การรายงานและการรับรองด้านความยั่งยืน - เอกสารเก่า

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

เอกสารเก็บถาวร

2020

รายงานด้านความยั่งยืน

2019

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

2018

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

การรับรองคาร์บอน

2017

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

2016 และเก่ากว่า

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท