Hỗ trợ Logitech - Sản phẩm, Đơn hàng, Bảo hành, Cộng đồng

Nhận hỗ trợ

Hỗ trợ sản phẩm

Bạn có câu hỏi hoặc gặp vấn đề khi thiết lập sản phẩm mới? Bắt đầu khắc phục sự cố tại đây

Hỗ trợ đơn hàng trực tuyến

Bạn có câu hỏi về bán hàng trước, trạng thái đơn hàng trực tuyến hoặc cần thông tin hỗ trợ? Nhận câu trả lời của bạn tại đây

Bảo hành

Tìm thông tin bảo hành, đăng ký sản phẩm hoặc nộp yêu cầu bảo hành.

Tài liệu tải về

Nhận phần mềm và bản tải về mới nhất cho sản phẩm của bạn.

Cộng đồng

Bạn muốn hỏi người dùng khác có cùng câu hỏi về sản phẩm? Tham gia trò chuyện.

Liên lạc Bộ phận Hỗ trợ

Bạn vẫn gặp lỗi và muốn liên hệ với chúng tôi? Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.