Indikatorlampa och information om lasersäkerhet

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

INDIKATORLAMPA OCH INFORMATION OM LASERSÄKERHET

Informationen nedan gäller för Logitech-produkter som innehåller indikatorlampor/lasrar klass 1 eller lasrar klass 2. Du hittar information om huruvida produkten innehåller en indikatorlampa/laser klass 1 eller en laser klass 2 i produktens bruksanvisning eller manual.

Produkter med indikatorlampa/laser klass 1

Logitech-produkter som innehåller en indikatorlampa/laser klass 1 uppfyller de internationella standarderna EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 och FDA-standarderna rubrik 21 CFR underkapitel J. Alla användare bör ta hänsyn till försiktighetsåtgärderna nedan. Att använda produkten på annat sätt än som anges här kan ge upphov till exponering för farlig strålning.

 

 1. Titta inte rakt in i indikatorlampan/lasern och lys inte med indikatorlampan/lasern rakt in i dina egna eller andras ögon.

 2. Små barn får inte använda produkten utan att en vuxen håller uppsikt.

 3. Försök inte byta ut eller reparera indikatorlampan/lasern. Dessa komponenter kan inte bytas ut av användaren.

 4. Lys inte med indikatorlampan/lasern på reflekterande ytor.

 5. Rispa inte på objektivet.

 6. Torka av objektivet med en ren, mjuk trasa med jämna mellanrum.

 7. Kassera produkten i enlighet med lokala lagar och bestämmelser, exempelvis på en återvinningsanläggning som tar emot elektroniska enheter.

 8. Kontakta Logitechs kundtjänst om du behöver teknisk support eller annan hjälp.

 

Kontakta supportavdelningen

Laserprodukter klass 2

Logitech-produkter som innehåller en laser klass 2 uppfyller de internationella standarderna EN 60825-1: 1994+A1+A2: 2001 och FDA-standarderna rubrik 21 CFR underkapitel J. Alla användare bör ta hänsyn till försiktighetsåtgärderna nedan. Att använda produkten på annat sätt än som anges här kan ge upphov till exponering för farlig strålning.

 

 1. Titta inte rakt in i indikatorlampan/lasern och lys inte med indikatorlampan/lasern rakt in i dina egna eller andras ögon.

 2. Små barn får inte använda produkten utan att en vuxen håller uppsikt.

 3. Försök inte byta ut eller reparera indikatorlampan/lasern. Dessa komponenter kan inte bytas ut av användaren.

 4. Lys inte med indikatorlampan/lasern på reflekterande ytor.

 5. Rispa inte på objektivet.

 6. Torka av objektivet med en ren, mjuk trasa med jämna mellanrum.

 7. Kassera produkten i enlighet med lokala lagar och bestämmelser, exempelvis på en återvinningsanläggning som tar emot elektroniska enheter.

 8. Kontakta Logitechs kundtjänst om du behöver teknisk support eller annan hjälp.

 

Kontakta supportavdelningen

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu