เคล็ดลับเพื่อสุขภาวะสำหรับการทำงานจากบ้าน | Logitech ซีรีส์ Ergo

Pangea temporary hotfixes here

ทำให้การทำงานจากบ้านมีประสิทธิภาพ

การทำงานจากบ้านปัจจุบันกลายเป็นความจริงสำหรับผู้คนนับล้าน และ การรักษาระดับประสิทธิภาพและสุขภาพที่ดีจากการทำงานที่บ้านเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลาย ๆ คน คุณอาจไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม หรือมีพื้นที่ทำงานเฉพาะที่บ้าน ไม่ต้องพูดถึงความลำบากในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ในขณะที่ขอบเขตที่เคยมีนั้นมลายหายไป 

เราวิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้การทำงานจากบ้านมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดพื้นที่ทำงานตามหลักการยศาสตร์ จนถึงเคล็ดลับด้านสุขภาพจิตที่จะช่วยคุณปรับสมดุลที่เหมาะสมกลับมาอีกครั้ง

ทรัพยากรในการทำงานจากที่บ้าน

เคล็ดลับเพื่อสุขภาวะ