBINDELSE MED FREMSKAFFELSE AV ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER - TJENESTER, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER INFORMASJON ELLER ANDRE SPESIELLE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM PÅ NOEN MÅTE SKYLDES SALG AV, LISENSIERING AV, BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ET LOGITECH-PRODUKT ELLER EN LOGITECH-TJENESTE, UAVHENGIG AV HVORDAN SKADEN BLE PÅFØRT, UAVHENGIG AV ANSVARSTEORIEN (KONTRAKT, IKKE-ØKONOMISK ELLER ANNET), SELV OM LOGITECH ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL LOGITECHS ELLER LOGITECHS LISENSGIVERES TOTALE ANSVAR OVERSKRIDE DEN FAKTISKE PENGESUMMEN SOM BLE BETALT FOR LOGITECH-PRODUKTET ELLER - TJENESTEN SOM DANNER GRUNNLAG FOR ERSTATNINGSKRAVET. De ovennevnte begrensningene gjelder selv om ovennevnte rettsmiddel ikke gir resultater. Enkelte lands lovgivning tillater ingen form for fraskrivelse eller begrensing av ansvar ved uhell og følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller unntaket som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Begrensningene ovenfor gjelder ikke ved personskader når, og i den grad, gjeldende lover krever et slikt ansvar.

 

12. Produktbegrensninger.

PROGRAMVAREN ER IKKE EGNET FOR BRUK I FORBINDELSE MED DRIFT AV ATOMKRAFTVERK, LUFTFARTSNAVIGASJON ELLER -KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, LUFTTRAFIKKLEDELSE, MEDISINSKE APPARATER ELLER ANNET UTSTYR, DER FEIL I PROGRAMVAREN KAN FØRE TIL DØDSFALL, PERSONSKADER ELLER ALVORLIGE FYSISKE ELLER MILJØMESSIGE SKADER. DU ERKJENNER AT PROGRAMVAREN IKKE ER SERTIFISERT FOR NØDFORMÅL OG IKKE SKAL BRUKES TIL SLIKE FORMÅL. LOGITECH OVERVÅKER IKKE NØDMELDINGER, OG ER IKKE ANSVARLIG FOR Å LEVERE NØDTJENESTER TIL HJEMMET DITT.

 

13. Sluttbrukere ansatt hos amerikanske myndigheter.

Programvaren er et «kommersielt produkt» (Commercial Item), som definert i 48 C.F.R. 2.101, omfatter «kommersiell datamaskinprogramvare» (Commercial Computer Software) og «dokumentasjon for kommersiell datamaskinprogramvare» (Commercial Computer Software Documentation) og lisensieres til sluttbrukere ansatt av amerikanske myndigheter (a) kun som et kommersielt produkt, og (b) kun med de rettigheter som gis alle sluttbrukere i henhold til vilkårene i denne sluttbrukeravtalen. Upubliserte rettigheter forbeholdes under opphavsrettslovgivningen i USA.

 

14. Eksportrestriksjoner.

Du samtykker i å ikke eksportere eller videre-eksportere programvaren dersom det utgjør brudd på relevante lover og regler, inkludert, uten begrensninger, lovgivning i USA, EU, Sveits og/eller jurisdiksjonen(e) der programvaren ble kjøpt.

 

15. Agenter og tredjepartskjøpere.

Dersom du kjøper programvaren på vegne av en annen person eller enhet, representerer du vedkommende og garanterer at du har autoritet til å binde den personen eller enheten som du kjøper programvaren for, til betingelsene som gjelder i denne sluttbrukeravtalen. Du garanterer at du er gammel nok i din jurisdiksjon til å åpne eller bruke programvaren og å inngå denne EULA-en.

 

16. Juridisk rammeverk og brudd.

Dersom du befinner deg i USA, styres og tolkes denne sluttbrukeravtalen av og i samsvar med lovgivningen i USA og i delstaten California, uten hensyn til eller bruk av reglene eller prinsippene i valgt lovgivning. Hvis du befinner deg utenfor USA, er denne EULA-en utelukkende underlagt sveitsisk lovgivning. Hvis noen bestemmelse i denne EULA-en blir erkjent ugyldig, er partene likevel innforstått med at intensjonene til partene gjenspeiles i bestemmelsen, og resten av vilkårene i denne avtalen skal gjelde fullt og helt.

Hvis du bor i USA og bruker programvaren eller produktet utelukkende til personlig eller husholdningsbruk, gjelder avsnitt 17:

 

17. Voldgift (megling).

Eventuelle tvister som oppstår mellom deg og Logitech skal løses gjennom endelig og bindende voldgift som gjennomføres i henhold til forbrukervoldgiftsreglene («reglene») til American Arbitration Association, bortsett fra at eventuelle tvister som ellers ville falle under jurisdiksjonen til en Small Claims Court i USA (forliksrådet i Norge), kan, hvis en av partene velger det, fremlegges for en Small Claims Court i en kompetent jurisdiksjon før oppnevning av voldgiftsdommer. Voldgiftsprosessen skal gjennomføres av en enkelt voldgiftsdommer (megler) som velges ved gjensidig avtale mellom partene eller under utvelgelsesprosessen som er angitt i reglene. Kostnadene ved voldgift skal fordeles mellom partene som angitt i Reglene. Voldgiftsdommerens bestemmelse er endelig og bindende for partene, uten ankerett. FOR Å UNNGÅ TAP AV BEVIS OG SIKRE RASK BEHANDLING AV KRAV SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, SKAL EN PART SOM REISER KRAV I HENHOLD TIL DENNE EULA-EN, GI DEN ANDRE PARTEN ET SKRIFTLIG VARSEL OM GRUNNLAGET FOR KRAVET INNEN ETT (1) ÅR, ELLER INNEN MINIMUMSPERIODEN SOM KREVES I GJELDENDE LOVGIVNING HVIS DEN ER LENGRE ENN ETT (1) ÅR, FRA DATOEN DA HENDELSEN ELLER FAKTAENE SOM FØRTE TIL KRAVET, FANT STED, ELLER DENNE PARTEN FRASIER SEG RETTEN TIL Å FORFØLGE EVENTUELLE KRAV BASERT PÅ EN SLIK HENDELSE ELLER SLIKE FAKTA.

 

18. Hele avtalen, gjeldende språk.

Denne avtalen fastsetter hele avtalen mellom deg og Logitech, og overstyrer alle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige, som gjelder programvaren. Eventuelle oversettelser av denne EULA-en er gjort for å oppfylle lokale krav, og hvis det oppstår konflikter mellom den engelske versjonen og en versjon oversatt til et annet språk, er det den engelske versjonen av denne EULA-en som gjelder.

Programvaren er beskyttet av USAs lover om opphavsrett og internasjonale traktater og avtaler. Uautorisert reproduksjon eller distribusjon av Programvaren er underlagt sivile og strafferettslige sanksjoner.

© 2018 Logitech. Med enerett

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå