Peacci och Logitech erbjuder

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

ERBJUDANDE FRÅN LOGITECH OCH PEACCI

VILLKOR

KÖP KRÄVS FÖR ATT DELTA. ERBJUDANDET ÄR OGILTIGT DÄR DET ÄR FÖRBJUDET ELLER BEGRÄNSAT ENLIGT LAG.

1. BERÄTTIGANDE. Erbjudandet från Logitech och Peacci (”erbjudandet”) är öppet för alla som är 18 år eller äldre (från och med datumet för deltagandet) som är lagligen bosatta i de territorier som anges i bilaga 1 till detta (”Deltagare” )”). Tjänstemän, direktörer och anställda på Logitech och dess dotterbolag och intressebolag samt Peacci från Daisy’s Nail Company Ltd. (“Peacci”) dess dotterbolag and intressebolag, liksom all reklampersonal, marknadsföringspersonal, personer som arbetar med utveckling, produktion eller distribution av material för detta erbjudande samt deras närmaste familjemedlemmar eller personer som bor i samma hushåll (oavsett om de är närstående eller ej), är inte berättigade att ta del av det här erbjudandet. Genom att ta del av det här erbjudandet godkänner deltagaren dessa villkor.

2. MARKNADSFÖRAREN.Den marknadsförare som anges i bifogade bilaga 1 (”Marknadsföraren”) kommer att marknadsföra och genomföra erbjudandet. För eventuella frågor gällande detta erbjudande, se support.logi.com. Den angivna e-postadressen är endast till för att skicka in kampanjrelaterade frågor. Annan skriftlig kommunikation kommer inte att accepteras.

3. SÅ HÄR DELTAR MAN. Deltagare ska köpa minst antingen (1) en Logitech MK380 ELLER (1) en Logitech Pebble 2-mus M350S + Logitech Pebble 2 tangentbord M380S (”Kvalificerande enhet”)enbart och exklusivt från Logitechs officiella webbplats (www.logitech.com och andra lokala specifika Logitech-domäner) (ytterligare villkor gäller) under kampanjperioden som definieras nedan (”Beställning”) för att delta i erbjudandet och få 25 % rabatt på Peaccis webbplats när de köper Peacci-produkter (ytterligare villkor gäller ) (”gåva”). Deltagare kan endast göra anspråk på en (1) gåva per beställning (oberoende av antalet kvalificerande enheter som beställs). Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden som pågår samtidigt från marknadsföraren eller Peacci.

Deltagaren ska i orderbekräftelsen få en unik kod och en länk till Peacci.com (ytterligare villkor gäller). För att göra anspråk på gåvan måste deltagaren gå till Peacci.com (ytterligare villkor gäller), välja Peacci-produkter, gå till kassan, ange kampanjkoden från Logitechs e-postmeddelande och gå vidare till betalningen. Gåvor som inte lösts in kommer inte att utfärdas på nytt till deltagaren.

4. KAMPANJPERIOD. Kampanjperioden kan variera mellan olika territorier och återfinns i bilaga 1 (”Kampanjperiod”).

5. INLÖSENPERIOD. Inlösenperioden kan variera mellan olika territorier och återfinns i bilaga 1 (”Inlösenperiod”).

6. ALLMÄNNA VILLKOR. Ingen ersättning, överföring eller motsvarighet i kontanter för en gåva, förutom av marknadsföraren, som förbehåller sig rätten att ersätta en gåva med en av jämförbart eller högre värde. Alla skatter och avgifter för gåvan är enbart deltagarens ansvar.

Detta erbjudande kan inte kombineras med andra erbjudanden som pågår samtidigt från marknadsföraren och/eller med ytterligare rabatter, kuponger, kampanjer eller reapriser.

All frakt och hantering, skatter och tullar på den kvalificerande enheten är enbart deltagarens ansvar.

Erbjudandet är ogiltigt där det är förbjudet.

Om deltagaren returnerar den kvalificerande enheten kommer anspråket på gåvan att bli ogiltigt, och deltagaren har inte rätt att göra anspråk på eller ta emot gåvan i det här erbjudandet. Detta gäller inte om deltagaren uträttar sina lagliga rättigheter under konsumenträttslagar då en berättigande enhet inte fungerar.

Marknadsförarens beslut är slutgiltigt och bindande i alla frågor som rör detta erbjudande. Marknadsföraren och dess partners ansvarar inte för ofullständiga, förlorade, borttappade, skadade, sent inkomna, försenade eller förvrängda registreringar eller e-postmeddelanden, felaktig eller felaktigt mottagen deltagandeinformation, inklusive men ej begränsat till tekniska fel, mänskliga eller tekniska misstag, utelämnande, avbrott, radering, defekt eller fel på någon överförings- eller nätverksutrustning, datorutrustning eller någon kombination därav.

Marknadsföraren förbehåller sig rätten att utan förvarning avsluta detta erbjudande, helt eller delvis, eller modifiera detta erbjudande på valfritt sätt, och av valfri anledning, inklusive, utan begränsning, om marknadsföraren beslutar i eget gottfinnande, att bedrägeri, tekniska fel eller någon annan faktor utanför marknadsföraren rimliga kontroll skadar erbjudandets integritet. Marknadsföraren förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera individer som upptäcks manipulera ansökan eller agerar i strid med dessa villkor. Varje försök av någon person att avsiktligt underminera den legitima driften av erbjudandet är en överträdelse av straffrättslig och civilrättslig lag, och i de fall ett sådant försök görs förbehåller sig marknadsföraren rätten att begära skadestånd från en sådan person i den utsträckning som lagen tillåter.

Om en händelse, ett utelämnande eller en omständighet inträffar som är bortom vad som rimligtvis kan kontrolleras av marknadsföraren och som kan förhindra att marknadsföraren kan efterfölja dessa villkor, kommer marknadsföraren inte att vara ansvarig för eventuella misslyckanden med att utföra eller förseningar vid utförandet av sina skyldigheter. Marknadsföraren förbehåller sig rätten att modifiera, försena, skjuta upp eller avsluta erbjudandet om omständigheter utanför dess rimliga kontroll uppstår.

Marknadsföraren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande.

7. SEKRETESS, DATAINSAMLING. Information som tillhandahålls av deltagaren för detta erbjudande omfattas av marknadsförarens sekretesspolicy som finns på https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html

8. FORTLEVNAD. Om någon klausul av dessa villkor skulle visa sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt vara ogenomförbar ska den klausulen åtskiljas och tas bort, och kvarvarande klausuler skall vara kvar och bibehålla full styrka och effekt.

9. TVISTER Genom att registrera ett deltagande godkänner deltagaren att: (a) alla eventuella tvister, anspråk och åtgärder som härstammar från eller är i anknytning till detta erbjudande, annat än administrationen av detta erbjudande, ska lösas individuellt, utan att gå till grupptalan, och exklusivt av en rätt som har en kompetent jurisdiktion; (b) alla eventuella anspråk, bedömningar och priser skall begränsas till faktiska egenkostnader som förekommit, inklusive kostnader som är associerade med deltagande i detta erbjudande men aldrig för eventuella juridiska kostnader; och (c) under inga omständigheter ska deltagaren vara tillåten att erhålla pris för, och deltagare avsäger sig alla rättigheter till, att göra anspråk på straffavgifter, oförutsedda och påföljande skador eller alla andra eventuella skador, bortsett från faktiska egenutgifter, och alla eventuella rättigheter att få skadeersättningar fördubblade eller på annat sätt ökade. Alla problem och frågor gällande konstruktionen, giltigheten, tolkningen och verkställandet av dessa villkor, eller rättigheter och förpliktelser för deltagaren och marknadsföraren i anslutning till detta erbjudande, skall styras av och tolkas i enlighet med lagarna i landet enligt det som anges i bilaga 1, utan att ge effekt till någon valmöjlighet av lagar eller motstridiga lagregler. Eventuella tvister som uppstår från dessa villkor kommer att beslutas om av behörig domstol i det som anges i bilaga 1. Dessa domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING. MARKNADSFÖRAREN GER INGEN UTFÄSTELSE ELLER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE TILLGÄNGLIGHET AV DEN KVALIFICERANDE ENHETEN, GÅVAN ELLER DELTAGARENS DELTAGANDE I ERBJUDANDET. GENOM ATT DELTA I ERBJUDANDET GODKÄNNER DELTAGAREN ATT FRIGÖRA OCH HÅLLA MARKNADSFÖRAREN OCH DESS ANSTÄLLDA, CHEFER, DIREKTÖRER, AKTIEÄGARE, AGENTER, REPRESENTANTER OCH DESS DOTTERBOLAG, UNDERORDNANDE, ÖVERORDNADE, ANNONSER, KAMPANJER, AGENTURER OCH JURIDISKA RÅDGIVARE FRIA FRÅN ALLA EVENTUELLA FÖRLUSTER, SKADOR, RÄTTIGHETER, ANSPRÅK OCH ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR I ANSLUTNING TILL ERBJUDANDET ELLER SOM ETT RESULTAT AV ACCEPTANS, ÄGANDE ELLER ANVÄNDNING AV DEN KVALIFICERANDE ENHETEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, PERSONSKADA, DÖDSFALL OCH EGENDOMSSKADA, OCH ANSPRÅK BASERADE PÅ PUBLIKATIONSRÄTTIGHETER, FÖRTAL ELLER INTEGRITETSKRÄNKNING.

 

BILAGA 1

 

REGIONS-/LANDSSPECIFIKA VILLKOR

TILL ERBJUDANDET FRÅN LOGITECH OCH PEACCI

Territorier
Marknadsförare och adress
KAMPANJPERIOD
INLÖSENPERIOD
Gällande lag och jurisdiktion
Österrike, Tyskland, Finland, Sverige, Belgien, Frankrike, Spanien, Norge, Danmark, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Ungern, Polen Logitech Europe SA, EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Switzerland Erbjudandet börjar den 6 september 2023 klockan 09.00 CET och avslutas den 31 oktober 2023 klockan 23.59 CET Anspråk på gåvan kan göras mellan den 6 september 2023 klockan 09.00 CET och den 30 november 2023 klockan 23.59 CET Schweizisk lag, Court of Lausanne, Schweiz

Kundvagn

Kundvagnen är tom. Börja handla nu