Thiết kế vì sự Bền vững | Những thiết kế giành Giải thưởng của Logitech

Pangea temporary hotfixes here

Cam kết của chúng tôi về việc định hình nên một thế giới tốt đẹp hơn

Logitech cam kết trở thành một phần trong các nỗ lực toàn cầu cùng tạo ra một thế giới bền vững hơn với Mục tiêu Khí hậu 1,5°C, 100% điện tái tạo và các sản phẩm chơi game được chứng nhận CarbonNeutral®. Chúng tôi tin rằng người tiêu dùng có quyền đưa ra các quyết định sáng suốt, do đó chúng tôi đang thêm nhãn minh bạch về carbon vào các sản phẩm của mình.
 

Biểu tượng chiếc lá

Hỗ trợ Hiệp định Paris và Cam kết Khí hậu đầy tham vọng 1,5°C

Biểu tượng sạc tái tạo

Cam kết 100% điện năng tái tạo

Biểu tượng bộ điều khiển tai nghe

Danh mục sản phẩm chơi game được chứng nhận CarbonNeutral

Biểu tượng minh bạch về carbon

Cam kết dán nhãn minh bạch về carbon

NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT TỪ NĂM TRƯỚC

Chúng tôi có một số thành tích quan trọng đáng tự hào và chúng tôi chỉ mới bắt đầu!

Hành động với khí hậu

88% tổng lượng điện năng trên toàn thế giới bắt nguồn từ năng lượng tái tạo

Logitech G và các sản phẩm ASTRO Gaming được chứng nhận CarbonNeutral®

Cơ sở sản xuất và đi lại Trung tính với Carbon

Phát thải bằng không trong Phạm vi 1

Bộ tính carbon được chứng nhận bởi bên thứ ba cho các hoạt động phân phối toàn cầu

THIẾT KẾ VÌ SỰ BỀN VỮNG

Cập nhật Quy trình thiết kế để tính đến hiệu suất môi trường như một mục tiêu cốt lõi

Các công cụ tính toán mới để nhanh chóng đánh giá lượng carbon và tính khép kín trong quy trình phát triển

Phát triển lộ trình cho các nguyên liệu sản phẩm có tác động thấp trong tương lai

Nhựa tái chế hậu tiêu thụ (PCR) được chuyển đổi trên 3 dòng sản phẩm bổ sung

TÁI CHẾ TOÀN CẦU

Kể từ năm 2010, chúng tôi đã tài trợ cho việc tái chế:

30.992 tấn thiết bị điện tử

2.797 tấn pin

16.993 tấn bao bì

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ LỜI CẢM ƠN

Có tên trong chỉ số Phát triển bền vững Dow Jones Châu Âu

Được xếp hạng là Công ty Bền vững nhất về Công nghệ tiêu thụ năm 2019 và 2020 bởi World Finance Awards

Có tên trong danh sách chỉ số FTSE4Good

Được xếp hạng vàng từ EcoVadis

Đứng thứ 96 về Bền vững

Được liệt kê trong 10 công ty sáng tạo có trách nhiệm xã hội nhất năm 2021 của Fast Company

PHÁT TRIỂN NHÀ CUNG CẤP

100% các Nhà cung cấp lớn được kiểm toán để xác minh việc tuân thủ Quy tắc RBA

KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT

100% các nhà cung cấp trực tiếp của chúng tôi tham gia vào Chương trình Quản lý Khoáng sản xung đột

98% các xưởng nung của chúng tôi được chứng nhận không có xung đột

Hình ảnh khuôn mặt của Bracken Darrell
“Là một công ty, chúng tôi tin rằng thay đổi tích cực là điều cần thiết. Thay đổi vì môi trường. Thay đổi để hòa nhập. Và một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người. Thế giới cần những công ty đứng lên vì tính đa dạng và sự bền vững cho môi trường. Và Logitech là một công ty như thế”.

 
Bracken P. Darrell
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Cam kết của chúng tôi với Bộ quy tắc

Chúng tôi tham gia vào Liên minh Doanh nghiệp kinh doanh Có trách nhiệm (RBA) vào năm 2007 để hợp tác cùng nhau và các đối thủ tương tự nhằm giải quyết các thách thức mà mọi người và môi trường phải đối mặt trong ngành. Sự hợp tác trong lĩnh vực của chúng tôi là cần thiết để thúc đẩy thay đổi hiệu quả và tiến đến một thế giới bền vững hơn. Cam kết với Bộ quy tắc RBA là nền tảng cho cách tiến hành kinh doanh của chúng tôi. Cam kết này thúc đẩy chiến lược kinh doanh của chúng tôi và cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định. Nó được phản ánh trong khuôn khổ chính sách nội bộ, các tiêu chuẩn và quy trình kiểm toán cũng như hợp đồng với nhà cung cấp của chúng tôi. Nó tạo ra nền tảng cho việc quản lý trách nhiệm và giúp chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa, vượt ra ngoài các nghĩa vụ pháp lý của mình và liên tục cải thiện hiệu suất.
 

Logitech theo những Con số

Dấu ấn toàn cầu của chúng tôi mở rộng ra tất cả các châu lục và biên giới. Và phạm vi vươn xa đi kèm với trách nhiệm. Chúng tôi hành động về các vấn đề thực sự quan trọng, tìm kiếm các cơ hội đổi mới để tạo ra thay đổi, và nỗ lực trở thành một người chơi tích cực trên mặt trận toàn cầu để giúp giải quyết các thách thức rộng hơn.
 

Bản đồ thế giới màu xám
Bản đồ thế giới màu đen
map-desktop-text

5 CHÂU LỤC

HƠN 6.600 NHÂN VIÊN