การรายงานด้านความยั่งยืน | นโยบายและคำแถลงของ Logitech

Pangea temporary hotfixes here

รายงานด้านความยั่งยืน

รายงานด้านความยั่งยืน* ของเราแสดงภาพรวมของโปรแกรมหลัก ๆ ที่เรากำหนดขึ้นแล้ว และความสำเร็จบางส่วนที่เราภาคภูมิใจ

รายงานและแหล่งข้อมูล

เอกสารเก็บถาวร

2019

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

2018

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

การรับรองคาร์บอน

2017

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

2016 และเก่ากว่า

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมหรือผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา โปรดติดต่อ sustainability@logitech.com
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111