กลยุทธ์การดำเนินการด้านสภาพอากาศ - ลด หมุนเวียน และฟื้นฟู | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

กลยุทธ์ของเรา

ไอคอนรอยเท้าสีเขียว

ลด

การออกแบบเพื่อความยั่งยืนเพื่อบรรลุไขว้คว้าการลดคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และห่วงโซ่อุปทานของเรา

ไอคอนพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

หมุนเวียน

ผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการดำเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานของเรา ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้วัสดุห่วงโซ่อุปทานหมุนเวียน

ไอคอนต้นไม้สีเขียว

ฟื้นฟู

ฟื้นฟูป่าไม้และระบบนิเวศที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ โดยการสนับสนุนโครงการคาร์บอนต่ำ และพัฒนาโซลูชันจากธรรมชาติ

การลดผลกระทบจากผลิตภัณฑ์

รอยเท้าคาร์บอนส่วนที่ใหญ่ที่สุดมาจากการเสาะหาและการผลิตส่วนประกอบให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ตามเป้าหมาย และเราออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยการลดพลาสติก ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เบาขึ้น และใช้พลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภคในผลิตภัณฑ์ของเรา และอื่น ๆ อีกมากมาย

หมุนเวียนในรอยเท้าของเรา

ดูความคืบหน้าในระหว่างที่เราเปลี่ยนไฟใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100%

100%

พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่โรงงานผลิตของเรา

100%

ไฟฟ้าหมุนเวียนที่สำนักงานสหรัฐอเมริกาของเรา

88%

พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทั่วโลก

แผนที่โลก
แผนที่โลก
map-desktop-text-v5
ภาพไอคอนแผนที่สีเขียว

สำนักงานหลัก

ภาพไอคอนแผนที่สีน้ำเงิน

โรงงานผลิต

การฟื้นฟูป่าไม้และชุมชน

การสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนและเส้นทางสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์ของเรา

เราลงุทนไปกับโครงการป่าไม้คุณภาพสูงและความเป็นอยู่ เพื่อช่วยฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราลงทุนในโครงการการกักเก็บคาร์บอน เพื่อดูดซับคาร์บอนที่เราปล่อยออกไป และมุ่งสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์ เรายังลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน เพื่อเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และส่งเสริมความพยายามที่จะลดรอยเท้าของเราผ่านการหมุนเวียน การซื้อชดเชยของเราทำหน้าที่เสมือนสะพาน ซึ่งก็คือวิธีการลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องที่เราทำอยู่ตอนนี้ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพตอนนี้ ในขณะเดียวกัน เราพัฒนาความสามารถ (เคียงคู่ไปกับทั้งโลก) ในการออกแบบเพื่อความยั่งยืน และเปลี่ยนไปใช้วัสดุและตลาดทางเลือกที่มีคาร์บอนต่ำ

ไอคอน Co2

ขอบเขตค่าสุทธิเป็นศูนย์ 1

ไอคอนหูฟังและเกมแพด

ผลิตภัณฑ์เกมมิ่งที่มีการเป็นกลางทางคาร์บอน

ไอคอนการผลิตสีเขียว

โรงงานผลิต Net Zero

ไอคอนการเดินทางที่มีการเป็นกลางทางคาร์บอน

การเดินทางที่มีการเป็นกลางทางคาร์บอน

โครงการทั้งหมด

ป่าฝนแอมาซอน

อาเกร ประเทศบราซิล

ป่าฝนแอมาซอนแห่งอาเกร

การต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า และปกป้องป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ในขณะที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนให้แก่ชุมชน

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ REDD+ นี้ปกป้องการตัดไม้ทำลายป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ 105,000 เฮกตาร์ในลุ่มแม่น้ำแอมาซอน ในขณะที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ที่นี่ เพื่อสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่และปกป้องต้นไม้ นอกจากจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e ประมาณ 90,000 ตันในแต่ละปีผ่านการหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่า มีการมอบโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยหลักสูตรวิธีการปลูกกล้วย ชิกพี มันสัมปะหลัง และข้าวโพด วิธีการแปรรูปปลา การเลี้ยงหมูออร์แกนิก และการใช้ทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์เชิงหมุนเวียน สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เพิ่มอาหารและลดความจำเป็นในการตัดไม้ทำลายป่า

ทุ่งกังหันลม

เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ทุ่งกังหันลมซิซี

สนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสีเขียวของประเทศจีน โดยการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน ให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การร่วมลงทุนระหว่างผู้ผลิตสัญชาติจีนและยุโรปในโครงการพลังงานลมที่เซี่ยงไฮ้ซิซี ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนในอ่าวหางโจว กังหันเทอร์ไบน์สามสิบสามต้น แต่ละต้นมีความสามารถ 1.5 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 105 กิกะวัตต์ต่อปี โดยที่มีการลดคาร์บอนที่เกี่ยวข้องรายปีคิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e ประมาณ 100,000 ตัน โครงการนี้ใช้การผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายแห่งชาติของจีน ที่พลังงาน 35% ของประเทศจะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030

ป่าดาร์กวูดส์

บริติชโคลัมบียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศแคนาดา

การอนุรักษ์ป่าดาร์กวูดส์

การปกป้องป่าเขตหนาวจากการทำไม้เป็นกลุ่มย่อยแต่ส่งผลกระทบสูง และภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

โครงการนี้ปกป้องป่าเขตหนาวครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 156,000 เอเคอร์ในบริติชโคลัมเบียจากการทำไม้เป็นกลุ่มย่อยแต่ผลกระทบสูง และภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ พื้นที่ภายในโครงการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อรับรองการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเข้มงวด ถนน โครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม และการเข้าถึงจากคนภายนอกถูกจำกัดและควบคุมอย่างเข้มงวด ความเสี่ยงจากสายพันธ์บุกรุกได้รับการจัดการและควบคุม แนวทางนี้ปกป้องระบบนิเวศสำคัญช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e ราว 415,000 ตันต่อปี และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ทำหน้าที่เป็นอ่างกักเก็บคาร์บอน โครงการนี้ใช้แหล่งเงินทุนทางคาร์บอน เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ที่สำคัญ และพื้นที่กักเก็บคาร์บอนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืนระดับคาร์บอนต่ำ

เตาพลังงานแสงอาทิตย์

จังหวัดเหอหนาน ประเทศจีน

เตาพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหอหนาน

การมอบเตาพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิงและสุขภาพของครอบครัว

จังหวัดเหอหนานเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในประเทศจีน ชุมชนต่าง ๆ ของที่นี่ใช้เตาถ่านหินในการปรุงอาหารเป็นประจำ เตาถ่านหินเหล่านี้ใช้พลังงานฟอสซิลอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดควันในบ้านและมลพิษในอากาศ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ๆ เตาพลังงานแสงอาทิตย์แม่น้ำตั้นเจียงประกอบด้วยจานพาราโบลิกขนาด 1.7 ตร.ม. ซึ่งรวมพลังงานแสงอาทิตย์ไปที่จุดกลางของเตา เพื่อให้ความร้อนเพียงพอแก่การปรุงอาหารให้ครอบครัว โครงการขนาดใหญ่นี้ช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 300,000 คน โดยการเปลี่ยนเตาเก่าในบ้านเกือบ 100,000 หลังเป็นเตาพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีนี้กำจัดการใช้วิธีการทำอาหารที่ใช้ถ่านหินและไร้ประสิทธิภาพ และปรับปรุงสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวมากมายในจังหวัดเหอหนาน

ทุ่งกังหันลม

หนานทง ประเทศจีน

ทุ่งกังหันลมหนานทง

สนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสีเขียวของประเทศจีน โดยการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน ให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ทุ่งกังหันลมหนานทงเป็นทุ่งกังหันลมที่ตั้งอยู่บนชายฝั่ง มีกังหันลมเทอร์ไบน์ 50 ต้น และมีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 100 เมกะวัตต์ โครงการนี้ตั้งอยู่ในมลฑลหนานทวหรือจังหวัดเจียงซู และได้รับการรับรองภายใต้กลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด นอกจากจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e สูงสุด 170,000 ตันต่อปีแล้ว โครงการนี้ยังจ้างพนักงาน 30 คน และทีมโครงการยังทำงานกับสถาบันวิศวกรรมในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการให้การศึกษาในพื้นที่ เพิ่มกำลังการผลิต และการทำความเข้าใจพลังงานสะอาด และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

ลิงอุรังอุตัง

บอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพริมบารายา

การปกป้องป่า 65,000 เฮกตาร์และลิงอุรังอุตังบอร์เนียวที่ใกล้สูญพันธ์ ในขณะที่สร้างโอกาสด้านความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนท้องถิ่น

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพริมบารายา คือพื้นที่ดินพรุในเขตร้อนของเกาะบอร์เนียวในอินโดนีเซีย โครงการนี้ปกป้องป่าและพื้นที่ดินพรุเขตร้อนที่มีคาร์บอนหนาแน่นครอบคลุม 65,000 เฮกตาร์ โดยการยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่านฝน ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้สำหรับการทำสวนปาล์มน้ำมัน Logitech ให้การสนับสนุนโครงการนี้เพื่อช่วยอนุรักษ์อ่างกักเก็บคาร์บอร์ด REDD+ และปกป้องลิงอุรังอุตังบอร์เนียว 105,000 ชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ุ โครงการนี้ยังมอบโอกาสด้านความเป็นอยู่ให้กับประชาชนกว่า 2,500 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการ ผ่านการให้ความรู้ และการอนุรักษ์วนเกษตรกรรม ซึ่งเพิ่มอาหาร ความปลอดภัย โอกาสในการหารายได้ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนคาร์บอน

สันเขา

จังหวัดชิงไห่ ประเทศจีน

การปลูกสวนป่าชิงไห่

การกักเก็บคาร์บอนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงของเราสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์

จังหวัดชิงไห่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงทิเบต และตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร ที่นี่มีนามว่า "หลังคาของโลก" และ "อ่างเก็บน้ำแห่งเอเชีย" ที่ราบสูงแห่งนี้เป็นสถานที่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์หายา และเป็นจุดที่จีนพยายามมุ่งเน้นการสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งป่า ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำ ทะเลสาบชิงไห่คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจีน เป็นทางผ่านของนกมากมายหลายสายพันธ์ที่อพยพข้ามเอเชีย โครงการนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ และจะฟื้นฟูพื้นที่ 14,000 เฮกตาร์ด้วยการปลูกต้นไม้สายพันธ์ท้องถิ่นผสมผสานกันมากมาย เช่น สปรูซ จูนิเปอร์ ไพน์ ป็อปล่า เบอร์ช และเอล์ม บนพื้นดินที่แห้งแล้งและเสื่อมสภาพ ซึ่งป่าไม่กลับมาหรือฟื้นฟูเองตามธรรมชาติ โครงการนี้ตั้งเป้าที่จะสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยการเพิ่มพูนทักษะและการฝึกอบรมทางเทคนิค

ป่าและความเป็นอยู่

ป่าฝนแอมาซอน

อาเกร ประเทศบราซิล

ป่าฝนแอมาซอนแห่งอาเกร

การต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า และปกป้องป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก ในขณะที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนให้แก่ชุมชน

โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ REDD+ นี้ปกป้องการตัดไม้ทำลายป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ 105,000 เฮกตาร์ในลุ่มแม่น้ำแอมาซอน ในขณะที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ที่นี่ เพื่อสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่และปกป้องต้นไม้ นอกจากจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e ประมาณ 90,000 ตันในแต่ละปีผ่านการหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่า มีการมอบโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับชุมชนท้องถิ่น ด้วยหลักสูตรวิธีการปลูกกล้วย ชิกพี มันสัมปะหลัง และข้าวโพด วิธีการแปรรูปปลา การเลี้ยงหมูออร์แกนิก และการใช้ทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์เชิงหมุนเวียน สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เพิ่มอาหารและลดความจำเป็นในการตัดไม้ทำลายป่า

ป่าดาร์กวูดส์

บริติชโคลัมบียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศแคนาดา

การอนุรักษ์ป่าดาร์กวูดส์

การปกป้องป่าเขตหนาวจากการทำไม้เป็นกลุ่มย่อยแต่ส่งผลกระทบสูง และภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

โครงการนี้ปกป้องป่าเขตหนาวครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 156,000 เอเคอร์ในบริติชโคลัมเบียจากการทำไม้เป็นกลุ่มย่อยแต่ผลกระทบสูง และภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ พื้นที่ภายในโครงการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อรับรองการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเข้มงวด ถนน โครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม และการเข้าถึงจากคนภายนอกถูกจำกัดและควบคุมอย่างเข้มงวด ความเสี่ยงจากสายพันธ์บุกรุกได้รับการจัดการและควบคุม แนวทางนี้ปกป้องระบบนิเวศสำคัญช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e ราว 415,000 ตันต่อปี และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ทำหน้าที่เป็นอ่างกักเก็บคาร์บอน โครงการนี้ใช้แหล่งเงินทุนทางคาร์บอน เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศน์ที่สำคัญ และพื้นที่กักเก็บคาร์บอนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืนระดับคาร์บอนต่ำ

เตาพลังงานแสงอาทิตย์

จังหวัดเหอหนาน ประเทศจีน

เตาพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหอหนาน

การมอบเตาพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพื่อปรับปรุงการประหยัดเชื้อเพลิงและสุขภาพของครอบครัว

จังหวัดเหอหนานเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในประเทศจีน ชุมชนต่าง ๆ ของที่นี่ใช้เตาถ่านหินในการปรุงอาหารเป็นประจำ เตาถ่านหินเหล่านี้ใช้พลังงานฟอสซิลอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดควันในบ้านและมลพิษในอากาศ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ๆ เตาพลังงานแสงอาทิตย์แม่น้ำตั้นเจียงประกอบด้วยจานพาราโบลิกขนาด 1.7 ตร.ม. ซึ่งรวมพลังงานแสงอาทิตย์ไปที่จุดกลางของเตา เพื่อให้ความร้อนเพียงพอแก่การปรุงอาหารให้ครอบครัว โครงการขนาดใหญ่นี้ช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 300,000 คน โดยการเปลี่ยนเตาเก่าในบ้านเกือบ 100,000 หลังเป็นเตาพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีนี้กำจัดการใช้วิธีการทำอาหารที่ใช้ถ่านหินและไร้ประสิทธิภาพ และปรับปรุงสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวมากมายในจังหวัดเหอหนาน

ลิงอุรังอุตัง

บอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพริมบารายา

การปกป้องป่า 65,000 เฮกตาร์และลิงอุรังอุตังบอร์เนียวที่ใกล้สูญพันธ์ ในขณะที่สร้างโอกาสด้านความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนท้องถิ่น

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพริมบารายา คือพื้นที่ดินพรุในเขตร้อนของเกาะบอร์เนียวในอินโดนีเซีย โครงการนี้ปกป้องป่าและพื้นที่ดินพรุเขตร้อนที่มีคาร์บอนหนาแน่นครอบคลุม 65,000 เฮกตาร์ โดยการยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่านฝน ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้สำหรับการทำสวนปาล์มน้ำมัน Logitech ให้การสนับสนุนโครงการนี้เพื่อช่วยอนุรักษ์อ่างกักเก็บคาร์บอร์ด REDD+ และปกป้องลิงอุรังอุตังบอร์เนียว 105,000 ชีวิตที่ใกล้สูญพันธ์ุ โครงการนี้ยังมอบโอกาสด้านความเป็นอยู่ให้กับประชาชนกว่า 2,500 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของโครงการ ผ่านการให้ความรู้ และการอนุรักษ์วนเกษตรกรรม ซึ่งเพิ่มอาหาร ความปลอดภัย โอกาสในการหารายได้ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนคาร์บอน

พลังงานหมุนเวียน

ทุ่งกังหันลม

เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ทุ่งกังหันลมซิซี

สนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสีเขียวของประเทศจีน โดยการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน ให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การร่วมลงทุนระหว่างผู้ผลิตสัญชาติจีนและยุโรปในโครงการพลังงานลมที่เซี่ยงไฮ้ซิซี ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนในอ่าวหางโจว กังหันเทอร์ไบน์สามสิบสามต้น แต่ละต้นมีความสามารถ 1.5 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 105 กิกะวัตต์ต่อปี โดยที่มีการลดคาร์บอนที่เกี่ยวข้องรายปีคิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e ประมาณ 100,000 ตัน โครงการนี้ใช้การผลิตพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายแห่งชาติของจีน ที่พลังงาน 35% ของประเทศจะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030

ทุ่งกังหันลม

หนานทง ประเทศจีน

ทุ่งกังหันลมหนานทง

สนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจพลังงานหมุนเวียนสีเขียวของประเทศจีน โดยการส่งเสริมการผลิตพลังงานหมุนเวียน ให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ทุ่งกังหันลมหนานทงเป็นทุ่งกังหันลมที่ตั้งอยู่บนชายฝั่ง มีกังหันลมเทอร์ไบน์ 50 ต้น และมีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 100 เมกะวัตต์ โครงการนี้ตั้งอยู่ในมลฑลหนานทวหรือจังหวัดเจียงซู และได้รับการรับรองภายใต้กลไกการพัฒนาพลังงานสะอาด นอกจากจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า CO2e สูงสุด 170,000 ตันต่อปีแล้ว โครงการนี้ยังจ้างพนักงาน 30 คน และทีมโครงการยังทำงานกับสถาบันวิศวกรรมในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการให้การศึกษาในพื้นที่ เพิ่มกำลังการผลิต และการทำความเข้าใจพลังงานสะอาด และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

อ่างกักเก็บคาร์บอน

สันเขา

จังหวัดชิงไห่ ประเทศจีน

การปลูกสวนป่าชิงไห่

การกักเก็บคาร์บอนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงของเราสู่ค่าสุทธิเป็นศูนย์

จังหวัดชิงไห่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงทิเบต และตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร ที่นี่มีนามว่า "หลังคาของโลก" และ "อ่างเก็บน้ำแห่งเอเชีย" ที่ราบสูงแห่งนี้เป็นสถานที่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์หายา และเป็นจุดที่จีนพยายามมุ่งเน้นการสร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งป่า ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำ ทะเลสาบชิงไห่คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจีน เป็นทางผ่านของนกมากมายหลายสายพันธ์ที่อพยพข้ามเอเชีย โครงการนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ และจะฟื้นฟูพื้นที่ 14,000 เฮกตาร์ด้วยการปลูกต้นไม้สายพันธ์ท้องถิ่นผสมผสานกันมากมาย เช่น สปรูซ จูนิเปอร์ ไพน์ ป็อปล่า เบอร์ช และเอล์ม บนพื้นดินที่แห้งแล้งและเสื่อมสภาพ ซึ่งป่าไม่กลับมาหรือฟื้นฟูเองตามธรรมชาติ โครงการนี้ตั้งเป้าที่จะสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยการเพิ่มพูนทักษะและการฝึกอบรมทางเทคนิค

การรับรอง

การรับรองการเป็นกลางทางคาร์บอน

Prakash Arunkundrum
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต้นเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดในรุ่นของเรา เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ผ่านการปรับใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์ และโครงการที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ”


Prakash Arunkundrum
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลก

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111