IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

 
Hình ảnh sản phẩm của Logitech Tap Scheduler
Logitech Tap Scheduler Bảng điều khiển đặt lịch được chế tạo chuyên dụng cho phòng họp
  • White swatch
 
Hình ảnh sản phẩm của Logitech Cho Microsoft Teams Rooms Trên Android
Logitech Cho Microsoft Teams Rooms Trên Android Các hệ thống hội nghị video định cấu hình sẵn cho phòng nhỏ, trung bình và lớn với dịch vụ hỗ trợ tích hợp cho Microsoft Teams.
 
Hình ảnh sản phẩm của Logitech Tap IP
Logitech Tap IP Giúp cho việc tham gia cuộc họp video trở nên đơn giản với bộ điều khiển cảm ứng có kết nối mạng.
 
Tap 3/4 Angle
Logitech Tap Giúp các cuộc họp video trở nên đơn giản với bộ điều khiển cảm ứng không dây và chia sẻ nội dung qua HDMI.
 
Hình ảnh sản phẩm của Logitech Scribe
Logitech Scribe Camera bảng trắng cho các phòng hội nghị video
 
Hình ảnh sản phẩm của Logitech RoomMate
Logitech RoomMate Thiết bị máy tính được thiết kế đặc biệt cho việc hợp tác video
 
Hình ảnh sản phẩm của Các giải pháp phòng họp của Logitech dành cho Zoom Rooms dựa trên máy tính
Các giải pháp phòng họp của Logitech dành cho Zoom Rooms dựa trên máy tính Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
Tap Microsoft Teams Bundle
Các giải pháp phòng họp dành cho Microsoft Teams của Logitech Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
Hình ảnh sản phẩm của Logitech For Zoom Room Appliances
Logitech For Zoom Room Appliances Giải pháp phòng họp cực kỳ đơn giản dành cho các thiết bị Zoom Room
 
Hình ảnh sản phẩm của Rally Bar Mini
Rally Bar Mini Video bar cao cấp tất cả-trong-một cho các phòng nhỏ
  • White swatch
 
Hình ảnh sản phẩm của Rally Bar
Rally Bar Thanh video tất cả-trong-một cho phòng có kích thước trung bình
  • White swatch
 
Rally Plus
Rally Plus Hệ thống hội nghị video theo mô đun cao cấp cho các phòng lớn
 
Swytch
Logitech SWYTCH Kết nối máy tính xách tay để tổ chức hội nghị video trong phòng họp
 
Tap Google Meet Bundle
Các giải pháp phòng của Logitech cho Google Meet Các hệ thống được định cấu hình trước cho phòng nhỏ, trung bình và lớn
(giá do người bán ấn định)
 
Hình ảnh sản phẩm của Logi Tune
Logi Tune Logi Tune đơn giản hóa việc điều khiển tai nghe và webcam cũng như khả năng tùy chỉnh và cho phép triển khai trên quy mô lớn.

Không tìm thấy kết quả

So sánh