สภาพภูมิอากาศเป็นบวก

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

โลกของเรารอไมได้

ในนามของคนรุ่นในอนาคต เราต้องลงมือทำทันที เรายังคงมีผลกระทบต่ออนาคต แต่เราทุกคนต้องตั้งใจ รวมถึงเราด้วย

สิ่งที่เราสัญญาและจุดที่เรายืนอยู่ในวันนี้

ตั้งแต่ปี 2021 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งเป็นเรื่องดี แต่ยังไม่พอ โลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องลดผลกระทบของเรามากกว่านี้ เพื่อสนับสนุนชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและอนุรักษ์ธรรมชาติ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ของเรา ในขณะที่เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน ฟื้นฟูป่า และสนับสนุนชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ตอนนี้เราต้องทำเหนือกว่านั้น เพื่อแก้ไขผลกระทบทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของเรา เพื่อขจัดคาร์บอนที่เกิดเราทั้งหมดในชั้นบรรยากาศในท้ายที่สุด เราตั้งใจที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิ เพื่อให้เราฟื้นฟูโลกที่ใช้ร่วมกันไปด้วยกัน

กลยุทธ์ของเรา

เราทวนย้ำคำมั่นสัญญาในการลด หมุนเวียน และฟื้นฟูมานานกว่าทศวรรษ ถึงเวลายกระดับการดำเนินการของเราแล้ว

ไอคอนรอยเท้าสีเขียว

ลด

การออกแบบเพื่อความยั่งยืนเพื่อบรรลุไขว้คว้าการลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และห่วงโซ่อุปทานของเรา

ไอคอนพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

หมุนเวียน

ผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานของเรา ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้วัสดุหมุนเวียน

ไอคอนต้นไม้สีเขียว

ฟื้นฟู

ฟื้นฟูป่าไม้และชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยการสนับสนุนโครงการคาร์บอนต่ำ และพัฒนาโซลูชันจากธรรมชาติ

ลด

รอยเท้าคาร์บอนส่วนที่ใหญ่ที่สุดมาจากการเสาะหาและการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเรา ตามพันธสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศ 1.5℃ เรามุ่งมั่นที่จะทำตามเป้าหมายลดคาร์บอนตามหลักวิทยาศาสตร์ หัวใจและจิตสัญญาณของโปรแกรมของเราคือการออกแบบเพื่อความยั่งยืน เราออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ดีขึ้น เพื่อลดผลกระทบทางคาร์บอนให้มากที่สุดก่อนที่จะเกิดขึ้น

ภาพความชัดเจนทางคาร์บอน

ทั้งหมดเป็นเรื่องของตัวเลข

เราเป็นบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภครายแรกที่ติดฉลากผลกระทบทางคาร์บอนอย่างละเอียดบนผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2025 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของเราทั้งหมดจะติดฉลาดรอยเท้าคาร์บอน

หมุนเวียน

ไม่มีทางหลีกเลี่ยง ธุรกิจของเราต้องการพลังงาน แต่เราทำให้แน่ใจว่า ไฟฟ้าทั้งหมดมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น ลม แสงอาทิตย์ และโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เราก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินงานของเรา และเราทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์และพันธมิตรลงมือทำด้วยเช่นกัน

เราใช้การวิเคราะห์วัฏจักรผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณผลกระทบทางพลังงานทั้งหมด นับตั้งแต่การจัดหาวัสดุ จนถึงวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ของเราเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

หมุนเวียนในรอยเท้าของเรา

100%

พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่โรงงานผลิตของเรา

100%

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 100% ที่สำนักงานในสวิส, สหรัฐอเมริกา, อินเดีย และจีน

92%

พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทั่วโลก

แผนที่โลก
แผนที่โลก
map-desktop-text-v5
ภาพไอคอนแผนที่สีเขียว

สำนักงานหลัก

ภาพไอคอนแผนที่สีน้ำเงิน

โรงงานผลิต

ฟื้นฟู

ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีนี้คือก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าของสภาพภูมิอากาศเป็นบวก เพื่อช่วยเราขจัดคาร์บอนให้มากกว่าที่เราปล่อย เราฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศด้วยการลงทุนในโครงการอนุรักษ์ป่าและการดำรงชีวิต รวมถึงโครงการที่เปลี่ยนแปลงไฟฟ้าเป็นพลังงานหมุนเวียน ยิ่งไปกว่านั้น เรายังลงทุนในโครงการดักจับคาร์บอน เพื่อดึงคาร์บอนลงมาจากชั้นบรรยากาศโดยตรง

ทำตามสัญญา

เราจะมาดูรายละเอียดของโครงการลด-หมุนเวียน-ฟื้นฟูบางส่วนจากปีที่แล้ว เพื่อทำความเข้าใจว่าเราดำเนินการตามคำมั่นสัญญาเหล่านั้นอย่างไร

ลด

สายการประกอบสำหรับเมาส์คอมพิวเตอร์

จีน

การลดคาร์บอนในโรงงานผลิตของเรา

การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่โรงงานผลิตของเรา

ในปี 2013 เรากำหนดเป้าหมายเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนในโรงงานผลิตของเราลง 20% ภายในปี 2018 เมื่อเราถึงเป้าหมายนี้ เราตัดสินใจทำมากกว่านั้น และทุ่มเทที่จะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 100% และแก้ไขรอยเท้าคงเหลือ 100% ของเราด้วยการชดเชยที่ผ่านการรับรองคุณภาพสูง การดำเนินการเล่านี้ช่วยให้เรามีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้

และเราทำได้แล้ว ที่ระดับโรงงาน เราได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากมาย เพื่อลดอุปสงค์พลังงานสัมบูรณ์ โดยการเปลี่ยนหลอดไฟ T5 เป็นหลอดไฟ LED ปรับปรุงการใช้เครื่องอัดอากาศ และติดตั้งระบบควบคุมเวลา เพื่อปิดไฟและปิดตู้กดน้ำดื่ม เรายังคุณพัฒนาโปรแกรมการวัดพลังงานของเราต่อไป เพื่อช่วยติดตามและทำความเข้าใจจุดที่มีการใช้พลังงานมาก และระบุหาโอกาสการลดพลังงานตามการมุ่งเน้นเป้าหมาย ในปี 2021 ตัวอย่างคือ เราเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศตัวเก่าของเราที่โรงงาน เป็นเครื่องอัดอากาศสองขั้นประสิทธิภาพสูง และปรับปรุงประสิทธิภาพได้ประมาณ 11% เรายังอัปเกรดเครื่องทำความเย็น 2 เครื่องด้วย โครงการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวลดคาร์บอนได้ประมาณ 630 tCO2e

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Logitech

พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค

การทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราหมุนเวียนมากขึ้น โดยใช้พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค

เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ Logitech หมุนเวียนได้มากขึ้น เราหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุใหม่ และเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล เราใช้พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภค (PCR) เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับพลาสติกที่สิ้นอายุการใช้งาน และลดรอยเท้าคาร์บอนของเรา เราปรับใช้จรรยาบรรณ PCR ทั่วบริษัท โดยตั้งเป้าไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อการลดผลกระทบทางคาร์บอนให้มากที่สุด

การใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนสำคัญในความพยายามแห่งการออกแบบเพื่อความยั่งยืนของเรา เรากำลังเพิ่มการใช้พลาสติกรีไซเคิลมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ขายดีต่าง ๆ สำหรับเมาส์ คีย์บอร์ด เว็บแคม และลำโพง ภายในปลายปี 2021 เมาส์และคีย์บอร์ดมากกว่า 50% ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Creativity และ Productivity ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเรา จะผลิตด้วยพลาสติกรีไซเคิล โดยคาดว่าจะลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ถึง 7,100 ตัน และลดรอยเท้าคาร์บอนถึง 11,000 ตันต่อปี

เมาส์ไร้สาย M185

เมาส์ไร้สาย M185

การลดรอยเท้าคาร์บอนของเมาส์ M185 ที่ขายดีที่สุดของเรา

ในปี 2020 เรายังอัปเกรดเมาส์ไร้สาย M185 ที่ขายดีที่สุดของเราด้วย เราลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานกับ:

  • การออกแบบ PCB แพลตฟอร์มที่ปฏิวัติวงการ
  • ลดผลกระทบจากโมดูลล้อเลื่อน
  • ปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ปรับปรุงการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อลดน้ำหนัก


การปรับปรุงเหล่านี้ส่งผลให้ลดรอยเท้าคาร์บอดรวมถึง 15% เมื่อเทียบกับ M185 เวอร์ชันก่อนหน้า

เมาส์ไร้สาย M190

เมาส์ไร้สายขนาดมาตรฐาน M190

การลดรอยเท้าคาร์บอนของเมาส์ขนาดมาตรฐาน M190 ที่ขายดีที่สุดของเรา

ในปี 2020 เราเปิดตัวเมาส์ไร้สายขนาดมาตรฐาน M190 ที่ใช้งานได้สบายทั้งสองมือ มีการเชื่อมต่อไม่แลค การติดตามที่แม่นยำ และแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 18 เดือน

M190 ยังใช้แนวทางใหม่ในการออกแบบแผงวงจรพิมพ์ (PCB) อีกด้วย เราออกแบบ PCB มากมายหลายแบบด้วยเหตุผล เพื่อลดผลกระทบทางคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่ รวมถึง M190 นวัตกรรมนี้ ร่วมกับเซ็นเซอร์พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีส่วนในการลดผลกระทบทางคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ลงถึง 10% เมื่อเทียบกับ M170

เมาส์เกมมิ่ง G PRO X Superlight

Logitech G Pro X SUPERLIGHT

การลดรอยเท้าคาร์บอนใน Logitech G Pro X SUPERLIGHT

ในปี 2021 เราเปิดตัว Logitech G PRO X SUPERLIGHT การปรับดีไซน์และงานวิศวกรรมใหม่อย่างประณีตเพื่อลดน้ำหนักในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพ PRO X SUPERLIGHT รุ่นใหม่มีน้ำหนักไม่ถึง 63 กรัม และเบาขึ้น 25% เทียบกับ Logitech PRO Wireless การลดน้ำหนักนี้ทำได้ด้วยการใช้พลาสติกน้อยลง 7.5% แผงวงจรพิมพ์ที่เล็กลง แม่เหล็กขนาดเล็กลง สกรูน้อยลง และแม้แต่สายเคเบิลที่เบาขึ้น

สถาปัตยกรรมน้ำหนักเบาของ G PRO X SUPERLIGHT นำไปสู่การลดผลกระทบคาร์บอนรายปีได้ถึงประมาณ 260 tCO2e

นอกจากนี้ PRO X SUPERLIGHT ยังติดตั้งด้วยเซ็นเซอร์ HERO 25K ของ Logitech ซึ่งใช้ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อปรับอัตราเฟรมตามการขยับเมาส์ เพื่อลดการใช้พลังงาน แม้จะใช้ DPI สูง HERO ยังใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเซ็นเซอร์ Logitech G รุ่นก่อนถึง 10 เท่า เท่ากับลดผลกระทบรายปีโดยประมาณถึง 117 tCO2e

 

ป้ายห้อยกระดาษ

ป้ายห้อยกระดาษ

ดีไซน์กระดาษที่รีไซเคิลได้ 100%

ในปี 2021 เรานำป้ายห้อยกระดาษ 100% มาใช้ นี่คือโซลูชันการออกแบบที่เป็นนวัตกรรม ที่ใช้เยื่อกระดาษขึ้นรูปแทนที่พลาสติกหรือกระดาษลังปกติที่ใช้ในดีไซน์รุ่นก่อน แตกต่างจากป้ายห้อยกระดาษ ดีไซน์ใหม่ของเรามีการเสริมพิเศษเพื่อลดโอกาสการฉีกขาด

เพราะป้ายห้อยขึ้นรูปใหม่ของเราทำจากกระดาษ 100% ดังนั้นจึงรีไซเคิลได้ 100% ด้วย

บรรจุภัณฑ์เว็บแคม

บรรจุภัณฑ์เว็บแคม

ดีไซน์กระดาษที่รีไซเคิลได้ 100%

ในปี 2021 เราลดขนาด น้ำหนัก และการใช้วัสดุอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับบรรจุภัณฑ์ของเว็บแคมทั้งหมด โดยได้บรรจุภัณฑ์สุดท้ายที่มีขนาดเล็กลงสูงสุด 71% แล้วแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังช่วยเราลดจำนวนพาเลตที่ใช้ในทุกการจัดส่ง ปัจจุบันพาเลตหนึ่งรับสินค้าได้มากขึ้น 30% ถึง 60% ชิ้น งานทั้งหมดนี้ส่งผลให้ลดผลกระทบจากคาร์บอนถึง 1,773 ตันต่อปี

บรรจุภัณฑ์เมาส์สีน้ำตาล

เลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว: กล่องพลาสติก

การขยายความพยายามเพื่อเลิกใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว

ในปี 2021 เราเพิ่มความพยายามในการเลิกใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งออกจากบรรจุภัณฑ์ของเรา เราพัฒนานโยบายว่าด้วยพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ที่เน้นย้ำคำมั่นสัญญาของเราที่จะลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ทางเทคนิคในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเลิกใช้ทั้งหมด

การเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์กล่องสีน้ำตาลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายออนไลน์ ช่วยให้เราเลิกใช้กล่องพลาสติกไปได้มากกว่า 1.1 ล้านชิ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราในปีนี้

ไม่ใช้พลาสติกแม้แต่ชิ้นเดียวในบรรจุภัณฑ์ logitech

เลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว: ถุงพลาสติกในการกระจายสินค้า

การขยายความพยายามเพื่อเลิกใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว

ในปี 2021 เราเพิ่มความพยายามในการเลิกใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งออกจากบรรจุภัณฑ์ของเรา เราพัฒนานโยบายว่าด้วยพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ที่เน้นย้ำคำมั่นสัญญาของเราที่จะลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ทางเทคนิคในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเลิกใช้ทั้งหมด

เราเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกปกป้องกล่องบรรจุภัณฑ์ในการกระจายสินค้า ไปใช้การห่อกระดาษทิชชู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่ง การทำเช่นนี้ช่วยเลิกใช้ถุงพลาสติกในการจัดส่งมากกว่า 2.6 ใบจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมกับผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่อีก 3 ล้านชิ้น

มุมมองภายในของบรรจุภัณฑ์คีย์บอร์ด

เลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว: ถุงพลาสติกในกล่องขายปลีก

การขยายความพยายามเพื่อเลิกใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว

ในปี 2021 เราเพิ่มความพยายามในการเลิกใช้พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งออกจากบรรจุภัณฑ์ของเรา เราพัฒนานโยบายว่าด้วยพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ที่เน้นย้ำคำมั่นสัญญาของเราที่จะลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ทางเทคนิคในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเลิกใช้ทั้งหมด

นอกจากนี้ เรายังเลิกใช้ถุงพลาสติกภายในกล่องขายปลีกของหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์อีกด้วย โดยใช้การห่อกระดาษทิชชู่ และถุงกระดาษนิ่ม เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมแทน ซึ่งช่วยจำกัดถุงพลาสติกอีก 5.8 ล้านใบ

เมาส์ M575 ERGO กับบรรจุภัณฑ์ที่มีรอยเท้าคาร์บอนที่ดีขึ้น

บรรจุภัณฑ์ ERGO M575

การขยายความพยายามเพื่อเลิกใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว

ในปี 2021 เราเปิดตัว ERGO M575, โดยเสนอนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ลดรอยเท้าคาร์บอนลง 34% เมื่อเทียบกับ M570 รุ่นก่อน ในขณะที่ลดน้ำหนัการใช้พลาสติกครั้งเดียวลงถึง 98%พลาสติกคงเหลือใน M575: ฉลากผนึกกันแกะ (0.05 กรัม) และชั้นพลาสติก PP ในกล่องหลัก (ประมาณ 1 กรัม).

การผสานรวมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไว้ตลอดกระบวนการออกแบบและพัฒนา ทีมคิดค้นโซลูชันที่ช่วยให้เลิกใช้ถาดพลาสติกหรือถุงพลาสติกได้ทั้งหมด ซึ่งแทนที่ด้วยการใช้ห่อกระดาษปกป้องผลิตภัณฑ์ภายใน เพื่อลดผลกระทบและลดขยะมากขึ้นไปอีก เราพิมพ์คำแนะนำในการติดตั้งทั้งหมดลงบนห่อกระดาษปกป้องนี้โดยตรง

หมุนเวียน

ช่างเทคนิคกำลังทดสอบผลิตภัณฑ์ Logitech

จีน

พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่โรงงานผลิตของเรา

การปรับสมดุลรอยเท้าไฟฟ้า 100%

ในปี 2018 เราตัดสินใจที่ปรับสมดุลรอยเท้าไฟฟ้าของเรา 100% ในโรงงานผลิต โดยการซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองจากภายนอก เรารักษาพลังงานหมุนเวียน 100% นับตั้งแต่นั้นมา และบรรลุเป้าหมายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 92% ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมาย 100% มากขึ้น ด้วยโปรแกรมนี้ เราประเมินว่า เราหลีกเลี่ยง 14,615 tCO2 ในปีนี้ และเราชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคงเหลือเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

3 คนในห้องประชุมที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ทั่วโลก

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสำนักงานของเรา

การปรับสมดุลรอยเท้าไฟฟ้า 100%

รอยเท้าไฟฟ้าในสำนักงานของเราในสวิสเซอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, อินเดีย และจีนตอนนี้ตรงกับการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในปี 2021 เราภาคภูมิใจที่ได้รับการความชื่นชมจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ในสหรัฐอเมริกา ในฐานะพันธมิตรพลังสีเขียว เนื่องจากความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา โรงงานผลิตและสำนักงานที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ เราบรรลุเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 92% ทั่วโลก ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมาย 100% มากยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรมนี้ เราประเมินว่า เราหลีกเลี่ยง 14,615 tCO2 ในปีนี้ และเราชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคงเหลือเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เรากำลังทำงานเพื่อรับใบรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนจากภายนอกสำหรับสำนักงานของเรา

ฟาร์มกังหันลมเรียงเป็นแถว

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทานของเรา

การส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์หันไปใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ในปี 2020 เราเชิญให้ซัพพลายเออร์รายสำคัญมาร่วมกับเราในการหันไปใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซัพพลายเออร์ เราเปิดตัวพอร์ทัลไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและคลับผู้ซื้อ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองและมีคุณภาพสูงจากภายนอกจำนวนมากสำหรับโรงงานของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตของ Logitech

สำหรับช่วงการรายงานปี 2020 ซัพพลายเออร์จัดสรรไฟฟ้า 186,246 MWh ไปยังกิจกรรมการผลิตของ Logitech และซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 70,599 MWh จากพอร์ทัลไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (97%) หรือแหล่งอื่น (3%) เพื่อปรับสมดุลรอยเท้าทางไฟฟ้า เราประมาณการว่าการดำเนินการนี้ลดคาร์บอนได้ถึง 41,871 tCO2e

กลุ่มงานสภาพภูมิอากาศ RE100

การสนับสนุน

การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปใช้พลังงานหมุนเวียน

เรายังคอยสนับสนุนการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสมาชิกของโครงการริเริ่ม RE100 และทำงานเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบไฟฟ้าคาร์บอนเป็นศูนย์อย่างกว้างขวาง

RE100 นำโดย The Climate Group ในความร่วมมือกับ CDP ภารกิจของ RE100 คือการเร่งให้ทั้งโลกเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดและระบบไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เพื่อมอบอนาคตที่สะอาดขึ้น และดีต่อสุขภาพมากขึ้นแก่ทุกคน สมาชิก RE100 ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ทั่วโลก โดยใช้เวลาน้อยที่สุด และทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ไขนโยบายและความท้าทายทางการตลาด

เราเข้าร่วมโครงการริเริ่ม RE100 ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เพื่อร่วมมือกับผู้นำทางอุตสาหกรรม ส่งเสริมขบวนการระดับโลกในการเร่งรัดการหันไปใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 100%

ฟื้นฟู

พื้นที่ชุ่มน้ำกับสายรุ้ง

บราซิล

โครงการอนุรักษ์ป่าร้อนชื้นเอนวิราแอมาซอนเนีย

การต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า และปกป้องป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ในขณะที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ REDD+ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในโครงการจำนวนหนึ่งเพื่อให้บรรลุการตรวจสอบและยืนยันต่อ VCS-CCB ด้วย Triple Gold Distinction โครงการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200,000 เฮกตาร์ในลุ่มแม่น้ำแอมาซอน ในขณะที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ที่นี่ เพื่อสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา นอกจากจะลดคาร์บอนราว 1.2 million tCO2e ในแต่ละปีผ่านการหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าแล้ว โครงการยังให้โอกาสการพัฒนาและการฝึกอบรมแก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมขยายด้านการเกษตร, จัดตั้งสำนักงานใหญ่ท้องถิ่นพร้อมทั้งร้านขายยาและคลินิกสุขภาพท้องถิ่น และสร้างห้องน้ำชุมชน เพื่อมอบการถือครองที่ดินให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในที่สุด และก่อตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางเลือก รวมถึงสนับสนุนการค้าขายพืชสมุนไพรและอาซาอิอีกด้วย

ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์

นิญถ่วน เวียดนาม

โรงงานไฟฟ้ามายซันฮวนล็อก

การขับเคลื่อนการปฏิวัติไปใช้พลังงานหมุนเวียนของเวียดนามผ่านพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ในจังหวัดนิญถ่วนที่มีแดดจัดของเวียดนามกำลังช่วยให้เวียดนามเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่นี่มอบพลังงานหมุนเวียนทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยการจ้างงานประชาชนจากชุมชนท้องถิ่น ช่วยให้พวกเขามีรายได้ที่ยั่งยืนยุติความยากจน

พลังงานความร้อนใต้พิภพอูลูเบลู

อินโดนีเซีย

พลังงานความร้อนใต้พิภพอูลูเบลู

พลังงานใต้พิภพของอินโดนีเซียเพื่อพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพอูลูเบลูที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลัมปุง ใต้สุดของเกาะสุมาตรานี้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกว่า 860 GWh ให้แก่ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันของเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย โครงการนี้นอกจากจะลดการปล่อยคาร์บอนแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยให้อินโดนีเซียเปลี่ยนสู่พลังงานคาร์บอนต่ำอีกด้วย

ลิงอุรังอุตัง

กาลีมันตันกลาง อินโดนีเซีย

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพริมบารายา

การปกป้องป่า 65,000 เฮกตาร์และลิงอุรังอุตังบอร์เนียวที่ใกล้สูญพันธ์ ในขณะที่สร้างโอกาสด้านความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนท้องถิ่น

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพริมบารายา คือพื้นที่ดินพรุในเขตร้อนของเกาะบอร์เนียวในอินโดนีเซีย โครงการนี้ปกป้องป่าและพื้นที่ดินพรุเขตร้อนที่มีคาร์บอนหนาแน่นครอบคลุม 65,000 เฮกตาร์ โดยการยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่านฝน ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้สำหรับการทำสวนปาล์มน้ำมัน ผ่านการสนับสนุนโครงการนี้ Logitech ช่วยอนุรักษ์อ่างกักเก็บคาร์บอร์ด REDD+ และปกป้องลิงอุรังอุตังบอร์เนียว 105,000 ชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ุ โครงการนี้ยังมอบโอกาสด้านความเป็นอยู่ให้กับประชาชนกว่า 2,500 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการ ผ่านการให้ความรู้ และการอนุรักษ์วนเกษตรกรรม ซึ่งเพิ่มอาหาร ความปลอดภัย โอกาสในการหารายได้ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนคาร์บอน

ต้นไม้ปลูกเป็นแถว

จีน

การปลูกสวนพืชป่าเหอหนานฟางเฉิงและถังเกอ

การกักเก็บคาร์บอนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงของเราสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์

โครงการนี้ปลูกป่าผืนใหม่ โดยการปลูกต้นไม้บนที่ดินที่แห้งแล้งมาอย่างน้อย 10 ปีก่อนที่จะเริ่มโครงการ กิจกรรม เช่น การเกษตรประณีต ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หรือการตัดไม้ ไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไปในพื้นที่ของโครงการ และถูกแทนที่ด้วยการปลูกต้นไม้และการจัดการป่าไม้ โครงการนี้สร้างโอกาสการทำงานให้กับชาวบ้าน ซึ่งได้รับทักษะที่จำเป็นในการปลูกและการจัดการป่า ผ่านการฝึกอาชีพ โครงการนี้ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศป่า ซึ่งมีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและน้ำ และลดการพังทลายของดิน ในขณะที่ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นหันไปใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมากขึ้น

สันเขาไกลสุดสายตา

จีน

การปลูกสวนป่าชิงไห่

การขจัดคาร์บอนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงของเราสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์

จังหวัดชิงไห่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงทิเบต และตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร ที่นี่มีนามว่า "หลังคาของโลก" และ "อ่างเก็บน้ำแห่งเอเชีย" ที่ราบสูงแห่งนี้เป็นสถานที่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์หายา และเป็นจุดที่จีนพยายามมุ่งเน้นการสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งป่า ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำ ทะเลสาบชิงไห่คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจีน เป็นทางผ่านของนกมากมายหลายสายพันธุ์ที่อพยพข้ามเอเชีย โครงการนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ และจะฟื้นฟูพื้นที่ 14,000 เฮกตาร์ด้วยการปลูกต้นไม้สายพันธ์ท้องถิ่นผสมผสานกันมากมาย เช่น สปรูซ จูนิเปอร์ ไพน์ ป็อปล่า เบอร์ช และเอล์ม บนพื้นดินที่แห้งแล้งและเสื่อมสภาพ ซึ่งป่าไม่กลับมาหรือฟื้นฟูเองตามธรรมชาติ โครงการนี้ตั้งเป้าที่จะสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยการเพิ่มพูนทักษะและการฝึกอบรมทางเทคนิค

ฟาร์มกังหันลมตามแนวอ่าว

จีน

ทุ่งกังหันลมซิซี

สนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสีเขียวของประเทศจีน โดยการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน ให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

โครงการพลังงานลมเซี่ยงไฮ้ซิซี สร้างไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอ่าวหางโจว กังหันเทอร์ไบน์สามสิบสามต้น แต่ละต้นมีความสามารถ 1.5 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 105 กิกะวัตต์ต่อปี โดยที่มีการลดคาร์บอนที่เกี่ยวข้องรายปีประมาณ 100,000 tCO2e โครงการนี้ใช้การผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายแห่งชาติของจีน ที่พลังงาน 35% ของประเทศจะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030

ป่ามองโกเลีย

จีน

อู๋เออเชี่ยนปรับปรุงการจัดการป่าไม้

การปกป้องป่าของมองโกเลียในเพื่อลูกหลานในอนาคต

เป้าหมายของโครงการนี้คือการเปลี่ยนต้นไม้ซุงเป็นป่าอนุรักษ์ โครงการนี้มีพื้นที่ 20,526 เฮกตาร์ พันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ได้แก่ บิช (Betula platyphylla) และ ลาร์ช (Larix gmelinii) ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการ ต้นไม้จะถูกตัดไปทำไม้ซุงตามแผนการจัดการไม้ที่รัฐบาลรับรอง ซึ่งถูกต้องและตรวจสอบได้ในพื้นที่เก็บเกี่ยวของโครงการ การเริ่มโครงการอนุรักษ์ต้นไม้มากมายกลายเป็นป่าอนุรักษ์ เพื่อลดการปล่อย GHG กิจกรรมของโครงการจะมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อม (การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและควบคุมการพังทลายของดิน) ดังนั้นจึงมีส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เตาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ต้มน้ำร้อน

จีน

เตาพลังงานแสงอาทิตย์เหอหนาน ฟูนูซาน

การมอบเตาพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิงและสุขภาพของครอบครัว

จังหวัดเหอหนานเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในประเทศจีน ชุมชนต่าง ๆ ของที่นี่ใช้เตาถ่านหินในการปรุงอาหารเป็นประจำ โครงการนี้แจกจ่ายเตาพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ครอบครัวมากมายในหมู่บ้านห่างไกล 8 แห่งทั่วจังหวัดเหอหนาน เพื่อลดการใช้ถ่านหินในครัวเรือน ซึ่งหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับปรุงคุณภาพอากาศ และประหยัดเวลาและเงินทองอันมีค่าของครอบครัว ซึ่งปกติแล้วต้องเสียไปกับการรวบรวมและซื้อเชื้อเพลิง

การปลูกสวนป่าเมืองจางเย่ด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมือง

จีน

การปลูกสวนป่าจางเย่

การปลูกสวนป่าเพื่อเพิ่มการกำจัดคาร์บอน

โครงการปลูกสวนป่านี้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่แห้งแล้งมากกว่า 23397.80 เฮกตาร์ ในเมืองจางเย่ ซึ่งปลูกด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมือง เป้าหมายของโครงการคือเพื่อเพิ่มการกำจัดคาร์บอน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น การปรับใช้โครงการปลูกสวนป่าจะช่วยกำจัดก๊าซเรือนกระจก และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงดินและอนุรักษ์น้ำ และขยายพื้นที่ป่า เสริมความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น โดยการเพิ่มการเชื่อมโยงกับป่า และมอบโอกาสสร้างรายได้และงานสำหรับชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่

โครงการทุ่งกังหันลมซีเหมิงจางลีเฉินตู มองโกเลีย

จีน

ทุ่งกันหันลมซีเหมิงจางลีเฉินตู

การให้ทุนสำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในจีน

เฟสที่ 1 ของโครงการทุ่งกังหันลมซีเหมิงจางลีเจนตู มองโกเลียใน เกี่ยวข้องกับการสร้างทุ่งกังหันลมในภูมิภาคมองโกเลียใน ประเทศจีน ทุ่งกังหันลมจะใช้แรงลมในการผลิตไฟฟ้า และไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการจะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมองโกเลียในตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจีนเหนือ เอาต์พุตไฟฟ้าสุทธิต่อปีโดยประมาณคือ 99.48GWh และคาดว่าจะลดการปล่อยมลพิษเฉลี่ยต่อปีที่ 104,941tCO2e ต่อปี

ทุ่งกันหันลมอู๋จิเอ๋อ

จีน

ทุ่งกันหันลมอู๋จิเอ๋อ

การให้ทุนสำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในจีน

โครงการพลังงานลมอู่จิเอ๋อมองโกเลียใน เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในเมืองออร์ดอส มองโกเลียใน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุประสงค์ของโครงการคือการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าไร้ก๊าซเรือนกระจก (GHG) สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจีนเหนือ ซึ่งจะทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่มีคาร์บอนสูง โครงการนี้คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 120,508 tCO2e ต่อปี ในระหว่างช่วงแรกโดยเข้าแทนที่ไฟฟ้าจากระบบ

คนกำลังทำอาหารที่บ้านโดยใช้ก๊าซชีวภาพ

จีน

การใช้พลังงานมีเทนในชานเมืองไหโขว่

การนำก๊าซชีวภาพกลับมาใช้และแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิล

โครงการใช้พลังงานมีเทนในชานเมืองไหโขว่ตั้งอยู่ในเมืองไหโข่ว จังหวัดไห่หนาน ประเทศจีน โครงการนี้ช่วยชาวไร่สร้างหอหมักมีเทน ที่สามารถใช้เพื่อย่อยสลายมูลสัตว์และขยะอินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน โครงการนี้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสองวิธี: 1) การนำกลับมาใช้และใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายในหอหมักก๊าซชีวภาพ 2) ก๊าซชีวภาพนำมาใช้เป็นพลังงานทำความร้อนทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน) ซึ่งปัจจุบันใช้ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานประจำวันของครัวเรือน เช่น ทำอาหารและสร้างความอบอุ่น

รายงานและการรับรอง

การเปิดเผยข้อมูล TCFD

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111