การรายงานด้านความยั่งยืน | นโยบายและคำแถลงของ Logitech

Pangea temporary hotfixes here

รายงานด้านความยั่งยืน

รายงานด้านความยั่งยืน* ของเราแสดงภาพรวมของโปรแกรมหลัก ๆ ที่เรากำหนดขึ้นแล้ว และความสำเร็จบางส่วนที่เราภาคภูมิใจ

รายงานและแหล่งข้อมูล

นโยบายและคำแถลง

จรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ คำแถลงความมุ่งมั่นของพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ นโยบายการดูแลผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุการใช้งาน มาตรฐานการรีไซเคิลสำหรับอุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุการใช้งาน กฎการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของอินเดีย นโยบายสุขอนามัย ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง คำแถลงเรื่องแรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ใบรับรองความสำเร็จของพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ คำแถลงความมุ่งมั่นของ RE100 คำแถลงความมุ่งมั่นของ SBTI นโยบายพลาสติกใช้ครั้งเดียว กรอบงานความเสี่ยงและโอกาสทางสภาพภูมิอากาศของ TCFD

เอกสารเก็บถาวร

2019

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

2018

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

การรับรองคาร์บอน

2017

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

2016 และเก่ากว่า

รายงานด้านความยั่งยืน

ดัชนี GRI

การรายงานเรื่องแร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

การรายงาน CDP

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของบริษัท

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมหรือผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา โปรดติดต่อ sustainability@logitech.com
 

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111