โซลูชันการประชุมผ่านวิดีโอด้วย Google Meet

Pangea temporary hotfixes here

ดีขึ้นไปด้วยกับสำหรับ
พนักงานที่ทำงานแบบผสมผสาน

พลิกโฉมการทำงานด้วยโซลูชันสำหรับโลกไฮบริด Logitech และ Google Meet จะทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสานงานได้ดีขึ้น และยังมีความสุขมากขึ้น คุณจะสามารถมอบความสามารถให้พนักงานทุกคนทำงานได้จากทุกที่ เพิ่มผลลัพธ์ แบ่งปันความรู้ และเข้าร่วมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ใช้อุปกรณ์อะไร ใช้ภาษาอะไร หรือมีระดับประสบการณ์เท่าใด ปิดระยะห่างระหว่างบุคคลและที่อื่นด้วยโซลูชันวิดีโอ Logitech ที่ผ่านการรับรองจาก Google Meet

โลโก้ Google meet with chromebook

โซลูชันสำหรับห้องทุกขนาด

เพิ่มชีวิตชีวาให้กับการประชุมด้วยฮาร์ดแวร์ Logitech และ Google Meet เลือกจากโซลูชันที่กำหนดไว้แล้วสำหรับห้องขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ที่ประกอบด้วยกล้องสำหรับการประชุม Logitech, Google Meet Compute และ Logitech Tap ควบคุมห้องโดยไม่ต้องใช้มือโดยการพูด “Hey Google” เมื่อมี Logitech และ Google Meet คุณจะได้ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ การสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าใครจะทำงานที่ไหน นั่นคือตรรกะใหม่แห่งการทำงาน:

โฮมออฟฟิศ

โซลูชัน Google Meet สำหรับโฮมออฟฟิศ

ประกอบด้วย Logitech Brio 505, Logi Dock และ Zone True Wireless

ห้องที่มีพื้นคับแคบ

โซลูชัน Google Meet สำหรับโฟกัสรูม

แสดง Logitech Rally Bar Huddle, Google Meet Compute และ Tap

ห้องระดมความคิด

โซลูชัน Google Meet สำหรับห้องระดมความคิด

ประกอบด้วย Logitech Rally Bar Mini และจอแสดงผลแบบโต้ตอบ, Google Meet Compute, Tap

พื้นที่ยืดหยุ่น

โซลูชัน Google Meet สำหรับพื้นที่ยืดหยุ่น

ประกอบด้วย Logitech Rally Bar, Google Meet Compute และ Tap IP

ห้องคณะกรรมการ

โซลูชัน Google Meet สำหรับห้องประชุมคณะกรรมการ

นำเสนอ Logitech Rally Bar,Tap, Google Meet Compute, Rally Mic PodsSight และ Scribe (ไม่อยู่ในภาพ)

ห้องฝึกอบรม

โซลูชัน Google Meet สำหรับห้องฝึกอบรม

นำเสนอ Logitech Rally Plus, Google Meet Compute, TapRally Mic Pods และ Scribe (ไม่มีภาพ)

รูปขนาดย่อของพื้นที่ทำงานส่วนตัวที่อัปเกรด

จัดการประชุมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น

ทำให้การประสานงานเสมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น Logitech Sight ปิดช่องว่างระหว่างทีมไฮบริด โดยการช่วยให้ผู้เข้าร่วมจากระยะไกลเห็นและได้ยินผู้ที่อยู่ในห้องได้ชัดเจนมากขึ้น Sight ใช้พลัง AI เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีที่นั่งเสมือนได้ที่โต๊ะ

รูปขนาดย่อของการสนทนาในการประชุมผ่านวิดีโอ

เตรียมอุปกรณ์เพื่อความสำเร็จของพนักงาน

เครื่องมือการประสานงานจาก Logitech สร้างมาเพื่อพนักงานที่มีความรู้ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะทำงานจากที่บ้านหรือในสำนักงาน พนักงานสามารถสื่อสารและประสานงานกันได้ชัดเจนมากขึ้นผ่านวิดีโอคอล เมื่อใช้ชุดหูฟัง เว็บแคม และแท่นประสานงานที่ผ่านการรับรองโดย Google Meet

โซลูชันการประชุมผ่านวิดีโอสำหรับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ

เห็นชัดเจนแม้อยู่ไกล

RightSight 2 ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Google Meet เพื่อให้บริบทภายในห้องและมุมมองของผู้เข้าร่วมแต่ละคน ติดตั้งอยู่ใน Rally Bar, Rally Bar Mini และ Rally Bar Huddle ในขณะที่จัดการง่ายด้วย Logitech Tap IP RightSight 2 ช่วยให้ผู้เข้าร่วมจากระยะไกลมองเห็นผู้พูดและผู้ที่อยู่ในห้องได้อย่างชัดเจน

โซลูชันสำหรับระบบพีซี

โซลูชันสำหรับห้อง
ห้องที่มีพื้นที่คับแคบกับ Rally Bar Huddle
Rally Bar Huddle
ห้องขนาดเล็กกับ Rally Bar Mini
Rally Bar Mini
ห้องขนาดกลางกับ Rally Bar
Rally Bar
ห้องขนาดใหญ่กับ Rally Plus
Rally Plus
ห้องขนาดกลางกับ Rally
Rally
ห้องขนาดเล็กกับ meetup
MeetUp
ขนาดห้อง
ขนาดคับแคบจนถึงเล็ก ขนาดเล็กถึงกลาง ขนาดกลางถึงใหญ่ ขนาดใหญ่ถึงใหญ่พิเศษ ขนาดกลางถึงใหญ่ ขนาดคับแคบจนถึงเล็ก
กล้องสำหรับการประชุม
Logitech Rally Bar Huddle Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus ระบบ Logitech Rally Logitech MeetUp
Google Meet Compute
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
มาพร้อมส่วนติดตั้ง
ใช่ หลายจุดติดตั้ง ไม่ ไม่ ใช่ ใช่ ใช่
Rally Mic Pod Hub
ไม่ อุปกรณ์เสริม ไม่มีให้ อุปกรณ์เสริม ไม่มีให้ ใช่ ใช่ ไม่
อุปกรณ์เสริม
ผ้าคลุมทำความสะอาดง่าย
ผ้าคลุมสีออฟไวท์
ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap
ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap
ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap
ส่วนติดตั้งกับทีวีสำหรับวิดีโอบาร์
ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap
ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap
ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap
Rally Mic Pod (สูงสุด 3 ตัว)
Rally Mic Pod Hub
ส่วนติดตั้ง Rally Mic Pod
ส่วนติดตั้งแบบแขวน Rally Mic Pod
ส่วนติดตั้งกับทีวีสำหรับ Video Bar
Wall Mount for Video Bars
ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap
ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap
ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap
Rally Mic Pod (สูงสุด 4 ตัว)
Rally Mic Pod Hub
ส่วนติดตั้ง Rally Mic Pod
ส่วนติดตั้งแบบแขวน Rally Mic Pod
ส่วนติดตั้งกับทีวีสำหรับ Video Bar
Wall Mount for Video Bars
ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap
ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap
ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap
ส่วนติดตั้งบนผนัง Tap กับ Rally Mic Pod (สูงสุด 7 ตัว)
ส่วนติดตั้งแบบแขวน Rally Mic Pod
Rally Mic Pod Hub
ส่วนติดตั้ง Rally Mic Pod
ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap
ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap
ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap
Rally Mic Pod (สูงสุด 7 ตัว)
ส่วนติดตั้งแบบแขวน Rally Mic Pod
Rally Mic Pod Hub
ส่วนติดตั้ง Rally Mic Pod
ส่วนติดตั้งกับทีวีสำหรับ MeetUp
ส่วนติดตั้งกับทีวี XL สำหรับ MeetUp
สายต่อขยายไมค์ MeetUp
ไมค์ขยายสำหรับ MeetUp
แหล่งข้อมูลสนับสนุน
คู่มือการตั้งค่าระบบดิจิทัล
พอร์ทัลการติดตั้งออนไลน์
บริการสนับสนุน Logitech
หนังสือคู่มือการติดตั้ง
พอร์ทัลการติดตั้งออนไลน์
บริการสนับสนุน Logitech
หนังสือคู่มือการติดตั้ง
พอร์ทัลการติดตั้งออนไลน์
บริการสนับสนุน Logitech
หนังสือคู่มือการติดตั้ง
พอร์ทัลการติดตั้งออนไลน์
บริการสนับสนุน Logitech
หนังสือคู่มือการติดตั้ง
พอร์ทัลการติดตั้งออนไลน์
บริการสนับสนุน Logitech
หนังสือคู่มือการติดตั้ง
พอร์ทัลการติดตั้งออนไลน์
บริการสนับสนุน Logitech
การรับประกัน
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์
สามารถซื้อการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีกหนึ่งปี ณ เวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามสินค้า
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์
สามารถซื้อการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีกหนึ่งปี ณ เวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามสินค้า
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์
สามารถซื้อการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีกหนึ่งปี ณ เวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามสินค้า
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์
สามารถซื้อการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีกหนึ่งปี ณ เวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามสินค้า
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์
สามารถซื้อการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีกหนึ่งปี ณ เวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามสินค้า
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์
สามารถซื้อการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีกหนึ่งปี ณ เวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามสินค้า

โซลูชันเครื่องใช้

ห้องขนาดเล็กกับ Rally Bar Mini
Rally Bar Mini
ห้องขนาดกลางกับ Rally Bar
Rally Bar
ขนาดห้อง
ขนาดเล็กถึงกลาง ขนาดกลางถึงใหญ่
กล้องสำหรับการประชุม
Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar
โซลูชัน Android
ใช่ ใช่
มาพร้อมส่วนติดตั้ง
ไม่ ไม่
Rally Mic Pod Hub
อุปกรณ์เสริม ไม่มีให้ อุปกรณ์เสริม ไม่มีให้
หน้าจอสัมผัสที่รองรับ
Tap IP Tap IP
อุปกรณ์เสริม
ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap
ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap
ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap
Rally Mic Pod (สูงสุด 3 ตัว)
Rally Mic Pod Hub
ส่วนติดตั้งกับทีวีสำหรับ Video Bar
Wall Mount for Video Bars
ส่วนติดตั้ง Rally Mic Pod
ส่วนติดตั้งกับโต๊ะ Tap
ส่วนติดตั้งยกเหนือพื้น Tap
ส่วนติดตั้งกับผนัง Tap
Rally Mic Pod (สูงสุด 4 ตัว)
Rally Mic Pod Hub
ส่วนติดตั้งกับทีวีสำหรับ Video Bar
Wall Mount for Video Bars
ส่วนติดตั้ง Rally Mic Pod
แหล่งข้อมูลสนับสนุน
หนังสือคู่มือการติดตั้ง
พอร์ทัลการติดตั้งออนไลน์
บริการสนับสนุน Logitech
หนังสือคู่มือการติดตั้ง
พอร์ทัลการติดตั้งออนไลน์
บริการสนับสนุน Logitech
การรับประกัน
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์
สามารถซื้อการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีกหนึ่งปี ณ เวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามสินค้า
การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์
สามารถซื้อการขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มได้อีกหนึ่งปี ณ เวลาที่ซื้อฮาร์ดแวร์
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามสินค้า

โซลูชันสำหรับห้องจาก Logitech เพื่อ Google Meet

ระบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับห้องขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
(กำหนดราคาโดยตัวแทนจำหน่าย)

การสนับสนุน

เริ่มต้นการใช้งาน

ค้นหาเอกสารทั้งหมดที่เรามีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อการเข้าถึงการสนับสนุนและการเปิดใช้งานการรับประกันใด ๆ ที่มีให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณมีปัญหาใด ๆ เราอาจมีคำตอบสำหรับสิ่งที่คุณกำลังมองหา

ดาวน์โหลด

ค้นหาการดาวน์โหลดใด ๆ ที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์นี้ได้ 

การรับประกัน

หากคุณไม่พึงพอใจอย่างเต็มที่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ เราอยากลองปรับปรุงมันให้ดีขึ้น

ติดต่อเรา

ยังคงไม่พบคำตอบที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม แจ้งให้เราทราบและเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อหลังจากนั้น  

คู่มือการจัด GOOGLE MEET ROOM

คู่มือชุดอุปกรณ์และการจัดวางที่เป็นประโยชน์สำหรับโซลูชันห้อง Logitech ใหม่ที่ผ่านการรับรองสำหรับ Google Meet

ติดต่อฝ่ายขาย

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณได้
กรอกแบบฟอร์มและตัวแทน Logitech จะติดต่อคุณ

ขอขอบคุณที่ติดต่อเรา

เชื่อมต่อกัน