ความยั่งยืน - ออกแบบอนาคตที่ดีกว่า | Logitech

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

การสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้โลกและสังคมของเราต้องการแนวทางที่แตกต่างออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายอันยิ่งใหญ่โดยไม่สร้างปัญหาใหม่ สำรวจว่าเราบุกเบิกวิธีการทำงานใหม่เพื่อการออกแบบโลกในฝันที่ยั่งยืนและเสมอภาคได้อย่างไร และทุกคนจะมีบทบาทสำคัญได้อย่างไร

เราตั้งใจมองหาทางออกด้านสภาพภูมิอากาศ

เราทำงานอย่างหนักเพื่อลดผลกระทบทางคาร์บอนและส่งผลดีต่อโลก

เราปรับใช้การหมุนเวียน

เราหันไปใช้วัสดุหมุนเวียนมากขึ้น และมองหาทางใหม่ ๆ เพื่อลดขยะและยืดอายุผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัสดุ

เราออกแบบเพื่อโลกที่ยอมรับความแตกต่าง

เราเฉลิมฉลองและเป็นพันธมิตรกับผู้ที่เป็นผู้นำด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง และความเป็นธรรมในสังคมในชุมชนของพวกเขา