การออกแบบเพื่อความยั่งยืน | รางวัลการออกแบบของ Logitech

Pangea temporary hotfixes here

ความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้น

Logitech มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามระดับโลกที่จะร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยคำปฏิญาณ 1.5°C, เป้าหมายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และผลิตภัณฑ์เกมมิ่งที่มีการรับรอง CarbonNeutral® เราเชื่อว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือกอย่างมีข้อมูล ดังนั้นเราจึงติดฉลากความโปร่งใสทางคาร์บอนลงบนผลิตภัณฑ์ของเรา
 

ไอคอนใบไม้

การสนับสนุนข้อตกลงปารีสและคำปฏิญาณสภาพอากาศ 1.5°C

ไอคอนการชาร์จหมุนเวียน

ความมุ่งมั่นต่อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100%

ไอคอนส่วนควบคุมชุดหูฟัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกมมิ่งที่มีการรับรอง CarbonNeutral

ไอคอนความโปร่งใสทางคาร์บอน

ความมุ่งมั่นต่อการติดฉลากความโปร่งใสทางคาร์บอน

ไฮไลต์จากปีที่แล้ว

เรามีความสำเร็จสำคัญหลายอย่างให้ภาคภูมิใจและเราเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

88% ของไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลกได้มาจากพลังงานหมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์ Logitech G และ ASTRO Gaming ได้รับการรับรอง CarbonNeutral®

โรงงานผลิตและการเดินทางที่มีการเป็นกลางทางคาร์บอน

การปล่อยคาร์บอน Net Zero ขอบเขต 1

การคำนวณคาร์บอนที่รับรองโดยบุคคลภายนอกสำหรับกิจกรรมการกระจายสินค้าทั่วโลก

การออกแบบเพื่อความยั่งยืน

ปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้รวมประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลัก

เครื่องมือคำนวณใหม่เพื่อประเมินคาร์บอนและการหมุนเวียนได้อย่างรวดเร็วในการพัฒนาแนวคิด

พัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อวัสดุผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบน้อยในอนาคต

พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค (PCR) นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 3 กลุ่ม

การรีไซเคิลทั่วโลก

นับตั้งแต่ CY10 เราให้เงินทุนสำหรับการรีไซเคิล:

อุปกรณ์ไฟฟ้า 30,992 ตัน

แบตเตอรี่ 2,797 ตัน

บรรจุภัณฑ์ 16,993 ตัน

รางวัลและความชื่นชม

มีชื่อในดัชนี Dow Jones Sustainability แห่งยุโรป

บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในด้านเทคโนโลยีผู้บริโภาคประจำปี 2019 และ 2020 โดย World Finance Awards

มีชื่อในดัชนี FTSE4Good

Ecovadis ระดับโกลด์

ผู้นำเปอร์เซ็นไทล์ที่ 96 ของ Sustainalytics

มีรายชื่อในบริษัทแห่งนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบทางสังคมมากที่สุด 10 อันดับแรกแห่งปี 2021 ของ Fast Company

การพัฒนาผู้จัดหา

100% ของผู้จัดหารายใหญ่ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ RBA

แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

100% ของผู้จัดหาโดยตรงของเราเข้าร่วมในโปรแกรมการจัดการแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

98% ของโรงหลอมของเรามีการรับรองว่าไร้ข้อขัดแย้ง

ภาพใบหน้าของ Bracken Darrell
“ในฐานะบริษัท เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเป็นสิ่งจำเป็น การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสนามที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน โลกต้องการบริษัทที่ยืนเคียงแต่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย และ Logitech คือบริษัทนั้น”

 
Bracken P. Darrell
ประธานและ CEO

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อจรรยาบรรณ

เราเข้าร่วมพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) ในปี 2007 เพื่อร่วมมือกับพันธมิตรและคู่แข่งในการแก้ไขความท้าทายที่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมเผชิญอยู่ในอุตสาหกรรมของเรา ความร่วมมือข้ามภาคธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปสู่โลกที่ยั่งยืนขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นที่มีต่อจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบเป็นรากฐานของวิธีดำเนินธุรกิจของเรา จรรยาบรรณนี้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราและให้ข้อมูลในการตัดสินใจ จรรยาบรรณสะท้อนอยู่ในกรอบนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการตรวจสอบภายใน และสัญญาผู้จัดหา จรรยาบรรณเป็นพื้นฐานของการจัดการที่ยั่งยืน และช่วยให้เรามีความระมัดระวัง มองเหนือข้อผูกพันทางกฎหมาย และพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 

Logitech ในภาพกว้าง

บริษัทของเราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลกข้ามทุกมหาสมุทรและพรมแดน ขนาดของเรามาพร้อมความรับผิดชอบ เราลงมือแก้ไขปัญหาที่สำคัญ มองหาโอกาสสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแนวหน้าที่จะช่วยแก้ไขความท้าทายในวงกว้าง
 

แผนที่โลกสีเทา
แผนที่โลกสีดำ
map-desktop-text

5 ทวีป

พนักงาน 6,600+ คน