Villkor för Logitech och Adobe Affinity-erbjudandet

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH OCH ADOBE AFFINITY-ERBJUDANDET
VILLKOR

KÖP KRÄVS FÖR ATT DELTA. GÄLLER INTE DÄR KAMPANJEN ÄR FÖRBJUDEN ELLER OTILLÅTEN ENLIGT LAGEN.

 1. BEHÖRIGHET. Logitech och Adobe Affinity-erbjudandet (“erbjudandet”) är öppet för alla personer över 18 år (från och med datumet för deltagandet) som är lagliga invånare i Sverige (“deltagarna”). De tjänstemän, direktörer och anställda hos Logitech Europe SA och dess dotterbolag och intressebolag och hos Adobe INC. (”Adobe”), dess dotterbolag och intressebolag liksom all reklampersonal, marknadsföringspersonal, personer som sysslar med utveckling, produktion eller distribution av material för detta erbjudande och närmaste familjemedlemmar eller personer som bor i samma hushåll (oavsett om de är närstående eller ej) är inte berättigade att ta del av erbjudandet. Genom att ta del av erbjudandet godkänner deltagaren att efterfölja dessa villkor.

 2. MARKNADSFÖRAREN. Logitech Europe SA (”marknadsföraren”) med registrerad adress på EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Schweiz kommer att marknadsföra och sköta erbjudandet. För frågor gällande erbjudandet ska du skicka e-post till adobeaffinity@logitech.com, och hänvisa till erbjudandet. Den angivna adressen är endast för inskick av kampanjrelaterade frågor, och annan skriven kommunikation kommer inte att accepteras.

 3. SÅ HÄR DELTAR MAN. Deltagare ska köpa en (1) av följande Logitech-enheter: Logitech MX Master 3S för Mac, Logitech MX Mechanical Mini för Mac, Logitech MX Master 3S, Logitech MX Mechanical, MX Mechanical Mini, Logitech MX Anywhere 3, Logitech MX Anywhere 3 for Mac, Logitech MX Keys, Logitech MX Keys för Mac, Logitech MX Keys Mini, Logitech MX Keys Mini för Mac, Logitech Craft – trådlöst tangentbord, Logitech MX Vertical eller Logitech MX Ergo (”berättigande enhet”) endast och exklusivt från Logitechs officiella webbplats (www.logitech.com) (ytterligare villkor gäller) under kampanjperioden som definieras nedan för att delta i erbjudandet och göra anspråk på antingen en (1) kostnadsfri åtkomst till Adobe Creative Cloud Photography Plan-medlemskap i två (2) månader, vilket inkluderar Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Lightroom Classic, Adobe Spark och 20 GB molnlagring eller en (1) kostnadsfri åtkomst till Adobe Creative Cloud Alla program-medlemskap i en (1) månad, vilket inkluderar hela Creative Clouds programsvit, inklusive Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD och Adobe Acrobat DC (”gåva”). Deltagare kan endast göra anspråk på en (1) gåva per beställning (oberoende av antalet berättigande enheter som beställs) och per e-postadress. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden som pågår samtidigt från marknadsföraren eller Adobe.

  Deltagaren ska motta en unik länk som är listad i orderbekräftelsen. För att göra anspråk på gåvan måste deltagaren följa den unika länken som listats i orderbekräftelsen. Länken kommer att leda till en inlösningsportal på www.adobepartneroffer.com (ytterligare villkor gäller) där deltagaren blir anvisad att välja gåva och logga in med eller skapa ett Adobe-konto. Gåvor som inte lösts in kommer inte att utfärdas på nytt till deltagaren.

 4. KAMPANJPERIOD. Erbjudandet börjar i Sverige från och med 17 december 2020 klockan 09.01 CET och upphör den 30 November 2023 klockan 23.59 CET (”kampanjperiod”)

 5. INLÖSNINGSPERIOD. Gåvan kan göras anspråk på mellan 17 december 2020 klockan 09.01 CET och 31 januari 2024 klockan 23.59 CET (”inlösningsperiod”).

 6. LICENSGIVANDE. Deltagaren behåller allt ägandeskap i deltagandet, men med varje deltagande ger dock deltagaren marknadsföraren och dess dotterbolag en global, icke-exklusiv, evig, royaltyfri, fullt betald, underlicensierbar och överförbar licens att använda, anpassa, ändra, publicera, reproducera, distribuera, skapa avledda verk av, offentligt uppvisa och framföra deltagandet, helt eller delvis, i anslutning till erbjudandet och i anslutning till marknadsföring, annonsering och kampanjer för Logitech-produkter. Marknadsföraren kan även använda bidragen i anslutning med (i) marknadsföringsförsök för återförsäljare inklusive handelsmässor, kataloger, e-post, inköpsplatser eller andra affärsdisplayer; och (ii) e-handelsförsök inklusive marknadsförarens webbplats i alla medieformat och via alla medier och sociala kanaler.

 7. ALLMÄNNA VILLKOR. Ingen ersättning, överföring eller motsvarighet i kontanter för en gåva, förutom av marknadsföraren, som förbehåller sig rätten att ersätta en gåva med en av jämförbart eller högre värde. Alla skatter och avgifter för gåvan är enbart deltagarens ansvar.

  Om deltagaren returnerar den berättigande enheten, kommer anspråket på gåvan att bli ogiltigt, och deltagaren har inte rätt att göra anspråk på eller ta emot gåvan under det här erbjudandet. Detta gäller inte om deltagaren uträttar sina lagliga rättigheter under konsumenträttslagar då en berättigande enhet inte fungerar.

  Marknadsförarens beslut är slutgiltigt och bindande i alla frågor som rör detta erbjudande. Marknadsföraren och dess partners ansvarar inte för ofullständiga, förlorade, borttappade, skadade, sent inkomna, försenade eller förvrängda registreringar eller e-postmeddelanden, felaktig eller felaktigt mottagen deltagandeinformation, inklusive men ej begränsat till tekniska fel, mänskliga eller tekniska misstag, utelämnande, avbrott, radering, defekt eller fel på någon överförings- eller nätverksutrustning, datorutrustning eller någon kombination därav.

  Bara fullständiga registreringar online kommer att godkännas. Alla registreringar som lämnats in tillfaller marknadsföraren. Marknadsföraren förbehåller sig rätten att utan förvarning avsluta detta erbjudande, helt eller delvis, eller modifiera detta erbjudande på valfritt sätt, och av valfri anledning, inklusive, utan begränsning, om marknadsföraren beslutar i eget gottfinnande, att bedrägeri, tekniska fel eller någon annan faktor utanför marknadsföraren rimliga kontroll skadar erbjudandets integritet. Marknadsföraren förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera individer som upptäcks manipulera ansökan eller agerar i strid med dessa villkor. Varje försök av någon person att avsiktligt underminera den legitima driften av erbjudandet är en kränkning av straffrättslig och civilrättslig lag och i de fall ett sådant försök görs förbehåller sig Marknadsföraren rätten att begära skadestånd från en sådan person i den utsträckning som lagen tillåter.

  Om en händelse, ett utelämnande eller en omständighet inträffar som är bortom vad som rimligtvis kan kontrolleras av marknadsföraren och som kan förhindra att marknadsföraren kan efterfölja dessa villkor, kommer marknadsföraren inte att vara ansvarig för eventuella misslyckanden med att utföra eller förseningar vid utförandet av sina skyldigheter. Marknadsföraren förbehåller sig rätten att modifiera, försena, skjuta upp eller avsluta erbjudandet om omständigheter utanför dess rimliga kontroll sker.

 8. PUBLICITETSFRISKRIVNING. Utom där förbjudet enligt lag, skall godkännande av en gåva utgöra deltagarens avtal med marknadsföraren att använda dess namn, foto, adress, röst, likhet och gåvoinformationen i vilket syfte som helst, inklusive, utan begränsning, marknadsföring, reklam och kampanjer, utan ytterligare betalning eller ersättning.

 9. INTEGRITET; DATAINSAMLING. Information som uppges av deltagaren för detta erbjudande omfattas av marknadsförarens sekretesspolicy som finns på https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

 10. FORTLEVNAD. Om någon klausul av dessa villkor skulle visa sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt vara ogenomförbar ska klausulen åtskiljas och tas bort, och kvarvarande klausuler skall vara kvar och bibehålla full styrka och effekt.

 11. DISPYTER. Genom att skicka in ett deltagande godkänner deltagaren att: (a) alla eventuella dispyter, anspråk och åtgärder som härstammar av eller i anknytning till detta erbjudande, annat än administrationen av detta erbjudande, ska lösas individuellt, utan att gå till grupptalan, och exklusivt av en rätt som har en kompetent jurisdiktion; (b) alla eventuella anspråk, bedömningar och priser skall begränsas till faktiska egenkostnader som förekommit, inklusive kostnader som är associerade med deltagande i detta erbjudande men aldrig för eventuella juridiska kostnader; och (c) under inga omständigheter ska deltagaren vara tillåten att få pris för, och deltagare avsäger sig alla rättigheter till, att göra anspråk på straffavgifter, oförutsedda och påföljande skador eller alla andra eventuella skador, bortsett från faktiska egenutgifter, och alla eventuella rättigheter att få skadeersättningar fördubblade eller på annat sätt ökade. Alla problem och frågor gällande konstruktionen, giltigheten, tolkningen och verkställandet av dessa villkor, eller rättigheter och förpliktelser för deltagaren och marknadsföraren i anslutning till detta erbjudande, skall styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Schweiz, utan att ge effekt till någon valmöjlighet av lagar eller motstridiga lagregler. Eventuella dispyter som uppstår från dessa villkor kommer att beslutas om av behörig domstol i Lausanne, Schweiz. Dessa domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion.

 12. ANSVARSBEGRÄNSNING. MARKNADSFÖRAREN UTGÖR INGEN REPRESENTATION ELLER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, GÄLLANDE EVENTUELL GÅVA ELLER DELTAGARENS DELTAGANDE I ERBJUDANDET. GENOM ATT DELTA I ERBJUDANDET GODKÄNNER DELTAGAREN ATT SLÄPPA OCH HÅLLA MARKNADSFÖRAREN OCH DESS ANSTÄLLDA, CHEFER, DIREKTÖRER, AKTIEÄGARE, AGENTER, REPRESENTANTER OCH DESS DOTTERBOLAG, UNDERORDNANDE, ÖVERORDNADE, ANNONSER, KAMPANJER, AGENTURER OCH JURIDISKA RÅDGIVARE FRIA FRÅN ALLA EVENTUELLA FÖRLUSTER, SKADOR, RÄTTIGHETER, ANSPRÅK OCH ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR I ANSLUTNING TILL ERBJUDANDET ELLER SOM ETT RESULTAT AV ACCEPTANS, ÄGANDE ELLER ANVÄNDNING AV EVENTUELL GÅVA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, PERSONSKADA, DÖDSFALL OCH EGENDOMSSKADA, OCH ANSPRÅK BASERADE PÅ PUBLIKATIONSRÄTTIGHETER, FÖRTAL ELLER INTEGRITETSKRÄNKNING.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu