การออกแบบเพื่อความยั่งยืน | รางวัลการออกแบบของ Logitech

Pangea temporary hotfixes here

ไฮไลต์จากปีที่แล้ว

เรามีความสำเร็จสำคัญหลายอย่างให้ภาคภูมิใจและเราเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น

ไอคอนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศสีเขียว

การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ

ปรับใช้แนวทางสภาพภูมิอากาศเป็นบวก

ลดลดความเข้มข้นทางคาร์บอน 94% ในขอบเขตที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ปี 2015

ไฟฟ้าหมุนเวียน 92%

ผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิตที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ไอคอนหลอดไฟสีเขียวมีใบไม้ข้างใน

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 25% พัฒนาขึ้นเพื่อสะท้อนหลักการการออกแบบเพื่อความยั่งยืน

เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มข้อมูล LCA แบบเว็บเป็นมาตรฐาน ปรับปรุงโมเดลอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเรา

พัฒนากรอบงานเชิงกลุยทธ์ใหม่ เพื่อผลักดันเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับการออกแบบเพื่อความยั่งยืน

ไอคอนถังขยะรีไซเคิลสีเขียว

การรีไซเคิลทั่วโลก

นับตั้งแต่ CY10 เราให้เงินทุนสำหรับการรีไซเคิล:

อุปกรณ์ไฟฟ้า 35,178 ตัน

แบตเตอรี่ 3,238 ตัน

บรรจุภัณฑ์ 19,616 ตัน

ไอคอนถ้วยรางวัลสีเขียว

รางวัลและความชื่นชม

มีชื่อในดัชนี Dow Jones Sustainability แห่งยุโรป

บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในด้านเทคโนโลยีผู้บริโภาคประจำปี 2019 และ 2020 โดย World Finance Awards

มีชื่อในดัชนี FTSE4Good

Ecovadis ระดับโกลด์

Fast Company Innovation Award 2021บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2021

ไอคอนจับมือสีเขียว

การพัฒนาผู้จัดหา

100% ของผู้จัดหารายใหญ่ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ RBA

สไตล์เป็นระยะสีเขียวแสดงธาตุทั้ง 4

แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

100% ของผู้จัดหาโดยตรงของเราเข้าร่วมในโปรแกรมการจัดการแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

โรงหลอมและโรงถลุงเข้าร่วมโปรแกรมการรับรองบุคคลภายนอกของเรา 100%

ภาพใบหน้าของ Bracken Darrell
“ในฐานะบริษัท เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเป็นสิ่งจำเป็น การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสนามที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน โลกต้องการบริษัทที่ยืนเคียงแต่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย และ Logitech คือบริษัทนั้น”

 
Bracken P. Darrell
ประธานและ CEO

Logitech ในภาพกว้าง

บริษัทของเราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลกข้ามทุกมหาสมุทรและพรมแดน ขนาดของเรามาพร้อมความรับผิดชอบ เราลงมือแก้ไขปัญหาที่สำคัญ มองหาโอกาสสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแนวหน้าที่จะช่วยแก้ไขความท้าทายในวงกว้าง
 

แผนที่โลกสีเทา
แผนที่โลกสีดำ
map-desktop-text