Phát triển bền vững - Thiết kế một Tương lai tích cực | Logitech

BỎ QUA TỚI NỘI DUNG CHÍNH
Pangea temporary hotfixes here

Việc tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho hành tinh và xã hội của chúng ta đòi hỏi một cách tiếp cận khác biệt để giải quyết các thách thức lớn mà không tạo ra thách thức mới. Hãy khám phá cách chúng tôi đang tiên phong các phương thức làm việc mới để thiết kế nên một thế giới bền vững, công bằng và sáng tạo - và cách mọi người có thể đóng góp một phần như thế nào.

CHÚNG TÔI ĐANG TẬP TRUNG VÀO CÁC GIẢI PHÁP CHO KHÍ HẬU

Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để giảm tác động carbon của chúng tôi và có tác động tích cực đến hành tinh.

CHÚNG TÔI ĐANG ÁP DỤNG TÍNH TUẦN HOÀN

Chúng tôi đang chuyển sang dùng các vật liệu có tính tuần hoàn hơn và tìm kiếm các cách thức mới để giảm rác thải và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, bộ phận và vật liệu.

CHÚNG TÔI ĐANG THIẾT KẾ VÌ MỘT THẾ GIỚI HÒA NHẬP HƠN

Chúng tôi vinh danh và hợp tác với những hãng đấu tranh cho sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và bình đẳng xã hội trong cộng đồng của họ.