Các dịch vụ của Logitech - Harmony, Circle

Tất cả dịch vụ

Logitech Harmony

Tạo các Hoạt động một-chạm được cá nhân hóa và tận hưởng khả năng điều khiển tích hợp đèn, khóa, nhiệt kế, cảm biến, hệ thống giải trí gia đình và nhiều hơn nữa với điều khiển từ xa Harmony của Logitech.

Logitech Circle Safe™

Mọi Camera Circle và Circle 2 đều có bộ nhớ đám mây miễn phí trong 24 giờ và tài khoản mới được dùng thử tính năng Cao cấp của Circle Safe. Chương trình đăng ký Circle Safe cho phép bạn truy cập vào bộ nhớ đám mây bổ sung, phân tích nâng cao và nhiều hơn nữa.