Instruktioner om batterisäkerhet och återvinning

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

INSTRUKTIONER OM BATTERISÄKERHET OCH ÅTERVINNING

Batteridrivna Logitech-produkter inkorporerar batterier som kan eller inte kan repareras av användaren.
Följ instruktionerna nedan för säker hantering och återvinning av olika slags batterier.

Batterier som kan repareras av användaren

 • Läs instruktionerna för batteribyte eller laddning i Logitech-produktens installationsguide eller komma igång-guide.

 • Sätt i nya batterier korrekt, följ symbolerna för att placera de positiva (+) och negativa (-) ändarna på varje batteri. Omvänd inte batteripolariteten.

 • Byt ut batterier med den storlek och typ som anges i Logitech-produktens installationsguide eller komma igång-guide. Ta bort alla batterier från produkten samtidigt.

 • Följ instruktionerna som kommer med Logitech-produkten när du laddar laddningsbara batterier och använd rätt laddningsutrustning.

 • Förvara batterierna på en sval, torr plats med normal rumstemperatur.

 • Ta bort batterier från enheter som inte används under längre perioder.

 • Ta inte isär, punktera, modifiera, tappa, kasta eller orsaka andra onödiga stötar på batterierna.

 • Lämna inte batterier på heta platser, t.ex. en bil i direkt solljus.

 • Förvara inte batterier nära en ugn, spis eller annan värmekälla.

 • Placera inte batterier i en mikrovågsugn, eller i annan högtrycksbehållare.

 • Nedsänk inte batterierna i vatten och låt dem inte komma i kontakt med vatten.

 • Kortslut inte batterierna; t.ex. ha inte tomma batterier i fickan eller handväskan med andra metallföremål, detta kan leda till kortslutning av batteriet.

 • Använd inte batterier eller ladda laddningsbara batterier som verkar läcka, är missfärgade, rostiga, deformerade, avger lukt eller på annat sätt är onormala.

 • Rör inte batterier som läcker, kassera dem ordentligt.

 • Blanda inte gamla och nya batterier, använd heller inte gamla batterier i annan utrustning.

 • Ladda inte icke-laddningsbara batterier, fortsätt heller inte att ladda batterier efter angiven tid.

 • Ge inte batterier till små barn och förvara inte batterier där barn kan komma åt dem.

 • Stoppa inte batterierna i munnen. Om du sväljer ett batteri måste du omedelbart kontakta en läkare.

 • Sortera produkten och batteriet separat från hushållsavfallet för återvinning, om möjligt, enligt lokala lagar. Kontakta lokala myndigheter, inköpsplatsen eller besök www.logitech.com/recycling om du vill veta mer.

Batterier som inte kan repareras av användaren

 • Vissa Logitech-produkter har ett batteri som inte kan repareras av användaren. Försök inte byta dessa batterier själv. Kontakta istället Logitechs kundsupport för reparation eller bytesinformation eller kontakta en tekniker som kan reparera eller byta ut batteriet.

Kundtjänst

 • Kontakta Logitechs kundtjänst om du har ytterligare frågor om säker hantering och återvinning av batterier.

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu