Sekretesspolicy för Logitech-produkter (arkiv)

Policyn gällde till och med april 2020. Klicka här för att se aktuell version.

Din sekretess och säkerhet

Vår Sekretess och säkerhetspolicy (denna ”Policy”) redogör kortfattat för hur Logitech Europe S.A. använder och skyddar dina personuppgifter som samlats in av våra produkter, tjänster, appar, programvara och enheter som berörs av denna policy. Om inte annat anges i denna Sekretesspolicy så behandlas personuppgifter i enlighet med Logitechs webbplats sekretesspolicy.

Vår Policy förklarar vilka typer av uppgifter vi samlar in, hur vi använder och skyddar dem, samt hur vi ger dig tillgång till och kontroll över dem.

Avsnitten med produktspecifik information ger kompletterande uppgifter som är relevanta för särskilda Logitech-produkter. Denna policy gäller för produkterna i listan nedan, så väl som för andra Logitech-produkter som visar upp denna policy.

Läs igenom denna sida och kontakta oss på privacy@logitech.com om du har frågor eller synpunkter.

Om du vill rapportera säkerhetsproblem med någon av våra produkter ska du skicka dem till Logitech Security.

VÅRA PRODUKTER

INFORMATIONSINSAMLING

De uppgifter vi samlar in hjälper våra produkter och tjänster att fungera effektivt och förbättrar dem. Vi samlar in uppgifter på olika sätt, bland annat genom:

 • Information som du tillhandahåller - detta innefattar uppgifter som du fyller i, bland annat data som du kan tillhandahålla när du laddar ner programvaror, registrerar och installerar nya produkter, svarar på en undersökning eller deltar i en tävling.
 • Information från användning av produkter och tjänster - när du använder produkter och tjänster kan vissa uppgifter skickas till oss, såsom din maskinvarumodell, operativsystemsversion, unika enhetsidentifierare och IP-adress/lokaliseringsuppgifter. Andra gånger kan vi samla in uppgifter baserade på dina aktiviteter, bland annat dina inställningar och konfigureringar, användardata samt krasch- och feldata.

Klicka för mer information

INFORMATIONSANVÄNDNING

Det finns två anledningar till att vi använder insamlad data, dessa beskrivs mer ingående nedan:

 1. för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) produkterna som vi erbjuder, och
 2. för att skicka meddelanden, inklusive reklammeddelanden, kontoinformation, säkerhetsuppdateringar och produktinformation

Av dessa anledningar kan vi kombinera insamlade uppgifter, inklusive personuppgifter, för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personlig upplevelse. Vi kan till exempel kombinera dina Jaybird-hörlurars anpassade favoriter till din nya Ultimate Ears-högtalare så att konfigureringen går fortare.

Klicka för mer information

DELNING OCH SPRIDNING AV INFORMATION

Vi varken delar, idkar handel med, hyr ut, säljer eller avslöjar på annat sätt vår kund- eller användarinformation till oberoende företag. Med ditt samtycke, eller vid behov, kan vi dela dina personuppgifter för att kunna slutföra en transaktion eller tillhandahålla en produkt som du har begärt eller auktoriserat. Vi delar till exempel ditt innehåll med tredje parter när du ber oss att göra det, som när du skickar data till en vän eller länkar konton med en annan tjänst. Dessutom delar vi personuppgifter mellan närstående företag och dotterbolag som kontrolleras av Logitech, samt när lagen så kräver.

Klicka för mer information

ATT KONTROLLERA OCH FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du har möjligheten att be oss att uppdatera eller ta bort/inaktivera vissa uppgifter som gäller dig. Du kan även begära att vi tar bort dina personuppgifter från bloggen, forumen eller andra allmänna områden inom vår kontroll. Om vissa personuppgifter inte kan tas bort av oss så kommer vi att berätta varför för dig. Om du vill slippa få marknadsföringsmeddelanden kan du följa uppsägningsanvisningarna i det e-postmeddelande du har fått, eller besöka sidan för prenumerationshantering på vår webbplats: http://www.logitech.com/subscribe.

Vi svarar på din begäran om granskning av den information vi har registrerat om dig inom 30 dagar från det att vi mottagit begäran.

När vi frågar efter personligt identifierbar information så har du möjlighet att tacka nej till att informationen används i vissa syften. Om du har frågor eller kommentarer eller om du skulle vilja göra en begäran angående dina uppgifter eller vår Policy och våra metoder, kontakta oss vänligen på support.logitech.com/response-center eller på något av följande sätt:
Telefon: +1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Postadress: Logitech Privacy Officer, 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560 USA

Om du inte är nöjd med vårt svar kan du hänvisa ditt integritetsklagomål respektive tvist till relevant statlig eller nationell dataskyddsmyndighet i din jurisdiktion.

SKYDD AV INFORMATION

Vi värnar om att skydda dina personuppgifter. Ett antal säkerhetstekniker och -rutiner, bland annat SSL-kryptering, används för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller spridning.

LAGRING OCH BEHANDLING AV INFORMATION

Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och bearbetas i USA eller något annat land där Logitech eller dess filialer, dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Vi vidtar åtgärder för att garantera att de uppgifter vi samlar in i enlighet med denna integritetspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och kraven i tillämplig lag varhelst datan finns.

Vi sparar din information så länge som ditt konto är aktivt eller under den tid som behövs för att erbjuda dig tjänsterna. Vi sparar och använder informationen i enlighet med vad som krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

ÄNDRINGAR I POLICYN

Vi uppdaterar emellanåt den här policyn. Inför mer omfattande ändringar av denna Policy, eller ändringar som påverkar hur vi använder dina personuppgifter, så kommer vi tydligt att meddela detta innan ändringarna genomförs. Vi kommer inte under några omständigheter att göra ändringar som minskar skyddet av de personuppgifter som redan samlats in utan att först inhämta ditt samtycke.

Användare bör läsa igenom denna Policy med jämna mellanrum för att hålla sig à jour med hur vi värnar om din integritet.

Tack för att du är intresserad av oss och våra produkter.

Denna Sekretesspolicy gäller från 1 april 2018.

CIRCLE-KAMERAN OCH RELATERADE PRODUKTER

Logitech Circle Camera (”Circle”) och motsvarande mobila programvaruapplikationer, gemensamt kallade Circle, är trådlösa kameror som kan användas för en mängd olika ändamål både hemma och på jobbet. Circle förser användarna med kraftfulla video- och ljudinspelningar tillgängliga från en mobil enhet eller en dator. Circle följer och hänvisar till Logitechs sekretesspolicy men har även följande distinktioner.

CIRCLE-AKTIVERING OCH REGISTRERING

När du aktiverar och registrerar Circle så förser du Logitech med viss information då du uppger en aktiv e-postadress och användarnamn för att kunna skapa ett konto. Det kan också hända att du uppmanas att ange ditt för- och efternamn, e-postadress, kreditkort (om du prenumererar på premiumtjänster), lösenord, kameranamn och kamerainställningar manuellt.

Circle erbjuder även aktivering och registrering genom tredje part OAuth-tjänster (Open Authorization), såsom Facebook, så att du kan dela utvalda videoklipp till den tjänsten.

VIDEO- OCH LJUDINSPELNINGAR PÅ CIRCLE

När du använder Circle och dess Tjänster så tar våra servrar automatiskt emot, registrerar och behandlar data som är nödvändig för att kunna tillhandahålla tjänsten, såväl som information från enheterna som du använder för att se eller lyssna på data. Detta innefattar:

 • Video- och ljudinspelningar
 • Enhetsspecifik information som maskinvarumodell, operativsystemversion, enhetsidentifierare som MAC-adress, information om mobilt nätverk eller routernamn.
 • Logginformation för serviceärende
 • Tid och datum för användning av tjänst
 • På/av och övrig interaktion med Produkten
 • Krascher, systemaktivitet och maskinvaruinställningar
 • Information om geografisk plats, inklusive tid och datum för användning av tjänst (när Tjänster för enhetsplats har aktiverats)

Logitech har utformat Circle så att inga Logitech-anställda, entreprenörer eller anknutna bolag får tillgång till enskilda användares video-/ljudinnehåll. Circle kan skicka anonym information till ett analysverktyg. Detta inkluderar tidsmärkningar, överföringsstatistik, användning av funktioner, metriska data för prestanda och fel o.s.v. Vi använder oss av denna anonyma information för att tillhandahålla Tjänsten till dig och för att förbättra Tjänsten för dig och andra användare samt för att erbjuda dig förbättrade funktioner, teknisk support och information.

CIRCLE-FUNKTIONER

Circle har många robusta funktioner som om de aktiveras tvingar oss att samla in och analysera data på ett intelligent sätt för att fungera. Till exempel så upptäcker Smart lokalisering automatiskt när du går hemifrån eller när du kommer hem och Smarta varningar analyserar rörelser på ett intelligent sätt för att se till att du bara får relevanta varningar.

CIRCLE SÄKERHET OCH LAGRING

Insamlade uppgifter lagras direkt i Appen på din enhet och på servrar i USA eller i andra länder där Logitech eller dess dotterbolag, filialer eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Alla säkerhetskameror Circle är digitalt signerade och har trygg lagring med AES 256 bitars dubbellagerkryptering i ditt eget privata moln. Vi kommer att behålla den insamlade informationen i enlighet med Logitech Sekretesspolicy och så länge som behövs för att tillhandahålla tjänsten.

LOGITECH HARMONY OCH RELATERADE PRODUKTER

Bland Logitechs Harmony-produkter och tjänster (”Harmony”) ingår maskinvara som Logitech Harmony fjärrkontroller, Harmony-hubb, Pop-knapp och motsvarande applikationer för surfplattor och/eller smarta telefoner, såsom Harmony-appen. Harmony följer och hänvisar till Logitechs sekretesspolicy men har även följande distinktioner.

HARMONY-REGISTRERING

Som ett led i att förse dig med dessa produkter och tjänster samlar Harmony in information som ditt namn, din e-postadress, bosättningsland och svar på säkerhetsfrågor, när du aktiverar och registrerar. Harmony erbjuder även aktivering och registrering genom tredje part OAuth-tjänster (Open Authorization), såsom Facebook.

HARMONY KUNDUPPLEVELSE

Harmony gör det möjligt för dig att enkelt kontrollera och skapa aktiviteter eller rutiner som kombinerar kommandon från flera enheter. Genom att lägga till annan information angående dina underhållnings- och hemautomatiseringsenheter (märke och modellnummer), aktiviteter som du väljer att registrera (t.ex. titta på tv, lyssna på musik etc.) och alla specifika inställningar som du anpassar när du konfigurerar din produkt (t.ex. anpassning av knappar), så förbättrar du din upplevelse. Till exempel så kan du aktivt tillhandahålla följande: ditt postnummer, din tv-tjänsteleverantör samt dina favoritkanaler och -program och/eller -programgenre på tv. Eftersom du anger informationen manuellt vet du exakt vad du anger i samtliga fall.

När du använder din Harmony-produkt så tar våra servrar automatiskt emot och registrerar information angående användningen av din produkt. Detta innefattar:

 • Platsinformation och IP-adress
 • Uppgifter relaterade till när du ansluter till vår webbaserade programvara, såsom vilka funktioner du ansluter till och när du synkroniserar din fjärrkontroll
 • Uppgifter relaterade till upptäckten av enheter i din omgivning, samt din användning av produktfunktioner, såsom hjälpknapp eller omstarter
 • Anonym information till ett analysverktyg. Detta innefattar funktionsanvändning, prestandamått, fel etc.

JAYBIRD-PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Bland Jaybirds produkter och tjänster (”Jaybird”) ingår högkvalitativa lättviktshörlurar för personer med en aktiv livsstil, samt relaterade applikationer för surfplattor och/eller smarta telefoner såsom Jaybird-appen. Jaybird följer och hänvisar till Logitechs sekretesspolicy men har även följande distinktioner.

JAYBIRD-APP

Jaybird-appen gör det möjligt för användaren att:

 • anpassa ljudet i sina hörlurar (”Förinställa")
 • uppdatera produktinställningar, d.v.s. Bluetooth-namn
 • registrera platsen där deras hörlurar senast anslöts (”Hitta mina öronsnäckor”)
 • bläddra och använda förinställningar och Spotify-spellistor (”Spellista”) som delas av andra användare

För att kunna säkerhetskopiera förinställningar och produktinställningar och/eller dela utvalt innehåll med andra användare så måste användaren registrera ett konto. Under registreringen samlar Jaybird in information som ditt namn, din e-postadress, personlig bild (avatar), aktuell plats och lösenord. Jaybird erbjuder även registrering genom tredje part OAuth-tjänster (Open Authorization), såsom Facebook, Google och Spotify.

När du använder din Jaybird-produkt med appen, eller när du använder appen utan en Jaybird-produkt, så tar våra servrar automatiskt emot och registrerar viss information, såsom:

 • produktdata, såsom modellen på dina Jaybird-hörlurar eller appens versionsnummer
 • uppgifter relaterade till hur du använder appen, såsom vilka funktioner du ansluter till och när du ansluter dina hörlurar
 • uppgifter relaterade till upptäckten av enheter i din omgivning, samt din användning av produktfunktioner, såsom åtgärden ”byt namn”
 • anonym information till ett analysverktyg. Detta innefattar funktionsanvändning, prestandamått, fel etc.
 • lokaliseringsuppgifter för Hitta mina öronsnäckor lagras på den mobila enheten och säkerhetskopieras inte till våra servrar.

När du har registrerat ett konto så tar våra servrar emot och registrerar ytterligare information som innefattar:

 • aktuella produktinställningar, inklusive inställningar för namn, knappkontroller och röstprompt
 • information om förinställningar och spellistor

ULTIMATE EARS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Ultimate Ears-enheter är högkvalitativa, snyggt designade högtalare och hörlurar. Dessutom aktiverar Ultimate Ears mobilapplikationer (”Appar”) ytterligare funktioner och ger bättre kontroll över och anpassning av lyssnarupplevelsen. Ultimate Ears följer och hänvisar till Logitechs sekretesspolicy men har även följande distinktioner.

ULTIMATE EARS MOBILA FUNKTIONER OCH SPECIALANPASSNING

Användare kan anpassa sina lyssnarupplevelser genom att justera sina enheter med hjälp av en Ultimate Ears-applikation. Dessa applikationer aktiverar funktioner som ihopparning av flera enheter, fingertoppskontroll och DJ-funktionalitet för flera användare.

Under denna anpassningsprocess kan användaren behöva fylla i namn och kontaktuppgifter, inklusive en e-postadress och lösenord. Ingen data relaterad till val av innehåll som en användare spelar samlas dock in.

ULTIMATE EARS INTEGRERING MED ANDRA TJÄNSTER

Vissa Ultimate Ears-enheter kan integreras med andra tredje part-tjänster som Amazon Alexa. Dessa integreringar gör det möjligt för användare att utföra många fler uppgifter som att strömma musik, beställa varor och tjänster samt be om information.

För att kunna aktivera tredje part-tjänster så måste användaren fylla i tredje parts-samtycke till tredje parts-villkor och länka till Ultimate Ears-enheten. När länken väl har skapats så kan Ultimate Ears-enheter ta emot och skicka vidare information direkt till tredje part.

Ultimate Ears-enheter lagrar inte några av användarens kommandodata som överförs från användaren till tredje part. Enbart data som behövs för att skapa länken mellan tredje parter och användarens Ultimate Ears-enhet bevaras.

ANPASSADE IN EAR-MONITORSYSTEM

Vi producerar exklusiva, anpassade och handgjorda in ear-monitorsystem, såsom vår serie Ultimate Ears Pro, för yrkesmän och verkliga ljudfantaster. Vid beställningen kräver de flesta Pro-enheter avtryck av öronen, antingen digitala eller avgjutningar. Denna information tillhandahålls vanligtvis av en tredje part, en audiolog. Avtryck är avgjutningar som tas av din öronkanal och sedan produceras genom en 3D-utskriftsprocess som gör passformen bättre än någonsin. Användaravtryck bevaras i händelse av förlust, ombeställning eller om nyproduktion krävs eller tills dess att en användare begär att dessa skall slängas.