LogiCares - ความรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมองค์กร

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Pangea temporary hotfixes here

เป้าหมายของเรา

เราอุทิศตนเพื่อชุมชนที่เราอาศัยและทำงาน การตอบแทนสังคมและการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวคิดสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเราด้วย LogiCares มอบโอกาสให้กับพนักงานของเราในการตอบแทนชุมชนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน

การสร้างศักยภาพให้กับคนของเรา

การเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนท้องถิ่นเป็นรากฐานของวัฒนธรรมการบริจาคของเรา ไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักอาสาสมัครโดยได้รับค่าจ้าง หรือโครงการจับคู่การบริจาคของเรา เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีส่วนร่วมในชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่

ผู้ปกครองและเด็กเพลิดเพลินกับการเดินป่าในป่า

วันคุ้มครองโลก

เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกปี 2021 Logitech ได้ร่วมมือกับ ForestNation ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยบริษัทและบุคคลต่างๆ ในการปลูกป่าโลกของเรา เราสนับสนุนให้พนักงานออกไปนอกบ้านและชื่นชมธรรมชาติเพื่อชื่นชมกับสถานที่ที่พวกเขาเติบโต ใช้ชีวิต และสนุกสนาน สำหรับพนักงานทุกคนที่ออกไปเดินเล่น เราปลูกต้นไม้ในป่า Logitech ในแทนซาเนีย

ชุมชนท้องถิ่นของเรา

ที่ Logitech เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการรวมตัวกันและลงทุนในชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือกับพนักงาน และกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) ที่ช่วยคิดภาพและดำเนินการวิธีที่เรามีส่วนร่วมในชุมชนที่พวกเขาเป็นตัวแทน

การยกระดับทักษะและผลิตภัณฑ์

ความเสมอภาคและสิ่งแวดล้อมเป็นค่านิยมหลักของ Logitech และเราพยายามอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ ด้วยการพลิกโฉมวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา เราใช้ประโยชน์จากทักษะและผลิตภัณฑ์ที่บุคลากรและบริษัทของเรานำเสนอเพื่อชีวิตและอนาคตของผู้อื่นที่ดีขึ้น

มูลนิธิ Logitech x Tides

logitech tides - กำลังสำคัญเพื่อสิ่งที่ดีต่อสังคม

การให้ที่ Logitech

ที่ Logitech เราเชื่อว่าร่วมกันเราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เราตั้งเป้าที่จะยกระดับสนามเด็กเล่นเพื่อทุกคน และเราอุทิศตัวเองให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัยและทำงาน เพื่อช่วยสร้างชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคและสิ่งแวดล้อมเป็นค่านิยมหลักของ Logitech และอยู่ในทุกจังหวะหัวใจของกลยุทธ์การให้ของ Logitech Logitech ลงทุนในชุมชนผ่านงานอาสาสมัคร การบริจาคผลิตภัณฑ์ และการให้ทุน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ทุนของเรา Logitech ก่อตั้ง Donor Advised Fund (DAF) ที่มูลนิธิ Tides ซึ่งหมายความว่า Logitech มีสิทธิที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำสำหรับการแจกจ่ายเงินทุนจาก Donor Advised Fund เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการกุศลที่สอดคล้องกับภารกิจของมูลนิธี Tides

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการบริจาคที่ Logitech โปรดติดต่อ logitechcares@logitech.com