Livscykelanalys (LCA) – metodik för koldioxidpåverkan

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

Låt oss göra en större skillnad tillsammans

Vi använder kraftfulla metoder som gör det möjligt för oss att mäta och analysera livscykelfaserna för våra produkter och bedöma koldioxidpåverkan i varje fas, från råvaruinköp till produkternas livscykelslut.

Livscykelanalys (LCA) hjälper oss att mäta och kontinuerligt förbättra vår koldioxidpåverkan, men det är inte allt. Genom att dela koldioxidavtrycket på produktetiketterna kommer det också att hjälpa konsumenter att fatta välgrundade beslut för att minska deras personliga avtryck genom att välja produkter med lägre påverkan.

När koldioxidmärkning blir vanligare och en del av vardagen, som kalorier på näringsinnehållsetiketter, blir klimatpåverkan av ett inköpsbeslut tydligare. Det är därför vi öppnar upp vår metodik för intresserade företag.

Översikt av metodiken

LCA är hjärtat i vårt omfattande tillvägagångssätt. Vi har utvecklat en metodik för tredjepartsverifiering i flera steg.

Visste du att

Vår metodik är tredjepartscertifierad enligt internationella standarderna för god praxis ISO 14067 och ISO 14026.

Ikon för koldioxidmärkning

Fas 1

Inköp och tillverkning

Ikon för en produkts livscykel

Fas 2

Transport och förvaring

Ikon för koldioxidavtryck

Fas 3

Användning

Ikon för koldioxidtydlighet

Fas 4

Livscykelslut

Det finns fyra viktiga faser i LCA: inköp och tillverkning, transport och lagring, användning och livscykelslut. Var och en av dessa faser har sina egna unika fokusområden och utmaningar som kommer att forma en produkts slutgiltiga koldioxidpåverkan.

Två pilar i en rektangel som representerar inköp och tillverkning

Fas 1

Det finns tre huvudfokusområden i den här fasen: 1 Råvaror, 2 Produktion och 3 Montering. Låt oss kolla närmare ...

INKÖP OCH TILLVERKNING

I den här fasen mäter vi påverkan av utvinning och tillverkning av råvaror. Allt beaktas, från tillverkning av beståndsdelar till montering. Vi samarbetar med leverantörer för att få insikt i tillverkningsprocessen för att skapa en tydlig bild av påverkan under denna fas.

Två pilar som visar ikonen för transport och lagring av produkter

Fas 2

Den här fasen täcker allt som är ingår för att få en produkt från fabriken till dina händer.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

När vi väl har testat den slutgiltiga produkten, förpackad och redo att användas, måste vi få den till konsumenten. En resa som vi mäter från början till slut.

Två pilar i en cirkel

Fas 3

Våra scenarier hjälper oss att förutsäga konsumtionen i den här fasen, men påverkan ligger i dina händer!

ANVÄNDNING

Våra produkter använder energi när de används. Eftersom vi inte kan bedöma exakt hur våra produkter används av kunder mäter vi elförbrukningen utifrån specifika scenarier för användningsfall som vi har utvecklat baserat på återkoppling från kunder. Vi inkluderar uppskattningar av bästa och sämsta tänkbara fall under en produkts livslängd och energibehovet hos värdsystemen, såsom en dator, som använder våra produkter. Vi tar med ytterligare koldioxidpåverkan som är förknippad med utbytesbatterier som används under produktens livstid i beräkningen.

Två pilar som pekar på varandra

Fas 4

Denna fas täcker slutet av en produkts livslängd, inklusive hämtning och återvinning av produkter där det är möjligt.

Livscykelslut

Det finns många faktorer att tänka på i slutet av livscykeln. Vi börjar med att utvärdera transporten som används för att samla in uttjänta produkter, förpackningar, batterier och att få dessa varor från slutanvändaren till behandlingsställen.

Vi tittar sedan på hur var och en av dessa saker hanteras, mäter påverkan av hur förpackningar behandlas, hur produkter och deras tillbehör hanteras och vad som händer med batterierna och deras kassering. Vi bedömer också förberedelsefasen (t.ex. sortering) där saker görs klara och redo för förbränning, deponering eller initiativ som återvinning av termisk energi.

Allt detta innan vi kommer till återvinning där vi på en grundläggande nivå tittar på sortering och strimling. Men vi går mycket längre än så. Vi granskar våra globala nätverk och tittar på lokal återvinningsinfrastruktur och kapacitet och gör antaganden för värsta fall-scenarier som erkänner att det finns utmaningar i samband med återvinning av konsumentelektronik.

Men för att vi ska kunna göra vårt bästa för att återanvända, reparera och förlänga deras livslängd behöver vi din hjälp. Vi kan bara arbeta med produkter som du returnerar till oss, så återvinn dina enheter när det är möjligt.

Koldioxidkalkylator och tredjepartsverifiering

För att beräkna en produkts slutgiltiga koldioxidavtryck använder vi en livscykelanalysprogramvara som heter Umberto och använder en kombination av publicerade datamängder från GaBi och Ecoinvent tillsammans med anpassade LCA-modeller som har utvecklats med hjälp av primär data. För att stödja koldioxidberäkningarnas integritet samarbetar vi med internationellt erkända LCA-experter i iPoint Group tillsammans med en oberoende granskare för att kritiskt granska och validera koldioxidpåverkan på produktnivå till DEKRA-certifieringsstandarder.

Våra partner

Det har tagit lång tid att utveckla vår LCA-metodik. Det har krävt en enorm ansträngning och äkta laganda på Logitech för att förvandla vår koldioxidvision till verklighet. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att uppnå den nivå av transparens och noggrannhet som vi strävar efter, men vi ska uppnå den. Vår framgång hittills har möjliggjorts genom våra partner, samarbetet med IFU Hamburg (en del av iPoint Group) för att hjälpa oss att utveckla livscykelmodellerna för att skapa siffror som betyder något och med DEKRA för att se till att oavsett vad siffran innebär, så har den ackrediterats och verifierats enligt ISO14067- och ISO14026-standarderna.

Ifu hamburg
dekra

ÖPPNA ÅTKOMST TILL LOGITECH-METODIKEN

Registrera dig för att lära dig mer om Logitechs metodik i öppen källkod.