Logitechs webbsekretesspolicy (arkiv: juli 2023)

SEKRETESSPOLICY FÖR LOGITECHS WEBBPLATS (ARKIV)

Denna sekretesspolicy är inte längre tillämplig. Klicka här för att se aktuell version.

I sekretessmeddelandet klargörs på vilket sätt Logitech samlar in och använder personuppgifter från besökare på dess webbplatser och mobilwebbplatser som länkar direkt till det här meddelandet (gemensamt benämnda ”Webbplatser”). Dina personuppgifter kontrolleras av Logitech Europe S.A. (gemensamt benämnda ”Logitech”, ”Vi” och ”Oss”).

Aktivt inlämnade uppgifter

Om du ringer till oss, skickar ett e-postmeddelande till oss eller fyller i ett formulär på en av våra webbplatser använder vi den information som du uppger för att besvara din begäran eller på annat sätt kommunicera med dig eller hjälpa dig. Om du handlar via våra webbplatser kan vi samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla beställningen, som till exempel leveransadress, beställda produkter och kontaktinformation.

Passivt inlämnade uppgifter

När du går in på våra webbplatser, beroende på dina registreringsval, delas viss information om din dator eller din mobila enhet med oss, vilken kan omfatta de aktiviteter du utför på våra webbplatser, vilken typ av maskinvara och programvara du använder (till exempel operativsystem eller webbläsare), information som är lagrad i cookies, IP-adress, åtkomsttid, de webbsidor du kom ifrån, de regioner från vilka du navigerar på webbsidan samt de webbsidor du besöker. Vi använder denna information för att bättre förstå våra webbplatsbesökares intressen, för att förbättra våra webbplatser, tjänster och produkter.

Vi svarar för närvarande inte på webbläsares ”Spåra inte”-signaler eftersom vi försöker tillhandahålla en anpassad upplevelse av webbplatsen.

Cookies

Logitech använder cookies som väsentligen är små datafiler som är placerade i datorn, surfplattan, mobiltelefonen eller andra enheter. Klicka här för mer information om cookies.

Dataanvändning och -delning

Vi använder de data vi samlar in för att ge dig fullödiga, interaktiva upplevelser. Mer specifikt kan vi använda data för att:

 • tillhandahålla den tjänst eller genomföra de transaktioner du begär;
 • förbättra och utveckla våra produkter;
 • personanpassa upplevelsen;
 • behandla jobbansökningar som du skickar in via våra webbplatser;
 • annonsera och marknadsföra till dig i enlighet med tillämpliga lagstadgade krav, vilket kan omfatta att skicka kampanjkommunikation, rikta annonser och visa relevanta erbjudanden för dig.
Mer information

Vi säljer inte dina personuppgifter.

Vi kan dela personuppgifter med tredje parter under vissa omständigheter. Vi använder oss av närstående och icke-närstående tjänsteleverantörer som hjälper oss att behandla personuppgifter för att leverera tjänster och driva vår affärsverksamhet som omfattas av strikta sekretessavtal. Till exempel hjälper tjänsteleverantörer till med att leverera följande funktioner:

Beskrivning av tjänst Tillhanda­hållna uppgifter Syfte
Kundtjänst Kontaktdata, frågedata Hjälpa till att felsöka och ge support för produkter och tjänster
E-handels­funktioner Kontaktdata, interaktioner med webbplatsen Förenkla försäljning av våra produkter online
Kampanjer och relevanta nyheter Kontaktdata, cookiedata Ge information om och incitament till våra produkter och tjänster
Webbplats­prestanda Cookiedata, interaktioner med webbplatsen Aktivera funktionalitet och funktioner på våra webbplatser
Hanterare för val av cookie Cookiedata Ge möjlighet att välja om cookies ska vara tillåtna på våra webbplatser

Dessa företag är skyldiga att följa våra krav på dataskydd och säkerhet och tillåts inte använda personuppgifter de fått från oss för några andra ändamål.

Vi kan lämna ut din personliga information

 1. för att följa tillämpliga lagar och lagstadgade krav och för att svara på lagstadgad begäran, domstolsbeslut och juridisk process;
 2. för att skydda och försvara våra eller tredje parts rättigheter eller egendom, inklusive verkställande av avtal, policyer och användarvillkor;
 3. i en nödsituation, inklusive för att skydda våra anställdas, eller andra personers, säkerhet; eller
 4. i samband med utredning av, eller för att förhindra, bedrägeri.

Vi kan dela dina personuppgifter på grund av en affärsuppgörelse, eller förhandlingar angående en affärsuppgörelse, som innebär försäljning eller överföring av alla eller delar av vårt företag eller våra tillgångar. Dessa affärsuppgörelser kan innefatta eventuella fusioner, finansiering, förvärv, avyttring, samriskföretag eller konkurshandel eller -förfarande.

Vi använder och delar även fritt aggregerad och pseudonym information i prestanda- och analyssyften som inte kan användas för att identifiera dig individuellt.

Barn

Vi samlar inte medvetet in eller sparar på information om personer som är yngre än 13 år. Om vi får veta att information om personer som är yngre än 13 år har samlats in på eller via webbplatserna vidtar vi lämpliga åtgärder för att ta bort denna information. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 13 år som har registrerat sig för ett konto eller en tjänst på våra webbplatser bör du kontakta oss genom att använda kontaktinformationen nedan för att avsluta barnets konto eller tjänst och få personlig information borttagen.

Datalagring

Vi lagrar personuppgifter så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla funktionalitet och uppfylla de transaktioner som du har begärt, eller för andra legitima syften som att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom dessa behov kan variera för olika datatyper och för sammanhanget för våra interaktioner med dig eller din användning av webbplatserna, kan de faktiska lagringsperioderna variera avsevärt.

Datasäkerhet

Vi använder TLS-certifikat, kryptering, begränsningar för dataåtkomst, antivirusprogramvara och brandväggar för att minska risken för obehörig åtkomst till personuppgifter. Dataöverföringar över internet eller trådlösa nätverk är aldrig helt säkra. Var uppmärksam på säkerhetsrisker när du skickar personuppgifter till oss och när du lägger upp information i våra offentliga forum.

Om du vill rapportera säkerhetsproblem med någon av våra produkter fyller du i formuläret och bifogar nödvändiga bilagor och skickar det till Logitech Security.

Att kontrollera och få tillgång till din information

Du kan begära att vi uppdaterar eller tar bort/inaktiverar vissa uppgifter som gäller dig.

Om vissa personuppgifter inte kan tas bort kommer vi att meddela varför. Om du har registrerat dig för marknadsföringsmeddelanden kan du avanmäla dig genom att följa uppsägningsanvisningarna i det e-postmeddelande du har fått, eller besöka sidan för prenumerationshantering på vår webbplats.

Du har också rätt att begära att få veta hur dina uppgifter behandlas och med vilka vi delar dem.

Om du anser att viss information om dig som Logitech behandlar är felaktig har du dessutom rätt att få denna information korrigerad.

Vi strävar efter att svara på din begäran om granskning av den information vi har registrerat om dig inom 30 dagar från det att vi mottagit begäran.

Om du har frågor eller kommentarer eller om du skulle vilja göra en begäran angående dina uppgifter eller vår policy, tidigare policyer och datametoder kan du kontakta oss på support.logitech.com/response-center eller på något av följande sätt:

Telefonnummer: +1 646-454-3200
E-post: support.logitech.com/response-center
Postadress: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA

Om du inte är nöjd med vårt svar kan du hänvisa ditt integritetsklagomål respektive din tvist till relevant statlig eller nationell dataskyddsmyndighet i din jurisdiktion.

Specialinformation för Användare I EU, Storbritannien och Schweiz

Från och med den 25 maj 2018 regleras behandlingen av personuppgifter för individer i Europeiska unionen av EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”). Detta avsnitt innehåller information om rättigheter för användare i EU och Logitechs skyldigheter enligt GDPR. Personuppgifter som behandlas via användningen av våra webbplatser kontrolleras av Logitech Inc., 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 USA. Den europeiska representanten är Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Mer information

Rättslig grund för behandling

Logitech behandlar personuppgifter tillhörande EU-kunder på en eller flera av de lagliga grunder som anges i GDPR.

 1. Behandlingen är nödvändig för att kunna ingå eller utföra åtaganden i ett avtal med dig.
  Vi måste behandla personuppgifter som tillhör dig för att aktivera och registrera produkter, se till att de produkter och tjänster du använder fungerar som de ska, underhålla och förbättra produkter, svara på frågor och önskemål från dig och ge kundsupport.
 2. Behandlingen är nödvändig för Logitechs berättigade intressen.
  Vi behandlar användningsdata för att stödja webbplatsens funktionalitet, upptäcka och förebygga bedrägerier; för att skydda och försvara andra kunders eller tredje parters rättigheter eller egendom eller våra egna rättigheter och intressen. Vi beaktar dina rättigheter och friheter när vi gör det och pseudonymiserar personuppgifter i största möjliga utsträckning. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga bestämmelser och för att svara på lagliga förfrågningar, domstolsförfaranden och rättsliga processer.
 3. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Logitechs lagliga skyldigheter.
  Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att följa relevanta lagar inom EU eller medlemsländer.
 4. Samtycke
  Logitech behandlar vissa personuppgifter baserat på samtycke. Vi gör ofta detta för vår direkta marknadsföringskommunikation. Du kan när som helt välja bort marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningarna här.
Dina rättigheter och val

Om du är Logitech-kund inom EU har du de rättigheter som beskrivs nedan när det gäller Logitechs behandling av dina personuppgifter.

Rätt till åtkomst och förklaring
 • Du har rätt att få en förklaring av vilka uppgifter Logitech har om dig och hur dessa uppgifter används.
 • Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter Logitech har om dig.
Rätt till rättelse
 • Om du anser att viss information om dig som Logitech behandlar är felaktig eller ofullständig har du rätt att få denna information korrigerad.
Rätt till borttagning
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter tas bort permanent av Logitech.
Rätt att invända
 • Du har rätt att invända mot Logitechs behandling av dina personuppgifter baserat på rättmätiga intressen på grund av din specifika situation. Logitech kan fortsätta behandla dina personuppgifter oaktat invändningen i den utsträckning som GDPR medger. Du har också rätt att invända mot Logitechs behandling av dina personuppgifter i direkta marknadsföringssyften.
Rätt till begränsning av behandling
 • Du har rätt att begära att Logitech begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer där du tycker att behandlingen är olämplig.
Rätt till portabilitet
 • Du har rätt att begära portabilitet av personuppgifter som du aktivt eller passivt har tillhandahållit oss (vilket inte omfattar uppgifter som kan härledas från insamlade data), där behandlingen av sådana personuppgifter är baserad på samtycke eller ett avtal med dig och utförs på automatiserad väg.
Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten
 • Du har också rätt att lämna in ett klagomål om Logitechs behandling av dina personuppgifter till dataskyddskommissionen, den irländska tillsynsmyndigheten:
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Ireland
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800
 • I de fall där behandlingen är baserad på samtycke har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Användningen av våra webbplatser och våra produkter så som de beskrivs i Logitechs sekretesspolicy är frivillig.

Fyll i formuläret här för att åberopa någon av dessa rättigheter. Du kan också kontakta oss via telefon, e-post eller post genom att använda kontaktinformationen nedan:

Telefonnummer: + 1-510 713 5556
E-post: privacy@logitech.com
Postadress: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Data Protection Officer (DPO): Du kan kontakta vår DPO genom att skicka e-post till dpo@logitech.com.

Internationella överföringar

Vi överför endast dina personliga data från EEA (European Economic Area) till länder utanför EEA på grundval av lämpliga skyddsåtgärder. När Logitech överför data internationellt förlitar vi oss på i) Beslutet om adekvat skyddsnivå som antogs av Europeiska kommissionen på grundval av artikel 45 i förordning (EU) 2016/679 (GDPR) eller ii) standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen. Dessa avtal är tillgängliga på begäran till privacy@logitech.com.

ÄNDRINGAR I POLICYN

Vi uppdaterar den här policyn emellanåt. Inför mer omfattande ändringar av policyn, eller ändringar som påverkar hur vi använder dina personuppgifter, kommer vi tydligt att meddela detta innan ändringarna genomförs.

Vi kommer inte att göra ändringar som minskar skyddet av de personuppgifter som redan samlats in utan att först inhämta ditt samtycke.

Användare bör läsa igenom denna Policy med jämna mellanrum för att hålla sig à jour med hur vi värnar om din integritet.

Tack för att du är intresserad av Logitech och våra produkter och tjänster.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu